logo

Carlotta - the museum database

Data elementKarlins lappkatalog

CountValue
1" 'Hättekulle' fr. Medelstads h. Blekinge omkr. 1820-40 Rund pappskifva öfverklädd med rödt kläde utsydt med perlor ock glitter. Bars på hufvudet af unga flickor vid midsommartiden. Se vidare Forsells 'Ett år i Sverige'."
1" 'Hättekulle' fr. Medelstads h. Blekinge omkr. 1820-40. Träskifva (rund) öfverklädd med rödt kläde utsydt med glitter samt nedlöpande i en ram som omfattade öfvre delen av hufvudet ned åt ryggen hängande tvänne silkeband." [avbildad på katalogkortet]
1" Ett par lejon av finfajans (stengods) el. Earthenware, såsom engelsmännen älska att benämna denna plastiska form av finfajans. De tillhöra den stora grupp av plastiskt behandlad keramik som alltsedan 1600-talet haft sina starkaste rötter i Staffordshire, med grundläggande namn, sådana som Dwight och Elers. Deras massa var emellertid en annan. Den var hårdare och kunde i ordets egentliga bemärkelse kallas för stengods. Även den något yngre Astbury får räknas hit. Det är först med Whieldon, strax före mitten av 1700-talet, som den nya ämnessammansättningen, närmast känd under namnet cream colored ware, tränge igenom, såväl för brukskeramik som lyxföremål i den mån de föllo utanför porslinet och det Wedgewoodska stengodset. Till denna grupp hör alltså våra lejon. Huruvida vi här ha att göra med Whieldon eller någon av Woodarna vill jag dock lämna oavgjort, även om jag, med tanke på den utmärkta plastiska behandlingen och under jämförande av våra lejon med Half Woods liggande hind i Wictoria an Albert Museeum är mest böjd för att godtaga den senare. Lejonen - det brittiska lejonet, sådant som det vanligen plastiskt framställes och sådant det framträder vid entréen till Brittisch Museeum- hava intagit en avvaktande ställning, "ad utrunquae parati", vilande vänstra tassen på ett klot - förmodligen världsklotet. Den förträffliga modelleringen höljes av en glasyr i glänsande kopparton med de färgnyanser som ögon, nos och den halvöppna munnen kräver. Postamentet utgöres av en platta med rundstav uppåt, modellerad med grönmålad acantus med svaga spår av guld i flikarna. Plattan är f.ö. marmorerad i mörk lila på krämfärgad grund. Inga märken eller nummer av något slag finnas att upptäcka. Det har ställts i frågan, att lejonen skulle vara av en yngre reproduktion, närmast på grund av den utmärkta kondition, i vilken de befinna sig. och de guldrester som framträda i acantusbladens flikar och på klotet under tassarna, vilka skulle markera ett försök att imitera bortslitning, vilket bilderna konditionicke ger anledning till. Om deras proviniens f.ö. innen de hamnade i "Kulturens" ägo, kan jag endast meddela, att de ingått i fabrikant Simmelkiaers i Köpenhamn berömda samling. Han hade köpt dem i London, under garnti för ett mycket högt pris, av vilket de 150 kr. Museet betalte på auktionen efter honom 1923 endast är en bråkdel, närmast sagt 1/10."
1"'Nackstycke' fr. Bårslöfs skn, Luggude h. omkr. 1830 Rundad pappskifva klädd med rödt siden [överstruket]; detta utsyddt med perlor ock kantad med gullspets. Tillhörde brudens hufvudklädnad."
1"av dessa märkliga men efter vad jag senare inhemtat ingalunda unika svinkreatur såg jag ett ex på den resa i Hallands landsbygd, som jag 1897 under mitt arbete med ordnande av Hallands museum företog. En annan sugga såg jag vid samma tid hos Alfred Falck i Varberg. Ur den suggans rygg jag såg i Tvååker blomstrade en ..? För övrigt äro svinen goda exponenter för den gamla plätteda lantrasen med hängande öron och knorrsvansar. Könsskiljaktighetenär av krukomakaren, som väl torde hava varit Falkenbärgare noga iakttagen.
1"Bindmössa fr. Kinds h. V. Götland Börj. af 1800 talet Af rödt siden med utsydda blommor."
1"Bindmössa från Roslagen. Omkr. 1840. Liten grön siden styfmössa utsydd med blommor o.sv. i kedjesöm. Under och till denna mössa som endast skyla nacken hör en annan mjuk hvit."
1"Bindmössa med tvänne 'stycken' från Västergötland, där dylika mössor ännu begagnas af äldre fruntimmer. Det släta 'stycket' användes vid sorg, det med spetsar vid öfvriga tillfällen. Jfr hufvudbonaderna på porträtten från början af 1600-talet! I Holland lära bondflickorna ännu begagna hufvudbonaden, som äro snarlika dessa bindmössor. I Toarps socken kallas den 'trindmössa' och finnes omnämnd i Vestergötlands fornminnes tidskrift 1 h. sid. 43."
1"Brudgumsadel fr. Kyrkhult, Listers h. Bl. År 1814. Formen: det närmaste öfverensstämmande med den ännu brukliga; dock bommar framme och bak; blått vadmalsschabrak."
1"Brudklut (bruaklud) fr. Huraöds skn Gärds h. Sk. (omkr 1850) Bunden på 'lock'; hängbanden rikt broderade."
1"Brudsadel fr. Glimåkra, Ö Göinge h. år 1791. Initialer M.J.D. Sadeln har under senare tid försetts med ben och [oläsligt] därigenom förvandlats till en gungstol; ett ovanligt förfaringssätt med gamla fruntimmerssadlar i dessa trakter."
1"Bunden klut fr. Gustaf Adolfs skn Villands h. Skåne (omkr. 1830)." [avbildad på katalogkortet]
1"Bägarfodral Har en gång tillhört Baron von Düben. Ställningen tunn träspån utanpå, skinnklädd inuti fodrad med röd sammet och grönt siden. I fodralet har för resor förvarats en silverbägare." [foto på katalogkortet]
1"Damsadel av läder. Skåne. 1800-talets slut. På framvalvets vänstra sida sitta två horn, mellan vilka damens högra ben vilat. På vänstra sidan sitta kåpa och stigbygel, kåpans främre del (knäputan) är sömmad i ornament. Sadeln har två bukgjordar av väv och en av läder. [foto på katalogkortet]
1"Drängaskåp" ? Uppk. i Lund.
