logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
DelobjektnummerNummer på delobjektet
Delobjektnummer - FöreställerAnger vilket delobjekt bilden föreställer
epost, kommentator
InventarienummerNummer på objektet
Inventarienummer - FöreställerAnger vilket objekt bilden föreställer
Inventarienummer - Kommenterar
IP-adress, kommentator
SamlingsnamnBeskrivande benämning
SamlingsprefixPrefix för samlingen
Samlingsprefix - FöreställerAnger vilken samling bilden föreställer
Tidigare inventarienummer
UnderobjektnummerNummer på underobjektet