logo

Carlotta - the museum database

bild

MS 13601 :: spirometer

Object description

Bernstein spirometer. Blå spirometerklocka med vit hängande behållare inuti. På sidan en graderad skala mellan 1 och 12 liter.

Märkt "Malmöhus läns landsting, Lungmot, inventarienummer 25632-1".

Spirometri är en lungfunktionsundersökning som görs genom att patienten andas in luft samt blåser ut genom ett munstycke kopplat till spirometern. Rörelser i klockan motsvarar patientens andning.

Spirometri används som hjälp vid diagnos och uppföljning av lungsjukdomar som astma, KOL, lungfibros, cystisk fibros, sensorisk hyperreaktivitet samt andra sjukdomar med lungpåverkan.

Just denna typ av apparat, där spirometerklockan rör sig i ett vattenbad, används inte längre på grund av att de har svårt att registrera de snabba förlopp som ska mätas. Idag används istället dubbelvikta gummimembran.

Inventarienummer
MS 13601
Sakord
spirometer
Antal
1
Huvudliggartext

MS 13601. Spirometer. Metall, plast. L 49 cm, Br 46 cm, H 119 cm. Blå metallställning med vit behållare fäst i snöre. Används vid lungfunktionsundersökning. 1970-tal. Kifa Sweden.

Förvärvsomständigheter: Gåva

Förvärvat från: Lungkliniken, Lund, genom sjuksköterska Therese Andersson.

Beskrivning

Bernstein spirometer. Blå spirometerklocka med vit hängande behållare inuti. På sidan en graderad skala mellan 1 och 12 liter.

Märkt "Malmöhus läns landsting, Lungmot, inventarienummer 25632-1".

Spirometri är en lungfunktionsundersökning som görs genom att patienten andas in luft samt blåser ut genom ett munstycke kopplat till spirometern. Rörelser i klockan motsvarar patientens andning.

Spirometri används som hjälp vid diagnos och uppföljning av lungsjukdomar som astma, KOL, lungfibros, cystisk fibros, sensorisk hyperreaktivitet samt andra sjukdomar med lungpåverkan.

Just denna typ av apparat, där spirometerklockan rör sig i ett vattenbad, används inte längre på grund av att de har svårt att registrera de snabba förlopp som ska mätas. Idag används istället dubbelvikta gummimembran.

Historik
Redan under mitten av 1800-talet visade den engelska läkaren John Hutchinson (1811-1861) att det gick att mäta ventilationsförmågan för att kunna spåra eventuella lungsjukdomar med hjälp av spirometri. SJälva ordet spirometri kommer från det latinska ordet "spirare" som betyder andas och det grekiska ordet "metron" som betyder mått.
Material
metall; plast
Längd
49 cm
Höjd
119 cm
Bredd
46 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1970-tal
Modellnamn, artikelnamn
Bernstein
Signering, stämpling, påskrift
Lungmot 25632-1
Personnamn - Upphovsman, enligt
Bernstein L
Personnamn - Tillverkare
KIFA; Instrumenta AB
Personnamn - Brukare, ägare
Lungkliniken Lunds lasarett [mott.]
Stad - Brukare, ägare
Lund
Personnamn - Förvärvat från
Lungkliniken Lunds lasarett [mott.]; Medicintekniska avdelningen; Andersson Therese
Tidpunkt - Förvärvat från
2010-09-30; 2011-09-09
Typ av förvärv
gåva