1"Drängaskåp" av ek å fur Målat årtal anger 1753. Oaktat detta årtal är målat väl 75 år senare finnes på grund av skåpets form intet hinder för att det kan hava tillverkats i slutet av 1700 talet och i sådant fall knappast i Everlöv och [oläsligt] utan i Bara (Vårby) varifrån egarens familj härstammade och där han själv var född. Initialerna P.A.S. syfta nämligen på Anders Pålsson (Östarp nr 1förste egare efter branden) äldste son Pål Andersson, som icke överlevde sin fader utan vådligt omkom på 1830 talet. Årtalet 1753 får alltså uppfattas såsom en reproduktion av ett äldre årtal. Hela målningsättet anger att målningen icke kan vara äldre än 1830 talet. H 760 B. 620 [foto på katalogkort].
1"Drängaskåp" fr Lönsboda, Ö.Göinge hd, Skåne Uppk. 1903 kr. 5:- I Skytts hd stugan 1928.
1"Drängaskåp" fr. Bara hd. Skåne skåpet är av furu brunmålat flammigt liknande masurbjörk, fyra runda stjärnor i grunt karvsnitt. Djup 19 cm. En hylla. Uppk. i Lund av C. Jönsson, 1928 för 3.- kr. [avritad på katalogkort].
1"Drängaskåp" fr. Lönsboda, Ö.Göinge Uppk. av Per Bengtsson 1903, i Blekingegården 1928.
1"Drängaskåp" målat årtal 1842 Sk. av lektor Rosén, Malmö 1912 på expeditionen 1928.
1"Drängskåp" fr. Glimåkra Ö.Göinge h. Sk. omkr.1780-1800. Litet rektangulärt omåladt väggskåp af furu med små speglar och kelningar[sic!]. I Blekingstugan 1928.
1"En ylleduk fr. Gustaf Adolfs skn Villands h. Skåne (omkr 1860) Brun och blommig bård; hufvudkläde."
1"Enekrog", klädhängare, fr. N. Åkarps skn. V. Göinge hd. Skåne. (i Huaröds-stugan) [avritad på gamla katalogkortet].
1"ett försök att imitera det 'svarta' porslin som utexperimenterats på Sèvres.. och dekorerat i guld avsåg att verka pompejanskt.."
1"Ett par klutband fr. Dalby. Torna hd. omkr. 1820-50 Band till hängbands (hel-) klut, i ändarna prydda med spetsar."
1"Ett par skidor fr Hörröds skn, Gärds h. omkr. 1800-20. 1,58 m. långa. Användes ännu1870 i Östra Skånes skogstrakter under sträng vinter med mycken snö. Den klumpiga stympade formen visar till skildnad från den norrländska att skidan ej här är af äkta börd."
1"Ett par stigbyglar (af jern) fr. Landskrona 1600-talet."
1"Ett par väggplattor av glaserat lergods. Kina Mingperiod. Varje platta dekorerad med en fyrbent fyrkload drake i färg relief. Olika förtoningar av blågrönt och gulbrunt." "Uppk. hos Bukowskis Mars 1930 kr 42".
1"Flamsk åkdyna, Bara hd. (uppk af Kerstin Jönsson Kyrkheddinge, Bara hd) (92 x 47 cm) Mönster och färger framgår af teckningen. [avbildad på katalogkortet]. Foder: rödt ylle.
1"Foder av gammal typ." "Åkdynan sydd av en ofärdig gammalpiga i Börrestad."
1"Fosterbegravning" Fr N Mellby kyrka, V Göinge hd. Sk. Den lilla asken el kistan som är av bok och sammanhålles av trenne spikar, är ytterligt murken. Samma är förhållandet med de linnetrasor som omsluta de nästan upplösta resterna av det människofoster som en gång här nedlagts. Askens mått visa tydligen, att fostret varit långt ifrån fullgånget. Under sådana förhållanden kan man förundra sig över att man sökt skydd inom kyrkans helgade murar. Att man gjorde det för fullgångna dödfödda el vid förlossningen döda foster, är ganska förklarligt, då man icke kunde beräkna en regulär kristlig begravning för ett barn som ännu icke blivit kristnad. I det gamla Gäddeska gravvalvet i Mellby kyrka, som tillhörde Magle säteri och efter riksamiralen Gädde övergick till Walkendorffarna, har påträffats flera "fosterbegravningar", vilka emellertid alla under en senare tid blivit jordade. Detsamma var förhållandet under min barndom med det Ehrenborgska gravkoret i den angränsande Brönestads kyrka. Jag såg som liten med egna ögon, flera små fosterkistor som stuckits in mellan spjälarna i gravkorets fönster, el åtminstone satts in i fönsternischen och sedan av en välvillig kyrkoväktare satt ned i koret. Stor uppståndelse väckte en söndag fyndet av ett ofullgånget foster endast nödtorftigt svept inkilat mellan gallret. Tron på kyrkans skyddande hand och därmed förhoppningen om uppståndelse och evigt liv även för de ofödda, eller i födelsen döda barnen, hade sedan urkristen tid varit drivkraften till dessa fosterbegravningar. Skänkt 1917 av kand g Kjällgren, Lund. G Karlin 36
1"fr Sjököp, Långaröd, Färs hd, Skåne, 1800-talet. Målat i gult och svart. Anordning för anspänning med parhästar, ränna för styrstång samt 2 spiralkrokar för skaklarna.”
1"Fruntimmerssadel fr. Vånga skn, Villands hd. Skåne (år 1822). Tvärsadel, bekvämt inrättad med stoppat säte, rygg- och armstöd samt trästigbygel; på ena yttersidan synes i rött initialerna K.H.D. (Karna Håkansdotter) 1822. K.H.D. var svärdotter till den Ola Ordesson och Svenborg Åkesdotter i Grönhult mellan vilka breven nr F VIII b2 är växlade. Fruntimmerna i denna trakten redo allmänt ännu ini början av 1800-talet till kyrkan och andra ställen, beroende på de dåliga vägarna. Den nuvarande ägaren av gården fader till givaren berättade att han såväl första gången han färdades till Vånga kyrka 1828 vid sitt dop i denna sadel red till kyrkan i sin gudmors knä och fyra år senare då han andra gången färdades dit satt han i sin moders knä." [foto på katalogkortet]
1"Fästet af horn; knapp, bygel och parerstång af messing; på klingan, starkt ciselerad, inskriptionen: Soli Deo gloria."
1"Gullgalon virad på pinne fr. Oppmanna Willands h. omkr. 1800 Använd till brudhårklädsel o.s.v."
