logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
36 248.
Digitala bilder
24 447.
Mest visade föremål
brosch ; 13 st broscher sjuksköterskebroscher från: KSH, Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola (silver, 1976); Kristinadstads Läns sjuksköt...
alt
Senast registrerade föremål
grafik; tavla ; Myllrande folkliv framför kyrka. Satirisk framställning över läkarnas användning av lavemang. Behandling medelst lavemangsp...
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Interiör från St Lars Hospital, rimligen 1:a-klassavdelningen. Vykort (aldrig postbefordrat) adresserat till "Professorn o Med....
alt

Månadens föremål

altfotografi ; Gamla barnsjukhuset i Lund (från 1899/1900) efter påbyggnad. Fasader mot söder och öster. Från 35 mm repronegativ. Omärkt bild.

Veckans föremål

altekg-apparat ; Stränggalvanometer enligt modell av Einthoven. Instrumenten är inbyggda i ett träbord på fyra ben. Med hjälp av apparaten kunde man omvandla och projicera rörelsen hos en kvartstråd och via en galvanisk båglampa registrera resultatet på en mobil fotografisk film. P...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...