logo

Carlotta - the museum database

Data elementPåskrift

CountValue
1" Takdelen i Ind. rest. som.matsal. Komposition över livet, glädjen och druvan!" "Hålles i enhetston av grönt i guld". "Skiss över halva fältet". " Denna figur framflyttas till mitten såväl som motstående. "Mittfigur en Orfeusfigur eller Backus". 1933 Industrirest. J.S. "
1"14"
1"[oläsligt] STOCKHOLM."
1"Budiscir[?] i Lautsnitz. Sveab. d. 2 julÿ 1757."
2"Görlitz och qveis eretz i Laussitz sv. d. 2 juli 1757."
1"Målad af häradshövding Nilsson", skrivet nere till höger, på spännramens undersida.
1"N° 37, 37", "3/2 1834"
1"Padeborn Sveab. d. 2 juli 1757."
1"SNM"
1"Stralsundsbron Pommern 1755 Ahrv."
1"Takdelen i Ind. rest. som.matsal. Komposition över livet, glädjen och duvan!" "Hålles i enhetston av grönt i guld". "Skiss över halva fältet". " Denna figur framflyttas till mitten såväl som motstående. "Mittfigur en Orfeusfigur eller Backus". 1933 Industrirest. J.S. "