logo

Carlotta - the museum database

MS 4381 :: narkosapparat

Object description

Består av:

- grått stativ med 4 gummiklädda hjul

- röd gummiblåsa

- 2 st glasbehållare, den ena med graderad mätare 0-100% Sauerstoff, den andra en höj-och sänkbar mätare graderad 0-15

- 1 st blå behållare för eter graderad upp till 100g, märkt Stiefenhofer München

- 2 st gastuber, en märkt Lungkliniken Lund och försedd med 2 manometrar, den ena märkt Stickoxydul 0-1 kg/cm², den andra graderad 0-250 kg/cm² märkt Inhaltsmesser. Den andra gastuben lik den första men har innehållsmanometer graderad upp till 100 kg/cm².

Apparaten är märkt Lachgas Narkose-Apparat Patent der I.G. Farbenind. A.G. Werk Höchst a.M. .

Inventarienummer
MS 4381
Sakord
narkosapparat
Antal
1
Huvudliggartext

MS 4381. Narkosapparat. H 1550 mm, L 550 mm, B 620 mm. För syr- och lustgas, grått järnstativ på 4 gummiklädda hjul, röd gummiblåsa, 2 st glasbehållare den ena med visare och skala graderad från 0 till 100 % Sauerstoff, den andra med en höj-och sänkbar mätare graderad från 0 till 15, en behållare för eter av blått glas graderad upptill 100 g, märkt Stiefenhofer München, 2 st gastuber, en märkt Lungkliniken Lund försedd med tryckmätare med slang och 2 mätartavlor, den ena märkt Stickoxydul graderad från 0 till 1 kg/cm², den andra graderad från 0 till 250 kg/cm² märkt Inhaltsmesser, den andra gastuben är lik den första enda skillnaden är att innehållsmätaren är graderad till 100. En tredje liten gastub finns också. Apparaten är märkt Lachgas Narkose-Apparat Patent der I.G. Farbenind. A.G. Werk Höchst a.M. Fabrikant: C. Stiefenhofer München. Gåva från Lungkliniken.

Brukare, ägare: Lungkliniken

Förvärvat från: Lungkliniken

Typ av förvärv: gåva

Beskrivning

Består av:

- grått stativ med 4 gummiklädda hjul

- röd gummiblåsa

- 2 st glasbehållare, den ena med graderad mätare 0-100% Sauerstoff, den andra en höj-och sänkbar mätare graderad 0-15

- 1 st blå behållare för eter graderad upp till 100g, märkt Stiefenhofer München

- 2 st gastuber, en märkt Lungkliniken Lund och försedd med 2 manometrar, den ena märkt Stickoxydul 0-1 kg/cm², den andra graderad 0-250 kg/cm² märkt Inhaltsmesser. Den andra gastuben lik den första men har innehållsmanometer graderad upp till 100 kg/cm².

Apparaten är märkt Lachgas Narkose-Apparat Patent der I.G. Farbenind. A.G. Werk Höchst a.M. .

Historik
Gåva från Lungkliniken.
Material
metall; glas [manometrarna]
Längd
55 cm
Höjd
155 cm
Bredd
62 cm
Personnamn - Tillverkare
C Stiefenhoffer; IG Farbenindustrie AG
Verksamhetsår - Tillverkare
1925-1951 [IG Farben]
Land - Tillverkning
Tyskland
Personnamn - Brukare, ägare
Lungkliniken Lunds lasarett
Land - Brukare, ägare
Sverige
Landskap - Brukare, ägare
Skåne
Stad - Brukare, ägare
Lund
Personnamn - Förvärvat från
Lungkliniken Lunds lasarett
Typ av förvärv
gåva
Månad - Månadens föremål
2019-01
Medicinsk specialitet
anestesiologi och intensivvård