logo

Carlotta - the museum database

Data elementPresentationstext

CountValue
1<0x0a>"Under sen medeltiden konstruerade lärda män de första resesoluren med polos. De kunde vara såväl horisontal- och vertikalur som ekvatorialur. Behov av kompass för fastställande av meridianen, dvs nord-sydlig rikting, vid varje avläsningstillfälle, medförde att man byggde in kompassen i soluret. Dessa 1500- och 1600-talens kompassur är tillverkade av elfenben eller metall och ofta utförda med långt driven finess både konstnärligt och vetenskapligt. Enligt markeringar med djurkretsens symboler kan de ställas in för den månad där man befinner sig. Vidare kan polos justeras så att den blir parallell med jordaxeln, vars vinkel till horisontalplanet ju varierar från ort till ort. För denna inställning brukar soluren vara försedda med polhöjskala och uppgifter om polhöjden för de orter, där uret är tänkt att användas. För ekvatorialur gäller samma sak då solurets ekvatorialplan, som är det som skall regleras, alltid har rät vinkel till polos liksom ekvatorialplanet till jordaxeln." "Kompassur - horisontalur - av mässing med polhöjdskalan graverad på den reglerbara skuggkastaren. Tillverkat av Daniel Ekström, Stockholm 1735-55. Sida 14,5 cm. Med hjälp av pendel och skruvbara fötter kan uret stälals i absolut horisontall'äge." Gamla ur ur Kulturens samlingar, s. 16-19