1"Halfklut fr. Dalby skn, Torna h. Sk. (omkr 1860-80). Klut utan hängband kallas halfklut; bindes på 'loen'. Bars fordom allmänt af gifta kvinnor vid hvarje högtidligare tillfälle. Gagnas ännu 1883 af äldre kvinnor vid nattvardsgång ock i sorg." [avbildad på katalogkort]
1"Halfklut fr. Dalby skn, Torna h. Sk. (omkr. 1850-80) Klutar af denna form hafva sedan förra århundradet (1700-talet) bundits på 'lock' anväbndts af gifta kvinnor vid högtidliga tillfällen, särskildt vid nattvardsgång ock i sorg. (I glädje bars helklut). Användes ännu 1883 af äldre kvinnor. Se vidare No" [inventarienummer ej angivet, i blyerts på katalogkortet "Utgår"]
1"Halfklut fr. Hedeskoga skn Herrestads h. Skåne. Kluten utan band är särdeles stor."
1"Halfklut fr. Högs skn Harjagers h. Sk. 1830 talet. Användes vid sorg, nattvardsgång ock större högtidligheter." [avbildad på katalogkort]
1"Halmskrin" fr. Glimåkra, Ö. Göinge h. omkr. 1800. Litet skrin af trä klädd på lock och sidor med färgad halm, beläggning i enkla geometriska mönster av den vanliga skånska typen på underlag av tryckpapper. Höjd 85 Längd 153 Bredd 108 Uppk. 1884 av Per Möller Glimåkra Kr: 0:50 [foto på katalogkortet]
1"Har tillhört lektor Thunberg, Uppsala. Framsidan korsstygnsbroderi, landskap m. slott, träd o. figurer i olika färger mot brunröd botten. inom en ranka af blommor i grönt o. gult. Baksidan gränfärgadt skinn med en vidsydd mindre väska. Knäppet messing, inredningen läder. H 32,5."
1"Har tillhört T. Westerström, Landskrona, 1825. Form se nedan. Framsidan korsstygnsbroderi i brun färgton framställande idylliskt landskap med hus, träd o. betande djur. inom en ram med stiliserade blad o. blommor i brunrödt o hvitt på rödlila botten. Baksidan af skinn liksom inredningen. Knäppet af messing, väskan har varit afsedd att låsas med hänglås. H. 27 cm."
1"Himlasäng", Torna Sandby, Skåne 1831. Sängen av den gamla stolp-formen. Stolparna inskränka sig här emellertid till fyra profilskurna bräder, som uppbära takhimlen. Sparlakan saknas. Sängar av denna typ kallades folketymologiskt omväxlande hemlingasäng och hemlighetssäng, hänsyftande på såväl deras slutna karaktär, som på deras egenskap att vara äktenskapssäng. Detta förlänade också sängen både kontrahenternas namn och årtalet för deras giftemål. Här M.H.S. 1831 M.O.D. [sic! ska vara M.H.S. 1831 A.A.D.] Sängfjälen (framsidan av sängen) är prydd med trenne solfjäderformade insnitt. For övrigt är sängen, såsom vanligt i dessa trakter, målad i blågrönt med blommor och sniderier i andra färger. Uppk.1891 av A.G. Lindberg, Södra Sandby för 5:- Kr [foto på katalogkortet]
1"Himlingasäng" målad med blommor. Sk. av frih. C. Kurck 1886. hopsatt i Mocketorp 1928
1"Hufvudduk (hoedug) (noisdug) fr. Balsby. Nosaby skn Villands h. Sk. (omkr 1810) Kulört pressad katun i vackra mönster."
1"Hufvudduk (naisdug) fr. Huaröds skn Gärds h. Sk. (omkr 1870) Svart bomullsduk med bred röd och hvitrandig bård; typsik för hela östra Skåne; bruket ycket gammalt."
1"Hufvudduk (noisdug) fr. Hårslöf. Gustaf Adolfs skn Villands h. Sk. (omkr 1810) Kulört pressad katum i blommigt mönster."
1"Hufvudduk (noisdug) fr. Håslöf. Gustav Adolfs skn. (omkr 1840) Halfsiden (ylle och siden) kulört."
1"Hufvudduk (tillh. hel bruddräkt) fr Höreda, S. Vedbo hd. Småland. 98x10 cm, mjukt bomullstyg, tryckt med ljusblått, ytmönster av små strödda blommor, 6 cm bred bård, spetsmönster bestående av små prickar (kliché av messingsstift)".
1"Hufvudduk (tillh. hel helgdagsdräkt) fr. Småland. 100x109 cm, linnelärft, rutad samt med randbård i rosa, ljus- och mörkblått, även flamsgarns ränder. Märkt med C med rosa korsstygn. Duken något trasig."
1"Hufvudduk fr. Asarum. Bräkne h. Omkr. 1820-40. Stor hvit hufvudduk prydd med blommor och rankor sydda med tambursöm i öfvrvägande rödt."
1"Hufvudduk fr. Dalby skn Torna h. Sk. (omkr 1840) Mörkblått hemmaväfdt bomulls-kläde med ljusblå ränder. Användes som hvardagshufvudbeklädnad ock bands i nacken."
1"Hufvudduk fr. Fjelie, Torna hd. Skåne"
1"Hufvudkläde (hyekläe) från Vebeck, Huaröds skn Gärds h. Skåne. bars af kvinnorna vid begrafningar hopfästadt med de två snibbarna under hakan ock med de andra båda hängande öfver kluten ned åt ryggen. Hvarje hörn af linneduken är broderad ock hela duken är kantad med knypplade linnespetsar (från 1800-talets början). Användes äfven som brud[oläsligt]duk förningsduk o.s.v. 68*70 cm, av medelfin lärft, 2 cm br. fåll uppsydd med ljusgyll, som äfven omramar hörnrutorna (ca 8*8 cm). De äro fyllda med räknad platt- och udskårssöm, olika mönster i alla hörn, jämnt och väl arbetade. 1,5 cm b. knypplad spets kantar duken. I ett hörn rester av en knut tofs. Spets och duk något trasiga."
1"Hufvudkläde fr Hoby skn Blekinge omkr. 1800. Af blått ylletyg med i ena hörnet utsydd blomsterbukett i schattersöm. (möjl. äfven använd till halskläde).
1"Hufvudkläde fr. Barsebäck. Harjagers h. Sk. (omkr 1820-50) Blått med hvita bårder."
1"Hufvudkläde fr. Blekinge omkr 1830-50 Stor hvit linneduk broderad i kanterna med blomstergirlanger i kulörta färger (kedjesöm)."
1"Hufvudkläde fr. Blekinge omkr. 1820-50. Hvit i kanterna broderad duk."
