logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
33 285.
Digitala bilder
20 977.
Mest visade föremål
brosch ; 13 st broscher sjuksköterskebroscher från: KSH, Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola (silver, 1976); Kristinadstads Läns sjuksköt...
alt
Senast registrerade föremål
fotografi ; Dr Eric Cordesius demonstrerar ett kirurgiskt instrument, rimligen ett s.k. fetoskop, på kvinnokliniken. Instrumentet användes ...
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Högvoltsavdelningen på onkologiska kliniken 1978. Radiograf Lejba Kielerstaczn ställer in bestrålningen av en patient med en li...
alt

Månadens föremål

altfotoalbum ; Stående fotoalbum. "Institutionen för Patologi, Paradisgatan, Dess chef och personal, 1944-1962". Visar bl.a. institutionens chef (Carl Gustaf Ahlström), sekretatiatet och personal i arbete men även högtidsstunder, luciafirande, skämtsamma teckningar och fotomontag...

Veckans föremål

altburk; förpackning för läkemedel ; Vit, rund burk med texten "Librium". Lock med knoppfattning.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...