logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTArkivliggare

CountValue
1Aftonbladet 2 maj 1975.
1Akriv 178.162 Fem tidningar med pornografiskt material funna i Alriksgårdens bostadshus i kvarlämnad buffé. Tidniningarna tycks blivit kvarlämnade i huset då övriga tidningar och arkivmaterial tog in till Kulturens arkiv i samband med köpet av gården 1995. Tidningarna låg i en prydlig hög invid ett hörn och det är troligt att det inte är ursprunglig placering innan huset tömdes vid köpet. Ursprunglig brukare ej känd. 1. Tidning, titelblad saknas, s. 5-80 tycks förekomma. Bilder på lättklädda och avklädda kvinnor blandat med texter av pornografiskt karaktär. Reklammaterial förekommer. Sidor med textmaterial bedöms överväga i antal mot sidor med bildmaterial. Svart-vitt tryck. 2. Tidning, titelsida saknas, s. 3-66, tycks förekomma. På första och sista sidorna står 6clubspader6 Övervägande svart-vitt tryck på ytbehandlat papper. Monokromt färgtryck i sidhuvud och sidfot förekommer. Bildmaterialet i form av fotografi överväger textmaterial. Bildmaterialet är till övervägande del lättklädda till avklädda kroppar, övervägande kvinnor. Sexakter mellan kvinnor och mellan kvinna/kvinnor och man förekommer i bild. 3. Tidning, sidor saknas, sid 11-66 tycks finnas. I beskrivning lik nr 1 ovan. 4. Som tidning 1 & 3 ovan. sid 7-61 tycks finnas. Dubbelvikt. På bakre bladet finns reklam för köp av tidigare årgångar. Den yngsta är 1966 vilket ger att tidningen är från1966 eller åren därefter. 5. Lik 1,3,&4 ovan. Dubbelvikt. Skör och trasig. sidantal m.m. ej kontrollerat. Funna i Alriksgårdens bostadshus. Antagligen kvarlämnade då övrigt arkivmaterial tog in i samband med köpet av gården av Alrik Jönssons dödsbo.
1Antavla upprättad av Inga Thore. Insamlad i samband med förvärv till Kulturens samlingar
1Anteckningar av Karin Hindfelt från besök hos Inga Thore 2018-11-09 i samband med förvärv till Kulturens samlingar.
1Arkiv 118.1 Avgångsbetyg från Lunds folkskola för Nils Edvin Cederholm. 1906. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund.
1Arkiv 118.2 Lärlingsdiplom för snickargesällen för Nils Edvin Cederholm utfärdat av Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund. 5/5 1911. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund. Möbelsnickare Nils Edvin Cederholms Arkiv.
1Arkiv 118.3 Avgångsbetyg från Tekniska skolan i Lund för Nils Edvin Cederholm. 1911. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund. Möbelsnickare Nils Edvin Cederholms Arkiv.
1Arkiv 118.4 Betygsbok för snickargesällen Nils Edvin Cederholm utfärdat av Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund. 5/5 1911. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund. Möbelsnickare Nils Edvin Cederholms Arkiv.
1Arkiv 118.5 Förteckning över snickare Nils Edvin Cederholms arbetsplatser åren 1907-1960. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund. Möbelsnickare Nils Edvin Cederholms Arkiv.
1Arkiv 118.6 Fotografier, 6 st, med Nils Edvin Cederholm i hans arbetsmiljö. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund. Möbelsnickare Nils Edvin Cederholms Arkiv.
1Arkiv 118.7 Fotografier, 2 st, av snickare på slipgille. Det ena Helsingborg 1919 det andra 1927. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund. Möbelsnickare Nils Edvin Cederholms Arkiv.
1Arkiv 118.8 Reklamtryck, 3 st från Helsingborgs möbelindustri [oläsligt i Arkiv bok 5] N. Cederholm & Co. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund. Möbelsnickare Nils Edvin Cederholms Arkiv.
1Arkiv 118.9 Möbelritningar, 5 HO-kartonger och ett paket, från åren 1910-1950. Har tillhört Nils Edvin Cederholm. Gåva 1974 av herr Charlie Cederholm, Lund. Möbelsnickare Nils Edvin Cederholms Arkiv.
1Arkiv 119.10 Telegraf-Depescher, Telegram, 2 st från 1858. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.11 Inbjudningsbrev och - Kort till vigselakter, 14 st, från 1850-1870 talen. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.12 Brev från prästen F.L Greendhrig, Clinton, Iowa till kyrkoherde Carl Jacob Collin, Reng. Dat. den 6/5 1884. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.13 Anteckningsböcker, 2 st, av kyrkoherde Carl Jacob Collin i Rengs och Stora Hammars församlingar den ene efter 17 års och den andra efter 20 års ämbetsförvaltning innehållande händelser från Collins liv och människor han mött. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.14 Gravdikt vid enkefru Ebba Collins bår 1903. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.15 Predikningar, 29 st, från tiden 1856-1893 troligen av kyrkoherde Carl Jacob Collin i Rengs och Stora Hammars församlingar. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.16 Handlingar i samband med arbetskarlen Åke Jönssons och hans hustru Lena Andersdotters, Lund konkurs. 1860-talet. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.17 Arvskiftesprotokoll efter prosten och kyrkoherden C. F. Adrian, Kyrkheddinge 1854. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.18 Handlingar, diverse med anknytning till kyrkoherde C.F. Adrian, Kyrkheddinge. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.19 Handlingar, diverse med anknytning till kyrkoherde Carl Jacob Collin, Rengs och Stora Hammars församlingar. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.1 Brev, 107 st, från senare delen av 1800-talet till medlemmar av familjen Collin. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.20 Resolutioner och Protokoll rörande prästerskapet och deras yrkesutövning, handskrivna och tryckta från åren 1537-1750. Inbundna. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.21 Fotografier, 11 st, från Rengs prästgård under C.J. Collins tid och från Carl Martin Collins hem i Lund. Testamentarisk gåva 1947 av häradskrivare Hans Collin. KM 45529. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.22 Fotografier, 12 st, med anknytning till familjen Collin. Testamentarisk gåva 1947 av häradskrivare Hans Collin. KM 45530[I Arkivliggarepärmen så står det 45529]. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.2 Visitkort,Tackkort, Lysningskort, 15 st, 1800-talets senare del. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.3 Anmodan att såsom vittne övervara en sons dopakt. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.4 Förteckning på vad kyrkoherden J. Collin i Reng inropat vid auktion å Råbyholm den 12/3 1878. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.5 Inbjudning till fest å Lundagård den 29/5 1868. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.6 Avskedsbetyg för drängen John Svensson, Hönninge. Daterat Hittarp den 26/10 1876. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.7 Tillkännagivanden, 2 st, om barns födslar. 1850-talet. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.8 Inträdeskort, 3 st, för fruntimmer till doktorspromotioner i Lunds domkyrka 1859 och 1868. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 119.9 Inbjudningskort till exercisbal i Lund 1867. KM 45532. Familjen Collins Arkiv.
1Arkiv 120.10 Telegram, 48 st, och Brev, 2 st,, till professorskan Justina Wulff, Kiliansgatan 17, Lund i samband med 80-årsdagen 1932. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.11 Fotografier, 5 st, från tandläkare Gustav Ervalls praktik, Lilla Fiskaregatan 5, Lund samt anteckningar om tandläkare Gustav Ervall och hans fader Lars Ervall. Uppteckningar av Bengt Lindahl 1975. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.12 Körkort för personbil utfärdat för överste Åke Rehnberg, markulerat 1975. Gåva 1975 av överste Åke Rehnberg, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.13 Program för vårvinterlovet med Kul i Lund Februari 1975. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.14 Ritning till linbasta? i Valje uppgjord av Bengt Ekstrand, Sölvesborg. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.15 Tidningsartikel om tunnbindare Carl Wallin i Rydsgård. Skånska Dagbladet 13/2 1969. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.16 Intervju med korgmakare N. A. Sjövall, Lund från 1974. 3 st A4 sidor. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.17 Uppgifter av docenten Torsten Eklund om var i August Strindbergs brev och samlade skrifter stenar liknande Kulturens hattstenar finns omnämda. Gåva 1975 av fil. dr Gustaf. Lindgren, Stockholm. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.18 Vykort med dansande spanjorska, spanskt. 1974. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.19 Reklam för skrivmaskinen Erika 10, 30x21,5 cm. ca 1950. Gåva 1975 av radiohandlare Helge Andersson, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.1 Fickkalender, 48 st, från perioden 1865-1923. ca 5x3,5 cm. Gåva 1974 av frk. Maria Hartelius, Sthlm. KM bibl. 27289.48. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.20 Radiokarta, radiolyssnarens, tryckt i Stockholm 1934, 62x46 cm. Gåva 1975 av radiohandlare Helge Andersson, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.21 Räkning utvisande hur mycket murtegel som levererats till Nya Skolbyggnaden[Södra skolan, eller som nu Vårfruskolan] i Lund 1868. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.22 Kartebeskrivning över inägorna till staden Lund upprättad år 1817. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.23 Dikt författad i anledning av slaget vid Falköping 1389 att säljas till förmån för minnesvård 1892[I BiblioteksArkivet Nominalkatalog nr 5 Arkivnr kort 120.23 står det: 1894]. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.24 Skillingtryck tryckt i Lund 1868. "Om tornväktaren". Om en örn som flög bort med ett barn som låg i en höstack." "Om den lille vandrande tiggargåssen". " Om kvinnotroheten". Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.25 Gratulationskort och Brev, 4 st, ca 1900. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.26 Vykort, 4 st, med reklam för olika firmor. Zeniths och Pellerins margarin och M. & P. Nordahls symaskiner, systråd m.m. 1900-talets början. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.27 Jul- och Nyårskort, 7 st, från företag. 1900-talets början. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.28 Reklam för Mazetti choklad, 2 st, ca 1900. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.29 Gratulationskort till konfirmation ca 1900. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.2 Packsedlar, 2 st, till fönsterglas, daterade 1942. Gåva 1975 från Sandströms glasmästeri, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.30 Brevkort. 1 sta majblommans jubileumsbrevkort 1908-1912. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.31 Karnevalspublikation-Lund just nu. Ögonblicksbilder från verldsutställningen i Lund 1890- till Lundakarnevalen 1890. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.32 Skämttidning-Bazaren-utgiven i Höör 20/11 1897. 2 ex. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.33 Tidningen Eslöfs tidnings söndagsnummer för den 24/2 1895. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.34 Lottsedel i Kulturhistoriska museets för södra Sveriges lotteri 1890. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.35 Fotografier, 2 st, på Åbo hornorkester under ledning av kapellmästare K.F. Lindén. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.36 Fickkalender för 1920. 5,5x3,8 cm. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.37 Program vid invigningen av Lunds Privata Elementarskolas nybyggnad den 24/9 1913. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.38 Flit- och Sedebok för Artur Lindgren i Höörs småskola läsåret 1889-90. Gåva 1975 av Ruth Arnes sterbhus gm Per Gunnar Arne, Kalmar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.39 Reklamkort till öppnandet av Tage Håkanssons konditori-café och wienerbageri, Klostergatan 8, Lund. 1902. Gåva 1974 av konsulat Eva Håkansson. KM 67293. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.3 Gratulationskort och Gratulationshälsning från 1870-talet. Gåva 1975 av förste inspektör fru Gull Vágó, Hjärup. KM 67839. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.40 Tidningsurklipp rörande Tage Håkansson och hans konditori, Lund. Gåva 1974 av konsulat Eva Håkansson. KM 67293. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.41 Felixbrev dvs. skämtsamt frieribrev som bifogats en s.k. Felixgubbe, i detta fall en "kvinnlig" figur som placerats vid dörren hos en ensamboende i Degebergstrakten 1970 (?). Gåva 1973 av herr Nils Brodd, Abullaberga gm professor NIls-Arvid Bringens. KM 66280. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.42 Debetsedel å pensionsavgift i Wille sn, Skåne för 1916. Gåva 1975 av skuksköterskan Anna Hansson, Gåingegatan 10 c, Malmö. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.43 Arrendekontrakt på domkykrohemmanet södra Villie nr 13 i Södra Villie sn, Skåne. 1882. Gåva 1975 av skuksköterskan Anna Hansson, Gåingegatan 10 c, Malmö. Givarens fader arrenderade gården 1904-omkring 1930. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.44 Gåvobrev på en coltrevolver från vapenhandlare Bertil Elgegren till indendent Bengt Bengtsson. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.45 Handlingar och Foto rörande Odarslövsmöllan och Hasslemölla. Kopierade efter original i Folklivsarkivet. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.46 Fotografi av Södra Sandby bränneri och dess ångmaskiner. Foto Folklivsarkivet 1971. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.47 Redogörelse för Ehrnbergska garveriet i Simrishamn samt något om planerna för Ehrnbergska museet. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.48 Gratulationskort, 4 st, från början av 1900-talet. Gåva 1975 av Astrid Sörensson, Kulturen, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.49 Avgångsbetyg från den textila fackskolan vid Kulturhistoriska föreningens konstslöjdanstalt i Lund för Mathilda Nilsson, Åkarp. Lund 1901. Gåva 1975 av Astrid Sörensson, Kulturen, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.4 Inbjudan att närvara vid vigselakt. Kristianstad 1876. Gåva 1975 av förste inspektör fru Gull Vágó, Hjärup. KM 67839. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.50 Betyg för genomgången kurs i Malmöhus läns hemslöjdförenings vävskola för Hulda Nilsson, Åkarp 1923. Gåva 1975 av Astrid Sörensson, Kulturen, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.51 Intyg att Hulda Nilsson, Burlöf genomgått kurs i konstsömmad som stipendiat vid Kulturhistoriska Föreningens Konstslöjdanstalt 1914. Gåva 1975 av Astrid Sörensson, Kulturen, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.52 Kassabok för speceributik 1938-39. Har tillhört fru Olle Hedberg, Brahegatan 56, Stockholm. Gåva 1975 av Gunnar Johansson-Thor, Eslöv. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.53 Fotografier, 2 st, på folkskoleklasser det ena från Östra Folkskolan sedermera Tekniska skolan vid Magle Stora Kyrkgata i Lund ca 1890. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.54 Fotografiserie utgiven av Föreningen Armé Marin- och flygfilm. 5 fotografier från andra världskriget. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.55 Program vid Hans Majestät Konungens besök i Malmöhus län 1975. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.56 Program för Folkmusikens dag på Kulturen 1975. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.57 Klippark med födelsedagsgratulation från Nordiska museet från 1890-talet. Nytryck till Östarpsdagen 1975. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.58 Tidningsurklipp, 2 st i samband med Olle Nessles utställning "Gamla reklamgrejor" på Galleri S:t Petri 1974. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.59 Avlöningsbok för butikspersonalen vid Firma C.O. Borgs Söners Fabriker, Lund åren 1877-1899. Gåva 1975 av dir. Tage Stigen, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.5 Inbjudan att närvara vid begravningsakt. Kristianstad 1933. Gåva 1975 av förste inspektör fru Gull Vágó, Hjärup. KM 67839. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.60 Fotografier, 2 st, med järnvägsmotiv. Den ena föreställande lövat tåg vid M T J järnvägen. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.61 Julpyntförslag från Hemmets Veckotidning nr 51, 1974. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.62 Affisch till Lunds studentkårs majkarneval 1974. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.63 Program för kulturutskottets besök i Malmöhus län b.l.a. på Kulturen 1975. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.64 Tidningsartiklar om Carl von Linné- "Linnés första botaniska utkast tillkom i Lund under ett års tid" av Birgit Lüsch-Olsson i Sk.Dagbladet 29/2 1972. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.65 Skillingtryck, 2 st, "En ny visa om en död i skönhet" och "Tvenne icke alldeles vackra visor om huru gossars trohet är beskaffad-I min ungdom och På Kulturens marknad". Tryckta i Lund 1921. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.66 Panoramabild över Kulturen både gamla och nya området. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.67 Adress från Lunds Byggmästareförening till Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige angående överlämnandet av 10.000:- kr för modernisering av hantverksutställningen i Schlyterska huset. Lund den 28/3 1969. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.68 Brevväxling, tjänstebrev, mellan kronofogden J. A. Ringius, Varbergs fögderi och kronolänsmannen H. S. Nerman, Hunnestad, Varberg med tillhörande handlingar. 1860-talet. Samlingen tillvaratagen vid röjning i den s. k. Stadsgården vid Lilla Algatan, Lund av herr K. Johansson därstädes. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.69 Protokoll efter förättad syn och besiktning av vägen mellan Tvååker och Utterås 1863. Samlingen tillvaratagen vid röjning i den s. k. Stadsgården vid Lilla Algatan, Lund av herr K. Johansson därstädes. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.6 Gesällbok för målaren Lars Jönsson, Lund 1882 med tryckt förordning, rörande gesällvandring. Gåva 1975 av fru Greta Gottorp, Smedjekullsgatan 14, Malmö. KM 67841. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.70 Markgångstaxa för Hallands län för 1862. Samlingen tillvaratagen vid röjning i den s. k. Stadsgården vid Lilla Algatan, Lund av herr K. Johansson därstädes. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.71 Vykort, 23 st, ca 1920. Upphittade vid vindsröjning. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.72 Påskkort, 3 st, från påsken 1974. Gåva 1975 av fröken Marga Holmberg, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.73 Tackkort från 1974. Gåva 1975 av fröken Marga Holmberg, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.73 Vykort, 8 st, från 1970-talet. Gåva 1975 av fröken Marga Holmberg, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.75 Fotografi av handelsbod från omkring 1900. Gotlands fornsal, Visby. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.76 Ransoneringskort från andra världskriget samt förvaringsväska. Gåva 1975 av radiohandlare Helge Andersson, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.77 Jul- och Nyårskort, 57 st, från julen 1974, huvudsakligen svenska. Gåva 1975 av fröken Marga Holmberg, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.78 Tal. Adolf Hitlers tal vid öppnandet av krigsvinterhjälpen 1942-43. Gåva 1975 av radiohandlare Helge Andersson, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.79 Program för Folkets park i Lund maj 1939. Gåva 1975 av radiohandlare Helge Andersson, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.7 Tidningsurklipp rörande konstnären Anders Walldur. Gåva 1975 av fru Greta Gottorp, Smedjekullsgatan 14, Malmö. KM 67845. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.80 Kantat till Fader Berg på hans sjuttioårsdag 13/10 1927. Gåva 1975 av radiohandlare Helge Andersson, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.81Inbjudan att närvara vid Fabriks- och hantverksföreningens i Lund 100-årsjubileum den 17/5 1947. Gåva 1975 av frk Elisabeth Jönsson, Lund. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.82 Bouppteckning efter juveleraren Johan Peter Hasselgren, Lund. 1903. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.83 Belöningskort, 6 st, från privat skola, 1911-1912. Har tillhört Cecilia Roth, Ludvika bruk. Gåva 1975 av fru Augusta Lundström, Herrgården, Ludvika. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.84 Vykort, 6 st, med motiv ur flickscoutlivet, ca 1920. Har tillhört Cecilia Roth, Ludvika bruk. Gåva 1975 av fru Augusta Lundström, Herrgården, Ludvika. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.85 Handlingar som legat i Torna kontrakts prostlåda samt förteckning på dessa inalles 87 nummer KM 2173. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.86 Depositionshandling angående prostlåda i koppar från Östra Göinge hd. KM 15399. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.87 Handlingar, 2 st, från Kungl. Postercontoiret i Lund år 1820 och 1822. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.88 Diplom tilldelat fabrikören och smedmästaren O. Jönsson, Lund för smidesarbeten till Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund utställning 1895. Ritat av Jöns Mårtensson. Gåva 1975 av Elisabeth Jönsson, Bredgatan 16, Lund. O. Jönsson givarinnans farfar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.89 Diplom tilldelat fabrikören och smedmästaren O. Jönsson, Lund för vagnar till XIX Allmänna Skånska Landtbruksmötets Industri - och Slöjdutställning i Ystad 1893. Gåva 1975 av Elisabeth Jönsson, Bredgatan 16, Lund. O. Jönsson givarinnans farfar. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.8 Skillingtryck, Titanic´s undergång och dödshymnen samt sången om järnvägsolyckan vid Malmslätt Motala 1913[fel den inträffade 1912-06-16]. Gåva 1975 av fru Greta Gottorp, Smedjekullsgatan 14, Malmö. KM 67845. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 120.9 Bouppteckning efter Karna Andersdotter, Trulshärad 1830. Gåva 1975 av fru Greta Gottorp, Smedjekullsgatan 14, Malmö. KM 67845. Diverse Arkivalier 1975.
1Arkiv 121.100 Anförande av landshövding Nils Hörjel vid Kulturens årsmöte 1975. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.101 Karnevalstidningen Tre kronor från Lunds studentkårs karneval 1966. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.102 Menyer, Placeringslistor, 263 st, från åren 1899-1940, huvudsakligen svenska samlade av häradshövdingen Carl Wickman, Lund. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfimran Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.103 Julkort, 88 st, svenska och utländska från åren 1973-75. Gåva av frk Marga Holmberg, Thulehem 16, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.104 Medlemskort, 6 st, i Skånska Fältridklubben åren 1906, 1908-1912 för ingenjör Per Egner. Gåva 1976 av fru Eva Tiderström, Linköping. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.105 Program för musikrestauranten Vivel, Köpenhamn 1920. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfimran Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.106 Svarskupong, internationell, stämplad 1923. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.107 Inbjudningskort i anledning av Skånska Hypoteksföreningens 100-årsjubileum 1936. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.108 Inbjudningskort i samband med invigningen av nya och omändrade lokaler för Sparbanken i Lund 1937. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.109 Menu tryckt på siden med blomstermotiv 1927, Strand Hotel. Har tillhört vice häradshövding Carl Wickman, Lund. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.10 Respass utfärdat 1890 för målargesällen Johan Henrik Ekelund, Lund. Gåva 1976 av Folke Ekelund, Ö Ströö 28. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.110 Placeringslistor och Bordsplaner, 10 st, från åren 1915-1936, huvudsakligen Lund. Samlade av vice häradshövdingen Carl Wickman, Lund. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.111 Matsedel, veckans matsedel för Hotell Kramer, Malmö, ca 1920. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.112 Medlems- och Identitetskort i Skånes författarsällskap för 1973. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.113 Inbjudan att närvara vid vigselakt 1894. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.114 Hyllningsdikt av B. Hallmer och En liten bordsvisa på Axel Strömstens 50- årsdag 1924. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.115 Brevkort med fotografier på Savoy i Malmö och Göteborg. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.116 Kallelse för medlemskap i sällskapet C. C. i Lund för vice häradshövdingen Carl Wickman 1895. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfimran Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.117 Program vid Lunds Katedralskolas minneshögtid i Lunds domkyrka 1937. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.118 Program, Inbjudningskort, menu och Bordsplan till Kulturens jubileumsmiddag den 30/11 1932. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.119 Menu och bordsplan samt Program för högtidsstund i Lunds domkyrka den 9/11 1962 vid Håkan Ohlssons boktryckeri AB:s hundra-årsjubileum. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.11 Betyg, 4 st,för målargesällen Johan Henrik Ekelund, Lund åren 1890-92. Gåva 1976 av Folke Ekelund, Ö Ströö 28. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.120 Fotografialbum, 4 st, med fotografier av Gösta Adrian-Nilsson. Gåva 1976 av fru Ester Sjöstrand, Revingegatan 17 a, Lund. Ester Sjöstrand var syster till Gösta Adrian-Nilsson. Diverse Arkivalier 1976. [2020 gavs ett fotoalbum inventarienummer KM 98081]
1Arkiv 121.121 Fotografialbum, häradshövding Wickmans hem vid Bredgatan - Paradisgatan, Lund. Exteriör och interiörfotografier. Gåva 1976 av advokat Bertil Wickmans dödsbo gm advokatfirman Fries och Alfredson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.12 Brev från Gösta Ehrnberg, Simrishamn till Gunilla Eriksson 1974 angående hjälp för uppsättande av garverimuseum - det Rörbeck Ehrnbergska museet - i Simrishamn samt uppgifter om 5 genarationers Ehrnbergare. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.13 Fotografier från Wiven Nilssons verkstad Kyrkogatan 3, Lund för nedläggningen 1975. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.14 Fotografier, 3 st, av statarehus och människor som bodde där för ca 50 år sedan. Huset var beläget i Börringe och kallades Kronedal. I huset fanns fyra lägenheter om vardera 1 rum och kammare. Gåva 1976 av Erik Jönsson, Augustenborgsgatan 18 B, Malmö. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.15 Intervju med vagnsmålare Gustav Hultman den 10/4 1974 gjord av Margareta Berglund och Birgitta Lagerlund. Lackermästare Gustav Hultman, o, Dürens väg 7, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.16 Vårdbrev från Lunds församlingars gravkassa för vård och underhåll av Gösta Adrian - Nilssons gravplats gällande från den 7/4 1976. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.17 Vernissagekort till öppnandet av utställningen Broderade Bonader på Kulturen 1976. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.18 Program för sällskapet Heimdalls sammanträde på Kulturen i Lund den 8/4 1976. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.19 Förslag till repliker vid Kulturens Östarpsdag den 8/8 1976. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.1 Visa "En ung och gemytlig vise om den dejlige Julia". Tryckt i Köpenhamn. 58x12 cm. Gåva 1976 av amanuens Karin Blomquist, Lund. Visan sjöngs på bröllop kring 1900. KM 68558. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.20 Lönsedel för förste ryktare Axel Stjernquist gällande 24/10 1930- 24/10 1931. Undertecknat Ödemarksgård den 27/7 1930. Inköp för 35:- kr 1976 av frk Astrid Persson, Lyngby dotter till Axel Stjernquist. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.21 Schema vid Lunds Katedraskola läsåret 1920-1921. Gåva 1945 av fru Stina Rybergs sterbhus, Lund. KM 44014. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.22 Kallelse till ledamot i Kongl. Akademien för de fria konsterna för bildhuggaren och riddaren Ingel Fallstedt 1897. Gåva 1931 av Ingel Fallstedt. KM 35525. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.23 Ordensbrev för bildhuggaren Ingel Fallstedt i ordenssällskapet Götha Par Briscoll, Göteborg 1881. Gåva 1931 av Ingel Fallstedt. KM 35525. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.24 Ordensbrev för bildhuggare Ingel Fallstedt med utnämning till riddare av Kongl. Vasa orden första klassen 1896. Gåva 1931 av Ingel Fallstedt. KM 35525. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.25 Kallelse till ledamot i S. H. T:s Stora Filialloge Carl Michael. Stockholm 1883. Gåva 1931 av Ingel Fallstedt. KM 35525. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.26 Kontrakt emellan kommiten för resande av en minnesstod åt greve Eugene von Rosen i Örebro och skulptören Ingel Fallstedt. 1897. Gåva 1931 av Ingel Fallstedt. KM 35525. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.27 Kallelse till ständigt medlemskap från 1907 och Medlemskort från 1929 i Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Gåva 1976 av fru Maja Blomstedt, Förtroligheten 51, Göteborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.28 Uppgifter lämnade av Gertrud Ingers 1976 angående kronprinsessan Margareta av Sveriges Baradräkt, som finns förvarad i Bara härads hembyggdsförenings museum i Burlöv. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.29 Jul - och Nyårskort, 5 st, med gamla lundamotiv, ca 7x10,5 cm, 1920-talet. Gåva 1976 av Harry Möller, St. Tomegatan 4 c, Lund. KM 68504. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.2 Blankett för lån i Filialbanken i Lund. 1850-talet. Gåva 1976 av amanuens Karin Blomquist, Lund. KM 68559. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.30 Matsedlar, 11 st, varav 9 st, från Akademiska föreningen 1898-1899 samt 2 st från 1899 samlade av Johanna Nilsson hustru till byggmästare Åke Nilsson. Gåva 1976 av fru Astrid Vermen, Malmö gm Karin Blomqvist. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.31 Fototstatskopior på 2 tidningsartiklar om Jordhyddor vid Galgberget i Hässleholm 1906. Artiklarna införda i Arbetet 1975. Gåva 1976 av Ivar Nilsson, Nynäsvägen 315, Enskede. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.32 Tidningen Sveriges statstidning eller Post- och inrikes tidningar för den 26/2 1838. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.33 Tidningen Stockholms posttidningar för den 16/3 1820. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.34 Tidningen Stockholmsposten för den 3/7 1818. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.35 Tidningen Göteborgs Allehanda från den 22/10 1813. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.36 Tidningen Götheborgska nyheter från den 26/6 1779. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.37 Tidningen Christianstads Veckoblad för den 21/2 1824. Gåva 1929 av friherrinnan J. Craford, Lund. KM 34512. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.38 Tidningen Malmö Tidning för den 27/5 1827. Gåva 1901 av frk. Hedda Söderberg, Lund. KM 12539. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.39 Tidningen Lunds Veckoblad nytt och gammalt för den 18/4 1827. Gåva 1901 av frk. Hedda Söderberg, Lund. KM 12538. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.3 Vernissagekort till öppnandet av Kulturmånaden Ur svenska hjärtans djup den 9/9 1976 på Höviksodden, Oslo med medverkan av bl. a. Kulturen. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.40 Tidningen Dageliga Tidningar eller Dagligt Allehanda, Stockholm för den 30/11 1793. Gåva 1893 av professor C. Fürst, Lund. KM 8681. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.41 Tidningen Stockholmsposten för den 27,29,30 och 31 december 1806. Gåva 1893 av fabrikör G. M. Liljeberg, Karlskrona. KM 8677. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.42 Tidningen Inrikes Tidningar, Stockholm för den 25/11 1806. KM 7900. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.43 Tidningen Borås Veckoblad för den 24/11 1826. Köp. KM bibl. 7782. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.44 Tidningar, 2 st, Stocholms Posten från den 7/6 1784 och Carlskrona Veckoblad från den 31/1 1810. Gåva 1885 av kyrkoherde P. Neander, Bjeresjö. KM bibl. 3203. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.45 Tidningen Lunds veckoblad no 51 nytt och gammalt - elfte flocken - från den 15/10 1794. Gåva 1885 av veterinär Ekman, Lund. KM bibl. 3128. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.46 Vernissagekort till Kulturens utställning Keramik 1000-1600 i Vita Huset 1976. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.47 Kraterplattan rengöringsmedel för ädla metaller.Tillverkad i Växjö 1914. 10x15 cm. Gåva 1968 av Birgitta Klarström, Växjö. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.48 Utlåtande över gördelmakare-gesällen Johan Sjögrens dödsorsak den 9/8 1834, Stockholm. Infört i Aftonbladet nr 182 år 1834. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.49 Dödsruna. Avskrift av gravören Johan Arvid Kastmans dödsruna i SDS den 14/12 1927. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.4 Kontaktkopior på material insamlat till oljetrycksutställningen anordnad av Barbro Åstrand och Christer Palmblad 1976 samt tidningsannonser med oljetryck från ca 1870. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.50 Fotografier, 2 st, av teckningar från Lunds Universitets folkminnesarkiv föreställande "Balkafora" på väg till Mönsterås köping 1875 och Smålandspojke kör virkes-fora till Kalmar. Minnesteckning från Krokshult i Älghults socken. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.51 Pappersprover, 2 st, från 1653 och 1701. Gåva av konservator Hans Erlandsson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.52 Anmeldelser nr 34 från 1829 om Litteratur og Kunst Vedkommende. Oslo. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.53 Patrouillen nr 46 och 48 från 1829. Christiania. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.54 Fotografi från 1910 när en ånglokomobil levereras till Vanstad Färs hd, Skåne. Gåva 1975 av adjunkt Alfred Nilsson, Västerås. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.55 Dagsverkslistor, 50, st, från Kartong Aktiebolaget Stockholm, tryckta i folio, 1912. Gåva 1973 av disponent Nils Erlandsson, Kvidinge. Listorna har kommit till Stenquists, Kvidinge i samband med övertagandet av firman. KM 66027. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.56 Patent - och Registreringshandlingar, 7 st. rörande handelsrättigheter och varumärken för cigarettfabriken Japan, E. M. Ullman, Stockholm. 1905. Gåva 1973 av disponent Nils Erlandsson, Kvidinge. KM 66028. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.57 Hyllningsdikt av Nils Flensburg till festen i Lunds Universitets aula den 28/2 1910 till minnet av Magnus Stenbock på tvåhundraårsdagen av slaget vid Helsingborg. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.58 Deltagarlista till Nordisk fest å Akademiska Föreningen i Lund den 26/3 1915. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.59 Textbok till julkantat-Betlehems stjerna av Preben Noderman. 1915. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.5 Fotografi föreställande hur man syr Hedda Nordströms hemgift på Vombs Nygård, arrende under Övedkloster, 1871. Gåva 1976 av Gertrud Ingers, Lund. Uppgiftsboken 513. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.60 Texter till sångerna sjungna vid Lunds studentsångföreningens sångarfärd juni 1914. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.61 Texter till sånger vid adventsveckan i Lund 1907. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.62 Program vid sångaravslutningen för Lunds fullständiga läroverk för flickor den 4/6 1908. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.63 Inbjudningskort till utställning å Lunds Universitets Konstmuseum den 1/4 1918 med arbeten av Ester Almqvist och Maja Fjæstad. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.64 Program för sångavslutningen vid Lunds Katedralskola den 8/6. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.65 Program till festkonsert i Lunds domkyrka den 2/5 1908 med anledning av Lindbladsbystens avtäckning. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.66 Program 2 st, dels från Lunds och Uppsalas studentsångföreningars konsert i Lunds domkyrka den 24/4 1905 och dels från Lunds studentsångförenings konsert i universitetets aula den 3/11 1908. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.67 Brevkort, 2 st, från Lunds studentkårs majkarneval 1912. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.68 Menu till Humanistiska vetenskapssmamfundets lunch å Grand Hotell, Lund den 28/9 1913. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.69 Medlemskort i Lunds idoförening för 1912. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.6 Räkenskapsbok för åren 1894-1932 tillhörande snickaren Anders Nilsson bosatt i Adelgatan 1 B. Gåva 1976 av Folke Ekelund, Ö Ströö 28. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.70 Inbjudningskort att deltaga i Kulturens ordinarie årsmöte i Lund den 21/6 1916. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.71 Dambiljett till promotionen i Domkyrkan vid Lunds Universitets 250 - årsjubileum. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.72 Brefkort från S.S.U:s vårmarknad 5-7 april 1907. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.73 Medlemskort och Kvitto på inbetald årsavgift i Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne för museiintendenten Torsten Mårtensson, Helsingborg. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.74 Programbiljett till Sydsvenska Filharmoniska Föreningens folkkonsert i Lunds domkyrka den 14/12 1908. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.75 Program till Kulturhistoriska föreningens för södra Sveriges 75 - årsjubileum 1957. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.76 Placeringslista, Menu, Program och Inbjudningskort till Fabriks - och Hantverksföreningens i Lund 110 - årsjubileum 1957 för museiintendent Torsten Mårtensson, Helsingborg. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976. [enligt arkivliggartexten Arkivbok nr 5, är detta en gåva från disponent Nils Erlandsson, men sannolikt är det en gåva från Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg]
1Arkiv 121.77 Inbjudningskort, Placeringslista, Menu, Program och Biljetter till Historiska minnesfesten och teologie doktorspromotionen i samband med Lunds domkyrkas 800-årsjubileum 1923. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976. [enligt arkivliggartexten Arkivbok nr 5, är detta en gåva från disponent Nils Erlandsson, men sannolikt är det en gåva från Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg]
1Arkiv 121.78 Program vid S.S.U. H:s åttonde förbundsmöte i Visby 1908. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.79 Fotografier, 2 st, från Villa Apla 1907. På exteriörfotografiet Jöns Mårtensson och hans hustru, sittande sonen Torsten, rakt över honom står systern Signe, näst längst t.h. systern Ingeborg, folkskollärare i Lund. Gåva 1976 av fru Anna Mårtensson, Hittarp, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1976. KM 95296, 95297
1Arkiv 121.7 Intagningskort-Aufnahms-Karte-för målare-gesällen Johan Henrik Ekelund, Lund vid Fachabtheilung der gewerblichen Fortbildungsshule München skolåret 1891-1892. Gåva 1976 av Folke Ekelund, Ö Ströö 28. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.80 Pass, 4 st, för professor Lauritz Weibull, Lund från 1910-1920- och 1930 - talen. Gåva 1976 av Gunnar Johansen - Thor, Hallsfarm, Eslöv. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.81 Pass för Hanna Elisabeth Landergren f. Hahr, Trollhättan. Utfärdat 1933. Gåva 1976 av Gunnar Johansen - Thor, Hallsfarm, Eslöv. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.82 Pass för frk Ester Phil, Brunnby för resa till Danmark, utfärdat 1921. Gåva 1976 av Gunnar Johansen - Thor, Hallsfarm, Eslöv. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.83 MåndadsPass för resa till Danmark utfärdat för landsantikvarie Lauritz Weibull, Lund 1918. Gåva 1976 av Gunnar Johansen - Thor, Hallsfarm, Eslöv. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.84 HotellRäkning. Hotell Cosmopolite, Köpenhamn, 1929. Gåva 1976 av Gunnar Johansen - Tho, Hallsfarm, Eslöv. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.85 Tal. Professor Lauritz Weibulls tal på sin 80 - årsdag den 2/4 1953. Gåva 1976 av Gunnar Johansen - Tho, Hallsfarm, Eslöv. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.86 Inbjudan att närvara vid öppnandet av utställningen Konst från alla världsdelar -v. Békésyutställningen - på Kulturen 11/2 1976. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.87 Gratulations och Julkort, 3 st, från sekelskiftet. Gåva 1976 av fru Nora Johansson, Lund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.88 Bouppteckning, utdrag, efter borgaren och svarvaremästaren Jöns Larsson, Lund d. 28/6 1725. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.89 Gesäll- och Mästarbrev för vagnmakare Fritz Andreaz Gablentz. Köpenhamn 1854 och Lund 1863. Överlämnat till Kulturen av professor Sigfrid Svensson 1976. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.8 Brev från målaregesällen Johan H. Ekelund till sin blivande hustru Elin Ingeborg sedemera bosatta i Adelgatan 1 B. Daterat den 6/1 1900. Gåva 1976 av Folke Ekelund, Ö Ströö 28. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.90 Protokollsböcker, 9 st, för Svenska lantarbetareförbundets avd. 92, Hököpinge åren 1919-1932, 1937 - 1945 och 1950 - 1975. Gåva 1976 av Svenska lantarbetareförbundet avd.92, Hököpinge. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.91 Aktiebrev, 2 st, i Tryckeriaktiebolaget Framtiden i Malmö. Gåva 1976 av Svenska lantarbetareförbundet avd.92, Hököpinge. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.92 Tuschteckningar för "X-pressen" utförda av Ch. J:sen Carlén, 46 st, och av andra konstnärer 49 st, med objektförteckning. Gåva 1976 av dr Magnus Boberg, Karlstad. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.93 Poesi av redaktör Erich Håkansson insatt i ringpärm. Gåva 1976 av dr Magnus Boberg, Karlstad. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.94 Korrektur till uppsatser av redaktör Erich Håkansson, Arbetet från åren 1907-09 och 1911-15. Gåva 1976 av dr Magnus Boberg, Karlstad. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.95 Fotografi av blandad skolklass i Valkärra 1900-talets början 17x23 cm. Gåva 1976 av fru Astrid Nilsson, Vallkärratorn, Lund. KM 68582. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.96 Behovskort, för motorbrännolja vintern 1973/74. Gåva 1976 av arkivarie Åke Werdenfels, Furulund. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.97 Program för Kulturens julstök 1976. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.98 Gåvobrev från Skåneföreningens 1892 - års män för underhåll av Bosjöklosters mölla Lund den 8/12 1970. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.99 Program för Thorvaldsens museums bestyrelses utflykt den 30/8 1974 till Kulturen o Maltesholm. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 121.9 Gesällbrev och Gesällbok utfärdat för målaregesällen Johan Henrik Ekelund, Lund 1884. Gåva 1976 av Folke Ekelund, Ö Ströö 28. Diverse Arkivalier 1976.