1"Hufvudkläde fr. Huaröds skn Gärds h. Sk. (omkr 1800). Duken som är af röd katun med blommor i kanten användes till hufvudkläde ock knöts bak i nacken. Bruket att knyta '[oläsligt]' i nacken är ännu år 1882 ganska vanligt bland äldre Kvinnor i skn."
1"Hufvudkläde fr. V. Götland; omkr,. 1820-30. Stor hvit bomullsduk med fransar, utsydd i hörnen med blommor i hvit kedjesöm."
1"Hufvudkläde Gustaf Adolfs skn Villands h. Skåne (omkr 1780) Gammaldags röd ock hvitblommig katun."
1"Hufvudklädsel för brud. fr. Bjeresjö skn, Herrestads h. Valk klädd med kulörta silkeband och galoner. Åt ryggen en massa nedhängande silkeband. Nygjord efter gammal modell; sådan den brukades på 1820-30 talet."
1"Hufvudlock fr. Ingelstads h. Sk. omkr. 1840-50 Locken klädd med röda ylle-band af hvilka ett par längre nedhänga åt ryggen aom bevis på bärarinnans kyskhet. Gammal hufvudbonad för flickor i Östra Skåne."
1"Hufvudvalk fr. Gustaf Adolfs Skn Villands h. Skåne (omkr. 1840). Lades i det i nacken knutna klädet för att fylla upp ock gifva stadga åt detsamma."
1"Huvudduk 6 st fr. Målilla, Kalmar län, Småland. Rutiga bomullsdukar -75 à 80 cm i kvadrat. 3 st mönstrade i rosa, rött och vitt, 2 i rött, blått och vitt, 1 övervägande orange och vitt med något rött. Mönstringen av samma slag som den i Blekinge vanliga. Jmf vävnadsprovboken från Blekinge!"
1"Huvudduk av kattun fr. Hjortberga, Krb. län, Småland. 95x105 cm, mjukt vitt bomullstyg, tryckt med blomrankbård i två nyanser lila ca 10 cm br., på två sidor kantad med smal vävd spets. Duken är hel och färgerna klara."
1"Huvudduk fr. Fjelie, Torna hd, Skåne 98*100 cm. Mörkblått bomullstyg med randbårder. Ena hörnets ränder endast i grönt och mellanblått, motstående hörn i ljus- och mellanblått samt lila och vitt. Uppk. på auktion i Lund. insk. 1928."
1"Huvudduk fr. Kuttabo, Småland 96x100 cm, mjukt vitt bomullstyg, 8 cm bred bård av smala kyorade ränder, grupper av tre smala sådana ränder inruta hela duken på 12 cm avstånd från varandra. I två motstående hörn äro sex rutor fyllda med växtornament i tambursöm utförd med vitt bomullsgarn. Varp och väft bildar kort frans på alla sidor. Duken är nästan hel."
1"Huvudduk fr. Torna hd. Skåne. Av svart siden, fin rips med bård av tre släta atlasränder, iknuten frans av tvinnat svart silke. 80x80 cm. Uppk. av C. Jönsson, Lund 1928"
1"Huvudduk med silkebård fr. Elmhult, Svensköps skn, Frosta hd, Skåne."
1"Huvudkläde ('hyeklä') fr. Sandby."
1"Huvudnock fr. Dalby, Torna hd, Skåne"
1"Hvit klut fr. Ö. Ramlösa. Luggude h. omkr. 1850-60 Bunden prydlig spånklut prydd med knypplade spetsar; af den vanliga kluttypen för Nordvestra Skåne."
1"Hyakläde Ingelstads hd. Skåne 108x140 cm, av fin lärft, på tre sid ½ cm fåll uppsydd med ljusgull, 1 cm br hålsöm (stoppsöm) samt ännu en rad ljusgull. Mitt på långsidan med röda korsstygn 'bomärke' med B.H.D. 1844. Motstående långsida har 5 cm br. fåll m. ljusgull och hålsöm infattande 6,5 cm br. knypplad mellanspets. Hela duken är kantad med 6 cm br. spets. På avigsidan av den breda fållen, 42 cm från kanten messingshyska med band, på motsvarande plats band sytt vid fållen. Duken är alldeles hel. Jmfr7318; dessa två äro de enda av denna typ som ännu (1928) finnes i K.M. Skänt av General Cederström Häslingborg 1889"
1"Hängbandsklut fr Bjeresjö, Herrestads hd, Skåne," [kluten samt detaljbild av spetsen avbildad på katalogkortet med kommentar i blyerts "Samma spets som 10685."]
1"Hätta fr. Medelstads h. Blekinge omkr. 1820-40. Hopsatt af ett styck hvitt tyg utsydt md blommor i s.k. kedjesöm. Bars af gifta kvinnor."
1"Högtidsklut fr. Bjeresjö skn Herrestads h. Sk. Kluten stor och ovanligt vacker har hängband ock är af nedanstående utseende [övrig beskrivning eller avbildning saknas på katalogkortet]."
1"Jag har funnit liknande i Musée Chernudei(?) , Paris, i Trockadero, Paris, British Museum och hod Dr Burchard, Berlin."
1"Karahyll", fr. Bjeresjö. Herrestads hd. Skåne. ? [avritad bild på gamla katalogkortet]
1"Karmsadel. Sadeln är klädd med blått vadmal och brunt läder. På sätet är med vitt garn broderat bladornament och på ryggstödets innersida inom zig-zag-linjer: ANNO: 1798 : S P D:" [Avbildad i färg i skala 1:10 på katalogkortet]
1"Kaross (Bankiren Hagermans) Paris omkr. 1800. Karossen av tidens vanliga "moderna" typ på hängfjädrar; avsedd att kunna fällas ned. Inuti klädt med siden och rött kläde. Fotstegen uppfällbara, formas till stolar när dörrarna är stängda. karossen gulmålad samt med plats för 'löpare' på bakplattan och kusken som skulle tygla [oläsligt] uppsprungen på den högt placerade [oläsligt] lådan Kuskbocken medfördes till Widtskövle när H. [Hagerman] 1826 köpte godset av sin då utarmade fd husbonde Greve Chr. Barnekow. Övergick fr. H. till släkten Stjernswärd senare skänktes till Kulturen 1931 av Fru S. Stjernswärd."
