logo

Carlotta - the museum database

defining image

Region Skånes medicinhistoriska samling

Välkommen att söka i Region Skånes medicinhistoriska samling!

Samlingen, som utgörs av över 30000 föremål, innehåller medicinhistoriska föremål från slutet av 1700-talet och framåt. Föremålen berättar om sjukvårdens utveckling, om fantastiska upptäckter och uppfinningar, om hur relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats och om hur livet kunde se ut på de stora psykiatriska institutionerna från slutet av 1800-talet och framåt.

Har du frågor, synpunkter eller vill tillföra något kontakta då mats.engstrom@kulturen.com.

The database currently contains...

Föremålsposter
36 360.
Digitala bilder
24 698.
Mest visade föremål
brosch ; 13 st broscher sjuksköterskebroscher från: KSH, Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola (silver, 1976); Kristinadstads Läns sjuksköt...
alt
Senast registrerade föremål
arkivmaterial; bestämmelse angående utrustning ; Bestämmelsen avser följande utrustning: bomullsklänningar, förkläden, strumpor, skodon, tv...
alt
Senast avbildade föremål
förpackning med läkemedel ; Ampull med kork, märkt med etikett: "20 TABLETTEN ZU 0,05 G SOVENTOL KNOLL AG CHEMISCHE FABRIKEN LUDWIGSHAFEN A...
alt

Månadens föremål

altministrålare; värmebehandlare ; Är rund och svart. Har brun sladd med svart kontakt och strömbrytare. Är märkt "Sollux Kleinstrahler - Original Hanau nach Dr. Lenneberg". Bruksanvisning finns, 8 sid. Användes för lokal värmebehandling. Den infraröda lampan fästes med hjälp av b...

Veckans föremål

altapotekspåse; förpackning för läkemedel ; Vit med bild på en hjort samt blå text: Apoteket Hjorten Lund, Influensapulver nr 3, AF 68.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...