1Arkiv 122.10 Handlingar i fackliga frågor mellan Sveriges skomakeriidkares och Skohandlares riksförbund å ena sidan och Svenska sko - och läderindustriarbetarförbundet å den andra. 1920 - talets början. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.11 Litografi av skomakareämbetets i Västerås låda samt upplysningen om den av August Strindberg. 26,5x34,5 cm. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.12 Gruppfotografier, 2 st, av Bagge, Lund från 1920-talet. Troligen skolfotografier. 16,5x22,5 cm. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.1 Reskontra, 6 st, åren 1918-1933 för skomakarmästare Måns Larsson, Lund. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.2 Protokollsböcker, 2 st, för Lunds Skomakeri Idkare förening åren 1904 - 1924. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.3 Dagböcker, 2 st, åren 1915-16 och 1920-21 för skomakarmästare Måns Larsson, Lund. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.4 Föredragningslista, Styrelseberättelse, och Revisionsberättelse från Sveriges skomakaridkares och skohandlares riksförbund årsmöte i Stockholm 1922. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.5 Berättelse över Tekniska skolans i Lund verksamhet arbetsåret 1922-23. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.6 Katalog över Fabriks - och Hantverksföreningens i Lund bibliotek 1924. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.7 Blankett nr 1 och 2 från Sveriges Skomakeriidkares & Skomahandlares Riksförbund angående inkassering av tillgodohavanden. 1920 - talet. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.8 Räkningar, 2 st, ej använda. L. Berglunds skoaffär, Västra Mårtensgatan 5, Lund. 1920-talet. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 122.9 Försäkringsbrev i försäkringsbolaget Allmänna Brand från 1923 samt vilkor för brandförsäkring från 1921. Gåva 1977 av Lars Hansson, Linnégatan 3, Lund. Skomakarmästare Måns Larssons, Lund, Arkiv.
1Arkiv 123.10 Prästbetyg för arbetaren Hans Olsson, Malmö 1870. Gåva 1977 av ingjenjör Bertil Olsson, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.11 Reklambroschyr för Polyfotosalongen, Lund 1940-tals början. Gåva av disponent och fru Margit o Carl Nanting, Botulfsgården, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.12 Vykort från sommarfesten och karnevalen i Wägga 1902. Gåva 1977 av bibliotekarie Maj Lundgrens dödsbo Mariefred. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.13 Tidningen Carlskrona weckoblad no 52, 1837. Gåva 1977 av bibliotekarie Maj Lundgrens dödsbo Mariefred. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.14 Skrivelse av Sigfrid Svensson-Staten och Kulturen- efter det att Mus 65 framlagt sitt slutbetänkande. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.15 Synpunkter och Förslag angående åtgärder i syfte att säkerställa Kulturhistoriska museets framtida utveckling och stärka den ekonomiska grunden för densamma. Lund den 27/7 1946 Sven Forsberg. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.16 Beskrivning med bildmaterial till vagnmakeriutställningen på bygdmuseum utanför Bradford, England. 2 A 4 sidor. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.17 Beskrivning med bildmaterial till bryggeriutställningen på bygdemuseum utanför Bradford, England. 1 A4 sida. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.18 Barnteckning, 2 st, från Kul i Lund 1977. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.19 Knutsbrev för tunnbinndaremästare Carl Andersson, Lund 1875. Gåva 1977 av fru Margit Wüdeman-Westin, Stockholm. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.1 Inköpskort för beklädnadsvaror från 1918. Gåva 1977 från Maj Lundgrens dödsbo, Mariefred. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.20 Reklambroschyr för Johns ångtvättmaskin "Völldampf". 1900-talets början. Gåva 1977 av fru Margit Ryberg, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.21 Tidningsurklipp om malmöbon Gunnar Holmstedt som gör fioler av gamla skor SDS 7/3 1977. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.22 Tidningsurklipp, Vernissagekort samt polsk översättning av Sigfrid Svenssons uppsats som bildade inlägg i svenska katalogen av Sydsvensk folkkonst. Kulturens utställning på Nationalmuseet i Szczecin 1977. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.23 Brev av G.J:son Karlin till amanuens Sigfrid Svensson den 2/11 1927 angående Kulturens inköp av Blekingestugan från Nybygden och Nordiska museets Blekingestuga från Kyrkhult. Gåva 1977 av professor Sigfrid Svensson, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.24 Tidningsurklipp rörande Måckeltorpsboden ur Vetlanda Posten 22/7 1977. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.25 Tal, landshövdingens tal vid Kulturens årsmöte 1977. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.26 Tackbrev, 2 st, till Kulturens mecenater med motiv av Kulturens Blekingegård-blyertsteckning av Gustaf Brattström och stuga i Kularp-akvarell av Bengt Nordenberg. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.27 Fotografier, 31 st, av Nordiska museets boktryckspress av trä, inv nr 44.926, fotograferad ai Skansens tryckeri av Bengt Bengtsson. 1977 av intendent Bengt Bengtsson, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.28 Fotografier, 8 st, av lingonförsäljning på Mårtenstorget i Lund första veckan i september 1977. Foto Lars Westrup. Negativnummer D.3014:3-14. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.29 Fotografier, från utställningen "Tidmätning" 1956 i Vita Huset. Genomfotograferad vid nermontering i april 1956 av Bengt-Arne Persson. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.2 Månadsräkning för mat och bier august 1859. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.30 Kronologisk Tabell "Chronologic eller tidräkning från och med 1800 till och med 1900", uppgjord i tusch på papper och akvarellerad. 41,5x34 cm. Gåva 1977 av fru Svea Harsten f. Eriksson, Knut d. Stores gata 1 C, Lund. Chronologien har legat bland papperen efter Tyra Jensen f. Eriksson. Knut d. Stores gata 1 C, Lund. KM 69128. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.31 Tidningen Helsingborgs-posten nr 89-93, 1834 och nr 93 från 1835. Gåva 1977 av Bernt Wixner Vikstens väg 4, Färila. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.32 Tidningen Det nya Afbtonbladet nr 12, 1835. Gåva 1977 av Bernt Wixner Vikstens väg 4, Färila. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.33 Fotografialbum med interiör - och exteriörbilder från Sjögrenska fastigheten nuvarande Vita huset på Kulturen kring sekelskiftet. Gåva 1977 av Ulla Norberg f. Öhlin, Stockholm barnbarn till fil. dr Magnus Sjögren. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.34 Körkortsfodral i svart skinn som tillhört Märta Lindström, Kulturen, Lund. Gåva 1977 av Märta Lindström, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.35 Program, Ordning, Inträdeskort, Kantat, Skämttidning, Tidningsurklipp, till Upsala nya universitetsbyggnad invigning maj 1887. Gåva 1977 av disponent Carl-Erik Borgenstierna, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.36 Tidningsurklipp om Artur Hazelius griftefärd 5/6 1901. Gåva 1977 av disponent Carl-Erik Borgenstierna, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.37 Tidningen Högsommar - en läskande skälsdryck i värmen. Helsingborg 1907. Gåva 1977 av disponent Carl-Erik Borgenstierna, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.38 Priskuranter, 4 st, Hylin & Co, Stockholm för ljus, tvål och parfymer. 1860, 1879, 1882 och en utan årtal. Gåva 1977 av Lars Paulson, AB Åkerlund & Rausing, Box 11077, 161 11 Bromma II. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.39 Reklambroschyr för bokverk - Das Schweizerland. Stuttgart 1875. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.3 Reklam för Maggis buljongtärningar ca 1940. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.40 Excerpter samlade av Märta Lindström om spådockor och manna till uppsats i Kulturens årsbok 1959 sid. 36 "Sibylla". Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.41 Klassfotografi, Norra Folkskolan i Lund, vårterminnen 1895. 11,8x16,3 cm. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.42 Material använt till utställningen av ur 1943. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.43 Program till aktiviteter i samband med utställningen Ur svenska hjärtans djup på Heine-Onstad Kunstsenter i Oslo 1976. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.44 Medlemstidning 68 för Bokkluibben Bra Böcker med reklam för boken Kulturen Runt. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.45 Föreskrifter för skötseln för Strebel-Camino-Pannor. 1929? Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.46 Affisch för aftonunderhållning till förmån för Lunds Sagostunders julfest anordnad å Fokets Hus festsal 27/10 1923. Gåva 1976 av Oscar Svensson, Ellstorpsgatan 2 C, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.47 Program jämte kupletter för valspexet Tre tunnor valrösa eller här granskas pampar. Kommunalpolitiskt tal och sångspel i en akt. Tryckt i Lund u.å. Gåva 1976 av Oscar Svensson, Ellstorpsgatan 2 C, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.48 Tidningen Sanningsvittnet utgivet till sommarmässan i Lunds Folkets Park 1933. Gåva 1976 av Oscar Svensson, Ellstorpsgatan 2 C, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.49 Program för praktcircus Jönsonilli föreställning i Lund? Gåva 1976 av Oscar Svensson, Ellstorpsgatan 2 C, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.4 Rabattkort till utställningen i Lund 1907. Gåva 1977 av okänd. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.50 Tidningen Olympen utgiven i samband med V. Olympiadens festligheter i Lunds Folkets park 1925. Gåva 1976 av Oscar Svensson, Ellstorpsgatan 2 C, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.51 Tidningen Boaormen utgiven för sommarfesten i Torna Hällestads tivoli 1930. Gåva 1976 av Oscar Svensson, Ellstorpsgatan 2 C, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.52 Affisch, Program, Tidningsurklipp m m rörande Andelsföreningen Skådebanan upa. 1920-talets mitt. Gåva 1976 av fru Ester Nilsson, S. Esplanaden 20, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.53 Affischer 2 st, medlemskort, tidningsurklipp, fotografier 5 st, program, protokoll, verksamhetsberättelse, manuskript och utredning för Lunds sagostunder under åren 1923-1928. Gåva 1976 av fru Ester Nilsson, S. Esplanaden 20, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.54 Vapenlicens för hagelgevär. Diverse Arkivalier 1977. KM 58168.
1Arkiv 123.55 Vernissagekort, 2 st, till Kulturens utställning Sydsvensk folkkonst i Szczecin [stavning osäker, finns på Arkivbok nr 5]. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.56 Inbjudningskort från svenske konsuln i Szczecin K.Nordenquist till buffet i samband med öppnandet av folkkonst i Szesecin 4/2 1977. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.57 Karta över Rysk-Turkiska krigsskådeplatsen av H. Schlachter. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.58 Gesällbok och Gesällbrev för gördelmakaregesällen Frans August Thulin, Lund 1853-1943, sedermera verkmästare vid armaturfabriken Carl Holmberg, Lund. Gåva 1977 av Birger Thulin, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.59 Kuvert för apoteksrecept. Apoteket Kronan, Strängnäs. Gåva 1977 av faktor Jan-Olof Grady, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.5 Tidtabell för järnvägslinjen Lund-Bjerred sommaren 1914. Gåva 1977 av Cecilia Ramberg, S. Nissastigen 18, Smålandsstenar. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.60 Meddelande från poliskommissarien i Eskilstuna och Uppsala om tilldelat nummer för åkande av velociped från 1942 respektive 1952. Gåva 1977 av faktor Jan-Olof Grady, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.61 Tillstånd för uppställning av container å gata. Trelleborg 19/8 1969. Gåva 1977 av faktor Jan-Olof Grady, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.62 Ritning över planerat bryggeri i Lund vid Gyllenkroks alle. Skala 1:1000. Inget årtal. Gåva 1977 av AB Pripps Bryggerier, Lantmannagatan 59, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.63 Dagböcker, 4 st åren 1930-1960 förda av konservator Eric Hansson, Kulturen med anteckningar på Kulturen utfört arbete och arbetstidens längd. Gåva 1977 av konservator Eric Hansson, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.64 Almanackor, 3 st varav 2st med reklam för Sparbanken i Lund, Gamla Sparbanken från 1932 och 1935 samt för Wickmans eftr., Lund från 1939. Gåva 1977 av fru Margit Ryberg, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.65 Blanketter, 4 st, för olika aktiviteter under Kul i Lund dagarna 1977 på Kulturen samt hela Lundaprogrammet. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.66 Stenciler angående avdelningen för landskapsplanering, Lantbrukshögskolan Alnarp övning i vegetationsbedömning förlagd till Kulturens Östarp 1972. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.67 Manuskript " Den gamla kringbygda gården - ett 60-års minne" av folkskolärare Johan Schlyter, Malmö. Inlämnat i en pristävling anordnad av Sveriges Radio "Så minns jag 10-talet". Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.68 Fotografier, 3 st, på skånska gårdar från sekelskiftet. 2 st 24x32,5 cm och 1 st 20x24 cm. Gåva 1977 av okänd. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.69 Affisch. Lundabladets affisch för den 5/9 1977 i samband med invigningen av Kulturens utställning för synskadade - känn på keramik. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.6 Broschyr vändande sig till läsare med information om studiebesök på Kulturen 1974. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.70 Fotografier, 2 st, i färg av oljemålningar av fastigheten Själabodarna 7, Lund (Jöns Biers hus). Gåva 1977 av fabrikör Rudolf Åhlander, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.71 Bouppteckningar, 2 st, efter smedmästaren Åke Sandberg och hans Änka. Lund 1879 och 1886. Var bosatta i fastigheten Själabodarna 7 (Jöns Biers hus). Gåva 1977 av fabrikör Rudolf Åhlander, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.72 Köpebrev, Lagfartsprotokoll, Inteckningsprotokoll, Brandförsäkringsbrev, Gravationsbevis för fastigheten Själabodarna 7, (Jöns Biers hus) åren 1856-1939. Gåva 1977 av fabrikör Rudolf Åhlander, Lund. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.73 Ansökningar angående försäljning av mjölk och smör av Gunilla Jönsson dels i gården no 205 vid Stortorget i Lund från den 29/3 1888 och dels i gården no 22 vid Svanegatan i Lund från den 7/11 1901. Gåva 1976 av fru Mia Embring, Kvarnholmsgatan 7, Hälsingborg. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.74 Tillstånd att idka slagteri i gården no 3 vid Stora Tomegatan, Lund för Gunilla Jönsson. Dat den 20/12 1901. Gåva 1976 av fru Mia Embring, Kvarnholmsgatan 7, Hälsingborg. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.75 Handlingar tillhöriga fastigheten no 74 B.2 Stora Tomegatan, Lund under den tid den ägdes av slaktare Pål Jönsson och sterbhuset åren 1874-1920-talet. Gåva 1976 av fru Mia Embring, Kvarnholmsgatan 7, Hälsingborg. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.76 Tal av professor J. C. W. Thyrén, Lund över Oscar II in extenso, SDS 30/3 1908. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.77 Gruppfotografi från Revingehed den 28/7 1917. 16x21,7 cm. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.7 Program, 2 st, för Kulturen julstök 1977. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.8 Inbjudningskort, 2 st, att närvara vid begravningsakt från 1880 och 1892. Gåva 1977 av ingjenjör Bertil Olsson, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 123.9 Arbetsbetyg för arbetaren Hans Olsson, Malmö 1870. Gåva 1977 av ingjenjör Bertil Olsson, Malmö. Diverse Arkivalier 1977.
1Arkiv 124.10 Predikotexter från 1763-65, ca 350 sidor inbunden, 8:0. Gåva 1978 av Yngve Ervik, Tellusgatan 8, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.11 Skillingtryck, 2 st av Arvid Brieand, Lyckan och Tack. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.12 Kuvert, 4 st. från Åsums vagnfabrik som ägdes och drevs av givarens far och broder. Gåva 1978 av fru Klara Mohlin-Nilsson, Svartbrödersgatan 2, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.13 Inbjudan att närvara vid Ester Nyströms begravningsakt i Arlövs kyrka 12/9 1940. Gåva 1978 av fru Klara Mohlin-Nilsson, Svartbrödersgatan 2, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.14 Exlibris, 3 st, för Karen Ambrosius utförda av konstnären Erik O. Nilsson. Gåva 1978 av fru Klara Mohlin-Nilsson, Svartbrödersgatan 2, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.15 Bokomslag utförda av konstnären Erik O. Nilsson 2 st. Gåva 1978 av fru Klara Mohlin-Nilsson, Svartbrödersgatan 2, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.16 Sagoboksillustrationer utförda av konstnären Erik O. Nilsson. Gåva 1978 av fru Klara Mohlin-Nilsson, Svartbrödersgatan 2, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.17 Katalogkort för samlingarna vid Skoklosters slott. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.18 Skillingtryck-Tvenne icke alldeles vackra visor om huru gossarnas trohet är beskaffad. Lund 1921. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.19 Gruppfotografi av kompani från första världskriget, 16x22 cm. Revingehed? Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.1 Program till konserten i Tivolis konserthall och banketter i kanonsalen på Armemuseum i Köpenhamn i samband med ICOM:s 10:de konferens i Köpenhamn 1974. Gåva av intendent Bengt Bengtsson, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.20 Födelsedagspoem för Julius Christian Berg den 21 maj 1877. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.21 Ritningar, 2 st, med prisuppgifter på armatur från Atelje Lyktan, Åhus, 1960-talets början. Gåva 1978 av Barbro Åstrand, Kulturen Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.22 Ritning till ram rill renässansaltaret från Rängs kyrka. Numrerad för demontering Claes Wahlöö 20/4 1978. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.23 Fotografier, en samling rörande operasångaren Carl-Axel Holmqvist och hans fru Sewe Holmqvist. Gåva ca 1970 från Sewe Holmqvists dödsbo gm. advokaten Gullan Hjelm Elovsson. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.24 Beskrivning över arbeten i samband med sammankoppling av Intendentbostadens, Rustmästarensbostad och Kanslibyggnadens värmeanläggning med Borgarhuset panncentral 1965. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.25 Ansökningshandlingar till ammanuenstjänsten vid Kulturens undervisningsavdelning 1978. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.26 Undersökning av historiestuderandena attityd till kursen i kulturhistoria på Kulturen 1969. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.27 Fotografier, föreställande Carl August Persson f.1879 d. 1967, i sin verkstad på Grönegatan, som han drev fram till 1956. Fotografierna tagna på 1950-talet av fotograf Gösta Hultzen och avfotograferade på Kulturen 1978. Ägare frk. Maria Perup, Lund. Negativnummer D.2995:0-11,37-42. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.28 Förslag till ordnande av utställning i Kulturens Borgarhus av Sven T. Kjellberg från 1960. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.29 Förslag till nya utställnngar i Vita husets bägge våningar framlagt arkeologiska avdelning 1977. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.2 Souvernir, kopia av Hans Brasks sigill från 1517, som skall ha innehållit den s. k. brasklappen "till denna besegling är jag nödd och tvungen. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.30 Ritningar, 4 st, av Nils Nilsson från 1972 för nyordnande av utställningarna fordon och reseliv, Lantbruket i äldre tid, Jordbrukets mekanisering och Jakt o fiske i Sydsverige. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.31 Vapenlicenser, 2 st, från 1974 på 1 st.hagelgevär skänkt av intendent H.A. Åhlin, St Lars Sjukhus, Lund och 1 st salongsgevär skänkt av S.t Lars Sjukhus c/o Hans Olof Liedholms dödsbo, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.32 Aktiebrev i Smålands bank, 4 st, från 1917. Gåva 1978 av inspektör John Perup, Stockholm. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.33 Komedi, "Slutet godt allting godt." Skämt i en akt av Carl Martell. Handskrivet. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.34 Manuskript, 4 st, handskrivna till lustspelet Hattmakarens bal, lustspelet Charleys tant, komedin Hendrik och Pernilla samt skådespelet Magdalena. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.35 Skylt "Här säljes mantalsblanketter". 23x31,5 cm. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.36 Inbjudan att bliva ledamot av nya Musikaliska Sällskapet i Kristianstad för doktor A Grenander. Kristianstad 1867. Kopia. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.37 Släktforskning omfattande avkomlingarna till kronoskattebonden sedemera rusthållaren å rusthållet nr 38 i Wintrie Peer Peersson. Upprättat av Victor Nilsson, Malmö 1965. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.38 Poesialbum i form av ask med lösa kort. Askens under och översida borderade med korsstygn och pärlor. Papp. h. 2,8 cm l. 10,5 cm br.6,8 cm. 1864? Gåva 1968 av f. postmästaren Hanna och frk. Ruth Törngren, Järng. 2 c Lund. Har tillhört frk. Sofia Albertina Sandberg KM 60616. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.39 Ljudband med repotage för Radio Malmöhus 25/7 1978 och Sveriges Radio P1 3/10 1978 om Raus Stenkärlsfabriks Producent civilingenjör Kjell Östrlund, Råå, Gåva 1978 gm Gunilla Eriksson, Kulturen. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.3 Biografiska Data om "Nådig Öfversten" på Hästängen i Täby Mårten Sturtzenbecher 1760-1836 av S.E Vingedal. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.40 Fotografi från N.E. Borglins köttaffär i Lund ca 1900. 9x13 cm. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.41 Gratulationskort, 2 st, från ca. 1900. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.42 Fotografi, 19 st, från invigningen av Kulturens Östarp 1925. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.43 Minnesbok skrefven av M.O.S. till K.O.D. 1839. Liten oktav. Gåva 1943 av sterbhuset efter E och J. Nyman, Lund. KM 42157. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.44 Fotografier, 6 st, från fröken Anna Karlsson 60-årsdag med kaffedrickning på Auditoriet i Vita huset Kulturen den 11/11 1947. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.45 Entreprenadbeskrivning på värme och ventilationstekniska installationer för utställningslokaler i Vita huset . 29/1 1970. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.46 Text och bild till Kilian Stobæus-ett bildband av Ulla Pihl. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.47 Förslag till stadgar för "samfundet Kulturens vänner". Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.48 Handlingar i samband med ombyggnaden av fastigheten Kv.Kulturen nr. 24 gårdshuset Adelgatan 1 B-Kulturens lekskola 1975. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.49 Poesialbum som troligen har tillhört Anna Sofia Mattson f. Kockum. 9x14 cm. Gåva 1978 av fru Anna Zethraeus. Thulehem 22. Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.4 Broschyr till ledamot av Kulturen, Lund tillsänd redaktör Anders Evald Stomberg, Stockholm 1935. Gåva 1978 av Cajsa Lund, Anders Evald Stomberg var farfar till Cajsa Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.50 Huvudbok, reskontra, kassabok, memorial, journal och inventariebok för handlanden Christian Mattsson, Malmö 1877-78. Gåva 1978 av fru Anna Zethraeus. Thulehem 22. Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.51 Burskapsbrev för handlanden Christian Mattsson, Malmö från den 16/10 1847. Gåva 1978 av fru Anna Zethraeus. Thulehem 22. Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.52 Knutsbrev för handlanden Christian Mattsson hustru fru Anna Sofia Mattsson f. Kockum. Malmö den 14/3 1870. Gåva 1978 av fru Anna Zethraeus. Thulehem 22. Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.53 Förmynderskapshandlingar för barnen i äktenskapet mellan handlanden Christian Mattsson, Malmö och hans hustru Anna Sofia Mattsson. Malmö 1875 och 1879. Gåva 1978 av fru Anna Zethraeus. Thulehem 22. Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.54 Arvskifteshandling efter år 1875 avlidne grosshandlaren och riddaren herr Frans Henrik Kockum, Malmö emellan enkefru Anna Sofia Mattsson och hennes dotter frk. Emma Henrika Mattson. Malmö mars 1886. Gåva 1978 av fru Anna Zethraeus. Thulehem 22. Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.55 Bouppteckningar från slutet av 1700-talet. Gåva 1978 av fru Anna Zethraeus, Thulehem 22. Lund.
