logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
36 435.
Digitala bilder
24 775.
Mest visade föremål
fotografi ; Byst föreställande läkaren Sven Ingvar försedd med munskydd under corona-pandemin 2020. Placerad framför huvdentrén på Blocket ...
alt
Senast registrerade föremål
arkivmaterial ; "I juni 1916, då jag var 10 år gammal, fick jag scharlakansfeber och blev inlagd på Epidemisjukhuset i Lund. Det var ett ...
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Sjuksköterskan Henrik inuti ett av akuttälten vid akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Malmö under corona-pandemin 2020...
alt

Månadens föremål

altfotografi; glasplåt

Veckans föremål

altnummervisare ; Vit bottenplatta med svarta bokstäver; "NU BETJÄNAS" samt två justerabara siffor.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...