logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
32 232.
Digitala bilder
20 413.
Mest visade föremål
brosch ; 13 st broscher sjuksköterskebroscher från: KSH, Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola (silver, 1976); Kristinadstads Läns sjuksköt...
alt
Senast registrerade föremål
histokinettapparat; infärgningsapparat ; För infärgning av snittade anatomiska preparat. Snitten placeras i en korg för objektsglas som lyf...
alt
Senast avbildade föremål
kameramikroskop; mikroskop ; Kameramikroskop från tidigt 1900-tal för stora glasplåtar. Antagligen specialtillverkat. Eventuellt använt av ...
alt

Månadens föremål

altflaska ; Fyrkantig med rund mynning. Grönt och vitt garn bundet runt flaskhalsen. I garnets andra ände en pinne.

Veckans föremål

altanalysvåg; våg ; Grön och beige våg med vågskålen innanför skyddshölje av glas. Vågen avläses högst upp där det även finns rattar för olika inställningar, samt firmamärkning: "Mettler". På bottenplattan finns en grön dymomärkning: "F.LAB.KV.KL.", samt en skylt med texten: "Ingen...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...