1Arkiv 124.56 Kallelse till ledamot i det Kongeliga Nordiska oldskrift Selskab för hr Moses Söderström Kgl. Amiralitets og Stadsapotheker i Carlskrona, Köpenhamn 31/1 1833.
1Arkiv 124.57 Kallelse till ledamot i Samfundet S HT, Stockholm för Julius Bagge, Receptionen ägde rum lördagen den 11/5 1872 på källaren ”Freden” i Stockholm.
1Arkiv 124.5 Räkning angående nertagning och uppsättning av kakelugn från 1870. Gåva 1978 av Maj Stina Weinert, Norra Wram. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124. 63 Katalog över generalkonsul Albert Walldens Malmö samling av antika vapen omfattande 298 nummer i 2 skinnband med fotografier och vapensignaturer uppställd och utarbetad av A.Bergsten. Gåva 1957 av Albert Valldén, Malmö. Förvaras på Clas Wahlöös arbetsrum[ej längre aktuell uppgift, 2014]. KM 51442.
1Arkiv 124.64 Gruppfotografi av Konstslöjdsanstaltens personal ca 1900 med rådjuret ”Polka”. Gåva 1978 av Asar Sjöberg, Vittnesgränd 29, Lund vars mor väverskan Anna Andersson ses längst t.h. på gruppfotografiet.
1Arkiv 124.65 Diplom såsom utlärd arbetare inom måleriyrket för målaren Anton Gottfried Jakobsson Lund. Utfärdat av Fabriks-och Hantverksföreningen i Lund 3/3 1916. Gåva 1978 av Hilding Jakobsson, Lund.
1Arkiv 124.66 Noteshäfte med reklam för Oskarhamns knäckebröd. Utdelat av A. N. Wickmans Eftr, Lund. 6x10 cm.
1Arkiv 124.67 Jul- och Nyårskort, 32 st, från 1977. Gåva 1978 av Marga Holmberg, Thulehem 16, Lund.
1Arkiv 124.68 Gruppfotografi av personalen vid Malmö-Genarps-jernväg till sin chef på hans 60-födelsedag den 12/2 1896. 27,5x24,5 cm. Gåva 1978 av fru Berta Hallbäck, Roskildevägen 19, Malmö.
1Arkiv 124.69 Målarbok som tillhört Emma Henrika Mattsson, Malmö-dotter till handlanden Christian Mattsson och hans hustru Anna Sofia Mattsson f.Kockum. Ca 1875. 31x40 cm. Gåva 1978 Anna Zethraeus, Thulehem 22, Lund.
1Arkiv 124.6 Räkning från spiritousa Försäljningsbolaget i Lund från 1870. Gåva 1978 av Maj Stina Weinert, Norra Wram. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.70 Program för Lunds husmodersförenings julstök på Kulturen den 3/12 1978.
1Arkiv 124.71 Tal vid mottagning på Kulturen den 13 dec 1978. I samband med överlämnande av Ragnar Blomqvists bok Lunds historiska nyare tider.
1Arkiv 124.72 Katalog till utställningen Bygge och Bo eller Studentkulkulturen sådan den var, är och blir i Akademiska Föreningens Lilla Sal lördagen den 19/5 1928. Lund. Gåva 1978 av Margareta Nordlind, Göteborg.
1Arkiv 124.7 Räkning för begagnande av S:t Knuts Gillets i Lund likvagn med tillhörande effekter från 1870. Gåva 1978 av Maj Stina Weinert, Norra Wram. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.8 Arkivalier och Fotografier som tillhört Delsbostintan Ida Gawell-Blumenthal 1869-1953 b.l.a 2 brev av Albert Engström och 1 av Artur Hazelius. Gåva 1978 av sonen Källarmästare Kjell Blumenthal, Thulehem 63, Lund. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 124.9 Brevsamling, ca 30 brev från 1890-talet varav 9 amerikabrev,några recept och tidningsurklipp som kommer från givarens föräldrarhem. Gåva 1973 av sjuksköterskan Anna Hansson, Göingegatan 10 C, Malmö KM Bibl.65.608. Diverse Arkivalier 1978.
1Arkiv 125.10 Fotografier, 12 st, från frisörsalongen Holmström & Nilsson, Kyrkogatan 3 Lund innan fastigheten revs 1979. Foto Lars Westrup. Neg. Nr E:322:9-12 och E:323:1-8. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.11 Handlingar i samband med utgivandet av frimärket ”Väggtextil” 1/3 1979. Motivet hämtat från duka-gångsdräkt i Kulturens samlingar. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.12 Handlingar rörande tomten nr 52 i Lund, Vita Huset på Kulturen, under tiden 1881-1886 då greve Carl Johan Bonde bebodde fastigheten. Kopior av originalmaterial som förvaras på Trolleholm. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.13 Gästbok från Kulturens utställning 1977 i Bibliotheque Forney, Paris om Sydsvensk folkkonst. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.14 Manuskript till artikel av Lasse Harri: Minnen från Lund på tio-, och trettiotalen. 23 A4 sidor. Lund 1978. Gåva 1979 av läroverksadjunkt Lars Harri, St. Annegatan 4 D, Lund. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.15 Biografiska data angående plåtslagaremästare Fredrik Ekelund samt fotografi och tidningsurklipp om konstnären Harry Ekelund, Svartviksvägen 1, Kvissleby. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.16 Fotostatskopia av tidningsartikel i Landskrona Posten den 27/10 1942 angående filmupptagning av den gamla gamls Neesska rian i Landskrona på initiativ av museiintendent H.Nilsson, Landskrona i samarbete med Kulturen i Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.17 Räkningar, 2 st, på kakelugnsarbeten utförda av kakelugnsmakare August Nilsson, Landskrona 1938. Gåva 1979 av Sture Nilsson, Volsat Thamsgatan 7 D, Göteborg. August Nilsson var far till Sture Nilsson. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.18 Köpebrev för kronorusthållet Östarp, mellan professor Pehr Estenberg köpare och Axel Erich Roors, säljare upprättat 1725 samt specification uppå dess betfintliga inventariepärsedlar. Kopia efter kopia i Estenbergska samlingarna, Stafsundsarkivet, RA. Gåva 1979 av Karin Jeppsson. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.19 Program vid disponent Carl-Eric Borgenstiernas, Lund jordfästning i Bossebo kyrka, Kulturen den 8/12 1978. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.1 Handlingar som betyg, förordnanden, tjänste m m för landsfiskal Karl Agne Wahlgren, Kungsbacka (Onsala). Gåva 1979 av Karl Agne Wahlgren, Box 305, Onsala. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.20 Program vid intendent Sven T. Kjellbergs, Lund jordfästning i Bossebo kyrka, Kulturen den 8/12 1978. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.21 Fotokopior, 5 st, till Barbro Åstrands uppsats Amerika, Amerika.... i Kulturen 1979. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.22 Texter till Arbetare uställningen på Kulturen 1976- Lunds Arbetarkommun 75-år. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.23 Betyg, 9 st åren 1906-13 från realskola och gymnasium samt studentbetyg från 1915 för Herman Edvin Jensen, Lund. Gåva 1979 från Erik Demérs advokatbyrå, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.24 Gruppfotografi på lärare och utgående elever vid Lärarinneseminariet i Lund 1902. Gåva 1979 av fru Emma Hansson, Thulehem 30, Lund. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.25 Fotografi , 2 st av sågbockar, dels sågbock av äldre typ tillverkad av fritidstorpare 1971 i Äspinge sn, Mlm dels sågbock av trefotsmodell tillverkad ca 1950 i Aspinge sn, Mlm. Foto Magnus Ekwall 1979. Gåva 1979 av Sven Ekwall, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.26 Ransoneringskort från 1:sta och 2:dra världskrigen. Gåva 1979 av advokat Gunno Fries, Lund. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.27 Kungörelse, avskrift, om jakttyg för vargjakt. Halmstads slott den 22/4 1809. Gåva 1978 av Inga Bernander, Malmö som hittat kungörelsen i Vårö kyrka. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.28 Förteckning över slöjdlärarinnan fröken Ester Johanssons tilltänkta testamentariska donation till Kulturen från 1956. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.29 Biografiska uppgifter om Jacob Blomberg klensmed och urmakare i Gävle f. 1742 samt hans far Mathias Blomberg lämnade av länsmuseet i Gävle. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.2 Namnteckningar av de speciellt inbjudna vid firandet av Freden i Lund den 27/9 1979 i Dekanresidenset. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.30 Gesällbok för skomakaregesällen Wilhelm Andersson Wihlborg, Malmö 1881. Bunden i duodesformat, ytterfodrad med inneliggande gesällbrev. Gåva 1979 av förman Nils Andersson, Malmövägen 40. Staffanstorp. KM 70423. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.31 Fotografi och Tidningsurklipp angående skomakare Wilhelm Wihlborg, Staffanstorp 90 årsdag. Gåva av förman Nils Andersson, Malmövägen 40, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.32 Behandling af Engelska sjukan för äldre personer. Malmö 1912. Gåva av förman Nils Andersson, Malmövägen 40, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.33 Kronodebetsedlar för åren 1908-1909 och 1911-1912 och debetsedlar å kommunalutskylder åren 1905 och 1910 för skomakaren Wilhelm Wihlborg, Staffanstorp. Gåva av förman Nils Andersson, Malmövägen 40, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.34 Stadgar för avdelning 3 D-H Skåne inom Svenska frisörföreningen från 1947, statuter för skåneavdelningarnas inom Svenska frisörföreningens förtroenderåd från 1939, riksavtal för dam- och herrfrisöryrket 1978-1979, minneskrift för Lunds frisörmästare 1886-1956- fotostat samt föreningscirkulär från 1979. Gåva från hovfrisörerna Helge Nilsson St. Södergatan 43 och Eric Holmström, Plommonvägen 11, Lund. Hade frisörsalong Kyrkogatan 3, 1930-1979. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.35 Ritning av träskofiol utförd av Jan Erik Wideberg. Skala 1:1. 1970-talet. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.36 Uppmätningsritning av ukrainisk vevlira från Kulturens samlingar. Uppmätt och ritad av Eugen Joss 1979. Skala 1:1. Inköpt 1979 för 35:- kr av Eugen Joss, Storgatan 1 A, Umeå. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.37 Färgbok som tillhört Pehr August Lindgren, 1833, inbunden, 17x11 cm. Gåva 1904 av apotekare J. Lindgren, Lund. KM 14493. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.38 Meny från Tröls Jins Kru och smedjan-gästgifvaregården mitt i Malmö. 1970-talet. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.39 Jul-och Nyårskort, 25 st, 1890-talet. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.3 Handlingar som betyg, diplom och förordnanden åren 1845-1868 för Elof Henning Wahlgren häradsskrivare i Fjäre hd med uppgjord innehållsförteckning 1920 av sonen Karl Henning Wahlgren. Gåva 1979 av Karl Agne Wahlgren. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.40 Gratulationskort, 38 st, från 1880- och och 1890 - talen. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.41 Visitkort, 14 st, från 1890-talet. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.42 Reklamkort med kvinnofigurer, 17 st, för amerikanska cigaretter från ca 1900. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.43 Inbjudningskort till kaffedrickning 1908. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.44 Dansordningar, 7 st, från Lunds Hjul-Sällskaps baler 1897-1899. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.45 Dansordningar, 2 st, dels vid promotionsbalen den 6/6 1877 och dels från Lunds Typografs Förenings 8: de årsfest den 21/3 1896 års industri- & slöjdutställning i Malmö. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.46 Reklambroschyr från Bröderne Cloettas Choklad & Konfekt fabriker 1896 samt på baksidan plan över området för 1896 års industri- & slöjdutställning i Malmö. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.47 Reklamkort, 7 st, från affärer, hantverkare, frisör och och om symaskiner, ca 1900. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.48 Räkning från Eskilstuna Boden, Lund 1894. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.49 Recept, 2 st, och kuvert, 2 st, från apoteken Hjorten och Svanen, Lund 1899 och 1901. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.4 Gratulationskort, 14 st, 1900-talets början. Inköpta i samband med arbetet på 1980-års bildalmanacka (Kulturens). Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.50 Födelsedagsbrev, 14 st, från 1870 - och 1880 - talen. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.51 Program, del-, vid Lunds Allhelgonakyrkas invigning allhelgonadagen 1891. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.52 Beskrivning över Edisons fonograf av nyaste system. 1890. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.53 Karnevalstryck, 3 st. 1. Många goda råd vördsamligen tillegnade all verldens damer. 1878. 2. Inbjuden till fest hos Lifförsäkringsbolaget Skuld. 1884. 3. Hemska bilder. Något fritt efter en av de XVIII. 1896. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.54 Hyllningsdikt vid professor Sven Nilssons grav den 7 december 1883 av Henric Hallbäck. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.55 Hyllningsdikt för kvinnan vid Nordisk Fest den 25 februari 1887 av E.W. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.56 Skillingtryck, 5 st. 1. En ryselig och förfärligt hemsk visa om kärlek och brännvin eller ett trofast hjärta av K. E. H. 1896. En sorglig och nästan ny visa om en bank, som inte hade guld att ge den rike liksom den alltid hjälper de fattiga. Henrik Wranér. 1886. 3. Fem vackra och alldeles nya visor. Jag var kommen här i världen för att tjäna. Erik och Anna. Ny Elfsborgsvisa-Kung Erik. Finska rytteriets marsch 1895. En ny och ganska lättsjungen visa om vattenbristen 1900. Fem granna och glada visor. En härlig visa om kommunalstrejken i Malmö 1908. Tre trallande jäntor. Kollinga - visan. Jag sjunger lik en sprarv i linden. Fia Jansson 1908. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.57 Afsked till De Norske Studentsångarne den 5 april 1899 av T.N. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.58 Plansch med reklam för Aftonbladets halvveckoupplaga från 1897. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.59 Tågtidtabell för Malmö och Lund vintern 1899-1900. Rekklam för firman A. Scholander & Co, Lund. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.5 Medlemsböcker, 2 st, i Svenska Metallindustriarbetareförbundet åren 1923-1937 för svarvaren Rudolf Ramsing, Lund. Gåva 1979 av fru Edith Ramsing, St. Södergatan 52, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.60 Katalog för impregnerade regnrockar och regnkappa från A. F. Kleins i Malmö. 1896. Gåva 1979 av familjen Oldén gm dottern Inga Bergman, Karl XI:s gatan 5 A, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.61 Almanach, roterande, Lund 1850, dagermått 11x9,2 cm. har tillhört rektor Sommelius, Lund. Gåva 1911 av herr A. Cöster, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.62 Handlingar mm från Nordströms handskmakeri, Lund. 1950 - och 1960 - talen. Gåva 1979 av Sune Jensen, Kulturen, Lund. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 125.63 Brevpapper och Kuvert- 2 olika tyger av vapentryck- samt kort använda av familjen Stephens Huseby bruk, Visslanda. Gåva 1979 förmedlad av Jan Gerben. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.64 Reklambroschyrer, 9 st, på artiklar från Husaby bruk. Gåva 1979 förmedlad av Jan Gerben. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.65 Teckning av 1930-årsmodell av bilmärket. Duesenberg. Peter Haventon 1970. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.66 Diplom för ständigt ledamotskap i Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige för redaktör Hjalmar Lundgren, Lund 1906. Testamentarisk gåva av 1:a bibliotekarie Maj Lundgren, Mariefred. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.67 Broschyr över Tetra Paks informationsutställning Tetrarama vid Tetra Pak i Lund, färdig 1978. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.68 Program till Tetra-dagarna 1979. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.69 Fotografi från Kulturens butiksinteriör i Lunds stadshall vid Tetra-dagarna 1979. Dir. Eric Rasmusson bjuder generaldirektör Åke Englund, Statens Pris - och Kartellnämnd på en pris snus. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.6 Fotografier, 41 st, från Kulturens vävskola 1929-30. Gåva 1979 av fru Edith Ramsing, St. Södergatan 52, Lund. Edith Ramsing f. Ljungberg arbetade på Kulturens vävskola dessa år. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.70 Mästarbrev för svarvaregesällen Carl Jacob Ryberg, Lund från den 27/12 1843. Gåva 1978 av Börje Gustafsson. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.71 Handlingar i samband med tillbyggnad av Kulturens restaurang 1962 som ritningar, byggnadsbeskrivningar, VVS-installation, elprogram, slutbesiktning m m. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.72 Handlingar i samband med uppförandet av Callmerska huset på Tomegaps 20, Lund 1969. Bl.a. anbud, entreprenad, planritning, el, vvs, konstruktion . Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.73 Material till den av Kulturen ordnade vandringsutställningen Gustavsberg i våra hem 1976-77. 1 pärm kvitton, 1 pärm brev och foton, 1 pärm pressklipp, tidningsupprop, uppteckningar, 1 pärm vandringsutställningen, 1 block utställningstexter. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.7 Ransoneringskort från 1:sta och 2:dra världskrigen. Gåva 1979 av fru Edith Ramsing, St. Södergatan 52, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.8 Handlingar och fotografier från Södertulls tvättinredning, Lund från 1940-60-talen. Gåva 1979 av fru Edith Ramsing, St. Södergatan 52, Lund. Diverse Arkivalier 1979.
1Arkiv 125.9 Fiskepass gällande under år 1948 som tillhört givarens fader, fiskaren m m Anton Nilsson i Lomma f. 1896 i Skurup. Gåva 1979 av fru Brita Möller, Kastanjevägen 17 D, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1979.*
1Arkiv 126.10 Administration av projektet. Brev, in - och utgående. Räkningar. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.1 Katalog över signerade eller säkert verkstadsbestämda föremål i museal och privat ägo. Korten ordnade alfabetiskt efter härad, ort, krukmakarens namn och sist de föremål som endast har ortangivelse. Anm. Osignerat material har endast i undantagsfall katalogiserats. Det intressantare osignerade materialet i hembygdsgårdarna är dock medtaget. Rubrik obestämda. Höganästillverkat material har endast i undantagsfall katalogiserats. Rubrik Höganäs. I sista kapseln finns en del signerat material tillverkat vid verkstäder utanför Skåne (fr.a. i privat ägo eller i hembydsföreningarnas ägo). Rubrik Utom Skåne. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.2 Kortregister över krukmakare/kakelugnsmakare. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.3 Inventering av Hembygdsföreningarna. Skrivelser. Resultat (Förteckningar ordnade häradsvis. Samtliga signerade föremål och samtliga osignerade föremål av intresse katalogiserade och införda i CXXI:I. Inventering av Hantverksföreningarna. Skrivelser och resultat. Upprop i massmedia. Skrivelser och pressklipp. Brev- och telefonsvar från allmänheten. Anm. Samtliga svar i original. I vissa fall har kompletterande uppgifter, foto och föremålsbilder etc förts in i CXXVI:1 resp. CXXI: 4. Detta anges då på respektive svar under "KM:s anm". Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.4 Verkstäder, fotodokumentation, ritningar, uppteckningar pressklipp m.m. Materialet ordnat efter härad, ort, verkstad, krukmakare. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.5 Frågelista L U F 162. Svar från L U F:S OCH K U:s ortsmeddelare. Original i L U F. Skåne, Småland, Halland, Blekinge, Bohuslän. Svar från Dialekt- och Ortnamnsarkivets meddelare. Original i DoO ark. Skåne, Småland, Halland, Blekinge. Svar från övriga almänheten. Original i Kulturens arkiv CXXVI:3 el 4. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.6 Bandinspelade intervjuver med krukmakare eller anhöriga till krukmakare. Bandinspelningar utskrifter. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.7 Arkivexcerpter. LA, NM, LUF, ULMA, KM m.fl. Excerpter ur adress- och handelskalendrar. Diverse förteckningar m. m.. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.8 Katalogkort (kladdkort) över signerade föremål, alfabetiskt ordnade efter ägare. Anm. endast det material som förts in i CXXVI:1 genom projektetsekr. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 126.9 Administration av projektet. Mötesprotokoll. Projektet "Av Sydsvensk Lera"- Skåne.
1Arkiv 127.10 Påskkort från 1928. Gåva 1980 av konstnär Sven Hansson, Svalöv. Diverse Arkivalier 1980.*
1Arkiv 127.11 Gratulationskort, 9 st, från 1920-talet. Gåva 1980 av konstnär Sven Hansson, Svalöv. Diverse Arkivalier 1980.*
1Arkiv 127.12 Jul - och Nyårskort, 36 st, från 1910- och 1920-talen. Gåva 1980 av konstnär Sven Hansson, Svalöv. Diverse Arkivalier 1980.*
1Arkiv 127.13 Masskorsband utsänt av SE-banken i samband med om - och tillbyggnader av SE-banken i Lund med bild visande utgrävningarna i f. d. Wiwen Nilsson huset 1980. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.14 Inbjudan från Kulturen och Akademiska Föreningen till vernissage till utställningen Akademiska Föreningen 150 år i Vita Huset den 24/10 1980. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.15 Program för Östarpsdagen den 10 augusti 1980. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.16 Förteckning över till Kulturen skänkta föremål samt Anna Regnells stamtavla. Gåva 1967 av folkskollärare frk Anna Regnell, Göteborg, Göteborg. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.17 Kontaktkopior, 18 x 24 mm av Christine Charlotte Mörners ritbok. Ägare friherrinnan Caroline Gyllenkrok, Björnstorp. Foto L. Westrup. Foto: D 3127, 3128, 3129, 3130. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.18 Manuskript av Åse och Tove Björnberg "En släktgård till Kulturens Östarp" 1980. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.19 Kartbild över del av Båstads köping vid tiden för branden den 9 juni 1870. Rekonstruerad 1970 av ingenjör Jan Rylander och redaktör Axel Lundell. 60x70 cm. Diverse Arkivalier 1980.*
1Arkiv 127.1 Klippdocka med dräkter från Ingelstads, Herrestads och Ljunits härader. Förlag: Kulturnämnden i Ystad. 71x61 cm. Gåva 1978 av professor Sigfrid Svensson, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.20 Arkivmaterial i samband med öppnandet av Reflexbiografen i Lund 1936. Gåva 1980 av fru Märta Wiwen-Nilsson, Lund. Förvaras på stadshistoriska avdelningen. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.21 Handlingar till fastigheten nr 158 vid Lilla Tvärgatan och Grynmalaregatan i Vårfrue rote, Lund åren 1795-1938. Gåva 1980 av Karin Hansson, Köpenhamnsvägen 9 b, Malmö gm Sigge Eklund, Albogatan 11, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.22 Inventarie-Bok, Skurup den 20 dec. 1898, J. A. Raflund. Kopior av de första 10 sidorna i en inventariebok från en lanthandel. Boken innehåller ytterligare två inventarieförteckningar en från 1902 och därefter en från 1901. Boken tillhör disponent Birger Kvant, ICA, Arlöv. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.23 Minnesord över hemmansägaren, nämndemannen och kyrkovärden Per Jönsson 1777-1847, Arrie nr 19. Gåva 1980 av Karin Arkander, Löpargränden 4, Lund . Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127. 24 Bouppteckningar, 2 st , efter snickaren Anders Nilsson båda hustrur Kjersti Persdotter 15/5 1877 och Kjersti Andersson 20/7 1897. De har bott i Adelsgatan 1 b, Lund. Kulturens arbetarbostad. Gåva 1980 av bröderna Folke och Torsten Ekelund, Östra Ströö, Eslöv. Dottersöner till Anders Nilsson som bott i Adelgatan 1 b 1870-talet ¿ 1923. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.25 Fotografier, 10 st, av skördearbete på Övragård, Barkåkra sn, 1970-talets början. Foto Lars Westrup. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.26 Fotografi av Hököps mölla, Malmö innan den revs för Bulltofta flygplats. Gåva 1980 av Torsten Persson, Skolgatan 27, Svedala. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.27 Stadgar för Handtverkarnes Gille i Malmö från 1937. Gåva 1980 från Handtverkarnes Gille i Malmö. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.28 Reklamkort för Gamla Antikboden, Kattesund 2, Lund. Funnet på vinden L. Algatan 7 som ägdes av Axel Jönsson, Antikbodens innehavare. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.29 Netto-Priskurant 1922 å lerkärl från A. E. Nordström, Sjöbo. Gåva 1980 av Malte Nordström, Föreningsgatan, Malmö. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.2 Klippdockan Svea from Sweden. Svensk form 1976. Barbro Hennius. 42x42 cm. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.30 Fakta med tillhörande handlingar om fäladen. 127 vid Södergatan i Lund, Murgrönan 1, Södergatan 19 från 1754-1973. Gåva 1978 av Astrid Andersson, Lilla Jularpsvägen 4 b, Höör. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.31 Recept, 3 st, från 1952-54 för väveriarbetaren Uno Ekberg, Helsingborg. Gåva 1980 av Hans Landgren. Brunnsgatan 8, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.32 Broschyr om kriget kommer. Vägledning för Sveriges medborgare från 1952. Gåva 1980 av Hans Landgren. Brunnsgatan 8, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.33 Terminslönebok för inkallade väveriarbetaren Uno Ekberg, Helsingborg från 1942. Gåva 1980 av Hans Landgren. Brunnsgatan 8, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.34 Inskrivningsbok för hären för väveriarbetaren Uno Ekberg, Helsingborg från 1932. Gåva 1980 av Hans Landgren. Brunnsgatan 8, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.35 Hyreskontrakt för väveriearbetaren Uno Ekberg, Planteringsvägen 54, Helsingborg 1943-54. Gåva 1980 av Hans Landgren. Brunnsgatan 8, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.36 Medlemsbok i LO för väveriarbetaren Uno Ekberg, Helsingborg 1936-1945. Gåva 1980 av Hans Landgren. Brunnsgatan 8, Lund. Diverse Arkivalier 1980.*
1Arkiv 127.37 Diverse Arkivalier som fotografier, negativ, anteckningsböcker m m som tillhört väveriearbetaren Uno Ekberg, Helsingborg. Gåva 1980 av Hans Landgren. Brunnsgatan 8, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.39 Fotografier huvudsakligen flygfotografier över Skåne från början av 1950-talet. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.3 Anteckningar om Måns Bengtsson Lundberg född i Bosarp 1867, folkskollärare i Malmö 1892-1927, riksdagsman 1920-21 död i Lund 1929 av sonen fil.dr Bengt Lundberg, Bromma samt predikoanteckningar av Måns Bengtsson Lundberg. Gåva 1980 av fil. dr. Bengt Lundberg, Bromma. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.4 Reklamskylt, papp, gulvit, röd- och svartprickigt diagonalband med vit text: "Lageröl" Lunds Bryggeri AB" 27x36 cm. Gåva 1962 av Lunds Bryggeri, Lunds Bryggeri, Lund. KM bibl. 56.042. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.5 Julkalendrar, 2 st, Sveriges Radios för 1980 med skånsk gård. Samma år som TV-programmet Julkalendern spelades in på Östarp. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.6 Diplom vid Malmöhus läns hemslöjdsförenings utställning i Hörby 1-3 april 1910 tillerkänt Anna Höör. 44x29,5 cm. Gåva 1961 av frk. Annie Olins sterbhus gm fru E. Langbert, Sandviken KM 54427. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.7 Reklam för CAP alpkola i form av bilder till stereoskop, 4 st, 3x7 cm, 1930-talet. Diverse Arkivalier 1980.*
1Arkiv 127.8 Recept, 3 st, med kuvert. Universitetsapoteket Svanen, Lund, 1932. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 127.9 Tackkort i samband med Astrid Regnélls dödsfall Lund i december 1945. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 128.10 Manuskript till Sigfrid Svenssons föredrag "Mitt trettiotal" den 23/10 1980 i Kulturens föredragsserie 50 år efteråt-perspektiv på 30-talet i Stadsbibliotekets hörsal. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.11 Arbetsmaterial till Nordiska Museets utställning Resa i Sverige paket 6: Med skjuts på 1800-talet! Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.12 Manuskript till TV-programmet "Det blir jul på Möllegården" av Åke Arenhill och Allan Schulman för den 4/13 och 10/12-24/13 1980. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.13 Fotografier från Adelgatan 1 b, dels hur det ser ut i våra dagar och dels från 1929-1945 avfotograferat ur Siri Ramslätts fotoalbum 1979. Siri Ramslätt tidigare Andersson bodde under dessa år i Adelgatan 1 b. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.14 Foto från Bowdle, South Dakota, U.S.A. Bilden hängde inom glas och ram i Anders Nilssons bostad, Adelgatan 1 b. Föreställer AN:s 2:dra frus bror, som bodde i huset på bilden. Gåva 1980 från Folke och Torsten Ekelund, Östra Ströö 28, Eslöv. Diverse Arkivalier 1981*
1Arkiv 128.15 Teckningar, 3 st och 2 avfotograferingar av fastigheter vid Adelgatan 1 B. Gåva 1980 av Folke Ekelund, Ö.Ströö 28, Eslöv. Diverse Arkivalier 1981*
1Arkiv 128.16 Fotografier på Anna Edith och Rudolf Ramsing samt tvättinrättningen Södertull, St Södergatan 52, Lund samt biografiska data om Anna Ramsing. Gåva 1979 av Edith Ramsing, Lund. Diverse Arkivalier 1981*
1Arkiv 128.17 Bilder, 4 ark, tagna till uställningen "Utflykt i 30-talet" på Kulturen 1980. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.18 Tidningsartikel om besynnerliga förhållanden på Kulturens Östarp. Skånska Aftonbladet den 1/10 1924. Gåva 1981 av Ingemar Ingers, Lund. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.19 Tidningsartikel, 2 st, Lunds landsmålsföreningar och deras insats vid tillkomsten av Kulturhistoriska Föreningen 1882 av Ingemar Ingers i Lunds Dagblad den 25 och 28 oktober 1952. Gåva 1981 av Ingemar Ingers, Lund. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.1 Tidningsurklipp från svenska och utländska kvalitetsauktioner åren 1958-1973. Gåva 1981 av Dokumenteringsarkivet vid Konstvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 128.20 Nothäfte till Lili Marleen. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.21 Reglemente och ordning varefter Barberare ämbetet i Stockholm samt alla de, som därtill höra och lyde, hava sig i underdånighet att rätta. Giva i Lund den 8/10 1717. Gåva 1980 av ombubdsmannen i Svenska Frisörföreningen Karl-Eric Göthlund, Frisörernas hus, Bromma. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.22 Recept på kaffekokning vid sekelskiftet. Gåva 1980 från Socioterapin vid Lunds Lasarett gm Bodil Nedegaard. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.23 Etiketter, 3 st, 2 runda för Special ost U 232 från Kvibille mejeri och en lång remsa som använts på burkar av saltglaserat stengods i vilken man förvarade stiltonost såväl av egen tillverkning som Kvibillestilton. Gåva 1981 av Ove Rasmussen, Helsingborg. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.24 Belöning vid Slöjdskolans i Stockholm pristävlan 1875 för eleven målaren Pehr Wickander andra medaljen i silver. Gåva 1981 av Anna Larsson, Lund. Se även KM 71158-164.11. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.25 Aftonbladet från den 17/2 1981 med blank framsida . Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.26 Nothäfte till Stockholmsutställningens 1930 utställningsmelodi "Det är vår sommarmelodi" av Georg Enders och Nils Georg. Gåva 1980 av professor Sigfrid Svensson, Lund. Diverse Arkivalier 1981*
1Arkiv 128.27 Mårtensvers hos Callmers (Callmerska matlaget, Tornegapsgatan, Lund) 1923. Fotostatskopia. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.28 Handlingar i samband med skånsk museidag 4/6 1976. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 128.29 Manuskript till artikel av Lasse Harri, Lund: Allers och Jag. Diverse Arkivalier 1981.
