logo

Carlotta - the museum database

OBJCDEdigital presentation

CountValue
1Grepe utformad som gren. Dekor i flera färger och guld i överglasyrmåleri.
15HH_VPK_01_01_001_01
5HH_VPK_01_01_002_01
9HH_VPK_01_01_005_01
8HH_VPK_01_01_006_01
4HH_VPK_01_01_007_01
33HH_VPK_01_01_00A_01
27HH_VPK_01_01_00B_01
19HH_VPK_01_01_00B_03
22HH_VPK_01_01_00E_01
7HH_VPK_01_01_00E_03
14HH_VPK_01_01_00F_01
13HH_VPK_01_02_003_01
13HH_VPK_01_02_004_01
1HH_VPK_01_02_00C_
38HH_VPK_01_02_00C_01
26HH_VPK_01_02_00D_01
14HH_VPK_01_03_008_01
31HH_VPK_01_03_00G_01
12HH_VPK_01_03_00H_01
15HH_VPK_01_03_00I_01
6HH_VPK_01_03_00I_02
15HH_VPK_01_03_00I_03
20HH_VPK_01_04_009_A1
13HH_VPK_01_04_009_B1
29HH_VPK_01_04_009_B2
7HH_VPK_01_04_00J_01
20HH_VPK_01_04_00J_02
22HH_VPK_01_04_00K_01
14HH_VPK_02_05_00L_01
13HH_VPK_02_05_00L_02
7HH_VPK_02_05_010_01
35HH_VPK_02_06_00M_01
22HH_VPK_02_06_00M_04
17HH_VPK_02_06_00M_07
34HH_VPK_02_06_00N_01
21HH_VPK_02_06_00O_01
7HH_VPK_02_06_00P_01
14HH_VPK_02_06_011_01
14HH_VPK_02_06_012_01
5HH_VPK_02_07_00Q_
16HH_VPK_02_07_00Q_01
32HH_VPK_02_07_00Q_02
26HH_VPK_02_07_00R_01
19HH_VPK_02_07_00R_02
10HH_VPK_02_07_00R_03
9HH_VPK_02_07_013_01
9HH_VPK_02_08_00S_01
24HH_VPK_02_08_00S_02
34HH_VPK_02_08_00S_03
22HH_VPK_02_08_00S_04
12HH_VPK_02_08_00S_05
44HH_VPK_03_09_00T_01
43HH_VPK_03_09_00T_03
22HH_VPK_03_09_00T_06
17HH_VPK_03_09_00U_01
17HH_VPK_03_09_00U_02
15HH_VPK_03_09_00U_03
18HH_VPK_03_09_00V_02
47HH_VPK_03_09_00V_03
35HH_VPK_03_09_00V_05
43HH_VPK_03_09_00V_07
21HH_VPK_03_09_00X_01
30HH_VPK_03_09_00X_02
7HH_VPK_03_09_015_01
12HH_VPK_03_09_016_01