logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
32 228.
Digitala bilder
20 413.
Mest visade föremål
diktafon ; Grå diktafon förvarad i grå väska. Märkt "Stenorett" L Grundig AB Stockholm", "Made in UK" samt "Lasarettet i Lund". Har fast, v...
alt
Senast registrerade föremål
histokinettapparat; infärgningsapparat ; För infärgning av snittade anatomiska preparat. Snitten placeras i en korg för objektsglas som lyf...
alt
Senast avbildade föremål
kameramikroskop; mikroskop ; Kameramikroskop från tidigt 1900-tal för stora glasplåtar. Antagligen specialtillverkat. Eventuellt använt av ...
alt

Månadens föremål

altnervstimulator ; Rund platta med fästanordning. Använd till att spänna upp grodor på.

Veckans föremål

altförpackning med plåsterbinda; plåster ; Oöppnad förpackning med plåsterbinda förvarad i röd kvadratisk metallburk med lock. Text på fyra olika språk fördelade på burkens fyra sidor. Tensoplast Elastic Adhesive Bandage with porous adhesive, width 4 in"

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...