1Arkiv 128.2 Fotografi och biografiska data om Alma Aurell 1874-1975. Gåva 1981 av Nils Aurell, Göteborg. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 128.30 Manuskript av Lasse Harri, Lund: Biominnen från min barndom i Lund. Diverse Arkivalier 1981.
1Arkiv 128.31 Julklappspapper och julkalender från julen 1981. Gåva 1981 av Bitte Wingert, Lund. Diverse Arkivalier 1981.
1Arkiv 128.32 Handlingar i samband med ombyggnaden av gårdshuset till Adelgatan 1 b, Kulturens lekskola, 1970-talet. Diverse Arkivalier 1981.
1Arkiv 128.3 Minneskort, 11 st, från Alma Aurells konfirmation 1889. Gåva 1981 av Nils Aurell, Göteborg. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 128.4 Poesialbum, 20,5x13,5, som tillhört Hilda Lindahl, 1877-1964, Magle lilla kyrkgata 9, Lund. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 128.5 Ritning av fiol av professor Wulffs dödsbo av Ragnar Blomqvist. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 128.6 Nothäfte som tillhört spelmannen O.Andersson, Elmhult 1838. Gåva 1912 av G.J:son Karlin, Lund. KM 22489. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 128.7 Program för Östarpsdagen 1981. Diverse Arkivalier 1980.-
1Arkiv 128.8 Kulturbladet-daglig marknadstidning för Bossebo församling med intressefärer, 2 st, 1921/, och 1931/,. Har utgivits i samband med Kulturens höstmarknader. Diverse Arkivalier 1980.
1Arkiv 128.9 Rapport och Pressklipp om Kulturens utställning Sydsvensk folkkonst i Polen 1976-77 sammanställd av Svenska ambassaden i Warzawa och överlämnad av Svenska Institutet i Stockholm. Diverse Arkivalier 1981
1Arkiv 129.10 Arrendekontrakt, 2 st, för lantbrukare Lars Hansson, Klosterhusen nr 12, Lund för perioderna 1913-1924 och 1924-25. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 129.1 Almanackor, 40 st, från åren 1915-1926, 1928-1938, 1941-1947 och 1950-1960 med delvis personliga anteckningar. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 129.2 Räkningar och Försäkringar som tillhört Lars Hansson, Klosterhusen nr 12, Lund åren 1915-1938. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.*
1Arkiv 129.3 Debetsedlar. Kronodebetsedlar för åren 1921, 1923, 1926 och debetsedlar för kommunalutskylder i Lund 1921, 1922, 1925 samt debetsedlar å pensionsavgift åren 1915-1921 och 1923 för Betty Hansson, Lund. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 129.4 Självdeklarationer, från 1930-talet för lantbrukare Lars Hansson, Klosterhusen nr 12, Lund. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 129.5 Hästuttagningssedel, 3 st, från 1920-23. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 129.6 Reglemente och Taxa för Lunds stadselektricitetsverk. 1917. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 129.7 Stadgar för Arlövs Betodlareförening från 1921 och 1928. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 129.8 Stadgar för Lundaortens mejeriförening från 1929. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.*
1Arkiv 129.9 Kontrakt angående leverans av sockerbetor till Svenska Sockerfabriks Aktiebolagets fabrik i Arlöv från 1934. Gåva 1975 av fröken Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. Lantbrukare Lars Hanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 130.10 Vykort, topografiska, 86 st, 1900-talet. Gåva 1982 av fil. dr Sten Bertil Vide, Arlöv. Diverse Arkivalier 1982.*
1Arkiv 130.11 Vykort, 81 st, 1900-talet. Gåva 1982 av fil. dr Sten Bertil Vide, Arlöv.[ I arkivboken 5 står det gåva enligt 130.1, men det skall vara 130.10] Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.12 Jul - och Nyårskort, 76 st, 1900-talet, svenska, tyska, amerikanska. Gåva 1982 av fil. dr Sten Bertil Vide, Arlöv.[ I arkivboken 5 står det gåva enligt 130.1, men det skall vara 130.10] Diverse Arkivalier 1982.
2Arkiv 130.13 Påsk- coh Pingstkort, 16 st, 1900-talet, svenska, tyska och amerikanska. Gåva 1982 av fil. dr Sten Bertil Vide, Arlöv.[ I arkivboken 5 står det gåva enligt 130.1, men det skall vara 130.10] Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.14 Gratulationskort, 28 st, 1900-talets början. Gåva 1982 av fil. dr Sten Bertil Vide, Arlöv.[ I arkivboken 5 står det gåva enligt 130.1, men det skall vara 130.10] Diverse Arkivalier 1982.*
1Arkiv 130.15 Arbetskopior till Lars Christian Sjöstedts, Lund modell av Kulturens byggnader utställd i Vita Husets entré 1982. Färgfotonegativ D:3226-3234. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.16 Matsedelmats¿vid Skansens julmarknad den 29/11 1964. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.17 Inbjudan till fil.dr Bengt Bengtsson från H.M. Konungens förste hovmarskalk till mottagning hos H.M. Konungen å Drottningholms slott den 1 juli 1959. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.18 Inbjudan, Processionsordning samt placeringslista vid Lunds Universitets promotion den 29/5 1965. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.19 Tågtidtabell för Lund från 1932. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.1 Korrespondens vid Kulturens textilavdelning under Märta Lindström åren 1952-82. 3 pärmar. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.20 Medlemsbok med stadgar för Missionsföreningen i Lund från 1938. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.21 Namnbricka i plastflicka till 1981 års fredsmarsch till Paris för Barbro Åstrand. Diverse Arkivalier 1982*
1Arkiv 130.22 Kvitto på äggleverans till äggförsäljningsföreningen Jeus, Vollsjö från 1916. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.23 Brev till Gertrud skrivit av sedermera prästen J. Welander, daterat Lund 26/1 1869. Gåva 1982 av brevmottagarens 74 åriga barnbarn som är sist i släkten. Gåvobrevet avstämplat Kävlinge 11/8 1982. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.24 Kontokort för Kulturen i Borgs modehus, Lund. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.25 Julkalender för 1982. Gåva 1982 av Bitte Wengert, Lund. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.26 Förslag till utformade av logotyper till Kulturens 100-årsjubileum 1982. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.27 Trycksaker och Förstadagsbrev till Kulturens 100-årsjubileum 1982. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.28 Program, för Folkmusikens dag i Lund 1982. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.29 Program, 3 st, för aktiviteterna på Kulturen våren, sommaren och hösten 1982. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.2 Brev och Intyg från och till praktikanter på Kulturens textilavdelning under Märta Lindström åren 1953-82. 1 pärm. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.30 Inbjudan att närvara vid öppnandet av Kulturens utställning Förr och Framöver den 24 okt. 1982. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.31 Anslag "Vid nödläge" ring 90000 begär Brandlarm, ambulans, polislarm. Tryckt Lund 1951. Har varit uppsatt på Kulturens kansli. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.32 Manuskript, kopia, till bok om G.J:son Karlin av sonen Torkel Karlin. Gåva ca 1966 till Göran Selvik. Inlämnad 1982 för kopiering. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.33 Ingrid-Ylva- vem var hon. Ett rekonstruktionsförsök av provinsläkare Orwar Brooling, Björkvik 1978. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.34 Pressmeddelande från Statens Vattenfallsverk, Vattenfall angående vattenkraftsstationen Uddby från 1897 vid Tyrisån i Tyresö som åter skall tas i drift 1984. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.35 En Färsingahistoria mittjaharen-upptecknad av Carolas son. Avskrift av N. Eskilsson, Näsby den 5/12 1881. Gåva 1982 av Anders Nilsson, Säljeröd 1, Vollsjö. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.36 Instruktionsbok till Fordson-traktor omkring 1920. Kopia av original i Malmö museum. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.37 Donationsbrev av den 15/6 1971 undertecknat Conrad Assarssons kulturfond. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.38 Bouppteckning efter Ester Sjöstrand upprättad den 9/1 1976. Diverse Arkivalier 1982*
1Arkiv 130.39 Biografiska data om Gustaf och Jonas Hagerman. Gåva 1982 av Marianne Nyström, Kaptensgatan 7, Stockholm. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.3 Adventskalender för 1981. Pea Schoklade, Hamburg. 34,5x25,5 cm. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.40 Uppteckning om kistebord i gården Bengtemölla i Ravlunda sn och pysslingarna i Bengtemölla, av fil. dr Tora Göransson, Lund. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.41 Minnesdiplom för utställning av gammal slöjd tilldelat Fru Thilda Jönsson, Finja av Kristianstads Läns Kungl. Hushållningssällskap. 35x23 cm. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.42 Brevpapper med vyer af Lund från 1890-talet. 22,5x14 cm. Gåva av Elsa Kjederqvist, Sigtuna. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.43 Anteckningar gjorda under en resa Lund-Paris 1883. Utställd i jubileumsutställningen Förr och Framöver på Kulturen 1882. Fotostatkopior. Diverse Arkivalier 1982*
1Arkiv 130.44 Tidningsartiklar, 2 st, angående körkort som utfärdats för Tyra Lindström 1917 och tillstånd att befara vägar som eljest såg hästar från 1922. Gåva 1982 av Märta Lindström, Lund. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.45 Fotografier av Kulturens glassamlingar i Textilhallens andra våning oktober 1981. Foto Lars Westrup. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.46 Plakat att fästa på vägg "Missbruka icke Guds namn. Svär icke. Att svärja är bevis på bristande kultur och bildning". Gåva 1982 från Kävlinge hembyggdsgård. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.47 Föredrag på Kulturen stora visningsdagen den 9/5 1982 av Anders Winblad om Bankväsendet. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.48 Hyllningsdikt av Sven T. Kjellberg till Anna Karlsson på hennes 50-årsdag. 1940-talet. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.49 Brev från Lisa Santesson, Lund den 21/5 1939 angående Karlin kort efter dennes frånfälle. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.4 Gruppfotografi av Malmö Läderfabriks Aktiebolags tillskärningingspersonal den 1/3 1911. 26x32,5 cm. Gåva 1982 av Astrid Ekelund, Lund. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.50 Manuskript av Onni Ahlholm, Trelleborg: Hur växande material användes vid framställning av primitiva redskap samt åderterminoligi i Skåne. Gåva 1982 av Onni Ahlholm, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.51 Medlemskort för lantbrukaren Lars Hansson, Lund i mjölkpropagandan för 1935. Gåva 1982 av Betty Hansson, Lund. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.52 Minnen om hemsömnad och konfektion av Inez Lundqvist f. Carlson (1888-1977. Gåva 1982 av fru Ingrid Annerstedt, Ryttargränd 2, Lund. Diverse Arkivalier 1982
1Arkiv 130.5 Markgångstaxor för Malmöhus län 1824, 1826-1850. Gåva från Landsarkivet i Lund gm U. B. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.6 Markgångstaxor för Kristiandslän 1823, 1826-1850. Gåva från Landsarkivet i Lund gm U. B. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.7 Markgångstaxor för Blekinge län 1822-41, 1843-1850. Gåva från Landsarkivet i Lund gm U. B. Diverse Arkivalier 1982.*
1Arkiv 130.8 Formar och Drejarbok från året 1776. Kopia. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 130.9 Dagböcker, 4 st, för vigslar och barndop i Bosebo kyrka 21/7 1963-25/3 1974. För perioden 1952-20/7 1963 se LXIV[64].662. Jämte böcker med kostndadsberäkningar åren 1954-1970. Diverse Arkivalier 1982.
1Arkiv 131.10.1 Övriga Föremål. Vapensköldar med häradsvapen. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.10.2 Övriga Föremål. Möbelmodeller för förevisningar. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.1 Diarier. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.2.2 Liggare och Register. Inskrivningsböcker för vävnader, spånad och spinning. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.2.3 Liggare och Register. Väverskekort i pärmar (med uppgifter om väverskorna och deras produktion. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.2 Liggare och Register. 1. Inventarieböcker, lagerbok. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.3. Handlingar ordnade kring ämne. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.4.1. Räkenskaper huvudböcker. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.4.2. Räkenskaper för Ideella verksamheten. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.4.3 Räkenskaper. Journal. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.4.4 Räkenskaper för möbeltillverkningen. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.4.5 Räkenskaper för textiltillverkningen. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.5 Statistik. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.6.1 Fotografiska avbildningar. Fotografier från Nordiska museét. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.6.2 Fotografiska avbildningar. Fotografier från Hemslöjdens egna utställningar etc. (Se även 131.8 och 131.9). Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.7 Blandade mappar. 1. Portföljpärm med blandat innehåll 1905- . Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.8.1 Möbeltillverkningen och - Försäljningen. 1. Ritningar och skisser. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.8.2 Möbeltillverkningen och - Försäljningen. Fotografiska avbildningar. (se även 131: 6.2, 8.3, 8.5). Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.8.3 Möbeltillverkningen och - Försäljningen. Kataloger. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.8.4 Möbeltillverkningen och - Försäljningen. Litteratur. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.8.5 Möbeltillverkningen och - Försäljningen. Prislistor. Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 131.9 Textiltillverkning och -Försäljning. 1. Register. 2. Mönster, beskrivningar etc. 2.1 Dukmönster. 2.2 Stickbeskrivningar 2.3 Övrigt. 3. Pappmappar med fotografier ordnade häradsvis. (se även Arkiv 131.9.4.5) 4. Blåkopior. 4.1 Mappar med blåkopior. 4.2. Monterade blåkopior med nummer (beskrivna vid katalogiseringen.) 4.3. Monterade blåkopior med beskrivning. 4.4. Monterade häradsordnande blåkopior. 4.5. Kartongark med blåkopior och fotografier med beteckningen "N.M." + nummer. 4.6. Lösa blåkopior med text och /eller nummer, samt de omärkta blåkopior de tidigare varit rullade tillsammans med (beskrivna vid katalogiseringen) 4.7. Lösa blåkopior (soterade och beskrivna vid katalogiseringen). 5. Skisser och arbetsbeskrivningar. 5.1. Skisser till mattor. 5.2. Skisser till kyrklig textil. 5.3. Skisser till övrig textil. 5.4. Mappar med blandade skisser (även mattor) samt fotografier. 5.5. Skisser och arbetsbeskrivningar, huvudsakligen flamskarbeten. 6. Kartongbitar med garnprover till mattor och annan textil (jfr 131.9.5.1). 7. Provbitar av mattor (jfr 131.9.5.1 och 9.6). 8. Textilprover. 8.1. Pärmar med monterade textilprover. 8.2. Lösa tygprover med vävnota och / eller litterabeteckning. 8.3. Tygprover i "volymer", litteraordnade. Obs! Angivna nummer= lägsta och högsta nummer, dvs samlingarna ej kompletta. 8.4. Buntade tygprover, litteraordnande. 8.5. Lösa tygprover med litterabeteckning. 8.6. Lösa tygprover utan litterabeteckning. 8.7. Vävnadsprover med nummer och /eller beskrivningar eller dylikt. 8.8. Omärkta vävnadsprover. 8.9. Draperi med hålsöm. [enligt lapp fastsatt på ett objekt "Fru Roupé, Håslöf Kr 50:- påmind om den 5/1 1945 SC"] Gåva 1983 av Malmöhus läns hemslöjdsförening, Malmö. Malmöhus Läns Hemslöjdförenings Arkiv.
1Arkiv 132.1.2 Om glasfiber, 4 pärmar och 2 mappar 1948-1956. (Studierna till USA 1955.) Gåva 1979-11-12 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.1.3 Provböcker, 16 st, från Mölnlycke Väfveri AB, samt 2 dito mappar. Gåva 1980-03-03 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover. [I Biblioteksarkivet nominalkatalog kort 132.1 finns inte detta årtal med, dock i arkivboken och troligen är det rätt eftersom det finns fyra saker på det numret]
1Arkiv 132.1.4 En mängd olika prover från olika producenter och länder. Gåva 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.10 Borgs i Lund. Gåva 1991 av Ulrich Berglin Falsterbo, med utskrivna listor av Märta Lindström. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.2.1 Större serier (Craft Horizons, Textil Report, Rayon Revue (engelsk och tysk utgåva) och Kunstseide und Zelhvolle.) Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.2.2 Små serier ( Bl.a Fabric Forecast, Fashion Forecast, Habit, Elgánce, Maschen Mode m. fl.) Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.2.3 Enstaka exemplar från 60-och 70-talet. Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.3.1 Litteratur. Facklitteratur: 6 svenska, 2 danska, 13 engelska och 14 tyska böcker 1 häften . Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.3.2 Textil och konfektion, årssamlingar. 8 st. 1944, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.4.1 Om syntet, 4 blå pärmar . Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.4.2 Buntar efter ämnesindelning. (Bl. a. konstfiber, ylle, bomull, textilteknik och marknadsföring, färgning, vävteknologi, register, malbehandling, garntest mm. Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.4.3 Övrigt: blandade broschyrer och kataloger. Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.5.1 Övrigt. Foto från Mölnlycke 1943. Modekåsörer på besök. Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.5.2 Övrigt. Mölnlycke Väfveris montertavla och en syntettavla. Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.5.3 Övrigt. Linspinningsprocessen, prover. Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.5.4 D M C tavelpaket, garnframställning och användning. Gåva 1975-06-01, 1979-11-12, 1980-03-03, 1982-03-15 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.6 Prover. Gåva 1991 av Ulrich Berglin Falsterbo, med utskrivna listor av Märta Lindström. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.7 Mönster. Gåva 1991 av Ulrich Berglin Falsterbo, med utskrivna listor av Märta Lindström. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.8 Litteratur. Gåva 1991 av Ulrich Berglin Falsterbo, med utskrivna listor av Märta Lindström. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 132.9 Tidskrifter, Broschyrer. Gåva 1991 av Ulrich Berglin Falsterbo, med utskrivna listor av Märta Lindström. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 1321.1.1 Pärmar, 38 st, från 1930-talet till 1954, med bl. a tyg och vävsedlar. Gåva 1975-06-01 av Ulrich Berglin. Ulrich Berglins Samling av Textil-Konf., Litteratur o Prover.
1Arkiv 133.1.1 Liggare och Register: Kostnadsberäkningar, 6 böcker 1948-1965. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.1.2 Register dels över alla arbeten utförda till Lunds respektive Växjö stift, dels över de olika arbetena (mässkrudar, altarbrun, antependier, bonader, mattor, och fanor). Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.10 Fyra pappark (ett i storformat) troligen gjorda för utställningsbruk med foton, teckningar, materialprov och beskrivningar av SSK:s verksamhet. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709. Ej katalogiserade 1982, men ingår i gåvoförteckningen
1Arkiv 133.2.1 Kassaböcker, 15 st från jan 1945 till mars 1967. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.2.2 Avlöningsböcker i brun pärm, 1963. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.2.3 Beställningsböcker, 3 st, från 1939 till 1968. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.2.4 Ekonomiska dagböcker, 2 st, från 1939 till 1965. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.3 Statistik. Blå bok, sammanställningar, oktober 1956 till 1962. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.4.1 Fotografiska avbildningar. Mässkrudar, 5 album, 1939-1967. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund.
1Arkiv 133.4.2 Fotografiska avbildningar. Antependier och altarbrun, 6 album, 1939-1966. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.4.3 Övriga, 3 st album, utställnigar1939-1963, blandade foton 1947-1969. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709
1Arkiv 133.5 Tidningsurklipp. Tidningsurklippsalbum, 3 st, från 1939-1974. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.6.1 Mässkrudar, 29 små och 18 stora skisser. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.6.2 Antependier, 18 små och 17 stora skisser. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.6.3 Altarbrun, 36 små och 38 stora skisser. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.6.4 Mattor, 16 skisser, varav 4 på rulle. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.6.5 Fanor och standar, 5 skisser. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.6.6 Övriga, 20 skisser samt 3 vävprover. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.7.1 5 st röda pärmar med prover komponerade och vävda av Maja Wirde, Algutsboda. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.7.2 Övriga: 1 st rulle med siden till skrudar och 1 st rullad altarbrun tillverkad 1963. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.8 Övrigt. Foton, vykort m m över kyrkor. Inbjudningskort till SSKT:s utställningar. Diverse papper, broshyrer och Skåne-karta. Minnesskrift över Tvings kyrka. Stort foto av antependium. Gåvoförteckning. Gåva 1982-04-05 av Sigrid Synnergren, Thulehem 4, Lund. Södra Sveriges Kyrkliga Textiliers Arkiv, Lund. Se uppgiftbok 709.
1Arkiv 133.9 Marie Andersson: Textilkonstnärinnan Maja Andersson Wirde. 60poängsuppsats, Stockholms universitet, 1995
1Arkiv 133.a.1 Textil; Mönsterarkiv. Mönster till matta KM 87504. Textil; Mönsterarkiv.
1Arkiv 133.a.2 Olika VI-mönster 1959-1966. KM 55691, 86743, 87581. Textil; Mönsterarkiv.
1Arkiv 133.a.3 Olika mönster ca 1956, bl a V 7163, 7242, 7275, 7279, 7742, 7744. Textil; Mönsterarkiv.
1Arkiv 133.a.4 Olika broderieri ca 1956. Textil; Mönsterarkiv.
1Arkiv 133.a.5. Tre anteckningshäften om vävnad av Olivia Rhodin, och M.Collins boken (Våra Hemväfnader...1895) tillhörande Freja Haagen. Textil; Mönsterarkiv.
1Arkiv 133.b.1 Fotografi. KM 86969-86993. Samling fotografier.
1Arkiv 133.b.2 Studentfotografi: Claus Norström mm, ca 1870. Samling fotografier.
1Arkiv 133.b.3 Fotografi. KM 87415-87419. Samling fotografier.
1Arkiv 133.b.4 Fotografi. KM 87409. Samling fotografier.
1Arkiv 133.b.5 Fotografi. Målning från Ravensbrück KM 87452. Samling fotografier.
1Arkiv 134.10 Katalogkort, 33 st, på tandborstar från svenska och finska samlingar. Gåva 1985 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.11 Tidningsartikel, Sv Dagbladet 4/11 angående utställning på Riksmuseet, Sthlm 1968-Tanden i kultur, fantasi och verklighet där Carl Prütz samling av silvertandborstar var med. Gåva 1987 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.12 Tidningsartikel, angående utställning av tandborstsamlingen på Park Avenue hotell, Göteborg 1968. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.13 Anteckningsbok angående tandborstar som tillhört Carl Prütz och museer. Gåva 1993 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.14 Tidningsurklipp i samband med Göteborgs Tandläkarsällskaps 75-årsjubileum där tandläkare Carl Prütz silvertandborstsamling omnämnes. 1968. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.1 Brevpärm angående silvertandborstsamlingen, 1 pärm. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.2 Fotografier på Carl Prütz silvertandborstsamling 1821-1897. Uppklistrade och insatta i en pärm. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.3 Anteckningsbok med uppgifter om silvertandborstarna. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.4 Tidningsartiklar, 2 st, angående Carl Prütz silvertandborstsamling. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.5 Varukataloger, 4 st, engelska, borstar från 1912, 1914 och 1922. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.6 Särtryck, 4 st. Wessler, John Om tandborsten, 2 st. Persson, Bengt-Arne Tandpetaren. Seglen, Per O. Tannpirker og tannbørste Campell, Menzies Toothpicks and toothbrushes. Stämpelbok för brittisk och irländsk silver. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.7 Kallelse till ledamot av Kulturen, Lund för Carl Prütz. 19/1 1940. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.8 Receptblanketter, 3 st, Tandläkare Carl Prütz, Kungsgatan 54, Stockholm. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 134.9 Fotografier, 2 st, av Carl Prütz. Gåva 1984 av sonen tandläkare Per Prütz, Landskrona. Tandläkare Carl Prütz, Arkiv.
1Arkiv 135.1 Protokoll från åren 1939-1983. Styrelseberättelser åren 1940-1983. Stadgar från 1939. Gåva 1984 av Skåneföreningen 1903 års män genom Georg Björklund och Harry Karlsson. Skåneföreningen 1903 Års Män Arkiv.
1Arkiv 135.2 Bokföringshandlingar från åren 1951-1983. Gåva 1984 av Skåneföreningen 1903 års män genom Georg Björklund och Harry Karlsson. Skåneföreningen 1903 Års Män Arkiv.
1Arkiv 135.3 Porträtt-Matrikel utgiven till 50-årsdagen 3/10 1953. Gåva 1984 av Skåneföreningen 1903 års män genom Georg Björklund och Harry Karlsson. Skåneföreningen 1903 Års Män Arkiv.
1Arkiv 135.4 Ordförandeklubba, 24 cm. Gåva 1984 av Skåneföreningen 1903 års män genom Georg Björklund och Harry Karlsson. Skåneföreningen 1903 Års Män Arkiv.
1Arkiv 135.5 Gästböcker, 2 st, åren 1939-1983. Gåva 1984 av Skåneföreningen 1903 års män genom Georg Björklund och Harry Karlsson. Skåneföreningen 1903 Års Män Arkiv.
1Arkiv 136.1 Bilder, stereoskoptiska, fotografier, en samling om ca 1500 huvudsakligen från resor i utlandet. 9x18 cm. Gåva 1972 av ingenjör Hans Thyrén, Pildalsvägen 13, Höllwiksnäs. KM 64625. Prof. Johan C.W. Thyrens, Lund, Arkiv II.
1Arkiv 136.2 Bouppteckning efter Johan C.W. Thyrén, Lund förrättad den 29/5 1933. Gåva 1972 av ingenjör Hans Thyrén, Pildalsvägen 13, Höllwiksnäs. Prof. Johan C.W. Thyrens, Lund, Arkiv II.
1Arkiv 136.3 Resediarium 7/7 1903-3/6 1912. Originalet förvaras på Lunds Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Gåva 1972 av ingenjör Hans Thyrén, Pildalsvägen 13, Höllwiksnäs. Prof. Johan C.W. Thyrens, Lund, Arkiv II.
1Arkiv 136.4 Diarium på poulärvetenskapliga föresläsningar i landsorten 1887-1908. Originalet förvaras på Lunds Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Gåva 1972 av ingenjör Hans Thyrén, Pildalsvägen 13, Höllwiksnäs. Prof. Johan C.W. Thyrens, Lund, Arkiv II.
1Arkiv 136.5 Inventarium över böcker 1915-1931 nr 1-3230. Originalet förvaras på Lunds Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Gåva 1972 av ingenjör Hans Thyrén, Pildalsvägen 13, Höllwiksnäs. Prof. Johan C.W. Thyrens, Lund, Arkiv II.
