logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
32 225.
Digitala bilder
20 377.
Mest visade föremål
sängkloss ; Fyrkantiga med rundade hörn, hål för sängben.
alt
Senast registrerade föremål
fotoalbum ; Liggande fotoalbum. Brunspräcklig framsida med texten "Albums". Innehåller bilder från sjuksköterskan Verna Kristianssons yrkes...
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Interiör från väntrummet på Banckska barnsjukhuset i Helsingborg i slät, enkel mörkbrun ram.
alt

Månadens föremål

althjärt-lungmaskin; oxygenator ; Gulvit. Fyra hjul. Måttuppgifter saknas.

Veckans föremål

altpatientlyft ; Motoriserad patientlyft på fyra hjul. Lila och grå färgsättning. Styrs med hjälp av sladdförsedd handkontroll. Hjälpmedel för personal vid lyft av patient från golv, säng eller stol. Utvecklad för trånga utrymmen. Påsen som patienten lyfts i saknas. I kontakt...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...