logo

Carlotta - the museum database

bild

MS 13971 :: arkivmaterial

Object description

"I juni 1916, då jag var 10 år gammal, fick jag scharlakansfeber och blev inlagd på Epidemisjukhuset i Lund.

Det var ett gammalt tvåvåningshus och låg ungefär där Botaniska trädgårdens avdelning för nyttoväxter nu

finns utmed Östra Vallgatan.

Den sommaren fanns såvitt jag minns inga difteripatienter. De många scharlakanspatienterna låg på både

första och andra våningarna i stora salar, ca 20 personer i vardera. På första våningen fanns även ett

isoleringsrum med två bäddar och där placerades jag ensam. De första dagarna var jag väl så medtagen

av den höga febern, men efter några dagar bad jag och tiggde att få ligga i den stora salen där det fanns

många barn, både pojkar och flickor.

Snart nog fick jag som jag ville och jag minns att vi hade nog så trevligt där tillsammans. Det var en ganska

långvarig sjukhusvistelse som föreskrevs för scharlakanspatienterna, 7 veckor, varav 3 eller 4 veckor till sängs

och resten som fångar på sjukhuset men för övrigt friska. I sjukhusträdgården hade vi skönt och trevligt.

Någon gång i juli minns jag att vi hörde att en ny patient skulle komma, en ”stor” pojke på ca 12 år från en

skollovskoloni.

En natt vaknade jag vid att taklampan brann i sjuksalen, jag hörde flera röster och då jag satte mig upp i

sängen såg jag främmande vuxna samlade kring en orolig patient i en säng några meter från min egen säng.

Det var den nya patienten som yrade och kastade sig i sängen. Sjukvårdspersonalens och föräldrarnas röster

blandades med hans. Jag förstod naturligtvis inte att det var pojkens sista timmar, men då jag vaknade igen

på morgonen i vanlig ordning, såg jag att man brett ett lakan över gossgestalten som låg där död. Inte ens en

enkel skärm satte man omkring honom där han låg mitt bland oss andra barn tills han hämtades bort.

Något senare utbröt en scharlakansepidemi på sinneslöanstalten Möllevångshem. Det var flera barn som

placerades i vår sal, i mitt tycke nog så gamla, ända upp till sjutton år. Vi tyckte att det var förfärligt roligt

att prata och skämta med några av dem som inte var så svårt sjuka. Ett par stackars flickor var illa däran och

de avled där bland oss andra. Dem kan jag tydligt se för mig med deras grönbleka hy, färglösa hår och

sorgsna lidande miner."

Inventarienummer
MS 13971
Sakord
arkivmaterial
Antal
1
Huvudliggartext

MS 13971. Arkivmaterial. Handskrivet minne nedtecknat av Eva Ljunggren, född Lundahl. Berör hennes tid som patient i juni 1916 på gamla Epidemisjukhuset i Lund. Hon var då 10 år gammal och lades in för scharlakansfeber.

Typ av förvärv: gåva

Förvärvat från: Eva Ljunggren (dotter till Eva Ljunggen, född Lundahl)

Beskrivning

"I juni 1916, då jag var 10 år gammal, fick jag scharlakansfeber och blev inlagd på Epidemisjukhuset i Lund.

Det var ett gammalt tvåvåningshus och låg ungefär där Botaniska trädgårdens avdelning för nyttoväxter nu

finns utmed Östra Vallgatan.

Den sommaren fanns såvitt jag minns inga difteripatienter. De många scharlakanspatienterna låg på både

första och andra våningarna i stora salar, ca 20 personer i vardera. På första våningen fanns även ett

isoleringsrum med två bäddar och där placerades jag ensam. De första dagarna var jag väl så medtagen

av den höga febern, men efter några dagar bad jag och tiggde att få ligga i den stora salen där det fanns

många barn, både pojkar och flickor.

Snart nog fick jag som jag ville och jag minns att vi hade nog så trevligt där tillsammans. Det var en ganska

långvarig sjukhusvistelse som föreskrevs för scharlakanspatienterna, 7 veckor, varav 3 eller 4 veckor till sängs

och resten som fångar på sjukhuset men för övrigt friska. I sjukhusträdgården hade vi skönt och trevligt.

Någon gång i juli minns jag att vi hörde att en ny patient skulle komma, en ”stor” pojke på ca 12 år från en

skollovskoloni.

En natt vaknade jag vid att taklampan brann i sjuksalen, jag hörde flera röster och då jag satte mig upp i

sängen såg jag främmande vuxna samlade kring en orolig patient i en säng några meter från min egen säng.

Det var den nya patienten som yrade och kastade sig i sängen. Sjukvårdspersonalens och föräldrarnas röster

blandades med hans. Jag förstod naturligtvis inte att det var pojkens sista timmar, men då jag vaknade igen

på morgonen i vanlig ordning, såg jag att man brett ett lakan över gossgestalten som låg där död. Inte ens en

enkel skärm satte man omkring honom där han låg mitt bland oss andra barn tills han hämtades bort.

Något senare utbröt en scharlakansepidemi på sinneslöanstalten Möllevångshem. Det var flera barn som

placerades i vår sal, i mitt tycke nog så gamla, ända upp till sjutton år. Vi tyckte att det var förfärligt roligt

att prata och skämta med några av dem som inte var så svårt sjuka. Ett par stackars flickor var illa däran och

de avled där bland oss andra. Dem kan jag tydligt se för mig med deras grönbleka hy, färglösa hår och

sorgsna lidande miner."

Material
papper
Tidpunkt - Tillverkning
1970-tal
Personnamn - Författare
Ljunggren Eva f. Lundahl
Levnadsår - Författare
1905-1983
Personnamn - Annan anknytning
Möllevångshemmet Lund; Epidemisjukhuset Lund Östra Vallgatan
Personnamn - Förvärvat från
Ljunggren Eva
Tidpunkt - Förvärvat från
2020-09-10
Typ av förvärv
gåva
Litteratur-, källhänvisning
Uppgiftsbok 219