1Arkiv 137.10 Kontraböcker, 2 st, åren 1923-1962 för sadelmakare E. Rubin, Askeröd sedemera E. H. Rubin Möbelaffär & Sadelmakeri, Löberöd. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.11 Kassaböcker, 5 st åren 1930-1979 för sadelmakare E. Rubin, Askeröd sedemera E. H. Rubin Möbelaffär & Sadelmakeri, Löberöd. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.12 Telegram, 453 st, från 1911-1958 till köpman Anton Lindgren, Lilla Fiskaregatan 16, Lund. Gåva 1983 av Anna Lisa Lindgren, Småskolevägen 21, Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.13 Diplom tilldelat fabrikör N. H. Möller, Höör för piederstal och urna vid Kulturhistoriska föreningens allmänna sydsvenska konstslöjdutställning i Halmstad 1901. 65x49 cm. Gåva 1961 av frk Annie Olins sterbhus Stockholm gm fru Edith Langbert, Sandviken. KM 54435. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.14 Diplom från Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund utställning 1895, litografiskt tryck med original av Jöns Mårtensson, utfärdat för bleckslagare D. Elmqvist, Lund. 59,5x43,8 cm. Gåva 1982 av fru M. Elmqvist, V. Mårtensgatan 6, Lund. KM 71998. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.15 Karta på Skånes Järnvägar 1856-1982 upprättad 1978 av Yngve Holmgren och utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad och Kristianstads Järnvägsmuseum. 48x46 cm. Gåva av Yngve Holmgren, Järnvägsmuseet, Kristianstad. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.16 Karta på Skånes Järnvägar på 1880-talet på transparent papper gjord på Kulturen. 50x45 cm. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.17 Affischer, 6 st, och 1 st broschyr från Trafiksäkerhetsverket i Borlänge angående barn i trafiken från 1975 och 1981. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.18 Affisch på väggtelefoner från 1880 till 1976 i färg 100x70 cm. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.19 Affischer, 10 st, till Kulturhusets i Stockholm 1930-talsutställning 1930-1980. 100x70 cm. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.1 Protokollsböcker, 2 st, för Svenska handskarbetareförbundets centralstyrelse i Lund och senare Malmö 1907-1932. Gåva 1983 av Kulturgeografiska institutionen vid Lunds Univeristet gm Olof Nordström. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.20 Hantverksbilder om 7,5x5 cm på ett pappersark 60x90 cm tryckt i Frankrike 1977 med olika äldre hantverkare i arbete. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.21 Diplom, Skånska trädgårdsföreningens för krukmakaren Axel Elfstrand, Sjöbo 1929. Dagermått. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.22 Pris, Lille Julafton Societetens stora pris för 1971 tilldelat Kulturen i Lund för självständighet, fantasi och oprovinsiell tänkande vid levandegörandet av en provinsiell kultur. Göteborg den 23/9 1971. Inom glas och förgylld ram. 40x31,5 cm. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.23 Geometriska Ritningar, 10 st av William Mattsson vid Lunds Katedralskola vårterminen 1897. På baksidan teckningar av A N = Agneta Wrangel f. 1917 och Eva lindstedt "Evelina" f. 1919, tecknade i Veckorevyn på 1930-talet. Gåva 1979 av fru Elsa Cöster, Södervidinge. . Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.24 Arbetsbok för konserverade och restaurerade föremål på Kulturen i Lund av rustmästaren Wilhelm Jönsson åren 1973-1977. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.25 Kollektivavtal mellan Kulturen och Svenska Kommunalarbetarförbundet angående anställningsvilkoren för de vid museet anställda diversearbetarna åren 1952, 1954-57, 1960-61. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.26 Papper, handgjort, oanvänt, huvudsakligen från 1830-talet men även 1820- och 1810-talet. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.27 Handlingar och Ritningar i samband med uppförandet av Kulturens Lekskola 1975. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.28 Anteckningar om konst och samlingar på konstmuseer säkerligen av ritmästaren vid Akademien i Lund Alexander Kastman 1723-1782. Gåva 1983 av Ingeborg Kastman, Källsprångsgatan 5, Göteborg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.29 Skisser av Johan Kastman för möbelbeslag till biskop Ahnfeldt. Gåva 1983 av Ingeborg Kastman, Källsprångsgatan 5, Göteborg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.2 Protokollsböcker, 3 st, för Svenska handskarbetareförbundets avdelning i Malmö 1908-1921. Gåva 1983 av Kulturgeografiska institutionen vid Lunds Universitet gm Olof Nordström. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.30 Bok med sinnebilder "Sinnebild-Kunst"... Nürnberg verlegt und Zufinden bey Johann Chrisoph Weigel Kunsthändler. Använd av gördelmakaren och gravören J.A. Kastman , Lund som haft sinnebilder som förlagor. Gåva 1983 av Ingeborg Kastman, Källsprångsgatan 5, Göteborg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.31 Vårdbrev, 2 st, från Lunds församlingar gravkassa för gravören J.A. Kastman och hans familj från 1944. Gåva 1983 av Ingeborg Kastman, Källsprångsgatan 5, Göteborg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.32 Gravbrev för gravören J. A. Kastman, Lund den 29/3 1892. Gåva 1983 av Ingeborg Kastman, Källsprångsgatan 5, Göteborg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.33 Handlingar, Brev och Räkenskaper som tillhört familjen Kastman. Gåva 1983 av Ingeborg Kastman, Källsprångsgatan 5, Göteborg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.34 Rabattcheckar, 2 hälften, från Shell 1983. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.35 Sverigekarta för sommarresan med reklamerbjudan utgiven av OK 1982. Gåva 1983 av antikvarie Märta Lindström, Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.36 Handledning från Statens högertrafikkommission inför övergång till högertrafik 3/9 1967. Gåva 1983 av antikvarie Märta Lindström, Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.37 Trafikföreskrifter, lokala för Lund att gälla fr. o. m 1/4 1961. Gåva 1983 av antikvarie Märta Lindström, Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.38 Fotografier, 2 st, av skolklasser dels flickklass på Västra skolan i Malmö 1874 dels första förberedande klassen i Tekla Åbergs högre löroverk för flickor hösten 1896. Tidningsurklipp ur SDS 1956. Diverse Arkivalier 1983. [Antagligen är bilderna urklippta ur SDS 1956]
1Arkiv 137.39 Kulturpelaren på Kulturen i Lund med beskrivning i form av vykort 29,5x21 cm, 2 st. Upplagan framställdes till Kulturens 100 årsjubileum 1982. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.3 Protokollsbok för svenska handskarbetareförbundets avdelning i Hälsingborg 1910-1921. Gåva 1983 av Kulturgeografiska institutionen vid Lunds Universitet gm Olof Nordström. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.40 Kopior av brev, 3 st, från 1871, 75 och 77 från gymnastikdirektör Hjalmar Ling - Per Henrik Lings son - till utomäktenskapliga sonen Mauritz Nyström, sedemera kopparslagare och farfar till Anne och Åke Nyström. Originalet tillhör Anne och Åke Nyström, Trollvägen 7, Sollentuna. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.41 Tidningen Lunds Weckoblad nytt och gammalt för den 16 augusti 1855. Gåva 1983 av Sune Jensen, Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.42 Knutsbrev för skomakaremästaren L. Brunskog. Lund den 13/1 1872 samt papegoja av silver att bära på bröstet. Gåva 1983 av Sune Jensen, Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.43 Programblad ca 100 st för musikaliskt-kulinariska soareér med musikcirkeln Frau Musika i Lund 1905-1914. 22,5x12 cm. Gåva vid Kulturens 100-årsjubileum 5/6 1982 av f. apotekare Thure Alm, Lund. KM 71968. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.44 Biljetter till sommarbad för herrar vid Lunds Stads Badhus. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.45 Menu och Deltagarförteckning vid Lundabygdens Sparbanks årsmiddag på Grand Hotell den 3/5 1983. Gåva 1983 av intendent Anders W. Mårtensson, Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.46 Invigningstal av Gunnel Haselius-Berg vid Nordiska museets jubileumsår 1 januari 1973 samt program och deltagarförteckning vid jubileumsfesten den 24 oktober 1973 och förteckning på de rätter som serverades vid jubileumsmåltiden. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.47 Reklambroschyr för de nya lokaltågen i västra Skåne de s.k. Pågatågen. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.48 Program för evenemang på Kulturen våren och hösten 1983. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.49 Fotografier, 10 st på linberedning i Ångermanland. Gåva 1983 av Gertrud Ingers, Lund. Diverse Arkivalier 1983.*
1Arkiv 137.4 Protokoll, 5 st, från Svenska handskarbetareförbundets konferenser i Lund 1908, 1910, 1911, 1914 och 1918. Gåva 1983 av Kulturgeografiska institutionen vid Lunds Universitet gm Olof Nordström. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.50 Uppsatser, 1-sides, om Kaffe och cancer samt Rökning-en av mänsklighetens stora varbölder. Gåva 1983 av fil.kand. Onni Ahlholm, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.51 Broschyr, fotokopia på Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Svedala sortiment på bl. a. stenkrossar. Katalog no 12 från 1902. Gåva 1983 av bitr. marknadschef Gunnar Hörstedt, Svedala-Arbrå AB, Svedala. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.52 Fotografi av arbetslag vid husbygge i Karlshamn under 1800-talets senare del. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.53 Uppteckning av fru Agda Olsson, Limhamn 1977 rörande morfadern, fiskaren Paulus Hansson i Vikhög och fiskarlivet där, bl.a. också om en gammal schal som tillhört dennes mor, och som hon fått till tack för hjälp vid smuggling för Borgs i Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.54 Fotografier, 5 st, av husarer. Gåva 1981 av Stig Rosenqvist, Södra Sandby. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.55 Fotografier från Vävnadsdepoten i Lund från Gerda Göransson, som arbetat i början av 1900-talet. Gåva 1981 av Stig Rosenqvist, Södra Sandby. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.56 Tidningsartikel om Näsums humletork till salu från Nyaste Kristianstadsbladet 28/5 1962. Gåva 1981 av Stig Rosenqvist, Södra Sandby. Diverse Arkivalier 1983.*
1Arkiv 137.57 Fotografier, 3 st, från Adolf Lundquists skomakeri Laboratoriegatan 3, Lund. Foto Hagblom 1969. D.2665:3-10. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.58 Recept för tillverkning av stearinljus och impregneringsvätska för ljusvekar. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.59 Tvätttabell, på omslaget en kvinna vid en tvättbalja, däröver "Non plus ultra" och under "warranted". Gåva 1947 av frk Signe Mühlenfels, Lund. KM 45257. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.5 Årsberättelse, 3 st, för Svenska handskarbetareförbundet åren 1913, 1916-17. Gåva 1983 av Kulturgeografiska institutionen vid Lunds Universitet gm Olof Nordström. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.60 Vykort "Kungamötet i Malmö 18 dec 1914" i glas och ram, 12x16,5 cm. Gåva 1977 av stationsinspektör Stig Mankert, Strandgatan 24 Trelleborg. KM 69212. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.61 Almanack för 1870 som tillhört Curt Rosenblad, Lund. Gåva 1983 av Börje Ling, Hantverkargatan 3, Västerås. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.62 Vykort på Margarin AB Zeniths monter å utställningen i Lund 1907. Gåva 1983 av Hugo Lyckmark, Fack 83, Ätran. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.63 Presentation av Kramer, Malmö 1983 samt representation- och företagskort för 1983. Diverse Arkivalier 1983.*
1Arkiv 137.64 Reklam i form av 3-dimensionell bild av rymdpromenad från firma Claes Ohlsson & Co., Insjön i samband med deras 50-årsfirande 1968. Gåva 1983 av Alexander Åstrand, Bjärred. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.65 Poängdiplom, Skånes gymnastikförbund för färdighet till Alexander Åstrand 1974. Gåva 1983 av Alexander Åstrand, Bjärred. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.66 Affisch med uppmaning att ställa upp i 30-november föreningens i Lund fackeltåg till Carl XII:s minne. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.67 Tidningsartikel om färghandlare Lars Olsson, Dalby som slutade sin affärsrörelse 1981. Skånska Dagbladet 19/5 1981. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.68 Manuskript, Sven T. Kjellbergs från 1959 till tal i den "mekaniska" byastämman i Allmogehallen på Kulturen. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.69 Tidningsurklipp rörande ryska ubåtar längs Sveriges kuster 1983. Gåva 1983 av Onni Ahlholm, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.6 Revisionsberättelser, 7 st, för Svenska handskarbetareförbundet åren 1908, 1911-1914 och 1916-1917. Gåva 1983 av Kulturgeografiska institutionen vid Lunds Universitet gm Olof Nordström. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.70 Sticktävling, presentation av Kulturens i Lund, samarbete med Malmöhus läns hemslöjdsförening och Lions club, Romelåsens sticktävling 1983 med tema sommar. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.71 Fotografier, 7 st, på ryggåsstugan som tillhört Per Nilsson i Forsby, Klippan, En av stugorna hamnade sedemera på Kulturen under benämningen Onsjöstugan. Originalfotografierna tillhör frk. Birgit Nilsson Forsby. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.72 Handlingar till inredning för textilkonserveringsanstalt på Kulturen 1958. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.73 Handlingar rörande folkskollärare Lars Anderberg pensionerad från tjänst i Oderup, Östraby 1910 hans hustru Kerstin och deras dotter Christina Eleonora Anderberg 11/7 1896-13/12 1972 på 1920- och 30 - talen bosatta i Lund, även från den senares kollega Signe Andersson, S. Sandby folkskola. Gåva 1983 från Göteborgs Historiska museum gm Kristina Söderpalm. Diverse Arkivalier 1983.*
1Arkiv 137.74 Brevpapper för firma Otto Dahlman, Strövelstorp från 1900-talets första decenier samt uppgifter lämnade av Erik Dahlman om Otto Dahlman. Gåva 1983 av Erik Dahlman, Bankgatan 14 C, Lund. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.75 Handlingar kring föremålen KM 62920 och 62927 som återgått till givarna 13/11 1981. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.76 Fotografier, 6 st, på tvättstuga i kv. Murgrönan, Lilla Södergatan 16, Lund med maskiner från omkring 1920, överlämnade till Kulturen i september 1982. KM 71980-81 E 525:10-12 E 526:1-. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.77 Tidningar, 3 st, Dagen, extranummer 2, 11/8 1909, SDS 8/12 1915, Stockholms-Tidningen 9/12 1915. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.78 Gruppfotografier, 8 st, huvudsakligen skolklasser oidentifierade från norra Skåne. Gåva 1983 av Kulturnämnden i Perstorps kommun gm Gunnel Hedberg. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.79 Stämplar, 5 st, Sydsvenska Konstindustri-Lotteriet, Lund. Kulturhistoriska föreningens i Lund Konstslöjdanstalt. Utställningen av Konst och Konstsljöjd i Lund 1929. Stämpelskatten ingår enligt K generalpoststyrelsens medgivande i lottpriset. Gäller intill 1 okt. 1929 för ett värde av .... Kr. vid inköp hos utställarna på [texten slutar tvärt här]. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.7 Excerpter angående svensk handskindustri. Gåva 1983 av Kulturgeografiska institutionen vid Lunds Universitet gm Olof Nordström. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.80 Slides, 2 st, med 8 fotografier från Kulturen, Lund. 7,5x10 cm. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.81 Sjöfartsbok jämte bihang till sjöfartsbok för Anton Ferdinand Nilsson inskriven vid sjömanshuset i Ystad. Utfärdat 15/1 1917. Gåva 1983 av dottern Brita Möller, Kastanjevägen 17 D, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.82 Motböcker, 8 st, för eldaren och motormannen Anton Ferdinand Nilsson, Ystad åren 1914-1922. Gåva 1983 av dottern Brita Möller, Kastanjevägen 17 D, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.83 Betygsbok och lösa betyg åren 1914-1922 för eldaren och motormannen Anton Ferdinand Nilsson, Ystad. Gåva 1983 av dottern Brita Möller, Kastanjevägen 17 D, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1983.*
1Arkiv 137.84 Pass utfärdat av magistraten i staden Ystad för eldaren Anton Ferdinand Nilsson från 1920. Gåva 1983 av dottern Brita Möller, Kastanjevägen 17 D, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.85 Fotografi från första världskriget med fartyg och besättning beväpnad. Gåva 1983 av dottern Brita Möller, Kastanjevägen 17 D, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.86 Motbok med Svedala Sparbank för Brita Nilsson från 1930. Gåva 1983 av dottern Brita Möller, Kastanjevägen 17 D, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.87 Tidningsartikel av Nils Mårtensson "Stampar och klädespressar förädlade vadmalen "ur Ystads Allehanda den 11/4 1959. Gåva 1983 av Anton Nilsson, Valleberga. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.88 Prospekt för Löderups vävskola. Innehavare Anna Andersson, Löderup. Gåva 1983 av Anton Nilsson, Valleberga. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.89 Vävböcker som tillhört Anna Andersson f. 1874, Valleberga 25 och hennes mor Sissa Isak Pers, Valleberga 52 numera 25. Sissa var först i Ingelstad hd att sy yllebroderier. Gåva 1983 av Anton Nilsson, Valleberga. Diverse Arkivalier 1983.*
1Arkiv 137.8 Dagbok 1939-1966 för sadelmakare E. Rubin, Askeröd sedemera E. H. Rubin Möbelaffär & Sadelmakeri, Löberöd. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 137.90 Inventering, fotografiskt, av Ture Larssons, Dalhem, Ystad dödsbo den 12 maj 1972, Yngve Lindbergs, Eriksdal, Sjöbo dödsbo maj och juni 1972 samt Nils H. Perssons, Ö. Nöbbelövs nr 7, Simrishamn dödsbo den 20 juli 1972 av Märta Lindström, Helge Lundström och Gustaf Åberg. 3 pärmar. Diverse Arkivalier 1983.*
1Arkiv 137.9 Inventariebok 1945-1956 för sadelmakare E. Rubin, Askeröd sedemera E. H. Rubin Möbelaffär & Sadelmakeri, Löberöd. Diverse Arkivalier 1983.
1Arkiv 138.1 Handlingar i samband med Kulturens 100-årsjubileum den 5/6 1982. Organisatör Gunnar Persson. Kulturens 100-Årsjubileum 1982.
1Arkiv 138.2 Trycksaker till Kulturens 100- årsjubileum. Kulturens 100-Årsjubileum 1982.
1Arkiv 138.3 Gratulationer och Gåvobrev vid 100-årsjubileet. Kulturens 100-Årsjubileum 1982.
1Arkiv 138.4 Originalritningen till affischen till Kulturens hundraårsjubileumsexpo Före och Framöver av Oscar Reutersvärd. Kulturens 100-Årsjubileum 1982.
1Arkiv 138.5 Tidningsurklipp. Arkitekten Kulturens klenoder i SDS inför Kulturens 100-årsjubileum. Kulturens 100-Årsjubileum 1982.
1Arkiv 139.10 Nothäfte, 12 visor för sång och piano av Lars-Erik Larsson. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.11 Rapporter, 2 st, Ett skogsarbetarhem, Karin Haglund, Hälsinglandsmuseum, Hudiksvall. Välkommen till jordbo, Annika Tyrfelt, Nordiska museet, Stockholmt. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.11 Rapporter, 2 st, Förslag till slutrapport över 1978 års hemundersökning i Hudiksvall, Malin Jonsdotter, Hälsinglands museum. Radhus i Åkersberga, Annika Tyrefelt, Nordiska museet. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.11 Rapporter, 3 st, varvsarbetarfamilj i Göteborg, Kristina Söderpalm, Göteborgs Historiska museum. I odelat bo, Karin Haglund, Hälsinglands museum, Hudiksvall. Studentlägenhet i Lund, Susanne Lundin, Kulturen i Lund. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.12 Rapporter, 2 st, Turkisk inredning och svensk standard. Hemundersökning hos en syriansk familj i Södertälje av Maria Flich, Torehällbergets museum, Södertälje. Ett eritreanskt hem på svenskt vis- en flyktingfamilj i Hudiksvall av Andrea Faber, Hälsinglands museum, Hudiksvall. Samdok, Hemundersökning 1983.*
1Arkiv 139.1 Registerkort för föremåls- och familjedokumentation i kortlåda. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.2 Kasettband, 2 st, med intervjuer på studentfamiljer. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.3 Intervjuverna med studentfamiljen utskrivna. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.4 Originalmanuskript på SAMDOK-rapporten. Studentlägenhet i Lund av Susanne Lundin. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.5 Samdokpärm, allmänt på huvudfamilj och referensfamiljer. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.6 Fotodokumentation, 2 pärmar + negativpärm på huvudfamilj och referensfamiljer. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.7 Arkitektmaterial på bostadsområdet Vildanden, Lund. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.8 Tapetprover från huvudfamiljens lägenhet. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 139.9 Reklam och Tidskrifter från 1 vecka. Samdok, Hemundersökning 1983.
1Arkiv 140.1 Tidningsurklipp huvudsakligen angående Johan Johansson. Gåva 1984 av Gerda Johanssons sterbhus, Lund gm dir. Sture Mårtensson. Konstnären Johan Johanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 140.2 Fotografier av Johan Johanssons målningar. Gåva 1984 av Gerda Johanssons sterbhus, Lund gm dir. Sture Mårtensson. Konstnären Johan Johanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 140.3 Klicher, 5 st, med Johan Johanssons namnteckning och 4 av av hans målningar. Gåva 1984 av Gerda Johanssons sterbhus, Lund gm dir. Sture Mårtensson. Konstnären Johan Johanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 140.4 Data från Johan Johanssons liv 1916-1951. Gåva 1984 av Gerda Johanssons sterbhus, Lund gm dir. Sture Mårtensson. Konstnären Johan Johanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 140.5 Artiklar m.m. om Johan Johansson. Gåva 1984 av Gerda Johanssons sterbhus, Lund gm dir. Sture Mårtensson. Konstnären Johan Johanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 140.6 Kataloger m.m. till utställningar med Johan Johansson. Gåva 1984 av Gerda Johanssons sterbhus, Lund gm dir. Sture Mårtensson. Konstnären Johan Johanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 140.7 Fotografi av Johan Johanssons lärare vid Dresdens konstakademi 1905-1911 G. Kuehl samt tjänstgöringsbetyg från lärotide i Tyskland i början av 1900-talet. Gåva 1984 av Gerda Johanssons sterbhus, Lund gm dir. Sture Mårtensson. Konstnären Johan Johanssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 141.10 Bouppteckning efter änkan Elna Persson vid Borgeby säteri förättad den 20/1 1906. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.11 Testamenten, 3 st; Flädie 12/12 1906 Per Hansson och Sissa Lindkvist. Flädie 25/4 1908 Sissa Lindkvist, Verpinge 28/10 1911 Hanna Lindkvist. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.*
1Arkiv 141.12 Auktionsprotokoll efter åboen Åke Persson, Borreby 1854. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.13 Auktionsprotokoll å lösegendom hos Nils Åkessons sterbhus i Borgeby den 25/7 1930. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.14 Köpekontrakt, 2 st, för hus å Borgeby säteri från 1898 och 1904. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.*
1Arkiv 141.15 Inteckningsprotokoll, utdrag från Torna härads sommarting i Dalby 1860 och 1869. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.16 Utdrag av mantals - och skattskrivningslängd för Borgeby socken 1874 och 1896. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.17 Uppbördslängd för uppbörd med Borgeby församling till kyrkoherdens lön för 1875 och 1878. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.18 Uppbördslängd för Torna, Bara och Harjagers häraders Brandstadsförening 1885. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.19 Protokoll i samband med uppförande av småskolehus i Borgeby från 1876 och 1877. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.1 Uppmätningsriting och fotodokumentation till Ella Hanssons fastighet, Nils Hanssons väg, Fjelie, Lund samt lista över föremålen i hemmet. 1983. Gåva av Ella Hansson. Ella Hanssons Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.2. Landgille Bok för nr 14 Borreby för åboen Åke Persson. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.*
1Arkiv 141.20 Skrivelse till Borgeby kyrkas patronus herr greve Axel Wachtmeister med anhållan om att få uppsatt kakelugnar och orgel i Borgeby kyrka. Undertecknat tiondegivare till Borgeby kyrka och församlingens pastor. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.21 Kallelse för att besluta om Löddeköpinge andelsmejeriers iordninggörande och öppnade från den 18/2 1895. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.22 Bomärken i Borgeby. Nedtecknade på blankett från 1919. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.23 Förteckning över vid 1860 avslutade laga skifte i Borreby till skifteslagets allmänna behov utlagda jordar. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.24 Kontrakt att fullgöra dagsverken å Borgeby säteri för Per Nilsson. Undertecknat Borgeby gård 1901. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.3. Gratulations - och Påskkort från sekelskiftet, 6 st. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.4.Almanacka för 1840. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.5. Brevduvepost, vykort från sekelskiftet. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.6. Fotografier, 30 st, efter Ella Hansson. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.7. Automobilförsäkring i försäkringsbolaget Löfea, Stockholm för Hans Bengtsson Flädie från 1925 samt skadeanmälningsblankett. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.8 köpekontrakt för fastigheten nr 14, Borgeby från 1861 och 1930. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 141.9 Köpehandling mellan Gertrud Nilsdotter och hennes son åboen Nils Åkesson angående överlåtande av lösöre. Borgeby 20/4 1868. Testamentarisk gåva 1983 av Ella Hansson, Fjelie. Ella Hanssons, Fjelie Arkiv.
1Arkiv 142.10 Glasplåtar, 11 st, 13x18 cm, Gullebointeriörer och gruppporträtt. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.11 Fotografier från teaterverksamheten på Gullebo. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.12 Fotografier på deltagare i "Domkyrkokören". Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.13 Fotografier, 13 st, på Lilian Ortmanns, f. Nodermann 1869-1950, Köpenhamn skulpturer. Lilian Ortman syster till Preben Nodermann. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.14 Kapslar, 10 st, med kabinettfotografier på släkt och vänner. 6 st kapslar utan namn 4 st med namn. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.1 Fotografi av Preben Nodermann ca 1925 vid den gamla orgeln i Lunds domkyrka. Inom glas och ram, 27,5x33,5 cm. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.2 Fotografi av Preben Nodermann, inom glas och ram, 25x19 cm. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.3 Skolfotografier, 4 st. Studentmöte, 20 års, i Hälsingborg den 24/5 1906. Gruppfotografi av Preben Nodermann och 32 elever vid Malmö Högre Allmänna Läroverk ht 1900. Preben Nodermann med klass på Seminariet Ib ht 1920. Seminarielärare i kollegierummet ht 1920. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.4 Fotografier, 7 st, interiörer från Preben Nodermanns hem i Lund, Gullebo. Sven Artons atelje, Lund. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.5 Fotoalbum med fotografier från Preben Nodermanns hem i Lund, Gullebo. " Till mor med hjärtliga lyckoönskningar på födelsedagen 2/3 1915." 14,5x20,5 cm. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.6 Fotografier, 6 st, på arbeten och brev från den 11/3 1930 från skulptören Axel Möller, Stockholm. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.7 Fotografier och anteckningar från Preben Nodermanns teaterverksamhet. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.8 Fotografier, 22 st, Lunds domkyrka, exteriört och interiört från olika tider. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 142.9 Fotografier, 6 st, interiörbilder från kyrkor. Gåva 1977 av Maj Nodermann, Stockholm. Preben Nodermanns Arkiv.
1Arkiv 143.1 Illustrationer, Fotografier, och Porträtt, till Lars Johanssons och Allan Olssons bok om Tullia och Conrad Assarssons släkt och släktgård i Ålstorps by. Tullia och Conrad Assarssons Arkiv.*
1Arkiv 144.1 Manuskript, diverse, 8 pärmar, åren 1910-1958. Gåva 1979 av Sven T. Kjellbergs dödsbo, Lund. Sven T. Kjellbergs Manuskriptarkiv.
1Arkiv 144.2 Manuskript till "att dricka öl", 1962, 2 pärmar. Gåva 1979 av Sven T. Kjellbergs dödsbo, Lund. Sven T. Kjellbergs Manuskriptarkiv.
1Arkiv 144.3 Manuskript, stadshistoria, 1 pärm. Gåva 1979 av Sven T. Kjellbergs dödsbo, Lund. Sven T. Kjellbergs Manuskriptarkiv.
1Arkiv 144.4 Manuskript till A.G. Barchai resa genom Västmanlands län 1772, Louvre och sjöfarten samt Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolag 1870-1945. 1 pärm. Gåva 1979 av Sven T. Kjellbergs dödsbo, Lund. Sven T. Kjellbergs Manuskriptarkiv.*
1Arkiv 144.5 Manuskript till Figuriner, Iberisk skärva samt anteckningar om glas och träd samt från Dürer Seminarier 1914. 1 pärm. Gåva 1979 av Sven T. Kjellbergs dödsbo, Lund. Sven T. Kjellbergs Manuskriptarkiv.
1Arkiv 144.6 Material angående glas. 1 pärm. Gåva 1979 av Sven T. Kjellbergs dödsbo, Lund. Sven T. Kjellbergs Manuskriptarkiv.
1Arkiv 144.7 Brev åren 1915-26 insatta i en pärm. Gåva 1979 av Sven T. Kjellbergs dödsbo, Lund. Sven T. Kjellbergs Manuskriptarkiv.
1Arkiv 144.8 Material till boken Porslinsfiguriner från 1957. Gåva 1979 av Sven T. Kjellbergs dödsbo, Lund. Sven T. Kjellbergs Manuskriptarkiv.
1Arkiv 145.1 Skriv- och Ritböcker, 46 st, som tillhört Dagny Bendz, Alnarp från åren 1883-1894. Förmodligen gåva 1955 av frk Gerda Bendz sterbhus, Lund. Se arkiv 53. Dagny Bendz Arkiv
1Arkiv 145.2 Anteckningsböcker, 6 st, som tillhört Dagny Bendz, Alnarp åren 1890-1894. Geografi och svenska 1890, allmänn och svensk historia 1890, franska engelska och tyska 1891 och 1894, engelsk ordbok och fysik. Förmodligen gåva 1955 av frk Gerda Bendz sterbhus, Lund. Se arkiv 53. Dagny Bendz Arkiv.
1Arkiv 145.3 Anmärkningsbok för Dagny Bendz, Alnarp åren 1890-1892. Förmodligen gåva 1955 av frk Gerda Bendz sterbhus, Lund. Se arkiv 53. Dagny Bendz Arkiv.
1Arkiv 145.4 Arbetsordning för Högre lärarinne-seminarium och statens normalskola för flickor läsåret 1889-1890. Förmodligen gåva 1955 av frk Gerda Bendz sterbhus, Lund. Se arkiv 53. Dagny Bendz Arkiv.
1Arkiv 145.5 Skrivningar, 14 st, i svenska, tyska, franska och engelska åren 1888-1889 av Dagny Bendz, Alnarp. Förmodligen gåva 1955 av frk Gerda Bendz sterbhus, Lund. Se arkiv 53. Dagny Bendz Arkiv.
1Arkiv 145.6 Redogörelser, 3 st, för verksamheten vid Högre lärarinne-seminarium och den därmed förenade normalskolan för flickor läsårena 1889-90, 1890-91 och 1891-92. Förmodligen gåva 1955 av frk Gerda Bendz sterbhus, Lund. Se arkiv 53. Dagny Bendz Arkiv.
1Arkiv 146.1 Person- och Reseminnen åren 1884-1959 för ingenjör Magnus Günther f. 29/6 1884 i Norra Åby och hans maka Esther Brüde i 54 ringpärmar. Gåva 1972 av Magnus och Esther Günther, Helsingborg gm Advokat Claes Munck af Rosenschöld.
1Arkiv 147.1 Avlöningsbok för anställda vid Lunds Bryggeriaktiebolag åren 1876-1910. Gåva 1984 av KPML (Revolutionärerna). Lunds Bryggeri AB Arkiv.
1Arkiv 147.2 Anteckningsbok för yrkesinspektionens meddelande vid Lunds Bryggeriaktiebolag åren 1914-1971. Gåva 1984 av KPML (Revolutionärerna). Lunds Bryggeri AB Arkiv.
1Arkiv 147.3 Ritningar för Lunds Bryggeriaktebolag från åren 1943, 1946, 1960 och 1968. Gåva 1984 av KPML (Revolutionärerna). Lunds Bryggeri AB Arkiv.
1Arkiv 147.4 Revisionsintyg för el- och åskledareanläggningen samt hissen 1950-1967. Gåva 1984 av KPML (Revolutionärerna). Lunds Bryggeri AB Arkiv.
1Arkiv 147.5 Blanketter, 7 st till recept och kostnadskalkyl för 1000 l/ - but. Gåva 1984 av KPML (Revolutionärerna). Lunds Bryggeri AB Arkiv.
1Arkiv 147.6 Kostnadsförslag, beskrivningar på tekniska installationer samt reklambroschyrer. Gåva 1984 av KPML (Revolutionärerna). Lunds Bryggeri AB Arkiv.
1Arkiv 147.7 Hyreskontrakt för tjänstebostäder och hyresgäster 1939-1969. Gåva 1984 av KPML (Revolutionärerna). Lunds Bryggeri AB Arkiv.
1Arkiv 147.8 Kassabok åren 1967-1969. Gåva 1984 av KPML (Revolutionärerna). Lunds Bryggeri AB Arkiv.
