logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTPresentationstext

CountValue
1Alfred Svensson,, kallad "Hasslapågen", Källstorp, drar en stor björkstock på en kärra. Det är vårvinter. Bilden sannolikt tagen före flytningen till Perstorp vid sekelskiftet. / Historisk Bildbyrå.
1Alfred Svensson, Källstorp, Perstorp, vid en övrgiven (?) gård. Framför boningshuset tre bikupor av halm. Byggnaderna har halmtak. Alfred står med en såg i handen framför en vagn för två dragare. Okänt år. / Historisk Bildbyrå.
1Allvelo - bullrig leksak för modernismens pionjärer Allvelo Pansarmobil Sport var modellbeteckningen på denna bil då den salufördes i Sverige 1906. Orient Buckboard var det egentliga märkesnamnet som bilen gick under i USA, där den tillverkades, närmare bestämt i Waltham, Massachussetts. Till vårt land importerades Allvelo-bilen av en företagare i Landskrona, Axel Frithiof Karlström. Som så många andra pionjärer inom bilbranschen handlade han från början med cyklar och firmans namn var Allmänna Velocipedförsäljnings- Aktiebolaget, varav bilen fått sitt namn. 1903 inköptes det första exemplaret och fram till 1910 infördes uppskattningsvis ett 30-tal vagnar. Idag finns enbart tre bilar bevarade. Och en av dem finns här på Kulturen, där den går att beskåda i anslutning till utställningen Modernismen. Bilen är i gott körskick! Allvelo-bilen representerar en typ som var aktuell i USA under 1900-talets första årtionde. Dessa så kallade cycle-cars utmärkes av en mycket enkel och lätt konstruktion, helt öppna och till stora delar byggda av trä, styrning med stång och en liten lätt motor. Den lilla encylindriga luftkylda Allvelo -motorn utvecklar fyra hästkrafter. I försäljningskatalogen från 1906 lovordas bilen: " Den bokstafligen klättrar eller skrufvar sig upp för de brantaste stigningar och den går sin väg fullkomligt ljudlöst och skrämmer ej ens en höna". Niklas Ingmarsson 2002
1Altartavlan restaurerades 1931 på ett tämligen okänsligt sätt och försågs då med några nyskurna tillsatser. Den pryder sedan dess Bosebo kyrka på Kulturen. Inskriptionsbrädan under altartavlan som knöt den till Rya kyrka har ersatts av ett nyskuret nederparti som förvanskat Ullbergs verk. En av sidofigurerna har försetts med ett nyskuret ankare som symbol för tron och vid sidorna har några akantusskärningar tillkommit. Bibelordet ovanför altartavlan finns inte på Kulturens fotografi från 1920-talet, varför den nu befintliga texten (som inte stämmer med Berings beskrivning) ditmålats i samband med restaureringen. Trots att Ullberg levde under rokokon har alla hans arbeten utpräglad barockkaraktär. Det vanligaste motivet på hans altartavlor är nattvardens instiftande med Kristus och lärjungarna kring ett avlångt bord med stela, styva veck på framsidan. Lärjungarna vid bordets sida sitter medan övriga tycks stå, utom Johannes, som lutar sig ner mot Jesus. Figurerna är satta, tunga och som huggna i sten. I sin framsträckta vänstra hand håller Kristus kalken. På bordet står ett par tallrikar. Fältet ovanför bordsscenen inramas av ett draperi uppknutet i hörnen med hängande tofsar. Bäst har Ullberg lyckats med de vridna kolonnerna med vinspaljén som ger hans altartavla en så typisk barockkaraktär. Utanför kolonnerna finns en konsol på vardera sidan som podium för allergoriska gestalter. Den ena bär en palmkvist i handen, den andra ett brinnande hjärta. Nils-Arvid Bringéus: Rya Gamla kyrka, Lund 1993
1Anna Nordblads fastighet, Trädgårdsgatan, Perstorp. /Historisk Bildbyrå.
1Applique of a saint of a cross. Unknown church. Den er morsom fordi den så klart viser en nedgang i kvalitet. Forholdsvid sen datering 1250-1275.
1Arhat (Louhan) ridande på ett sagoväsen
1Armbandsur av guld med vitemaljerad urtavla inramad med en krans av pärlor. Göteborg. Tillverkad 1904.
1Armbandsur av vitmetall. Troligen tillverkat i Schweiz före 1914. Diam. 2 cm.
4Att kunna hantera värjan tillhörde gentlemannens utbildning och studenterna vid universitetet hade på Lings tid ännu rätt att bära värja. Fäktning var naturligtvis vapenövning men också en tidig idrottsgren.