logo

Carlotta - the museum database

bild

H 6918 :: brosch

Object description
13 st broscher sjuksköterskebroscher från: KSH, Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola (silver, 1976); Kristinadstads Läns sjuksköterskeskola; SS, Statens sjuksköterskeskola i Stockholm, Göteborg och Norrköping, broschen använd 1942-1969; SH, Sophiahemmets sjuksköterskeskola (silver 1916); SSSH, Södra Sveriges sjuksköterskehem; MSS, Malmö sjuksköterskeskola (silver, 1992); Röda Korsets sjuksköterskeskola; BSS, Birgitta sjuksköterskeskola (silver, 1947); Sjuksköterskeskolan i Gävle; Sjuksköterskeskolan i Västerås; SHS (silver, 1971).
Inventarienummer
H 6918
Sakord
brosch
Antal
13
Huvudliggartext

H 6918. Sjuksköterskebroscher från KSH (Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola 1950-1980); Kristinadstads Läns sjuksköterskeskola 1928-1943 och 1956 och framåt; SS (Statens sjuksköterskeskola i Stockholm, Göteborg och Norrköping) broschen använd 1942-1969; SH (Sophiahemmets sjuksköterskeskola 1889 och framåt); SSSH (Södra Sveriges sjuksköterskehem 1905 och framåt); MSS (Malmö sjuksköterskeskola 1969 och framåt); Röda Korsets sjuksköterskeskola; BSS (Birgitta sjuksköterskeskola 1940-1982); Sjuksköterskeskolan i Gävle 1964; Sjuksköterskeskolan i Västerås.

Broscherna var ett bevis för genomförd sjuksköterskeutbildning. I slutet av 1800-talet började sjuksköterskorna mer allmänt bära brosch på klänningen. Vid Helsingborgs Läns- och Stadslasarett fanns fram till 1925 en ettårig sjuksköterskeutbildning. Där användes en silverbrosch i form av ett georgskors med något avrundade armar. I mitten ristades HLL-Helsingborgs Läns Lasarett in med kursiva bokstäver. Denna form av brosch var vanlig på många av de tidiga sjuksköterskeutbildningarna i landet.

Material: silver, vitmetall.

Funna omärkta vid inventering 2014.

Förvärvat från: okänt

Typ av förvärv: okänt

Beskrivning
13 st broscher sjuksköterskebroscher från: KSH, Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola (silver, 1976); Kristinadstads Läns sjuksköterskeskola; SS, Statens sjuksköterskeskola i Stockholm, Göteborg och Norrköping, broschen använd 1942-1969; SH, Sophiahemmets sjuksköterskeskola (silver 1916); SSSH, Södra Sveriges sjuksköterskehem; MSS, Malmö sjuksköterskeskola (silver, 1992); Röda Korsets sjuksköterskeskola; BSS, Birgitta sjuksköterskeskola (silver, 1947); Sjuksköterskeskolan i Gävle; Sjuksköterskeskolan i Västerås; SHS (silver, 1971).
Historik

Broscherna var ett bevis för genomförd sjuksköterskeutbildning. I slutet av 1800-talet började sjuksköterskorna mer allmänt bära brosch på klänningen. Vid Helsingborgs Läns- och Stadslasarett fanns fram till 1925 en ettårig sjuksköterskeutbildning. Där användes en silverbrosch i form av ett georgskors med något avrundade armar. I mitten ristades HLL-Helsingborgs Läns Lasarett in med kursiva bokstäver. Denna form av brosch var vanlig på många av de tidiga sjuksköterskeutbildningarna i landet.

Funna omärkta vid inventering 2014.

Material
silver; metall
Personnamn - Annan anknytning
Sophiahemmet; Röda Korsets sjuksköterskeskola ["Stora ringen" 1891-1927]; Sjuksköterskolan i Gävle; KSH; SSSS; Statens Sjuksköterskeskola; Kristianstads Läns Sjuksköterskeskola; Birgitta Sjuksköterskeskola; SSSH; Sjuksköterskolan i Västerås; Sjuksköterskeskolan i Jönköping; Malmö Sjuksköterskeskola
Persontext - Förvärvat från
okänt
Typ av förvärv
okänt