1Arkiv 148.10 Inbjudan att närvara vid hemmansägaren Nils Larssons och Boel Perssons vigselakt i Vallkärra 22/6 1877. Gåva av Knuth Grönvall, Vallkärra 5, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.11 Brev-Kort, 2 st, från 1906 till minne av Lunds Kat.skyttegilles fäst den 27/1 1906. "För ett fritt fosterland blif skytt". Gåva 1984 av Harriet Ljungström, Nybro 35, Köpingebro. Grevinnans syster har fått korten av badläkaren Astley Levin vid kurorten Bie i Katrineholmstrakten. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.12 Fotografier, 15 st, som tillhört Mathilda Andersson. Funnen i album från 1902. Gåva ca 1980 av Walter Andersson, Vikingavägen 4 B, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.13 Amerikabrev från Nils Gunnarsson, Lead City den 15/9 1978. Gåva ca 1980 av Walter Andersson, Vikingavägen 4 B, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.14 Lyckönskan till brudparet drängen Anders Jönsson och pigan Mallena Gunnars Dotter från Lilla Uppåkra från brudens föräldrar Lars Hansson och Boel Hans Dotter. 1870. Gåva ca 1980 av Walter Andersson, Vikingavägen 4 B, Lund. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.15 Bouppteckning efter före hemmansägaren Gunnar Hansson, Lilla Uppåkra den 11/1 1905. Gåva ca 1980 av Walter Andersson, Vikingavägen 4 B, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.16 Antavla angående för Harald Hansson f. 5/6 1891. Gåva ca 1980 av Walter Andersson, Vikingavägen 4 B, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.17 Handlingar angående enskifte för frälsehemmanet nr 4 Laxmans Åkarp från den 24/4 1804. Gåva ca 1980 av Walter Andersson, Vikingavägen 4 B, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.18 Gratulationskort, dubbelvikt, 29x21,5 cm. Påtträffad i fastigheten Lilla Algatan 7. Gåva 1984 av antikvarie Nils Nilsson, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.19 Skriftetal, 3 st, konfirmationstal, 1st, tal till nattvardsungdom, 3 st, predikotext, 3 st, åren 1843-1882 av kyrkoherden sedermera prosten Braun Ysane kyrka. Jfr. KM 71343. Gåva 1981 av Bo Bergfors, Borås. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.1 Broschyrer, Affischer m m från linje 3:s kampanj inför folkomröstningar om kärnkraft 16/3 1980. Gåva 1980 av Eva Sjölin, Malmö. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.20 Anteckningar angående snickare Carl Fredrik Helander f. 1899, Lund. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.21Tidningsartikel "Från vägmätare till taxameter" ur SDS den 28/4 1956 sign. Demidoff. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.22 Fotografi på personalen vid AB C.O. Borgs söners fabrik i Lund. Deposition 1970 från AB C.O. Borgs söners fabrik, Lund. L 725:16-17. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.23 Uppteckning av folktro från Stora Herrestad av Kersti Nilsdotter? född 1847. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.24 Uppgifter om Weibullska huset på Kulturen av Karin Blomqvist, dotter till Lisa Weibull, Lund. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.25 Folder till textilutställningen "Garn-stickat-bok" Vibeke Lind och Hanne Videl på Kulturen, Lund 1984. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.26 Program för evenemang på Kulturen i Lund våren 1984. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.27 Brev angående medlemmen i Kulturhistoriska Föreningen för södra Sverige Tora Böök 850921 och dotter till skomakaremästare Per Ohlsson om att medlemsavgiften är inbetald, men att hon inte önskar någon årsbok då hon är blind. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.28 Nekrolog över textilkonstnärinnan Elsa Gullberg, Vaxholm av Anne-Marie Ericsson i Dagens Nyheter den 3/3 1984. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.29 Kostnadsförslag över en hallmöbel i allmogestil till handlanden O. Andersson, Åkarp av möbelsnickare Nils Folke Pehrsson, Skomakaregatan 13, Lund. Av samme snickare har Kulturen förvärvat ett möblemang KM 72340. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.2 Fotografier, 2 st, 17,5x23 cm, med sällskap på utflykt kring sekelskiftet. Fotograf A.J. Hagnell, Halmstad. Gåva 1983 av civilekonom Sven Falk, Malaga. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.30 Handlingar till Skånes hantverks - och industridistrikts årsmöte 1972 i Båstad. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.31 Fotografi av teckning av C. Thomsen visande färd till marknaden i Båstad 1869 . Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.32 Fotografi av försäljning av konstslöjd m m i Kyrkhult, Blekinge D.2984:25-26. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.33 Tidningsartikel om nyckelbössa den 13/5 1984 av Hans Bengtsson. Gåva 1984 av Hans Bengtsson, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.34 Köpekontrakt vid försäljning av bränntorv mellan AB Scholander & Co, Lund och Kulturen från 1947. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.35 Kontrakt på leverans av barrstock från 1950 mellan Kulturen, leverantör och Skånes Skogsägareförening u.p.a Kristianstad, mottagare. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.36 Anvisning för skogsavverknings utförande samt rapport över verkställd utsyning å hemmanet Östarp nr 1 från 1950. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.37 Tillstånd till skogsavverkning på Östarp nr 1 utfärdat av skogsvårdsstyrelsen 1952. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.38 Protokoll vid laga tillträdessyn på Kulturens Östarp nr 1 från 1938, av - och tillträdessyn från 1947 och från synförrättning 1948. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.39 Arrendekontrakt, 2 st, för Östarp nr 1 från åren 1935 och 1947. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.3 Fotografi, 18x24 cm, från lasarettet i Ljungby med dr Adolf von Wachenfeldt tillsammans med sköterska och patienter omkring 1895-96. Gåva 1984 av Torsten och Britt-Marie von Wachenfeldt, St. Johannesgatan 6, Malmö. (Sonson till Adolf von Wachenfeldt). Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.40 Avtal rörande Kulturens frånträdande av nyttjanderätten inom Lunds stadsäga 224 från den 17/7 1964. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.41 Laga Tillträdessyn för Östarps gästgivargård, 2 st från 1959 och 1962. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.42 Kontrakt, 4 st, för Östarps gästgivargård 1937-1955. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.43 Hyreskontrakt, 4 st, för Kulturens sommarrestaurang 1947-1952. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.44 Hyreskontrakt, 10 st, för inneboende i Kulturens fastighet Adelgatan 1 b åren 1935-1954. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.45 Doktorsdiplom, betygs- och identitetshandlingar m m som tillhört professor i endokrinologi vid Lunds Universitets professor Dora Jacobsohn, Musikantvägen 18 A, Lund född 1908 död 1983. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.46 Protokollsböcker, 2 st, för Lunds Bokbinderiidkareförening åren 1899-1963. Gåva 1984 av Sten Falk, Lillängsgatan 14, Bromma. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.47 Broschyr "Luftskyddsregler för envar" utgiven av Riskluftskyddsförbundet under 2:dra världskriget. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.48 Placeringskort, 12 st. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.49 Visitkort, 2 st, för bankkamrer Nils Lihné och Karin Lihné, Malmö. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.4 Tidningsurklipp samlade av Märtha Nilsson åren 1919-1929. Gåva ca 1980 av Walter Andersson, Vikingavägen 4 B, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.50 Nyårskort, 2 st från tiden efter sekelskiftet. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.51 Anmodan att närvara vid olika begravningsakter och agendor inom släktena Lihné och Müller, Malmö. 10 st, Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.52 Inträdeskort för 8 dagar i följd till jubileumsutställningen i Göteborg 1923 för Anna Lihné. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.53 Abonnementskort, 2 st, till Baltiska utställningen i Malmö 1914 för Karin Lihne och Anna Lihne. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.54 Abonnementsbiljetter, 2 st, från Industri-och Slöjdutställningen i Malmö år 1896 för Karin Lihné och Anna Lihné. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.*
1Arkiv 148.55 Fotografier, 44 st, samt 3 mindre album med fotografier från Baltiska utställningen 1914 i Malmö. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.56 Program för Baltiska utställningen i Malmö 1914. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.57 Reklambroschyr som minne från besköket i Åhlén & Holms paviljong på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.58 Reklambroschyr för Husqvarna vapenfabriks aktiebolag i samband med Baltiska utställningen i Malmö 1914. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.59 Räkning på 1 st kristallmottagare E.322 från 1925. Gåva 1981 av Bengt Häger, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.5 Bordsplacering till middag på Grand Hotel, Lund den 21/10 1983. Gåva 1984 av Pernilla Albjörn, Btj datafilm a b, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.60 Inbjudningskort, 3 st till middag, supe och kaffe från 1910-talet. Gåva 1984 av Inga Colstrup, Onsdagsgatan 1, Malmö. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.61 Debetsedlar på kommunalutskylder i Ystad åren 1863-1935, 85 st. Gåva 1984 av Inga Colstrup, Onsdagsgatan 1, Malmö. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.62 Debetsedlar på kronoskatter åren 1830-1936, 117 st. Gåva 1984 av Inga Colstrup, Onsdagsgatan 1, Malmö. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.63 Uppsats med färglagda tecknngar av Onni Ahlholm "Hur växande material användes vid framställning av primitiva redskap". Gåva 1984 av Onni Ahlholm, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.64 Program, 2 st, för olika aktiviteter på Kulturen, Lund hösten 1984. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.65 Tidningsartiklar, 12 st, angående olika äldre betalningsmedel av Fritz Willrup, Malmö. Gåva 1984 av Fritz Willrup, Svansjögatan 29, Malmö. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.66 Protokollsbok och övriga Norra Nöbbelövs bys handlingar som förvarades i byalådan KM 72516 överlämnad till Kulturen enligt beslut av byalaget 28/2 1984. Gåva 1984 av Norra Nöbbelövs byalag. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.67 Kontrabok mellan fru doktorinnan H. Ryberg, Lund och AB Wickmans Eftr. Lund åren 1939-1940. Gåva 1945 av fru Stina Rybergs sterbhus, Lund. KM 44105. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.68 Kontrabok med Universitets Apoteket Svanen, Lund och förste stadsläkaren herr Doktor H. Ryberg år 1925. Gåva 1945 av fru Stina Rybergs sterbhus, Lund. KM 44104. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.69 Bilder, stereoskoptiska, av nakna kvinnor, 5 st. Gåva 1945 av Lunds Universitets Bibliotek. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.6 Ransoneringskort från 2:dra världskriget. Gåva 1984 av Anna-Stina Sjöbring. Thulehem 22, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.70 Vykort, 3 st, för Barnens Dag från 1940-talet. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.71 Poesialbum, 17x12 cm, som tillhört lundaperson daterad 1898. Gåva 1984 av okänd. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.72 Brev, 53 st, från Adolf till Ville åren 1878-1881. Lund och Krageholm. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.73 Anteckningar av Gösta Adrian-Nilsson som förvärvats Nils Lindgren, Norrköping 1984. Köp 1984 för 10 000:- och översänt av museilektor Agneta Lindgren, Norrköpings Konstmuseum. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.7 Minne av konfirmationsdagen, 3 st kort från sekelskiftet. Gåva av Knuth Grönvall, Vallkärra 5, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.8 Jul- och Nyårskort, 6 st, från sekelskiftet. Gåva av Knuth Grönvall, Vallkärra 5, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 148.9 Gratulationskort, 12 st från sekelskiftet. Gåva av Knuth Grönvall, Vallkärra 5, Lund. Diverse Arkivalier 1984.
1Arkiv 149.10 Fotografier, 25 st, monterade på kartong, akademiska tilldragelser i Lund på 1950-talet, 22x29 och 29x39 cm. Gåva av fru Eva Tiderström, Linköping. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.11 Fotografier, 30 st, ur album tillhörande Bengt Häger (Jfr KM 71206 ff samt uppgiftsbok 576). E 651-653. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.12 Fotografier, 5 st, ur album tillhörande Egon Jarnshult, Sockerbruksvägen 50, Staffanstorp. E 653:8-12. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.13 Diplom för hederspris tillerkänt Karolina Nilsson, Värmö nr 6, Billeberga för hemslöjd vid 24:de Allmänna Skånska Lantbruksmötet i Lund 10-15 juli 1945. 36x26 cm. Gåva 1985 av Astrid och Stigåke Vermén, Torekov. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.14 Betyg till Clara Ekelund från Gaddeska slöjdskolan arbetsåret 1896-97. Gåva av Asta och Frans Andersson, Västerås. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.15 Fotostatskopia på personalen vid Armaturfabriken i Lund 1917 med namnuppgifter. Gåva av Asta och Frans Andersson, Västerås. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.16 Blad ur fotoalbum 25,5x30,5 cm med personfotografier. Gåva av Asta och Frans Andersson, Västerås. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.17 Fotografi av konfirmandgrupp 1921 vid Lunds domkyrka med Asta Andersson. Gåva av Asta och Frans Andersson, Västerås. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.18 Fotomontage, 31 st, till utställningen Kalla tider på Kulturen 1974. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.19 Söndagsbilder för barn. Södagsskolans inklistringsböcker, 10 st, åren 1938-1948 för Ulla Johansson, Tomelilla kyrkliga söndagsskola. Gåva 1985 av Ulla Johansson, Vinkelvägen 15, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.1 Kassaböcker, 2 st, 1921-27 och 1959-65 från Anderbergs lanthandel i Lövestad. Inköpt 1985 av Ebbe Anderberg V. Rönneholmsvägen 70, Malmö och Knut Anderberg, Enviksvägen 22, Höllviken. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.20 Fotografi från Östra Hoby skola omkring 1912 enligt uppgifter av Berta Åkenberg f. 1897. Gåva 1981 av fru Ann-Sofie Åkerberg, Thulehem 2, Lund. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.21 Den oumbärliga Meter-Boken utgiven av Joh. Håkansson, Kalmar. Tryckt 1888. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.22 Ransoneringskort från andra världskriget. Gåva 1985 av Sven Ivar och Lena Pernerup, Kristianstad och Karin Pernerup, Uppsala. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.23 Almanach för 1842. Gåva 1985 av Sven Ivar och Lena Pernerup, Kristianstad och Karin Pernerup, Uppsala. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.24 Fotografialbum, "Amatöralbum", 23,5x29,5 cm. Har tillhört Astrid Eriksson Skegrie. Gåva 1985 av Birgitta Harsten-Nilsson, Husmansvägen 25 G, Lund. Km 73131. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.25 Kataloger, 3 st, till utställningar där Karolina Nilsson, Värmö nr 6, Billeberga haft textilier utställda. 1915-1917. Gåva 1985 av Astrid och Stigåke Wermén, Torekov. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.26 Vävböcker som tillhört Karolina Nilsson, 1876-1968, Värmö nr 6, Billeberga. Gåva 1985 av Astrid och Stigåke Wermén, Torekov. Diverse Arkivalier 1985.*[ I Kulturens Arkivbok nr 5 så står det gåva enligt Arkiv 149.26, men enligt texten har Kulturen kommit fram att det är samma förvärv som Arkiv 149.25]*
1Arkiv 149.27 Bouppteckning efter gårdsdrängen Per Nilssons avlidna hustru Hanna Olsson den 1/2 1906. Gåva 1985 av Ulla Johansson, Vinkelvägen 15, Staffanstorp. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.28 Kvitton insatta i ringpärm på lån från Kulturen 1981-1984. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.29 Soldatbog for Niels Mikkelsen född i Vorladegaard den 27/1 1881. Gåva 1885 av Birgitta Mikkelsen, Resedavägen 45 A, Åkarp. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.2 Lagerbok 1935-1957 från Anderbergs lanthandel i Lövestad. Inköpt 1985 av Ebbe Anderberg V. Rönneholmsvägen 70, Malmö och Knut Anderberg, Enviksvägen 22, Höllviken. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.30 Kontrabok mellan jägaren N.Mikkelsen, Torup och Erland Linse, Bara 1936-1938. Gåva 1885 av Birgitta Mikkelsen, Resedavägen 45 A, Åkarp. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.31 Psalmbok från 1824 som tillhört J.B. Otterström. 12,7x8 cm. Gåva 1985 av frk. Lizzie Hedenborg, Jörgen Anchergatan 13 B, Malmö. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.32 Evangeliebok från 1824 som tillhört J.B. Otterström. 12,7x8 cm. Gåva 1985 av frk. Lizzie Hedenborg, Jörgen Anchergatan 13 B, Malmö. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.33 Poesialbum, märkt J.B. Otterström, maka till givarens morfaders farbror Carl Johan Danielsson i Lund. 9,8x14 cm. Gåva 1985 av frk. Lizzie Hedenborg, Jörgen Anchergatan 13 B, Malmö. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.34 Poesialbum, märkt J.E. Otterström, den 15 november 1813, troligen en syster till J.B. Otterström. 9,5x16 cm. Gåva 1985 av frk. Lizzie Hedenborg, Jörgen Anchergatan 13 B, Malmö. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.35 Vykort, en bunt ca 100 st, vy av affären A.W. Bruuns Eftr, Lund sett från gatan. Gåva 1970 av fru Anna Hanssons dödsbo, Klostergatan 10, Lund. KM 62197. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.36 Flickkalender med evighetskalender, "Universal- Plånboks Inlägg", tryckt häfte i rött skinnband med guldtryck "Carlshamns Punschfabriks Aktiebolag". 13,5x8,5 cm. Gåva 1983 av advokat Gunno Fries, St Södergatan 58, Lund. KM 72222. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.37 Handbok för underlydande loger av "Independent order of good templars". Tryckt i Göteborg 1882. Har tillhört logen Stjernbaneret i Lund. Gåva 1983 av IOGT, Lund gm Åke Elmér, St Laurentigatan 14 C, Lund. KM 73213, Uppgiftsbok 620. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.38 Charter till logen Axel Gyllenkrok från Internationella Godtemplarorden 1888. 56,5x43,5 cm. Gåva 1983 av IOGT, Lund gm Åke Elmér, St Laurentigatan 14 C, Lund. KM 73214. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.39 Charter till logen Syskonhemmet från Independent Order of Good Templars. Sveriges storloge 1885. 56,5x43 cm. Gåva 1983 av IOGT, Lund gm Åke Elmér, St Laurentigatan 14 C, Lund. KM 73215. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.3 Kontraböcker, 6 st, från 1899, 1900, 1907, 1909, 1912 och 1921-1924 för snickaren och byggmästaren S.Anderberg, Lövestad. Inköpt 1985 av Ebbe Anderberg V. Rönneholmsvägen 70, Malmö och Knut Anderberg, Enviksvägen 22, Höllviken. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.40 Charter till ungdomslogen Gyllenstjerna från Independent Order of Good Templars 1883. 54x42,5 cm. Gåva 1983 av IOGT, Lund gm Åke Elmér, St Laurentigatan 14 C, Lund. KM 73216. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.41 Stamtavla efter åboen Olof Jeppson, Lilla Råby död 1710. 57x280 cm. Undertecknad E. Teffel Malmö 1936. Gåva 1984 av Margareta Westerblom Kungsgårdsvägen 10, Falun. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.42 Affisch, 63,5x45,5 cm för Sydsvenskan. "Lundagårdsprofilen" nedtecknade av Oscar Antonsson för Sydsvenskan på 1920-talet. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.43 Affischer, 4 st, Sverige är fantastiskt från tåget, reklam för SJ från 1980-talets bröjan. 100x62 cm. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.44 Receptsamling som tillhört häradsskkrivare Johan Adolf von Friesen 6/11 1826-5/1 1893 i Västbo fögderi med boställe i Kulltorp. Gåva 1985 av Sten von Friesen, Kulramsvägen 5 e, Lund. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.45 Poesialbum från sekelskiftet 19,5x13 cm. Gåva 1985 av Margareta Wangö, Halmstad. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.46 Upp- och AvskrivningsQvittens, Skandinaviska Kreditbolaget, Kristianstad 1912. Gåva 1985 av Sven Ivar och Lena Pernerup, Kristianstad och Karin Pernerup, Uppsala. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.47 Sedlar, tyska, 9 st, från 1922-23 och 1 rysk från 1918. Gåva 1985 av Sven Ivar och Lena Pernerup, Kristianstad och Karin Pernerup, Uppsala. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.48 Program för Fottoarteaterns pjäs Gycklarnas Hamlet av PC Jersild på Kulturen 1985. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.49 Programblad för aktiviteter på Kulturen våren 1985, 2st. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.4 Försäljningsbok 1921-22 från Anderbergs Lanthandel i Lövestad. Inköpt 1985 av Ebbe Anderberg V. Rönneholmsvägen 70, Malmö och Knut Anderberg, Enviksvägen 22, Höllviken. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.50 Karta över Norra stjärnhimmeln. Bihang till Astronomi utgiven av C. Randahl och B. Söderborg. Stockholm 1972. Gåva 1980 av Nils Hansson, Astronomiske Institutionen, Lund. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.51 Gratulationskort från 1888. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.52 Minne av konfirmationen från 1891. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.53 Inbjudan att närvara vid Anna Petterssons begravningsakt i Halmstad 1895. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.54 Fotografi av musicerande barn. Fotografi Clemens Seeber, Chemnitz. 9,5x14,5 cm. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.55 Protokollsutdrag från Kungl. Patriotiska Sällskapets sammankomst den 24 mars 1911 med beslut att tilldela Kerstin Nilsson sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.56 Telegram, 3 st, varav 1 från 1928. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.57 Fotografi av död person liggande i öppen kista. 15x21 cm. Axel Lindahls fotografiaffär, Stockholm. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.58 Program till professor Roberths trolleriföreställning. Tryckt i Stockholm utan årtal. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.59 Gästbok till Kulturens utställning Johan C .W. Thyéren- legendarisk lundaprofessor 28/4-15/9 1983. Gåva 1979 från Lunds socialförvaltning. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.5 Årsomsättning 1922-1958, fodervaruförsäljningen 1925-1965, magasinsammandrag 1928-1960 och sammandrag av träförsäljningen 1928-1965 hos Anderbergs lanthandel i Lövestad. Inköpt 1985 av Ebbe Anderberg V. Rönneholmsvägen 70, Malmö och Knut Anderberg, Enviksvägen 22, Höllviken. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149. 60 Skiss på papper till medalj Fabriks- och Handtverksföreningen i Lund med utseende snarlikt KM 73.114. Sign 17/4 AK samt J.A Kastman, Lund i blindstämpel. Gåva 1985 av Ingeborg Kastman, Göteborg. KM 72.120. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.61 Fotografi, "konfirmationsminne", som tillhört förrådsförvaltaren vid Malmö-Simrishamns järnväg Frans Reinhold Norrman, som komfirmerades den 17/4 1897. Kyrkointeriören med altaret är St. Petri kyrka i Malmö och prästen är sedermera lektorn och prosten i Skabersjö fil. och teol. dr Wilhelm Hedqvist. Gåva 1985 av Elisabeth och Carl A. Lundell, Mogtan 17, Örebro. Elisabeth Lundell är dotter till Frans Reinhold Norman, Se brev från Herman Schlyter 31/7 1985. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.62 Notesbok, 9,5x 8 cm tillhört Dr Göran Brunius. KM 23015. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.63 Planscher, 20 st, träsniderimönster i fornnordisk och allmogestil tecknade av Otto Björlin. Stockholm 1900. Gåva 1981 av Margareta Thånell, Pedellgatan 7, Lund. KM 71384. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.64 Svensk Folktidning 17/3 1882. Gåva 1981 av Margareta Thånell, Pedellgatan 7, Lund. KM 71386. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.65 Redovisningshandlingar från Lunds kommuns överförmyndarnämnd omfattande åren 1945-1981 för Anna - Maria Lundeberg. Lund 7/4 1982. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.66 Tidningsurklipp åren 1910-1930 från konserter där musklärarinnan Sigrid Christersson, Växjö medverkat. Gåva 1985 av Bertil Chistersson, Björkvägen 9, Bjärred. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.67 Tillkännagivande att följande personer avlildit: källaremästare Johan Christersson 8/9 1908, hans hustru Maria Sofia Christersson 17/7 1907 och deras son Thor Arvid Christersson 5/8 1901. Gåva 1985 av Bertil Chistersson, Björkvägen 9, Bjärred. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.68 Bouppteckning efter sjukgymnasten Inga Christersson, Växjö 1874-1953. Gåva 1985 av Bertil Chistersson, Björkvägen 9, Bjärred. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.69 Bouppteckning efter musiklärarinnan Sigrid Christersson, Växjö 1877-1942. Gåva 1985 av Bertil Chistersson, Björkvägen 9, Bjärred. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.6 Prisbok, trävaruhandlarnas från början av 1960-talet. Ringpärm. Inköpt 1985 av Ebbe Anderberg V. Rönneholmsvägen 70, Malmö och Knut Anderberg, Enviksvägen 22, Höllviken. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.70 Aktiebrev i Wexiö- Tingsryds järnvägsaktiebolag á 100:- kronor från 1919. Har tillhört Bertil Christerson. Gåva 1985 av Bertil Chistersson, Björkvägen 9, Bjärred. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.71 Hushållskassabok för sjukgymnasten Inga Christerson för 1944. Gåva 1985 av Bertil Chistersson, Björkvägen 9, Bjärred. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.72 Annons från Blekinge läns tidning 18/5 1854 angående försäljning av originalbrev till och från Bengt Nodenberg samt sällsynt fotografiskt material om Bengt Nodenbergs tavlor samlade av G. J:son. Karlin samt kopia av brev från Axel Gauffin, Nationalmuseum till kyrkoherde Anders Helgesson, Stehag 16/1 1927 angående Bengt Nodenbergs gåva till Kulturen av skisser och målningar. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.73 Gesällbrev för Jöns Pehrsson Möller född 1841. Utfärdat i Lund den 6/10 1865. Gåva 1985 av okänd. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.74 Fotografi från skolgård med lekande elever 20x25,5 cm. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.75 Program för aktiviteter på Kulturen våren, och sommaren 1981. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.76 Reklamtryck, 3 st, för Bloms tryckeri AB, Lund tryckta på Kulturen den 6/10 1985 under utställningen "Levande Hantverk". Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.77 Program till Kulturens julstök 1985. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.78 Program, 2 st, till Östarpsdagen 1985. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.79 Tidningen Arbetet för den 5/7 1930, nytryck gm Jonsson för arbetarbostaden i samband med öppnandet 1985. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.7 Prisbok, lanthandelns från början av 1960-talet. Ringpärm. Inköpt 1985 av Ebbe Anderberg V. Rönneholmsvägen 70, Malmö och Knut Anderberg, Enviksvägen 22, Höllviken. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.80 Fotografier, 6 st, från uställningen "Förr och framöver" 1982. Foto Lars Westrup. E 632:1-6. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.81 Fotografier, 6 st, Skurups mejeri 1930-40-talet. Repro efter fotografier tillhörande Barbro Hultgren, Torna Hällestad. Repro L. W. 1985. E663:1-6. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.82 Mönsterritningar, 4 kartonger, Neustes allgem. Journal für Tischler 1857-60 efter möblelsnickaremästare Hans Westdahl Sövdeborg. Hans Westerdahl född i Sövde 1781 död 19/12 1859 i Sövde. Hustrun Maria Pettersson född i Småland den 2/9 1799 död i Sövde 6/6 1878. Köpt 1985 för 2500:- av Karin och Georg Svensson, Vanåsgatan 108, Malmö. Hans Westerdahl var Karins Svenssons mors farfar. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.82 Program för aktiviteter på Kulturen hösten 1984. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.83 Färgfotografi av chiffonje tillverkad av Hans Westerdahl. Troligen finns ytterligare 1 chiffonje hos Carl Piper på Högesta. Gåva 1985 av Karin och Georg Svensson, Vanåsgatan 108, Malmö. Hans Westerdahl var Karins Svenssons mors farfar. Diverse Arkivalier 1985.*
1Arkiv 149.85 Almanackor, 2 st, för 1889 och 1895. Gåva 1985 av Karin och Georg Svensson, Vanåsgatan 108, Malmö. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.86 Gruppfotografi, 2 st, det ena studentmöte i Joh. C. W. Thyréns hem, Stora Kyrkogatan 9, Lund. Thyrén stående t. v. det andra Joh. C. W. Thyrén 4:e man från vänster. 17x23 och 15,5x22 cm. Gåva 1983 av Nocke Svensson, Lund. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.87 Dokumentation av utställningen om Joh. C. W. Thyrén på Kulturen 1983 och därmed insamlat material. A-4 pärm. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.8 Räkningar till Ernst J. Anderberg, Lövestad insatta i ringpärm. 1920-talets början. Inköpt 1985 av Ebbe Anderberg V. Rönneholmsvägen 70, Malmö och Knut Anderberg, Enviksvägen 22, Höllviken. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 149.9 Bilder, stereoskoptiska, 235 st från 1868-1890-talet, topografiska, Europa. Gåva 1985 av Per Brunner, Klippan. Diverse Arkivalier 1985.
