logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
34 570.
Digitala bilder
22 079.
Mest visade föremål
filmprojektor ; För 35 mm film eller diabilder 6x6 cm. Genom att flytta en spegel inne i lamphuset kan detta användas för två olika funktio...
alt
Senast registrerade föremål
fotografi ; Kirurgöverläkaren, docent Jan Hedenbro.
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Paramedicinare vid en strålbehandlingsmaskin. Ingvar Åkesson (teknisk assisstent, strålbehandling) och Kurt Larsson (medicinsk ...
alt

Månadens föremål

altinhalator; nebulisator ; Svart låda med handtag. Inuti lådan av- och påknapp för kompressorn. Från lådan löper en elsladd och en luftslang. Den senare till det röda munstycket som står placerat i ett rött bordställ. Medicinen som skall inhaleras placeras i den genomskinliga be...

Veckans föremål

altmorgontofflor; tofflor ; Av vitt bomullstyg med broderade korstygnsband över vristen.; patientarbete

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...