1"Kasett" (skrin) av koppar och messing Tyskland 1500 talets mitt. På teckningen markerar det röda kopparn. Med en plastisk havshäst lik den Olaus Magni lärt oss känna, på locket i [oläsligt] [oläsligt] och i gravyr [oläsligt] hjort, hund [oläsligt] sjöjungfru med tvenne skjärtar på sidor och i botten. Lockets kopparfyllning prydes av tvenne blomrankor. Uppk. av Harwitz, Hamburg 1908 kr. 20:- [teckning på katalogkort]
1"Klut ('Hotag') fr. Fru Alstads skn Skytts h. Sk. (omkr. 1860) Liten klut af tyll; betydligt afvikande från andra Skånska klutformer. Dess föregångare i Skytts h. var af betydligt större omfång. Denna form är ej äldre än 1830-40 talet och begagnas ännu 1883 af äldre kvinnor."
1"Klut ('Läredklud') fr. Bromma skn Herrestads h. Sk. (Början av 1800 talet). Helklut af groft lärft, på nock blåad och gniden. Hängbanden försedda med breda knypplade spetsar ock hålsöm. Den vanliga vidlyftiga Herrestadsformen."
1"Klut ('Spånhätta', 'hotag') fr. Dalby skn Torna h. Sk. (omkr. 1780) Klutar af denna form ('spånhättan') är af den yngsta formen ock användes ännu 1882 af äldre personer."
1"Klut (bunden) fr. Brösarps skn. Albo h. Sk. (omkr. 1840) Linneklut bunden på krans, med uppåtböjda band prydda med knypplade spetsar." [avbildad på katalogkort]
1"Klut (bunden) fr. Ö. Sallerups skn Frosta h. omkr 1830-40 Klut till formen i det närmaste lik Gärdshs kluten. Hängbanden dock mindre samt något uppåtböjd."
1"Klut (bunden) från Huaröds skn Gärds h. Skåne (omkr 1840). Kluten af hvitt halflinne bunden på lock är rikt broderad. Användes ännu allmänt på 1870talet. Numera 1882 är bruket af klut inom skn alldeles bortlagdt. Kluten tillhörde högtidsdrägten o bars af alla gifta kvinnor (i äldre tider äfven av ogifta)."
1"Klut (bunden-) fr. Oppmann, Villands h.Sk. (omkr. 1840-60) Af den för norra Villands h. egendomliga formen; banden knutna öfver hjessan till s.k. 'musöron'."
1"Klut (half-) fr. Stiby shn, Jerrestads h. Sk. (omkr. 1830-40) Kluten af den sydost skånska typen har rosett af knypplade spetsar öfver hjessan samt i snibben." [avbildad på katalogkort som bunden, enligt huvudliggartext obunden]
1"Klut (Helgdags-) från Ingelstorp, Ingelstads hd, Skåne," [avbildad i skala 1:10 på katalogkortet samt detaljbild av spets]
1"Klut (hotag) fr. L. Slågarps skn Skytts h. Sk. (omkr. 1840). Kuten [sic!] af hvitt tyll uppfäst meddelst knappnålar på en klädd ståltrådskrans. Något större än de i denna trakt [oläsligt] i bruk varande klutarna." [avbildad på katalogkort]
1"Klut (hotag) fr. L. Slågarps skn Skytts hd. Sk. (omkr 1830-50) Kuten [sic!] af hvitt tyll, uppfäst meddelst knappnålar på öfverklädd ståltrådskrans. Se No G II:a 42."
1"Klut (Klud fr. Emitslöfs socken, Östra Göinge härad, Skåne (fr. omkr. 1840-60 enligt uppgift af säljaren)"
1"Klut (klud) (obunden) fr. Hjersås socken, Östra Göinge, Skåne. (fr. omkr. 1780-1800)
1"Klut (Klud) fr. Balsby Nosaby skn Villands h. Sk. (Omkr 1850) Hängbanden rikt broderade. Ryggsnibben äfven broderad och försedd med initialerna A.H.D. (Anna Hansdotter.) Kluten bands på krans. 'Bruaklud'."
1"Klut (liten) fr Wemmenhögs hd, Skåne Av tyll kantad med spets (imit. knyppling) Lindad nock till samma 12 cm. Sk. av fröken Ida Wallis, Stjärneholm."
1"Klut (staubaunaklud) fr. Glimåkra socken, Östra Göinge härad, Skåne.
1"Klut (stor) fr Vemmenhögs hd. Skåne Av tunnt vitt bomullstyg med bårdränder, tambursömsbroderi, kring hörnet fast sydd 20 cm bred bård av genombrutet randigt tyg med snärjda rankor. ett band av samma slags tyg 150x9 cm ett vävt genombrutet band 66 cm l. 2 cm br. Sk. av fröken Ida Wallis Stjärneholm."
1"Klut bunden fr. Gustaf Adolfs Skn Villands h. Skåne (omkr. 1820). Se No [inget inv nr angivet]. Kluten af halflinne mde mellanspetsar är bunden öfver s.k. krans."
1"Klut fr Albo h. Sk. Slutet av 1700-talet Blånad och glättad lärft-klut med banden i ändarna prydda med knypplade spetsar."
1"Klut fr Cimbris. Jerrestads h. Sk. omkr. 1840-50 Denna klutform har brukats i Cimbrishamns-trakten åtminstone sedan 1800 talets början och ansluter sig närmast till Albo härads former af den s.k. öst Sk. klut-typen med snibbarna uppbundna öfver hufvudet." [avbildad på katalogkort]
1"Klut fr. Billeberga Rönnebergs h. Skåne (omkr 1850). Kluten synnerligen vacker och väl broderad är uppsatt på spån ock hopfäst med knappnålar; ock kunde en gång uppsatt användas flera gånger. Bäres ännu 1892 af en ock annan gammal kvinna."
1"Klut fr. Genarps skn, Bara hd, Skåne Av fint vitt bomullstyg, enkelt fållad för hand." [avbildad på katalogkort i skala 1:20]
1"Klut fr. Ingelstads h. Sk. omkr. 1840 Helklut af den vanliga Ingelstadstypen. Hängbanden prydda med tyllträdda spetsar."
1"Klut fr. L. Slågarps skn. Skyts [sic!] h. Sk. (Omkr. 1840-60) Liten broderad tyllklut af den sista Skytshäradsformen [sic!]."
1"Klut fr. Ljunits h. Sk. Omkr. 1850-70 Spånklut af den yngre Sydost-Skånska typen."
1"Klut fr. Luggude hd, Skåne Till spånhätta. Kluten är av fint bomullstyg med tätare ränder som bård. Två hörn broderade med tambursöm, det nedhängande med en vävd spets. Uppk. 1925" [Kluten avbildad på katalogkortet i skala 1:10]
1"Klut fr. Lövestad Färs h. Sk. omkr. 1840-50 Helklut med hängband bunden öfver nock; mest påminnande om den Syd-ost Skånska typen."