1Arkiv 150.100 Glasplåtar, 2 st, av likvagn och 1 st av död i sin kista (troligen Torsten Johansson i Skåparyd). Gåva 1981 av fil dr Sten-Bertil Vide, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.101 Fotografier, 4 st, med motiv från Visby. 10x6,5 cm. Gåva 1981 av Karin Edelberg-Ander, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.102 Fotografier, 34 st, färglagda, på svenska allmoge dräkter. 10x6,5 cm. Kongl. Hoffotograf W. A. Eurenius, Stockholm. Gåva 1981 av Karin Edelberg-Ander, Trelleborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.103 Poesialbum med pärmar av vinröd sammet, från åren kring sekelskiftet på den främre pärmen märke efter sköldformad dekor, 17,5x11.5 cm. Har tillhört givarens moder Matilda Svensson. Gåva 1981 av fil dr Ste-Bertil Vide, Lund. KM 71637. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.104 Vykort med kallese till sammanträde i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Malmö. Poststämpel 26/5 1906. Har tillhört givarens faster fru Gerda Örtenholm f. Zadig 1885-1954, Malmö. Bosatt i Bjuv där maken överingejören Örtenholm var chef för Höganäsbolagets gruvor. Gåva 1985 av fru Birgitta Gibe, f. Zadig, Lund. KM 74218. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.105 Bouppteckning på kvarlåtenskap efter rådmannen i Bogesund Sal. Håkan Andersson. Dat. den 19/10 1689. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.106 Bouppteckning efter hustrun Boel Pehrsdotter, Lydestad by vid Rosendal, Kropps sn, Luggude hd. Dat. 18/1 1841. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.107 Beskrivning av gård i Ö. Tveet, Silvåkra sn bebodd av tre bröder till Maria Carlsson, Silvåkra av Märta Lindström 1959. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.108 Trycksaker från Lunds studentkårens karneval 1986. Tåg- och karnevalsprogram karnevalstidning, sångbok, program till kabare Gelinjal. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.109 Aftal och Prislista mm för lantarbetare vid Höganäs-verken under tiden 1/8 1907 till 24/10 1909. 2 st. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.10 Ritningar, 10 st, till Ekeby sparbank 1916. 46x37 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.110 Möbelskisser, 2 blad, av Tora Vega Holmström som 1897 var i Köpenhamn i en möbelhandel för att bli möbelarkitekt. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.111 Reliker, 4 st, 1 saknas 1986. Lemningar af omhöljet å ett vaxsigill på ett pennbref undertecknat af Konung "Magnus Ladulås". Bit af tapet från Ebba Brahes sängkammare. af egyptisk pelare i Berlin Museum 1863. Gåva av okänd 1953. KM 48746.4 Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.112 Vykort, 4 st, med motiv i färgtryck från Kulturen, 1900-talets början. Gåva 1986 av Marianne Kock, Parkgatan 12, Södertälje. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.113 Förteckning över böckerna i Västra Vrams prästgård efter renoveringen 1986 på Landsarkivet. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.114 Bilder använda till Östarpsutställningen 1986 "Här skall bröllopet stånda". Uppklistrade på 2 ark. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.115 Program till Kulturnatten i Lund den 20/9 1986. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.116 Evenemangskalender för Kulturens sommar, 1 st och för Kulturens höst, 2 st, 1986. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.117 Julkalender, Kulturens för 1986, 2 st. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.118 Reklamaffisch för Lemonad-Substans, amerikanskt lemonadpulver. Generalagent för Skandinavien-Tekniska Aktiebolaget Thule, Ockelbo. 82x54 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.119 Uppteckningar, 3 st, rörande Östarp vid 1900-talets början. Upptecknade av Nils Nilsson efter Anette Jönsson 1980. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.11 Ritning till nybyggnad å tomt nr 1 i kv. Fortmeijer i Ystad från 1937. 43x37 cm (I Biblioteks Arkivet nominalkatalog, kort 150.11: står det 43X39]. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.120 Katalogkort, 25 st, med motiv från livets högtider. Har sorterats ut av Ann-Chalotte Weimarck 1986. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.121 Reklambroschyr för "Rundan". Turist- och rundturstrafik i Malmö hamnar och kanaler under 18 broar från 1847. Gåva 1986 av Helga Nilssons sterbhus, Fjelievägen 15 B, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.122 Broschyr för järnvägslinjen Malmö-Oslo 1939 med karta, tidtabell och matsedel. Gåva 1986 av Helga Nilssons sterbhus, Fjelievägen 15 B, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.123 Matsedel från Hästsko-Baren 25/6 1934. Gåva 1986 av Helga Nilssons sterbhus, Fjelievägen 15 B, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.124 Etiketter för hemkonservering från Esseltes Göteborgsindustrier AB. 6 kartor - 3 storlekar. Gåva 1986 av Helga Nilssons sterbhus, Fjelievägen 15 B, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.125 Recept, handskrivna, från kursen i hushållsgöromål å Lunds stads lärlings- och yrkesskolor läsåret 1932-1933, 2 anteckningsböcker och från fortsättningskursen vt 1937, 1 anteckningsbok samt från kursen ht 1946, 1 anteckningsbok för Helga Nilsson, Möllegatan 11, Lund. Gåva 1986 av Helga Nilssons sterbhus, Fjelievägen 15 B, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.126 Fotografier, 5 st på kartong från dödsboet efter Helga Nilsson, Lund. Gåva 1986 av Helga Nilssons sterbhus, Fjelievägen 15 B, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.12 Löpsedlar, 12 st, från den 19 november 1943 i samband med bombfällning över Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.13 Reklam för Sydsvenska Konstindustrilotteriet i Lund. 8:de serie 1901 50x32 cm, 9:de serie 1902 50x32 cm och 1:sta dragningen 1930 26x35 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.14 Affischer, 21, till huvudsakligen textilutställningen från 1960- och 1970-talen. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.15 Särtryck ur SDS den 12/9 1971, 3 st. Folkdräkten kommmer tillbaka, 58x44 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.16 Kulturens Skolprogram för grundskolan utarbetat av Eva Dahl, Rose-Marie Gerlach och Pernilla Liljeqvist 1986 2 st. Diverse Arkivalier 1986.*
1Arkiv 150.17 Kassabok 1877-1879 vid Esperöds Ångqvarn. Gåva 1986 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Hittades i soptunna på Sunnanväg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.18 Brevkopiebok 20/9 1876 - 9/2 1877 vid Esperöds Ångqvarn . Gåva 1986 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.19 Reskontra 1903-1907 tillhörig firma i Hörby. Gåva 1986 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.1 Dagböcker, 29 st, från åren 1937-43 och 1945-66 som tillhört lantmästare Gunnar Silfverberg, Hoby boställe, Lilla Harrie. Gåva 1986 av Lars Göran Strömbleck, Hagtornsgränd 10, Lund . Diverse Arkivalier 1986.*
1Arkiv 150.20 Fotografier och Vykort som har tillhört seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.21 Årskort i Svenska Turistföreningen åren 1910-1918 och 1920-1926 för B. Oldén. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.22 Rabattkort till utställningen i Lund 1907 för Emelie Nilsson. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.23 Bokmärke med monogram C N och ankare. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.24 Inbjudan att närvara vid dopakt i Hörby den 22/8 1896. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.25 Inbjudan att närvara vid vigselakter, 11 st, mellan åren 1890-1916. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.26 Gratulationskort, 5 st, från sekelskiftet. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.27 Tidningsnotis angåend luftskosvindlaren Ernst Algot Persson och brev från makan till farmodern dat Malmö 1/4 1930. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.28 födelsedagstelegram, Svedala 1926. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5A, Lund genom I. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.29 Fotografi, exteriör av Tyringe Gästgivaregård med personal vid varandra, sign. " Blomgren Atelier Klippan", monterad på kartong bildyta 17x23 cm. Gåva 1980 av frk Betty Hansson, Fjelievägen 14, Lund. KM 71478. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.2 Möbelritningar utförda av snickaremästare Ernst F. Ohlsson Hökvägen 14, Lund enligt följande: möbelritningar 33 st, möbelskisser 21 st, möbelplanscher 24 st, ornament 8 st, rum 4 st. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.30 Anmodan att närvara vid begravningsakter, dödsrunor, agenda åren 1870-1952. Gåva 1980 av dödsboet efter seminarielärare Berndt Oldén, Karl XI gatan 5 A, Lund genom J. Bergman, Bangatan 31, Göteborg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.31 Anmodan att närvara vid begravningsakter, 2 st från 1892 och 1893. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.32 Fotografier, 4 st, från 1920-talet. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.32 Säsongkort till utställningen i Lund 1907 för doktor Henrik Ryberg, Lund. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.34 Reklam från AB Nordiska Kompaniet angående tobaksvaror månaden innan tobaksmonopolets ikrafträdande 1 november 1915. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.35 Reklam för fabriken Carls oxid-tvål, Malmö 1901. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.36 Kvitto på terminsavgift till Medicinska föreningen för kandidat Henrik Ryberg, Lund 1890. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.37 Jernvägsfraktsedel för stadsläkare Ryberg, Lund från 1891. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.38 Mönsterblad, en samling. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.39 Kontrabok. Universitets Apoteket Svanen med doktor e. m. Ryberg, Lund för 1939. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.3 Affischer till Finlands hjälp från år 1940. Finlands sak är din - kom med i Friviligkåren. 50x35 cm 9 st,70x50 cm 18 st och 100x70 cm 20 st. Ett folk är i fara du kan hjälpa. 70x40 cm 7 st. Finlands sak är vår. Frivilligbyrån. 70x50 cm 12 st. Svenska kvinnor giv Finland jaktplan 50x34 cm 5 st och 70x50 cm 1 st. Finlandsreserven 49x35 cm 18 st. Frivilliga till Finland. Upplysningar lämnas här. 50,5x32,5 cm 4 st. Finlands sak är vår. Bär Finlandsnålen 50x35 12 st. Gästspel av svenska tetern, Helsingfors 70x50 cm. Finlandsoarén 5/2 1940 i Akademiska Föreningens stora sal. 78x50 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.40 Kokbok som tillhört Regina Nordenfelt gift Grill från Godegård. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.41 Hotellräkning från Hotel Kongen af Sverige, Havnegade 53, Köpenhamn från 1890. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.42 Räkning från skomakare O. Håkansson, Lund till doktor Ryberg, Lund 1901. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.43 Reklam för cykel & symaskinsfirman J. & C. Lindelöf, Lund. Sekelskiftet. Gåva av fru Margit Ryberg, Ö. Vallgatan 41, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.44 Avgångsbetyg från folkskolan i Huaröd för flickan Anna Andersson å no 10 Huaröd född den 25/10 1877. Gåva 1986 av sonen Nils Adler, Hyacintgatan 27:9, Malmö. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.45 Följetonger av Per Persson signaturen Biarn. Hat och kärlek eller ett barnhusbarn-romantiserad skildring för Y. A. 2 band. En ädlingtidsbild från början av femtonhundratalet upptecknad för Simrishamnbladet. 1 band. 1895. Har tillhört dottern avlidna tandläkaren Boel Olsson, Lund. Gåva 1986 av Iris och Henry Olsson, Stenviksvägen 28, Öxelösund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.46 Vykort, 120 st, svenska, från ca 1930-1955, huvudsakligen adresserade till Vera Siewert. Gåva 1986 av Vera Siewert, Ramels väg 45, Malmö. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.47 Fotografier, 5 st, på ritningar avbildade i vägledning På Kulturen i Lund från 1982. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.48 Fotografier, 6 st, i utställningen Baltiskt silver i svensk ägo på Kulturen 1986. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.49 Fotografier, 4 st, till ritningar från silversmeder i Baltikum i utställningen Baltiskt silver i svensk ägo på Kulturen 1986. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.4 Affisch. Barnens Dag i Lund 13-21 maj 1944, 100x70 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.50 Almanack för 1861 med personliga anteckningar. Har tillhört smeden och skjutsmästaren i Tomelilla. Gåva 1986 Marga Kilefors, Lyckeby. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.51 Vägledning i korrekt herrklädsel - rätt klädd vid varje tillfälle med illustrationer hur man knyta slips och fluga. 1940-talet. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.52 Sverige, Namnlista och Kartskisser till kartritningskursen Hemlandet årgång 1934. 11,5x15 cm. Gåva 1986 av Gunno Fries, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.53 Tillkännagivande att f.d. kaptenen och direktören vid Trollhätte kanal och slussverk Jacob Olbers avlidit 1830. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.54 Anmodan att med sin närvaro hedra avlidne hovrättsrådet och riddaren Gustaf Erik Wetterström, Kristianstads vid dennes begravning 1840. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.55 Köpehandlingar åren 1884-1889 angående fastigheten littera CC inom egendomen Spoletorp, Lund. Gåva av Sune Jonsson, Långgårdsgatan 9, Malmö. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.56 Utdrag av inteckningsprotokoll hållet vid rådstuvurätten i Carlskrona den 13/12 1897 och dito vid lagtina vårtinget vid Östra härad i Lyckeby den 14/2 1898. Gåva av Sune Jonsson, Långgårdsgatan 9, Malmö. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.57 Karta över ett Åkarps fastighetsaktiebolag tillhörigt jordområde litt b avsett avsöndras från lägenheten Björka nr 1 (Åkarp 1:43), avsöndrad från 1/6 mlt Åkarp 1³ i Burlövs sn, Bara hd 1923. Gåva av Sune Jonsson, Långgårdsgatan 9, Malmö. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.58 Lottsedel i lotteri till förmån för södra Sveriges kulturhistoriska museum 1890. Gåva av Sune Jonsson, Långgårdsgatan 9, Malmö. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.59 Andelsförbindelse i upptaget lån å tiotusen kronor av medlemmar i Sällskapet i Lund från 1906. Gåva av Sune Jonsson, Långgårdsgatan 9, Malmö. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.5 Affischer, 2 st, Hembygdens dag i Hälsingborg i samband med utställningen H 55, 70x60 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.60 Aktiebrev, 6 st, i Alb. Söderberg & Co Intressenters Aktiebolag, Stockholm, 2 st från 1907 och 1918, Aktiebolaget Kafè Blå Bandet i Lund från 1904, Lunds Dagblads Förlagsaktiebolag från 1912. Aktiebolaget Baltic, Stockholm från 1921 samt Aktiebolaget Practia comp. ltd. Rydsgård från 1923. Gåva av Sune Jonsson, Långgårdsgatan 9, Malmö. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.61 Vykort, 12 st, 2 st av varje med Jette Stoltz motiv. 16,5x16,5 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.62 Evenemangskalender våren 1986 för Kulturen, 2 st. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.63 In- och Utskrivningsbok för lärlingar i Reval, omfattande åren 1753-1865. "Das Löbligen Ehrbaren Amte der Gold und Silber arbeiter in Reval. Ein und Ausschreibebuch omgefangen 1753. Für die Lehrjungens mitt angefängter Ordnung für die Selben." Privat ägo. Fotostatkopia. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.64 Skråordning, guldsmedsämbetets i Reval skråordning. "Reformirte Amktsordnung der Goldschmiede Zünft". Handskrift på pergament 1635. Inbunden 1757. Privat ägo. Fotostatkopia. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.65 Schragen des Revalschen Silberarbeiter-Amts. Reval 1885. Privat ägo. Fotostatkopia. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.66 Fotografier, 11 st, till Maria Cinthios uppsats De första turerna, Kulturen 1980. Diverse Arkivalier 1986
1Arkiv 150.67 Diabilder, 10 st, samt häfte som berättar hur Stockholmsbarnen hade det förr i världen. Materialet kommer från utställningen Barn i Stan på Stockholms Stadsmuseum 1977. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.68 Fotografier, 12 st, från Karlin-utställningen på Kulturen 1982. 18x24 cm. E 542:1-12. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.69 Fotografier, 3 st, från Höstmarknader på Kulturen, 1900-talets början. 18x24 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.6 Affischer, 3 st, med reklam för FBU Frivilliga Befälsutbildning från 1940-talets mitt, 69x64 cm, 70,5x49,5 cm och 35x25 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.70 Fotografier, 2 st, på Bernhard Olsen i arbete tagna av Axel Olsson. 18x24 cm. E 543:1-2. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.71 Fotografier, 15 st, från Nordiska Industri och Slöjdutställningen i Malmö juni-september 1896. Utställningsområde nuvarande Regementsgatan-Kungsparken. Gåva 1981 från Göteborgs Historiska Museum. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.72 Adress till auktionsförrättare Per Persson på 70-årsdagen från Föreningen för Fornminnes-och Hembygdsvård i sydöstra Skåne. Dat. Simris 10/9 1940. Gåva 1986 av Iris och Henry Olsson, Stenviksvägen 28, Oxelösund. Har tillhört dottern avlidna tandläkaren Boel Olsson, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.74 Kallelse till ledamot av Kulturen för auktionsförrättare Per Persson år 1938. Gåva 1986 av Iris och Henry Olsson, Stenviksvägen 28, Oxelösund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.75 Betyg i praktiska vävnadsslag, konstvävnad, gobelinvävnad och teoretisk kurs för Anna Mårtensson som genomgott fullständig kurs i Malmöhus läns hemslöjdsförenings vävskola 1910-1911. Gåva 1986 av Iris och Henry Olsson, Stenviksvägen 28, Oxelösund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.76 Stamtavla för fornforskaren och styrelseledamoten i Kulturen friherre Klas Kurck t. Rynge. 1919. Gåva 1986 av Iris och Henry Olsson, Stenviksvägen 28, Oxelösund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.77 Stamtavla och anteckningar för släktforskning till auktionsförrättare Per Persson, Simrishamn f. 1870. Gåva 1986 av Iris och Henry Olsson, Stenviksvägen 28, Oxelösund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.78 Gruppfotografi, 17x23 cm, fotograf Carl O. Ohlsson, Simrishamn, 1900-talets början. Gåva 1986 av Iris och Henry Olsson, Stenviksvägen 28, Oxelösund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.79 Fotografier, 20 st, använda och/eller inlånade för utställningen Förr och framöver 1982 på Kulturen. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.7 Affisch för tidningen Mitt livs novell. 70x50 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.80 Skrift tillägnad Gillis Hammar den 14/4 1967 Kämpande demokrati. Gåva 1985 av Arnold L. Larsson, Sätunavägen 16, Märsta. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.81 Tidningsartiklar med kommentarer och brev av Arnold L. Larsson, kommentarer 1982 av Arnold L. Larsson till en reseskildring till Palestina 1938, dagbok förd av Arnold L. Larsson under resa till Israel 1981. Gåva 1985 av Arnold L. Larsson, Sätunavägen 16, Märsta. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.82 Inventarieförteckning på Lunds studentsångförenings arkiv från den 19/1 1968 av arkvarie Jan Gerber samt accessionen för arkivet 1967 och 3 tidningsurklipp från 1968. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.83 Tuschteckning av Kristian Holmqvist, Lund 1978 till Bengt Sjögrens uppsats i Kulturens årsbok 1980 Humlarödshus fälad - Kulturens "orkidéreservat", 26,5x10,5 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.84 Fotografier och tidningsurklipp från Gustaf Nilssons hattaffär Lund och Amy Ledins verksamhet som hattsömmerska. Gåva 1986 av sterbhuset efter hattsömmerskan Amy Ledin, Bjärred gm fru Maj-Britt Ekholm, Bjärred. KM 74185. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.85 Förteckning över Biblioteca Stobeana på Universitetsbiblioteket i Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.86 Beställningslistor på persedlar samt kvitton på tillfälliga lån från Tygavdelningen vid I 7, Revingehed för vapenutställningen på Kulturen i Lund 1947. Gåva 1986 av Karin Blomqvist, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.87 Förteckning över Per Axel Ohlssons skissböcker på Kulturen. Gåva 1986 av Karin Blomqvist, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.88 Programtidning för Östarpsdagen 1986. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.89 Avdragsbilder, ett ark, polykromt tryck ihopvikt i omslag med bild och text. "Abziehbilder. Nordische Trachten und Häuser". 17x12,5 cm. Köpt 1982 av dödsboet efter lantbrukaren och organisten Olof Svensson, Fränninge. KM 71945. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.8 Ritningar, 2 st, Malingsbo herrgård, Kopparbergs län. Utredningsskiss från 1971 och förslag till kursgård från 1973. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.90 Reklam för förhydningspapp tillverkat av Munksjö pappersbruk i Jönköping, före 1907. 12,5x22 cm. Upphittat på Gamlegården, Östarp. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.91 Kassabokföring för hushåll åren 1868-1892 förd av folkskollärare Per Elander, Marieholm och Göteborg. Gåva 1986 av Elna Floberg, 4-dalersgatan 44, Göteborg. Per Erlander morfar till Elna Floberg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.92 Släktkrönika i 2 delar av Caisy Elander och Elna Floberg. Del 1. Per och Elna Elander samt deras släktingar. Del 2. Per och Elna Erlanders barn och deras familjer. Gåva 1986 av Elna Floberg, 4-dalersgatan 44, Göteborg. Per Erlander morfar till Elna Floberg. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.93 Vykort, 10 st, med motiv från Falu gruva och och Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 1970-talet. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.94 Ransoneringskort från 2:dra världskriget. Gåva 1981 av fil dr Sten-Bertil Vide, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.95 Mönsterblad för broderi "Bilaga till Allers Mönster-Tidning nr 16, 1925" med beskrivande texter, blått och svart tryck på gult papper. 58x78 cm. Gåva 1981 av fil dr Sten-Bertil Vide, Lund. KM 71638. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.96 Fotografi, gruppbild av soldater i uniformer modell ä med 2 fanor, Revingehed omkring 1900, C. O. Vide liggande till höger. 15x22,5 cm. Gåva 1981 av fil dr Sten-Bertil Vide, Lund. KM 71633. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.97 Kontrabok för C. J. Anderssons affär i Maglehem 1864-74. Har tillhört Ingemar Ingers, Lund. Gåva 1986 av docent Nils Lewan, Svenska vägen 19, Lund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.98 Födelsedagsbok till uppbyggelse, åminnelse och bön för Nanna Stenberg 1881. 12x7 cm. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.99 Kortbrev, 3 st, oskrivna "Svea-Brev" olika nyanser av gulbrunt med meleringar i tillhörande kuvert melerat i blått. 10,5x16 cm. Från givarens föräldrahem. Gåva 1981 av fil dr Sten-Bertil Vide, Lund. KM 71639. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 150.9 Reklammaterial för Håll Skåne rent och Håll Sverige rent. 1970-talets början. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 151. A. Trycksaker 1. Wiwen Nilssons verksamhet. Publicerat. Opublicerat. 2. Övrigt. B. Handskriftsmaterial 1. Korrespondens till och från myndigheter, privatpersoner. 2. Prislista. 3. Namnteckningar och medföljande brev. 4. Förteckningar och kartor över ägare till silver, kyrkliga och privat. C. Negativsamling 1. Wiwen Nilssons arbetsbilder verkstaden. 2. Affären. 3. Skyltning. 4. Produkterna. a. kyrkligt. b. Profant. (se separat lista i kartong C 4.a). 5. Hem och familj, bilen. 6. Övrigt. D. 1. Wiwen Nilssons arbetsbilder verkstaden. 2. Affären. 3. Skyltning. 4. Produkterna a,kyrkligt b, Profant c, Album (se separat lista i kartong D.4.a). 5. Hem och familj, bilen. 6 Övrigt. a, film. E. Handteckningar. F. Förarbeten, Mönsterteckningar, Skisser Mallar. a; kyrkligt, b; Profant (se separat lista i kartong Fa). G. a; A. Nilssons mallar. b; PM rörande boken om Wiwen Nilsson av Bengt Bengtsson. c; Förteckning över brev från GAN. d; Upprop Wiwen Nilsson 70 år. e; Diplom. Gåva 1978 av Märta Wiwen-Nilsson, Thulehem, Lund. KM 74242. Wiwen Nilssons Arkiv.
1Arkiv 152.1 Arbetsmaterial. Kersti Holmquists arbetsmaterial till boken Wiwen Nilsson silversmeden, utgiven 1990 av Kulturen, Lund. 4 A-4 pärmar och 1 HO-kartong.
1Arkiv 152.73 Tackbrev, 2 st, från Kulturen, Lund till tandläkare Boel Olsson, Lund 15/2 1973 och 1/9 1983. Gåva 1986 av Iris och Henry Olsson, Stenviksvägen 28, Oxelösund. Diverse Arkivalier 1986.
1Arkiv 152. A. Kortregister/Lappkatalog över Wiwen Nilssons produktion i privat och offentlig ägo. B. Intervjuer, Bandinspelningar. C. Fotografisamling. Diabilder. D. Tidningsurklipp 1920-40. E. Trycksaker. Kataloger. Vernissagekort. F. Handskriftsmaterial. Gåva 1978 av Märta Wiwen-Nilsson, Thulehem, Lund. KM 74247. Wiwen Nilsson, Museets Dokumentationsarkiv.
1Arkiv 153.10 Förteckning över praktiserande läkare, veterinärer och tandläkare mm i Lund utgiven av apoteket Hjorten i Lund 1936. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.11 Räkningar, 8 st, 2 st från Lundaortens Mejeriförening 1935 och 1936, 4 st från AB Albin & G.Andersson, Lund angående koks från 1964-1965, 1 st från Lunds stads gas- och elektricitetsverk från 1938 och 1 st på skolmaterial från 1938. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.12 Tidningsurklipp angående handarbete. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.13 Intyg, 3 st, för jungfrun Siri Andersson åren 1916-1919. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.13 Recept, handskrivna och tidningsurklipp. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.15 Vägvisare genom Strassburgare Zoologiska avdelning. Tryckt i Stockholm 1927. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.16 Telegram, 2 från 1921 och 1925. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.17 Inbjudan att närvara vigselakten mellan Nils Reinhold Andersson och Siri Andersson sedermera Ramslätt den 15/10 1921. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.18 Hyreskontrakt, 2 st, mellan målaren Nils Ramslätt och Kulturen från 1/10 1936-1/10 1937 och 1/10 1951-1/10 1952. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.19 Ransoneringskort från andra världskriget och meddelanden från Folkhushållningen angående dessa. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.1 Arbetsmaterial för iordningställande av Adelgatan 1 b och Kulturens arbetarbostad. Kulturens Arbetarbostads arkiv.
1Arkiv 153.20 Avgångsbetyg från Gårdstånga folkskola för Nils Svensson från den 25/4 1907. Fotostatkopia. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.21 Utlärlingsdiplom för målaregesällen Nils Reinhold Andersson utfärdat av Eslövs hantverksförening den 15/4 1912. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.22 Intyg, 7 st, från olika arbetsgivare åren 1912-1929 för målaren N.R. Reinhold, Lund. Fotostatkopior. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.23.1 Förteckning över böcker i Arbetarbostaden av Anna Steen. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.23 Fotografier, 4 st, på snickaren Anders Nilsson med hustrun Bengta. Reprofotografier efter foto som tillhör apotekare Britta Erixon, Lund. Foto: Lars Westrup. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.24 Släkttavla efter Bengta Sörenssen 1845-1929 gift med snickare Nilsson. Har bott i Kulturens Arbetarbostad, Adelgatan 1 B. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.25 Ritningar, 2 st, över Kulturens Arbetarbostad av Barbro Åstrand. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.26 Beskrivning av julutställningen i Arbetarbostaden 1994 med fotodokumentation, 19 fotografier samt intevju med Nils (ninne) Ramslätt och visningstext allt av Ingalill Alvmark. Dessutom band från Sveriges Radio med Sven Jerrings program "Dans kring granen" 24/12 1957 och tidningsurklipp. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.27 Film julen i arbetarbostaden 1953 av Nils Ninne Ramslätt överförd på video från 8 mm. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.28 Papperslappar funna i böcker KM 82.017-82.055 från Arbetarbostaden samt lista. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.29 Reprofotografier, 4 st, på Siri och Nils Andersson ( Ramslätt). E 1202:9-12. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.2 Vykortsalbum innehållande vykort från jubileumsutställningen i Landskrona 1913. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. KM 72978. Kulturens Arbetarbostads arkiv.
1Arkiv 153.30 Dokumentation 2004 om Arbetarbostaden, Adelgatan 1 b, Lund inför Eva Kjerström Sjölins bok om Arbetarbostaden. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.31 Fotografi på till Kulturen inlånad julduk broderad av Siri Andersson, Adelgatan 1 b, Lund ( Kulturens arfbetarbostad). Lånad av Siv Johansson, St. Månsgatan 9 F, Lund. Dessutom mönster till Siris jullöpare och Siris julduk med garnprover. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.32 Utskrift av intervju med Siw Johansson om hennes uppväxt och liv. Intervjuerna gjorda 2011-09-29 coh 2011-10-27. Intervjuad av Charlotte Åkerman.
1Arkiv 153.33 Placering KM 96080
1Arkiv 153.3 Album, 2 st, innehållande bokmärken. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.4 Brefkortsalbum, 2 st, innehålande vykort och gratulationskort samt 154 lösa vykort. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.5 Viktbiljett från 1928. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.6 Almanackor, 2 st för åren 1898 och 1930. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.7 Motböcker, 2 st för Siri Ramslätt f. Andersson. Den ena med Tågarps och kringliggande orts sparbank åren 1904-1928, den andra med Torna, Bara och Harjagers Härads sparbank åren 1933-1947. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.8 Pass 2 st, för Siri Ramslätt f. Andersson från 1919 och 1957. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 153.9 Brev 11 st, till målaren Nils Andersson åren 1915-1921. Gåva 1985 av Nils Ramslätt, Mellanvångsvägen 12 A, Lund. Kulturens Arbetarbostads Arkiv.
1Arkiv 154.1 Tidningsurklipp, 3 pärmar, åren 1937-1970 angående Lunds Bryggeri. Inlånade till utställning om Lunds Bryggeri 1978. Lunds Bryggeri AB Arkiv II.
1Arkiv 154.2 Fotografialbum, 3 st, 1899-1965 angående Lunds Bryggeriaktiebolag. Inlånade till utställning om Lunds Bryggeri 1978. Lunds Bryggeri AB Arkiv II.
1Arkiv 154.3 Fotografier, 3 st, för 1910 uppklistrade på kartong, 29,5x36 cm. Inlånade till utställning om Lunds Bryggeri 1978. Lunds Bryggeri AB Arkiv II.
1Arkiv 155.10 Dagbok för 1904. Täglich Notizbuch für Contore, Bureaux etc. Ausgabe für Berlin, Charlottenburg und Umgegend 1904. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.11 Inventariebok fr.o.m. den 31/12 1929-31/12 1931. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.12 Anteckningsbok för yrkesinspektionens meddelanden vid M. Zadigs Kem. Tekn. Fabriker Malmö år 1913. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.13 Övertidsjournaler, 3 st, enligt 8 § Lagen om arbetstidens begränsning av den 16 maj 1930 för M. Zadig AB Kem. Tekn. Fabriker, Malmö åren 1931-1937. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.14 Priskuranter 1875-1947 från firma M. Zadig AB, Malmö. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.15 Reklam från firma M. Zadig AB, Malmö. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.16 Priskuranter från Barnängens Tekniska Fabrik, Stockholm 1901. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.17 Prislista över Ido-preparat från Ferrosan, Malmö 1935. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.18 Prisförteckning från Jensens Fröhandel i Helsingborg 1918. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.19 Kollektivavtal för Kemisk-tekniska fabriker i Skåne 1945. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.1 Litografi på M. Zadigs Tvål- och Parfymfabrik vid Stora Nygatan i Malmö. 24x29,5 cm. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.20 Kollektivavtal för kemisk-tekniska företag jämte specialbestämmelser för företagen i Malmö 1947. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.21 Sammandrag av försäljningsvillkor och bestämmelser som gälla för medlemmar i Föreningen Sveriges Tvålfabrikanter 1910, 1912, 1917. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.22 Förteckning över partiavnämnare. Föreningen Sveriges Tvålfabrikanter från den 15/4 1910, 1/4 1919 och den 15/5 1923. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.23 Råd och upplysningar angående patent-, mönster- och varumärkesskydd från Aktiebolaget Stockholms Patentbyrå 1930. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.24 Förordningar om exportförbud å vissa varor i Sverige. Meddelande från Skånes Handels-, Industri- och Sjöfartskammare omfattande Skåne och södra Halland från den 30/11 1914, 30/9 1915, 16/12 1915, 3/4 1916, 20/11 1916. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.25 Betänkande, synpunkter och brev i frågan om en sammanslagning inom den kemisk tekniska industrin i Sverige 1916. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.26 Intäkter och utgifter för inom Malmö ägda fastigheter. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.27 Brev från Viggo Zadig till sin far. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.28 Brev till firma M. Zadig och medlemmar av familjen Zadig. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.29 Aktiekuponger i M. Zadig Aktiebolag, Malmö. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.2 Contrabok med Sparbanken Bikupan i Malmö och arbetarnas vid M. Zadigs Fabriker sparbössa 1875-1904. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.30 Fotografier, 6 st, interiöer från M. Zadig AB, Malmö samt 1 porträtt och 2 vykort. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.31 Biografiska anteckningar om medlemmar i familjen Zadig. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.32 Visitkort för M. Zadigs Kem. Tekn. Fabriker, Malmö och Are Zadig. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.33 Kassakvitton, 3 st, från Parfumerie M. Zadig, Ö. Hamngatan 3, Malmö. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.34 Omvandlingstabell. Anglo-danish, swedish and norwegian calculator with Aug. & Geo. Fischer´s compliments. Stämplad 30/12 1914. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.35 Bolagskontrakt för firma M. Zadig, Malmö från juni 1883. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.36 Bevis på att Maritz Zadig och Philip Zadig såsom bolagsmän gemensamt är innehavare av firman M. Zadig sedan den 10/1 1888. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.37 Skrivelse från Föreningen Sveriges Tvålfabrikanter angående beviljad rabatt vid försäljning i parti Stockholm 1908. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.38 Schema till ledning vid undersökning av synfältet och vid prövning av pupillarreaktionen. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.39 Protestskrivelse utskriven av Notarius Publicus i Stockholm angående att växel ej kunnat betalas. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.3 Papper på aktier i M. Zadig AB, Malmö som säkerhet för lån vid bilköp och eljest, 2 st. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.40 Karta över Stockholm 1913. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.41 Kokbok. En samling recept för användning av Zeniths margarin utarbetad av fru Anna Borgh. Utdelas gratis av Margarin Aktiebolaget Zenith, Malmö 1915. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.42 Kontraböcker, 3 st, 1873-1874, 1893-94 för fabrikör herr M. Zadig, Malmö. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.43 Brev rörande M. Zadigs firma från 1865-1866. Gåva 1986 av leg. läkare Are Zadig, Östra Rönneholmsvägen 6 B, Malmö KM 74236. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.44 Brevpapper och Kuvert från firma M. Zadig, Malmö. Gåva 1986 av leg. läkare Are Zadig, Östra Rönneholmsvägen 6 B, Malmö KM 74236. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.45 Priskuranter, 8 st, 1 från 1866, de övriga från 1930- och 1940-talen. Gåva 1986 av leg. läkare Are Zadig, Östra Rönneholmsvägen 6 B, Malmö KM 74236. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.46 Reklammaterial bl.a. från firma M. Zadig, Malmö. Gåva 1986 av leg. läkare Are Zadig, Östra Rönneholmsvägen 6 B, Malmö KM 74236. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.4 Växlar och Lånekvitton från firma M. Zadig, Malmö. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.5 Räkningar ett fåtal från åren 1882-1947. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.6 Orderlistor från M. Zadigs AB, Malmö från 1912 och 1947. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.7 Lista på provision gällande från 1/1 1914 för försäljare vid M. Zadig AB, Malmö. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.8 Arbetsböcker, 2 st, åren 1869-1870. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 155.9 Förteckning över arbetare vid M. Zadigs AB, Malmö 1947. Gåva 1975 från dödsboet efter lektor Viggo Zadig, Malmö. KM 74096. M Zadigs Kem Tekn Fabriker Malmö Arkiv.
