logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
36 243.
Digitala bilder
24 444.
Mest visade föremål
brosch ; Vit med guldkant, mörkblå kontur av grekiskt kors med bokstäverna: "F B F." i mitten. Konturen och bokstäverna i sin tur kantade m...
alt
Senast registrerade föremål
fotografi ; Onkologiska kliniken i Lund. Läkemedelshantering av sjuksköterska på en vårdavdelning.
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Interiör från St Lars Hospital, rimligen 1:a-klassavdelningen. Vykort (aldrig postbefordrat) adresserat till "Professorn o Med....
alt

Månadens föremål

altjulgransfot ; Av grönmålad metall med basen utgörs av en ring av strängjärn. Genom hål i behållarens överkant löper bandjärnsändar som låser granens fot. Denna mekanism kan öppnas med fotpedal.

Veckans föremål

altfotografi ; En kyrklig lucia på Lasarettet i Lund i slutet på 1900-talet. Bilder från sjukhusprästen Bernt Eriksson. Repro.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...