1"Klut fr. Mellan Grevis, Oxie hd, Skåne."
1"Klut fr. Norra Wrams skn S. Åsbo h. (Midten af 1800-talet)." [avbildad på katalogkortet]
1"Klut fr. Oppmanna skn, Villands h. Sk. (omkr. 1840-60) Klut af den nord östra Villands h. egendomliga formen med s.k. 'musöron' öfver hjessan; lik Vingåkershufvudbonaden."
1"Klut fr. Ottarps skn Luggude h. Sk. Spånklut (utan hängband) af samma form som Rönnebergshärads kluten." [i blyerts på katalogkortet sår "Utgår"]
1"Klut fr. Smedstorps skn Ingelstads h. Sk. (omkr. 1850-70) Se nedan! nästyngsta typ."
1"Klut fr. Torna hd. Skäne. Igelösa 93x94 cm Fint mörkblått bomullstyg med bård av ter grupper (1 à 7,1 cm br) smala ränder av mellanblått 3,5 cm mellan randgrupperna som i hörnen skära sig till ruta. Uppk. i Lund av fru Gerda Persson 1927"
1"Klut fr. Vallby, Torna hd, Skåne"
1"Klut fr. Valleberga, Ingelstads hd. Skåne tillh. hel kvinnodräkt Av linne, rikt utsydd, hålsömmad och knypplad. Uppk. av Elna Lustig, Ystad 1916"
1"Klut fr. Öja skn Herrestads h. omkr. 1820-40 Helklut af vanlig äldre Herrestadstyp."
1"Klut fr. Östra delen af Färs h. Sk. (Början af 1800 talet) Bunden på s.k. [oläsligt]." [Blyertsanteckning på katalågkortet: Utgår]
1"Klut från Huaröd Gärds h. Skåne (omkr 1830). Kluten f hvitt halflinne är bunden på krans, 'vingarne' försedda med mellanspetsar." Utgår [skrivet med blyerts på kataklogkortet].
1"Klut med hängband fr. Dalby skn. Torna h. Helklut (nybunden) brukad fr. 1840-80. Typen mycket gammal."
1"Klut med krans fr. Melly skn V. Göinge h. Sk. omkr. 1820-30. Hängbandsklut, rikt broderad på banden och ryggsnibben; den senare bär dessutom initialerna K. N. broderade. Omväxlande med klutar af denna form användes äfven andra bundna på spån."
1"Klut med lock (eller krans) fr. Mellby skn, V. Göinge h. Sk. omkr. 1840-50 Hängbandsklut med banden prydda med mellanspetsar samt kantspetsar.
1"Klut med lock fr Löderup, Ingelstads h. omkr. 1830-40 Helklut af den för syd-östra Skåne utmärkande formen; Af fint linne; banden prydda med utmärkt vackra [oläsligt]spetsar i hvitt ock svart."
1"Klut". "N. Mårtenson Oxie Wemmenhög Skytts ?" [det senare i blyerts]
1"Klut, uppsatt på nock fr Wemmenhögs hd. Skåne Av vit linong kantad med vävd spets på vingen, med knappnålar vidfästad spets över hjässan. Sk. av fröken Ida Wallis, Stjärneholm"
1"Kluta"skrin från Skurup, Wemmenhögs hd. Sk. Af furu. Kistform med hvälvt lock; fötter af fyrkantig form; målat i mörkgrönt; med tvenne blomgirlanger å framsidans midt, inom hvilka läses: E. J. D. 1850. Öfver midten af locket och framsidan svartmålat band. Storlek; L. vid botten 47 c.m.; vid locket 50 c.m. Bredd öfverst 28,2 c.m., nederst 23,4 c.m. höjd med locket 24,4, utan detta 17 c.m. Sk. af hr Fredik Sahlin, Malmö. Förvaringhuset 1928.
1"Klutkrans (kludakrans) fr. Emitslöfs socken, Östra Göinge härad, Skåne."
1"Klutkrans (kludakrans) fr. Hjersås socken, Östra Göinge härad, Skåne."
1"Klutkrans fr. Dalby. Torna h. Sk. omkr. 1820-40"
2"Klutlock fr. Huaröd Gärds h. Skåne (omkr 1820). Användes vid klutbindningen."
1"Klutlock från Gärds h. Skåne Användes att knyta klut öfver (omkr. 1800)."
1"Klutspån fr. Bårslöfs skn. Luggude h. Omkr. 1840-50."
1"Klutspån Långaröd Färs h. Sk. (omkr 1830). Användes vid klutbindning."
1"Klövjesadel, trä på två stoppade skinndynor."
1"Kristnadepåse" fr. Burlöf. Bara h. Sk. Början av 1800 talet. Af vidt bomasin ("vskaty"): prydt med [oläsligt] samt initialerna B.O.D.
1"Kristningapåse" (Dopdrägt) fr. Dalby skn Torna h. Sk. (omkr. 1800-40) "Påsen" af hvitt silkemoare; på framsidan fastklistrade och med silke fastsydda blomstergirlanger af silke i olika färger. Framsidan dessutom prydd med guldspetsar, silkespetsar och [oläsligt]. Längd 51 cm. bredd 28 cm.
1"Kristningapåse" (enl. uppgift omk 1750-75) fr. Dalby skn. Torna hd. Skåne 52 cm. lång 28 cm bred af hvitt silkerips; väl utsydd med blomsterranka och buketter i kulört silke. Kantad med tofsar i hörnen av lappar. Fodrad med vit lärft, baksidan av ljusblå lärft. [så väl utsnitt av broderi som hela doppåsen avbildad på katalogkortet}
1"Kristningapåse" Frosta h, Skåne (omkring 1800-1825) Påsen i hvilket barnet vid dopet var nedstoppadt är af rödt ylletyg med guld och silfver galoner.
1"Likvagn av trä, från Karlshamn, Blekinge. Fyrhjulig likvagn av träd, med järnbeslag. Korgen utgöres av en plan skiva av fyra breda bräder. Kistans plats markleras av en rektangel av fyra profilerade lister. Fyra stolpar uppbära ett tak av väv på trästomme. Hög kuskbock utan ryggstöd men med fotbräda."
1"Magasinskärra av björk. från veberöd. Torna härad, Skåne. 'Hemmagjord' kärra, helt och hållet av trä, till vilken tydligen en fabriksgjord magasinskärra stått modell."
