logo

Carlotta - the museum database

GEONAMLandskap - Avbildat

CountValue
1Baden
1Baden-Württemberg
1Berlin
1Bhömen
55Bleking
193Blekinge
4Böhmen
26Bohuslän
3Brandenburg
1Bremen-werden
1Brunswick-Luneburg
10Dalarna
1Dalsland
1Egentliga Tavastland
1Elsace
1Fredriksborgs amt
1Friesland
1gårdshus
6Gästriksland
1Genève
77Gotland
423Halland
2Hälsingland
1Hessen
1Hinternpomern
1Hinterpomern
1HinterPommern
1Hinter-Pommern
1Huntzow
5Jämtland
2Jylland
2Karelen
1Katalonien
1Kexholmslän
1Kymmenedalen
1Kymmenegårdslän
1Kymmenegårds län
1Limburg
1Listerlandet
1Meckleburg-Strelitz
2Mecklenburg
7Mecklenburg-Vorpommern
29Närke
223Neubrandenburg
1Noord-Brabant
1Norra Österbotten
10Nyland
1Nyslottslän
26Öland
47Östergötland
3Pommern
1Preussen
1Preussiska Pommern
1Rhen
4Sachsen
3Schlesien
21Schleswig-Holstein
18Själland
103787Skåne
367Småland
118Södermanland
4Södra Karelen
1Södra Savolax
5Sverige
1Thüringen
1Uckermark
210Uppland
4Värmland
1Västerbotten
49Västergötland
41Västmanland
5Vorpommern
1Waardehuus amt
1Westfalen