logo

Carlotta - the museum database

Data elementHistorik

CountValue
1<0x0a>BORGS GÅRD - Virtuell Vandring Min pappa Lennart Hansson började sitt yrkesliv som 15-årig springpojke på Åkerlund & Rausing i väntan på en plats som elektrikerlärling, men kom istället till det som kallades övertryckeriet där man gjorde offsetplåtar. Den fotografiska banan påbörjades som fotolärling hos Stig Andersson på Å&R 1952. Efter att militärtjänsten var avklarad började han 1954 som assistent till Stig Andersson på det nystartade Institutet för Färgfoto. Han blev 1959 fotograf i företaget där han stannade till 1970, då han startade en egen ateljé med adress Stora Södergatan 8. Ateljén hade tidigare innehafts av fotografen Björn Larsson. Vid denna tid så hade Borgs färgeri blivit uppköpt av Salanders fabriksaktiebolag, ett företag i samma bransch med vilket Borgs haft ett nära samarbete en längre tid. Deras verksamhet hölls under några kommande år igång i Salanders gamla fabrik på Bredgatan. Nu stod lokalerna på Borgs Gård övergivna och pappa flyttade in på andra våningen, i ett hus som vid dagens datum står kvar och angränsar till p-huset Färgaren. Firman bar namnet "Lennart Hansson Reklamfoto" och den fotografiska verksamheten fortskred på Borgs Gård i 10 år och flyttades senare (hösten 1980) till Onsjögatan 9på Smörlyckan i Lund. Virtuell vandring: Om man ser in från Drottensgatan till höger om p-huset så står det idag gulmålade (tidigare vitmålade) korsvirkeshuset med pappas lokal kvar. Den långa trätrappan som om vintrarna blev livsfarligt hal är dock sedan länge bortmonterad. Till höger alldeles framför finns fortfarande en lägre byggnad med platt tak kvar. Här inne huserade Histrups Radio & TV med sitt lager. Karl Koistinen hade i denna gårdshörna sin ingång till sitt arkitektkontor. Hela övervåningen med adress Stora Södergatan 2 (inåt gården) inhyste en man vid namn Einar (vars efternamn jag ej minns) som var ägare av en städfirma. En son till honom spelade i bland på helgerna trumpet i sitt rums fönster, vilket pappa dokumenterade på bild. Det melankoliska ekot som ödsligt spred sig över gården när han spelade "Ellery Queen Theme" (amerikansk deckare från 1975) kan jag höra när jag vill... Till vänster om den smala gången som ledde till ateljén fanns en privatparkering. Mitt emot låg Lunds Första Brandstation, vars tillhörande lokaler i två våningsplan hyrdes av den blivande veterinären Nils Nilsson (överst), vars brinnande intresse av att föda upp jakthundar präglade den lilla bostaden. Malmö Nattvakts Garanti AB (nederst) med sina tomma lokaler var i slutet av 70-talet spännande och roliga att smyga genom. Ytterdörren stod alltid öppen och i deras tidigare fikarum kunde man hitta diverse små skämtsamma, de flesta under bältet lappar och uppmaningar i stil med: `Spritförtäring i denna lokal är vid vite förbjudet, utom i samband med förtäring av fisk. Som fisk räknas all mat utom pölsa. Skulle pölsa serveras, vilket Gud förbjude, räknas även pölsa som fisk.´ forts
1<0x0a>Hör troligen till docka med KM 91666.
1<0x0a>Samlingen (KM 32134-32767) har kommit från Kairo till Köpenhamn och där inköpts för medel skänkta av grevinnan W. v. Hallwyl, disponent H. Duncker, f. stadsfiskal N. Aschan samt disponent P. Pettersson.