1"Mantel" av högrött raskatyg, här och var [oläsligt]. Trasig, kantad på båda sidor med röda ylleband, [oläsligt] samt utanför dessa med 8 cm breda grova bomullsspetsar. Framsidan prydes med smalare och bredare blommiga atlasband och taftbandrosetter, förgyllda o försilvrade glaspärlor, en avlång filigranbrosch med gröna och röda glasflusser samt ett genombrutet gastyg. (Se teckn.) Kantas upptill av ett spetskrås, bestående av gulvita, vågiga, korsade bomullsband som bildar ett rutmönster, vilket utfylles med sydda spindlar, nedtill med en maskinvävd spets. Försedd med 4 knytband av hopknutna snören och fodrad med grov lärft el. juteväv. [avbildad på katalogkortet]
1"Mössa fr. Amager av svarta 9,5 cm br. svarta sidenatlasband. Mössans bakstyckle är av silverbroderi. Den är vadderad samt fodrad med vit lärft. uppk. av Alexander Åhmans sterbhus Göteborg." [avbildad från sidan resp. bakifrån i skala 1:4 på katalogkortet]
1"Nackstycke fr. Långaröds skn Färs h. Skåne. 'Nackastecked' är en rektangulär röd lapp prydd med silfverspetsar ock användes klädandet af brudens hår."
1"Nattsäck -1797- av broderad grön åkdyna har tillh. skomak. Lundström."
1"Nattsäck 1870-talet. Framsidan i stramalj[oläsligt] med färger i rödt, grönt, lila, gult, brunt o.s.v. I en af buketten och akantusblad inramadt fält är i pärlor broderat en hund, bärande käpp. Bakre sidan skinn. Inuti fodrad med rödradigt tyg. handtagen skinnklädda. Låsskylt i messing. H. 35, br 49, dj. 12,7 cm."
1"Nattsäck av ylle. Borgeby, Torna hd, Skåne slutet av 1800-talet. Väskan högröd med gröna, röda och orangegula ränder bildande ett storrutigt mönster. Vävteknik; dräll med blå bomullsvarp och rött, grönt och orangegult ullgarn som inslag. Fodret, grå lärft med svarta och mörkblå korsade ränder. Handtaget översytt med blågrått tyg. Lås och skålla av messing. Vid vardera handtagets ena fäste en messingsknapp. Väskans botten av läder." [avbildad i färg i skala 1:10 på katalogkortet]
1"Nattsäck med 'savonneri'-vävt överdrag."
1"Nattsäck. (Åkdyna) f. Hyby, Bara hd. Skåne Till nattsäckens sidor har så som ofta brukades, användts en i två hälfter delad åkdyna. (åksynan 42x90 cm) Flamskväfnad med ett rödt lejon inom grön krans omgifven af blomsterornament, allt å svart botten. Nattsäckens smalsidor, botten och handtag skinnbeklädda. Kant och låsbeslag af mässing. Den har två fack åtskillda medelst en vägg af hvitt bomullstyg med båge af ståltråd. Foder af groft rödt ylletyg."
1"Nämndemansskrin" fr. Frosta hd. Skåne Halm applicerat på fur utan underlag med stjärnor, blomsterkransar och tred[sic!] i vaser, Nyckelskylt av ben. L. 323 m. [sic!] B. 218 m. [sic!] H. 185 m. [sic!] Upp. av Karl Lundgren kr. 10:- [foto samt teckning på katalogkort]
1"Obunden klut fr. Ö. Göinge h. Sk. (slutet af 1700 talet) A [sic!] linne försedd med häng band dessa broderade i ändarne ock prydda med knypplade spetsar."
1"Påsen" är sydd i slutet av 1700 talet och användes för sista gången på 1840 talet.
1"Resask fr. V. Götland, omkr. 1775-1800. Af trä med jernbeslag."
1"Resetui i chagrin Skänkt av stins Ehneman, Åkarp 1903. Resetuiet torde vara gjort i Stockholm omkr. 1800 har en [oläsligt] skylt av silver på locket på vilken står JS. Inunder lådan plats för 12 rakknivar." [såväl illustration i skala 1:5 som foto på kortet]
1"Resväska av grönt läder, på framsidan korsstygnsbroderi av ullgarn föreställande harei buskage i gult, grönt, brunt och svart. Bruna axelremmar fodrade m. vitt skinn 23 och 88 cm långa mässingsspänne med två tänder."
1"Resväska Av grönt skinn. Bygel av stål med nyckellås. Nyckeln fäst på en gul silkesnodd trädd genom en ögla på bygeln." [avbildad i färg i skala 1:4 på katalogkortet]
1"Resväska fr Kristianstad. Framsidan med korsstygnsbroderi i brunt, gulvitt, blått, grönt och rött mot svart botten av silke och sefirgarn. baksidan av brunt läder, sidoramar (4 cm br) av svart vaxduk, fram- och bakstycken kantad av en yllesnodd i grönt och gult. Nyckelförsedd lås av mässing med spår av försilvring." [avbildad i skala 1:6 på katalogkortet]
1"Resväska. Framsida med korsstygnsbroderi av sefirgarn. Baksida av grönt läder. Har aldrig blivit monterad med lås, obegagnad." [skalenlig färgillustration på katalogkortet]
1"Sadel för qvinnor från Jemtland Början av 1800 talet. Af den vanliga tvärsadeltypen sådan den förekommer i norra Skåne och Blekinge. Initialerna [K:M:D] af metall. Sadeln stoppad samt klädd med kalfskinn." [avbildad i blyerts på katalogkortet]
1"Sadel. Tyskland. omkr 1700. Polstrad, klädd med läder och ornamentstickadt karmosinröfärgadt sammet." [foto på katalogkortet]
1"Sadel. Tyskland. Omkr. 1600. Klädd med blågrönt siden och sammet." [foto på katalogkort]
1"Skjutskärra fr. Urshults skn Kinnevalds hd, Smld. Av vanlig Smålandstyp med tvenne kombinerade fjädrar sådana tillverkningen var på 1870-talet. Uppköpt 1932 av P M Magnusson, Urshult för kr. 25"
1"Snurrstol". Älghults skn. Uppvidinge hd. Småland. Slutet av 1700 talet. Stolen en landtlig Svensk senfödd avläggare av de snurrstolar skapades av den yngre medeltiden och som bevarat sig fram till våra dagar ock efter den bekanta stolen i Wartburg förvärvat sig namnet Lutherstolar. John Erlandersson min gode vän och skaffare alltfrån den vinter som jag 1892 gjorde till hans trakter då jag förvärvade Wanäs och Mocketorps bodarna kallade mig i de brev han skrev vanligen "ömt älskade Karlin". Hans lilla gård med sin präktiga husmor, sina nio fina rödkindade barn med [flera ord oläsliga] men ställdes upp i parad. den älste 13 den yngste 1 1/2 år. - en tionde var i ventan glömmer jag aldrig. Uppk. av J.G. Erlandsson; Massamåla. Februare 1892. kr 5:50.
1"Stigbygel (till damsadel), skinnklädd köpt i Malmö. 1860-talet."
1"stigbyglar av järn 2 par. 1800-talet. Stigbygel a och b endast ämnen för dyl. c o d. färdiggjiorda. [avbildade på katalogkortet]
1"Sängabånn" eller "sänghåndtag" Bjäresjö. Härrestads hd. En snodd som överklädd med olikfärgade "lasar"av "tyg" och "silke" och brokad samt med fyra tyg (silke) "durkor" [?] anbrakta med lämpliga mellanrum. I övre änden har en en läderstropp att fästa vid en krok i taket eller i sjuksängtaket när "himlinga" sängen har ett sådant, i andra änden är ett triangulärt handtag med en överklädd träkavel nederst. Med hjälp av detta sänghandtag kunde man lätt resa sig ur sängen. Särskilt för gamla och orkeslösa samt sjuka var det av stor vikt. [teckning på katalogkortet] [skala 1:10]
1"Sängfjel" med ståndare ek. fr. Bönhult, Ö. Sallerups skn. Frosta h. Sk. Årtal 1733. B.A.S. Af eke: formen och orneringen tydande på gotiska förebilder. "Fjelen" har utgjort framstycket till en väggfast säng. Typen förekommit inom V. Göinge, Gärds [Färs och Frosta härader överstrukna] och Albo h. på ett mycket begränsadt område af 5 eller sex angränsande socknar. I Dackestugan 1928 Vid uppställningen i "Dackens" stuga [oläsligt] har sängen fördubblats så att hon fått en ny fjel och mellan båda fjelarna en smalare ståndare allt i enlighet med andra förebilder och typiskt skiftesverkskonstruktion. Jämför sängarna på Näsgårdarna i Lyngby av vilka den ena av mig uppköpt i Bönhult. Ö. Sallerup. Frosta hd. [avritad på katalogkort]
3"Tre bindmössor fr. Cimbrishamn omkr. 1800 Styfmössor klädda med hvitt siden i nacken prydda med rosett af hvita silkeband; framtill försedda med lösa spetsar. Den ena mössan utsydd med klulört, den andra med hvitt silke i kedjesöm; den tredje slät. Brukades i Skåne af den borgerliga klassen."
1"Trebenastol", Urshults skn; Kinnevalds hd. Småland. Stolen består av en med tagel stoppad och med skinn beklädd sits, ett ryggstöd och tre ben. (Skinnbeklädnaden trasig). Brunmålad. Ryggstödsskivan av bok; det övrigaträet, björk. I Soldattorpet 1928 [teckning på katalogkort]
1"Trebenastol", Urshults skn; Kinnevalds hd. Småland. Stolen består av en med tagel stoppad och med skinn beklädd, cirkelrund sits, ett ryggstöd och tre ben. Sitsens beklädnad sträcker sig ej bakom ryggstödet. (Skinnbeklädnaden synnerligen trasig). Sitsens diameter: med beklädnad: 425, utan beklädnad: 415 H 810. Brunmålad. Ryggstödsskivan av bok; det övriga träet, björk. I Soldattorpet 1928. [teckning på katalogkortet]
1"Tresnibb eller klutsnibb. Broderad omkring år 1840. Den del af kluten som hängde ned åt ryggen. Från Billeberga Socken, Rönnebergs Härad."
1"Tvänne hufvudkläden (naisdug) fr. Huaröds skn. Gärds h. Sk. (a omkr 1780-1800) (b omkr. 1800-30). 'Naisdugarne' af katun: a/ lilafärg och hvitt. b/röd med mönster i svart."
1"Två vagnshäckar och Bakstyre fr. Hörröds skn, Gärds h omkr. 1800. Delar av en s.k. spjelavagn; "allmogelyxvagn" med träaxlar samt utan fjädrar; blåmålad."
1"Ur den Berlingska (f.d. Fredrik VIIs) samlingen, Kbvn. Antagligen tysk från mitten av 1600-talet. Klinga och fäste av stål; det senares breda tånge belagd med tvenne hjorthornsplattor fästa med fyra naglar. Handbygel med nedåtvänd stjärt; parerstång och tumring. Klingan ovanligt bred, rikt etsad."
1"Vagn från Västra Ingelstad, Oxie h:d, Skåne. Fyrhjulig vagn för parhästar. För draglinornas fästande finnas fyra krokar, anbragta på en tvärgående järnstång. Då järnstången vrider ett kvarts varv frånspännes alla fyra draglinorna på en gång. Korgen har rundade urtagningar i sidorna, mellan bottenplankorna är mellanrum. Tvenne säten, sittande på vardera fyra ståndare av järn. Från främre sätets framkant nedhänger ett nedtill flikigt schabrak. Underredetär målat i gult med skärt röda linjer, korgen i blått med polyrkoma blomsterprydnader. Styrstången är vid bakre ändan försedd med stoppning. (Tivolivagn?)" Vagnen är avritad på katalogkortet.
1"Vagnssäte av furu från Silvåkra socken, Torna härad, Skåne. Blåmålat med dekorationsmålning i rött, gult, grönt, vitt och svart. På vardera gavlen en bukett, på ryggen rosetetr samt kransar, inom vilka stå initialerna A:H:S: - H:Å:D: samt årtalet 1849. Svartmålade järnbeslag, ryggens mittbeslag format som ett träd."
1"Vagnssäte fr. Bjeresjö, Herrestads h. Måladt 1860 med tulpaner och rosor i Almogestil samt mannens och qvinnans initialer."
1"Vagnssäte fr. Hörrörd. Gärds h. Sk. Början af 1800 talet. Grön- och rödmåladt spjelasäte."
1"Åkdyneöfverdrag (fragmant) fr. Sydvestra Skåne (Bara hd). Slutet af 1700-talet. Flamsk väfnad med hjortar blommor och byggnader m m på svart botten (47x33 cm)."
1"Åkdynöfverdrag, flamskt. Torna hd. Skåne. Brunsvart bottenfärg. Mönsterindelning: [avbildad på katalogkortet]. I sidofälten liggande lejon i ljusrödt, hvitt och blått, omgifna af blad och en tulpan. I midtfältet två mot varandra vända upp och nedvända dufvor. Fältet utanför de i ljusblått och rödt [osäkert] randade omramniongarna uppfylldt av tupaner. Ljusgul omrandning och grön och hvit (uppklipt) trådfrans. Fosder af blå vadmal.