1Arkiv 156.100 Personalia angående lantbrukbäraren Allan Svensson, Ungskär skrivet av Knut Andersson, Karlskrona. Gåva 1987 av Knut Andersson, Karlskrona. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.101 Evenemangskalender för Kulturen våren 1987, 2 st. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.102 Fotografier, 6 st, på marknadsbilder från Södra Björnstorp juli 1977. Foto Lars Westrup. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.103 Fotostatkopia av SDS 4/1 1923 med biografannonser. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.104 Tidskriften Klingan no 1, 1917. Tidskriftens första exemplar tryckt i Köpenhamn något skadat. Gåva 1987 av Gio Jungstedt, Thulehem, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.105 Inlämningsbevis rörande postanvisningsbelopp. Åsljunga 16/10 1918. Gåva 1987 av Lotte Herrosé, Kävlingevägen 34, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.106 Notis på gods skickat med Skåne-Smålands järnväg ca 1920. Gåva 1987 av Lotte Herrose, Kävlingevägen 34, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.107 Debetsedel å skogsaccis inom Oderljunga socken för år 1918 för mjölnare Gustaf Eliasson, Lärkesholm. Gåva 1987 av Lotte Herrosé, Kävlingevägen 34, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.108 Debetsedel å kommunalutskylder för år 1918 i Örkelljunga kommun för Carl Andersson i Lilla Lärka. Gåva 1987 av Lotte Herrosé, Kävlingevägen 34, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.109 Växlar, 3 st, för Gustaf Eliasson, Åsljunga från 1917-20. Gåva 1987 av Lotte Herrose, Kävlingevägen 34, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.10 Uppteckningar angående guldslageri av Anton Granfelt januari 1942. Kopia. Enligt anteckningar skall originalet förvaras i handverksarkivet. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.110 Räkningar, 3 st, samt 1 kvitto ställda på Gustaf Eliasson, Åsljunga ca 1920. Gåva 1987 av Lotte Herrosé, Kävlingevägen 34, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.111 Brev, Verser, Agender, Dödsannonser, anmodan att närvara vid jordfästningar och vigselakter mm från 1800-talets senare hälft med anknytning till familjerna Berggren och Kallenberg. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.112 Brev, 7 st, åren 1840-1881 till medlemmar av familjen Berggren. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.113 Silhuetter, 4 st, från slutet av 1800-talet. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.114 Fotografier, 11 st, med anknytning till familjen Berggren. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.115 Brev av konstnären Per Eklund. Lund den 16/9 1892. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.116 Vårdbrev för kyrkoherde J. O. Åberg, Jordholmen å Lunds Norra Kyrkogård. Lund 17/5 1939. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.117 Vårdbrev för läroverksadjunkten B. Berggrens sterbhus å Lunds nyaste begravningsplats. Lund 27/11 1914. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.118 Bouppteckning efter kyrkoherden Johan Otto Berggren, Vanstad den 10/7 1872. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.119 Laga Av- Och Tillträdessyn för kyrkoherdebostället Vanstad no 1½ mantal i Vanstad sn efter kyrkoherde Johan Otto Berggren, 6/7 1874. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.11 Vigselbevis för bokbindaren Nils Sigfrid Holmqvist och Clara Cornelia Lindelöv utfärdat Lund den 12/11 1920. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.120 Skuldebrev för enkefruprostinnan Elisabeth Berggren. Lund den 30/8 1880. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.121 Bouppteckning efter pastorskan Hilda Karolina Sofia Kellgren, Kvarnby den 11/1 1887. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.122 Bouppteckning efter kyrkoherden Ernst Hallenius, Vellinge den 6/6 1901. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.123 Protokol hållet vid auktion i Vanstad prästgård 1874. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.124 Testamente efter redaktören och boktryckaren Christoffer Kallenberg. Lund den 15/12 1884. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.125 Arvskifte efter redaktören och boktryckaren Christoffer Kallenberg. Malmö 30/9 1885. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.126 Bibelspråk såsom passande till inskrift på redaktören och boktryckaren Christoffer Kallenbergs gravvård på Tygelsjö kyrkogård 1885. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.127 Affischer, 2 st, SDS och Kvällsposten från den 26/1 1961 i samband med chefbytet på Kulturen. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.128 Affisch, Skånska Dagbladet från den 9/12 1957. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.129 Dikten Mitt hjärta bor i en gammal gård av Theodor Tufvesson samt 4 skånemotiv efter oljemålningar av B. Tellström tryckta på 1 ark. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.12 Handlingar angående fastigheten nr 171 A 1 vid Lilla Tvärgatan, Lund och papper angående medlemmar av familjen Lindelöf. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.130 Tidskriften Kulturens Värld juni-december 1986 omslagsbild Hasse Alfredsson som Djingis Khan med Dedikation av Hasse Alfredsson i samband med inspelningen av filmen Vargens tid på Kulturen sommaren 1987. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.131 Telegram till brudparet bruksförvaltaren Otto Rudolf Nilsson med hustru Karin Rosenhage, Tiden vid deras bröllop den 12/5 1897. I grön pärm av läder med text: Minne af 12 maj 1897. Gåva 1987 av Ingrid Schrewelius, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.132 Huvud-Bok från 1884. Gåva 1987 av Ingrid Schrewelius, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.133 Fotografier, 11 st, ur album om teodling tillhörigt Kungl. Vetenskapsakademien. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.134 Fotografier, 17 st, ur album om teproduktion i Kina tillhörigt Kungl. Husgerådskammaren. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.135 Tidningsurklipp, Fotostat, Tv-film i färg om form på Kulturen i Lund av Rudolf Berne om Rod Geigers film på Kulturen för Katja of Sweden och MMT 1962. Filmen förvaras bland övriga filmer. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.136 Dagböcker, 4 st, förda vid Lunds Bryggeri över produktionen. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.137 Vävningsbroschyr om Texas the best land for the emigrant på svenska utgiven av Houston and Texas central railway company 1881. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.138 Anteckningar av Gunnar Brime om Hökeriets tillkomst samt 22 fotografier från invigningen av Hökeriet. Gåva 1987 av Gunnar Brime Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.139 Recept, kopia av foto av Vingåkersgubbens doktor Olssons recept som hjälpte mot alla sjukdomar. Original på Medicinhistoriska museet, Lund. Gåva 1987 av Märta Lindström, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.13 Material till jubileumsutställningen Förr och Framöver på Kulturen 1982 anordnad av Barbro Åstrand. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.140 Kulturens Julkalender för 1987, 2 ex. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.141 Fotografier, 3 st, på kronprinsessan Margareta iförd Baradräkt på Sofiero 1909 samt A-4 sida på uppgifter om Baradräkten utskrivet Lund juli 1976. Gåva 1979 av Gertrud Ingers, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.142 Teckningar, 2 st, av personlig hygien som den bör vara och inte bör vara använda vid undervisning i hemlära på Hvillans folkhögskola ca 1922. Ritade av Marianne Ingers. Gåva 1979 av Gertrud Ingers, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.143 Fotografier, 2 st, dels på dräkter från Museet D'Unterlinden i Colmar, Frankrike dels på spedetröja från Bara hd som 1920 tillhörde Anna Göransson, Djurslöv, Bara hd. Gåva 1979 av Gertrud Ingers, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.144 Tidningsurklipp om att sy folkdräkt av Anna Lena Wik-Thorsell i SDS den 16/6 1979. Gåva 1979 av Gertrud Ingers, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.145 Kuvert från Bukowskis i Stockholm till Turen Kul, Box 1.095,221 04 Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.146 Bouppteckning efter prosten Isak Stenberg i Västra Vram förrättad den 12/1 1815. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.147 Bouppteckning efter kyrkoherden Jöns Peter Liljeborg Västra Vram den 7/2 1857. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.148 Bevis för akademi boktryckaren, direktören C.F. Berling, Lund att utge såväl Lunds Stifts och Akademi Tidning som Tidningsbladet Lunds Nytt och Gammalt. Stockholm den 26/8 1812. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.149 Bevis för akademi boktryckaren direktören C.F. Berling, Lund att under förändrat namn av Lunds Stifts Tidning fortsätta utgivandet av Lunds Stifts och Akademi Tidning. Stockholm den 11/11 1828. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.14 Tidning, Tidningsurklipp, Fotografier, Vykort, Brev, Souvenier i samband med Maja Blomstedts besök på Fidji-öarna 1960. Gåva 1987 av Maja Blomstedt, Tomegatan 3, Göteborg. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.150 Resolution om tillstånd för akademie-boktryckaren C.F. Berling i Lund att införa en utlänsk tryckpress tullfritt. Stockholms slott den 25/10 1834, Carl Johan. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.151 Fotodukumentation av Nils och Signe Johanssons hem, Möllevångsvägen 99, Lund av Lars Westrup 1987. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.152 Testamente efter makarna Signe och Nils Johnsson, Lund den 6/8 1975, personuppgifter i samband med testamentarisk gåva 1987 av Nils och Signe Johnsson, Möllevångsvägen 99, Lund samt skiss på vardagsrummet. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.153 Fotografier använda till uppsats i Kulturens årsbok 1979 "Bomullsvävning i västsverige av Märta Lindström. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.154 Bouppteckning efter enkefruprostinnan Elisabeth Berggren, Vellinge den 21/1 1902. Gåva 1984 av Hjördis Åberg, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.155 Ransoneringskortsetui med ransoneringskort. 13 fack för ransoneringskort. Gåva 1987 av fru Signe Jonsson Möllevångsvägen 99, Lund. KM 75457. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.15 Kassabok som tillhört kakelugnsmakaren A. H. Gärdström, Lund från 1880- och 90-talen. Tillvaratagen i källaren på gatuhuset Bredgatan 24 (Kv Paradis 46) 1984 i samband med ombyggnadsarbeten. Källaren innehöll även rester av kakellagret från 1880-talets slut. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.16 Fotografier, 2 A-4 pärmar på materialet till utställningen Baltiskt silver i svensk ägo på Kulturen, Lund 1986. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.17 Arkivexemplar av utställningskatalogen Baltiskt silver i svensk ägo på Kulturen, Lund 1986 med namnuppgifter på föremålens ägare. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.18 Originalmanuskript till utställningskatalogen Baltiskt silver i svensk ägo på Kulturen, Lund 1986 samt fotografier bl.a. från de svenska kyrkorna i Estland. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.19 Karta över Baltikum med städer/orter med och utan egna guldsmedsämbeten. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.1 Vistexter, en samling från 1930-40 och 50-talen, tryckta och handskrivna, Gåva 1987 av Hans Landgren, Kjellsjö, Ystad. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.20 Affisch för AXA hafregröt utförd av Kunstbuch Wendisch, Berlin-Schöneberg. 70x42 cm. Gåva av ingenjör Carl Roslund, Krapperupsvägen 13, Nyhamnsläge. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.21 Registerkarta över Hörby köping upprättad åren 1922-23 av Erih Wigner. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.22 Utmätningsritningar, 5 st, av Elfstrands krukmakeri i Sjöbo. Uppmätt 1980 av Sten Karlsson, skala 1:50. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.23 Fotomontage, 4 st, tidningsurklipp, texter samt 1 anteckningsblock med Dina (besökarnas) förslag till miljöförbättring, återvinning och återbruk i anslutning till Förpackningsutställningen på Kulturen 1987. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.24 Inventariebok som tillhört grosshandlare Claes Andrén, Sölvesborg, 1930-talet. Gåva 1987 av tandläkare Ingrid Åkersson, Långgatan 39, Råå. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.25 Kassabok, husfaderns inkomst- och utgiftsbok, 22x18 cm, 1900-talets början. Gåva 1987 av tandläkare Ingrid Åkersson, Långgatan 39, Råå. KM 75159. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.26 Fotokopior, 86 st, kopior av gamla foto, som Frosta sparbank samlat in från Löberöd och trakten däromkring i samband med bankjubileum 1983. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.27 Tackkort från G. J:son Karlin i samband med hans 80-årsdag den 23/4 1939. Gåva 1987 av Lars A. Johansson, Lund som hittat tackkortet efter sin mor. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.28 Menu tryckt på fanes vid personalmiddag den 6/11 1943 hos AB J.N. & Co. Gåva 1982 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.29 Valkretskarta över Skåne angivande gränserna för landstingsmanna- och riksdagsmannavalkretsarna, antalet mandat, tider för valen mm Engelholm 1911. Gåva 1982 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.2 Telegram, 28 st, från åren 1923-48, insatta i röd pärm. Gåva 1986 av Helga Nilssons dödsbo, Fjelievägen 15 b, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.30 Almanacka, lilla planeringskalendern för 1979. Gåva 1982 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.31 Penniglott från 256:e dragningen den 19/4 1960. Gåva 1987 av fru Signe Jonsson, Möllevångsvägen 99, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.32 Julklappsversar, 4 st, till kandidat Nils Jonsson. Gåva 1987 av fru Signe Jonsson, Möllevångsvägen 99, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.33 Receptböcker, 4 st, handskrivna. 1 från Bogstens husmodersskola 1921, 1 från Kävesta 1931, 1 från Kävesta 1945 och 1 utan datum. Gåva 1987 av fru Signe Jonsson, Möllevångsvägen 99, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.34 Evenemangskalendrar för sommaren och hösten på Kulturen i Lund 1987. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.35 Fotografier, 4 st, från Minnesbergs tegelfabrik. Foto Rahm. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.36 Teckningar av diverse slöjdalster o.a. småföremål från Järsnäs sn i Småland av Alwar Ljung, Gröna gatan 39 A, Jönköping. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.37 Släktforskning om rusthållet Östarp och dess ryttare utförd av lektor Torsten Nilsson, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.38 Släktforskning om smedsläkten Ingelström i Ingelstorps kyrkosmedja utförd av Hanna Nilsson och Gustav Jönsson 1987. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.39 Släktutredning om guldsmeder i Lund under tiden 1787-1837 utförd av lektor Torsten Nilsson, Lund. Jacob Gyberg 1763-1814, Niclas Ramberg 1771-1847, Magnus Ramberg 1763-1858, Adolf Sjöbeck 1790-1867, Lars Magnus Holm 1787-1836 och Petter Kleén 1721-1777. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.3 Postnummerkatalog från 1971 och ändring till postnummerkatalog avseende tiden t.o.m. 1/4 1972. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.40 Fotografi från kommunalarbetarstrejken i Malmö 1908 föreställande de frivilligas sopning framför Residenset. Gåva 1987 av Lalla Granqvist, Trastvägen 114, Hjärup, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.41 Minne af första nattvardsdagen 20/4 1890. Gåva 1987 av Lalla Granqvist, Trastvägen 114, Hjärup, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.42 Visitkort för doktor W. von Döbeln, Nybrogatan no 6 A och S. Montan, ombud för Helsingborgs cigars- och tobaksfabriks aktiebolag. Gåva 1987 av Lalla Granqvist, Trastvägen 114, Hjärup, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.43 Gratulationskort, 2 st, från 1920-talet. Gåva 1987 av Lalla Granqvist, Trastvägen 114, Hjärup, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.44 Vernissagekort för disponent Hugo Granqvist, Malmö till öppnandet av Baltiska Utställningen i Malmö 1914 samt interiörfotografi från maskinhallen. Gåva 1987 av Lalla Granqvist, Trastvägen 114, Hjärup, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.45 Konfirmationsbetyg för Hugo Granqvist född i Jakobs församling i Stockholm 18/6 1876. Solna den 20/4 1890. Gåva 1987 av Lalla Granqvist, Trastvägen 114, Hjärup, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.46 Kallelse till medlemskap i Paltgillet i Malmö för disponent Hugo Granqvist. Malmö den 23/10 1918. Gåva 1987 av Lalla Granqvist, Trastvägen 114, Hjärup, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.47 Kallelse till medlemskap i Malmö förskönings- och planteringsförening för disponent Hugo Granqvist. Malmö 1928. Gåva 1987 av Lalla Granqvist, Trastvägen 114, Hjärup, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.48 Gästbok åren 1946-1981 för Signe och Nils Jonsson, Möllevångsvägen 99, Lund. Gåva 1987 av fru Signe Jonsson, Möllevångsvägen 99, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.49 Telegram åren 1927-1973, till Signe och Nils Jonsson, Möllevångsvägen 99, Lund. Gåva 1987 av fru Signe Jonsson, Möllevångsvägen 99, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.4 Skrivelse från professor Sigfrid Svensson, Lund om att få bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i Kulturens arbetsutskott och styrelse. Lund 22/1 1981. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.50 Excerpter angående Halmstad gjorda av intendent Bengt Bengtsson, Kulturen samt foto av karta på Laholm och situation der omkring anno 1666. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.51 Reserapport till styresmannen för Nordiska museet, Stockholm och Bengt Bengtsson över resa till Holland, Belgien, Frankrike och England 15/9-18/10 1957. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.52 Brev, 2 st, som svar på Kulturens och Folklivsarkivets i Lund inventering av gamla bonadsmålningar 1977. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.53 Pm om inventering av svenska kistebrev och utgivning av en puplikation i detta ämne underskriven Lund den 20/8 1978, Bengt Bengtsson samt 3 st svarsbrev. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.54 Ett Hjärtans Gott Nytt År tillönskas av Kulturen, Bengt Bengtsson. Handtryck, 4 st. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.55 Manuskript av Bengt Bengtsson angående förvärv av speciella föremål till Kulturen. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.56 Pm angående Myntkabinett på Kulturen undertecknat Bengt Bengtsson juni 1972. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.57 Förteckning över inventarier i f.d. Wunsch´s bokbinderi på Kulturen. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.58 Text till sång för Sune Jensen, Kulturen på hans 65-årsdag den 21/11 1980. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.59 Personuppgifter för målaremästare Carl Leonard Gradman, Karlshamn 1777-1801. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.5 Reklambroschyr för Bokförlaget Bra Böckers Nationalencyklopedi från 1987. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.60 Manuskript, 16 sid. Ragnar Blomqvist - Fem år med Karlin. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.61 Inventarium över stilgjuteriet efter avlidne stilgjutaren Främbeck inköpt ac C. F. Marguard år 1899 samt avskrift av boktryckaren Carl Fredric Marguards bouppteckning 1809. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.62 Lottbref nr 4 å 500:- kronor i 3/mast. skonerten Ellen för konsul N. Fremberg, Sölvesborg. Jernavik 30/7 1920. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.63 Föreläsningar. Fil. mag. Salomon Krafts och fil. stud. Sigfrid Svenssons föreläsningar vid folkhögskolekursen i Jämshög 1921. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.64 Material angående Blekinge som låg i intendent Bengt Bengtssons, Kulturen skrivbord vid hans dödsfall. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.65 Material angående boktryckeri och bokhistoria samlat av intendent Bengt Bengtsson, Kulturen och som låg i skrivbordet vid hans dödsfall. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.66 Vernissagekort till utställningen Alla Tiders förpackningar på Kulturen, Lund 1987, 3 st. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.67 Förteckning över arkivalier från J. D. Stenqvist AB i Kvidinge som överförts till Landsarkivet i Lund 1979 samt kopior av vissa äldre brev mm. Gåva 1979 av disponent Nils E. Erlandsson, Kvidinge. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.68 Grundstadgar för Sveriges storloge av I.O.G.T. och dess underlydande loger från 1/1 1938 och Godtemplaordens grundstadgar från 1/1 1945. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.69 Fotografier, 7 st, från Tage Nordahl, Svedala. En del kan vara från logesammankomster. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.6 Foldern En del borde inte köra bil utgiven av Trafiksäkerhetsverket 1987. Gåva 1987 av Märta Lindström, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.70 Etiketter, 11 st, från Lunds bryggeri ur Bengt Sahlströms samlingar (78.05.26). Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.71 Diplom till Gustaf Mohlin från Sveriges Storloge av I.O.G.T som den 2/11 1944 tillhört logen i 25 år. 29x23 cm. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.72 Reklammaterial för De blindas tidning Julglimten 1961. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.73 Tidningsartikel o kvarnen i Årröd ur SST 28/12 1981 med teckningar av Cecilia Thomé. Gåva 1986 av Cilla Silfverberg, Lilla Årröd, Tollarp. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.74 Tåg- och Karnevalsprogram samt karnevalstidningen till Lundakarnevalen 1986. Gåva 1987 av Greta Kjellberg, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.75 Teaterprogram, 4 st, från 1980-talet. Gåva 1987 av Greta Kjellberg, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.76 Tidning Barnens Dags Tidning, Lund 1944. Gåva 1987 av Eva Olin, Markvägen 9, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.77 Anteckningsböcker, 3 st, till middagar 1873-1874, 1878-1885 och 1885-1890 med deltagarförteckning och matsedel. Kopia av original som tillhört George Murray, Ekeborg, Höör. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.78 Anteckningsbok med uppgifter på kostnader under resa till Tyskland och därefter till Visby och Stockholm 1866. Kopia av original som tillhört George Murray, Ekeborg, Höör. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.79 Anteckningsbok med uppgifter på kostnader under resa till Dresden för 2 personer 22 maj-22 juni 1867. Kopia av original som tillhört George Murray, Ekeborg, Höör. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.7 Förvaringskuvert för film från O. Mattssons fotografisk & optisk affär, Lundagårdshuset, Lund, 1930-talet. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.80 Kokbok, handskriven, som tillhört Louise Koch, Göteborg 1844, 60 sid. Kopia av original som tillhört George Murray, Ekeborg, Höör. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.81 Vernissagekort, 5 st, till utställningar med arbeten av Carl Fredrik Hill under 1940- och 1950-talen. Gåva 1987 av Barbro Osterman-Lillieroth, Hacktorpsvägen 18, Nynäshamn. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.82 Utställningskatalog till tidningsurklipp till minnesutställning över Carl Hill på Kungl. Akademien för de fria konsterna 1933. Gåva 1987 av Barbro Osterman-Lillieroth, Hacktorpsvägen 18, Nynäshamn. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.83 Brev, 2 st, till C. G. Lindgren från Hedda Hill. Lund 1925. Gåva 1987 av Barbro Osterman-Lillieroth, Hacktorpsvägen 18, Nynäshamn. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.84 Korrespondens angående utlån av C G Lindgrens Hillsamling. Gåva 1987 av Barbro Osterman-Lillieroth, Hacktorpsvägen 18, Nynäshamn. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.85 Presskritik från Hill-utställningen i Köpenhamn 1956. Gåva 1987 av Barbro Osterman-Lillieroth, Hacktorpsvägen 18, Nynäshamn. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.86 Interiörfotografier, 2 st, från det Hillska hemmet i Lund samt fotografi på Ida och Hedda Hill. Gåva 1987 av Barbro Osterman-Lillieroth, Hacktorpsvägen 18, Nynäshamn. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.87 Fotografier, 5 st, 4 i färg och 1 svartvitt från Aborrhklubbens möten i Lund. 1960-talet. Gåva 1987 av Barbro Osterman-Lillieroth, Hacktorpsvägen 18, Nynäshamn. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.88 Lundamotiv, fotostatkopior, 5 st, St. Algatan, Ruth Svenning 1926. Allhelgona kyrkoruin och en större del av Lunds stad tecknat av greve E. Dahlberg. Torget i Lund, O. Andersson 1865. Sliparebacken vid Lund. Motiv i närheten av domkyrkan av Inez Leander. Gåva 1987 av Barbro Osterman-Lillieroth, Hacktorpsvägen 18, Nynäshamn. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.89 Arkivalier angående guldsmeden Gustaf Möllenberg, Stockholm 1796-1851.. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.8 Lott i Hästutställningens i Malmö lotteri 1922 anordnad av Skånska Fältrittklubben. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.90 Handlingar angående bokbindaregesällen Carl Gustaf Hallberg f. 9/8 1844 i Näsby sn, Örebro län. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.91 Memorial tillhört Hulda Örner från 1880. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.92 Restaureringsförslag till kv. Vipan, Landskrona juli 1976. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.93 Inbjudan från Stiftelsen Medicinhistoriska Museérna i Lund och Helsingborg till invigning av utställning i Gamla Seminariebyggnaden, Lasarettet i Lund den 24/4 1987. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.94 Spel för tärning jämte handskrivna noter till polska. Har tillhört den kände spelmannen Ored Andersson, Ored Spelman kallad. Gåva 1987 av Ingvar Emmertz Fjelievägen 30, Lund. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.95 Papper, diverse som tillhört Carl Kylbergsamlingen, donerad till Dokumenteringsarkiv för Modern Konst av Kylbergs svärson Sture Kallin och därifrån överfört till Kulturen. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.96 Upprop från Nordiska museet, Stockholm från dec. 1986 angående Bondedagboksprojektet och anteckningar till Kulturens svar. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.97 Personalia angående ciselören, skulptören och keramikern Sven Bengtsson 1843-1916, Lund. Meddelare Ludvig Nilsson son till Sven Bengtssons medhjälpare Nils Petter Nilsson. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.98 Personalia angående ciselören och verkmästaren Nils Petter Nilsson 1860-1917. Meddelare sonen Ludvig Nilsson, Malmö. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.99 Personalia angående målaren Ludvig Nilsson, Malmö f. 1888 lämnad av honom själv. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 156.9 Beskrivning till Husqvarna Köttkvarn. Enligt uppgift på beskrivningen 27/11 1911, 4:- kronor. Gåva 1986 av Helga Nilssons dödsbo, Fjelievägen 15 b, Lund. KM 74267. Diverse Arkivalier 1987.
1Arkiv 157.10 Tidningen riksposten från 1/9 1941. Årg. 1, nr 3. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.11 Kontrabok mellan Sparbanken i Lund och tapetserare Gottfrid Jönsson, Lund åren 1918-1939. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.12 Kalender. Münchener Kalender für 1889. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.1 Levnadsteckning över tapetseraremästare Gottfrid Jönsson, Lund av sonen Gunnar Ramshed, Malmö. 2 A-4 pärmar. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.2 Räkenskapsböcker förda av tapetseraremästare Gottfrid Jönsson, Lund. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.3 Pärm innehållande räkningar åren 1943-49 inbetalningskort på omsättningsskatt åren 1942-1944, allmän självdeklaration 1948-1950 och debetsedlar åren 1937-1946. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.4 Priskuranter på tapetserarematerial. 1940-talet. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.5 Ritböcker, 2 st, och ritningar, lösa till möbler. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.6 Tidningurklipp bl.a. från andra världskriget. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.7 Möbelkataloger och Priskuranter från huvudsakligen 1940-talet. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.8 Reklam för tapetserare och dekoratör Gottfrid Jönsson, Adelgatan 13, Lund. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 157.9 Tidningen Folkets Tidning från den 17/5 1902. Gåva 1987 av taxeringsintendent Gunnar Ramshed, Malmö. Tapetseraremästare Gottfrid Jönsson Lund Arkiv.
1Arkiv 158.1 Fotografialbum, 11 st, samt lösa fotografier och negativ som tillhört adjunkt Ella Mårtensson, Sjöbo. Född 1902 och levde fortfarande 1988 har bl.a. bott i Sjöbo, Spånga och Lund. Gåva 1988 av Hans Mårtensson, Erik Dahlbergsgatan 73, Helsingborg. Ella Mårtenssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 159.1 Hågkomster, Tal och Tidningsurklipp vid släktingars och bekantas bemärkelsedagar nedtecknade av domkyrkovaktmästare Oscar Jönsson, Lund åren 1921-1963, 10 volymer. Gåva 1988 av Yngve Gånstorps, Skomakaregatan 5, Lund dödsbo gm S-E Bankens i Lund juristavdelning. Domkyrkovaktmästare Oscar Jönssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 159.2 Tidningsurklipp angående domkyrkan och kyrkklockor av domkyrkovaktmästare Oscar Jönsson, Lund åren 1924-1941, 2 volymer. Gåva 1988 av Yngve Gånstorps, Skomakaregatan 5, Lund dödsbo gm S-E Bankens i Lund juristavdelning. Domkyrkovaktmästare Oscar Jönssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 159.3 Tidningsurklipp och Fotografier over biskop Gottfrid Billing, Lund. Gåva 1988 av Yngve Gånstorps, Skomakaregatan 5, Lund dödsbo gm S-E Bankens i Lund juristavdelning. Domkyrkovaktmästare Oscar Jönssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 159.4 Tidningsurklipp över lundapersoner ordnade alfabetiskt. Gåva 1988 av Yngve Gånstorps, Skomakaregatan 5, Lund dödsbo gm S-E Bankens i Lund juristavdelning. Domkyrkovaktmästare Oscar Jönssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 159.5 Fotografier, 35 st, och 1 fotoalbum med okända personer som tillhört Oscar Jönsson. Gåva 1988 av Yngve Gånstorps, Skomakaregatan 5, Lund dödsbo gm S-E Bankens i Lund juristavdelning. Domkyrkovaktmästare Oscar Jönssons, Lund Arkiv.
1Arkiv 160.1 Samlingspärm till mellanårsundersökningen Tre studentrum i Lund. Samdok Hemundersökning 1987-1988.
1Arkiv 160.2 Fotografier från mellanårsundersökningen Tre studentrum i Lund. Samdok Hemundersökning 1987-1988.
1Arkiv 160.3 Negativ till fotodokumentationen. Samdok Hemundersökning 1987-1988.
1Arkiv 160.4 Original till rapporten Att bo på 22 m² - tre studentrum i Lund av Anne-Lis Nilsson samt 2 tryckta exemplar. Samdok Hemundersökning 1987-1988.
1Arkiv 160.5 Kortregister till mellanårsundersökningen. Samdok Hemundersökning 1987-1988.
1Arkiv 160.6 Diabilder, 24 st. Samdok Hemundersökning 1987-1988.
1Arkiv 160.7 Rapport från Jämtland län museums Hemundersökning + mellanårsundersökning 1988 preliminär rapport. Samdok Hemundersökning 1987-1988.
1Arkiv 161.10 Priskuranter, Reklam, Publikationer om belysning. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.11 Priskuranter, Reklam om kemiska artiklar. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.12 Priskuranter, Reklam, Publikationer inom byggbranschen. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.13 Priskuranter, Reklam, Publikationer om tobak. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.14 Reklam, Publikationer om sjukvård. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.15 Priskuranter på viner & spirituosa. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.16 Priskuranter, Reklam, Publikationer om brandväsende. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.17 Priskuranter, Reklam, Publikationer om samfärdsel. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.18 Publikationer angående sport, idrott och friluftsliv. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.19 Priskuranter, Reklam, Publikationer om jakt och fiske. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.1 Kuvert, 520 st, huvudsakligen tomma till medlemmar av familjen Stephens och Huseby bruk. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.20 Priskuranter, Reklam om kontorsmaterial. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.21 Reklam inom tryckeribranschen. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.22 Priskuranter inom gravyrbranschen. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.23 Priskuranter, Reklam, för textil och mode. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.24 Priskuranter, Reklam, Publikationer inom diverse branscher. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.25 Tidskriften Medborgaren, allmänna valmansförbundets månadsblad, 4 st, nr 9 och 10, 1929 samt 1943/2 och 1943/4. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.26 Almanackor, 2 st, för 1911 och 1924. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.27 Inbjudan till frk. Maggie Stephens att bliva medlem i Jenny Lind Sällskapet, Stockholm från 1946. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.28 Brev tiill Florence Stephens från hennes mamma Bad Kreutznach 1904 samt hårlock som tillhört Florence Stephens mamma med anteckning från 1911 att Florence Stephens önskar att lägga den i sin kista. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.29 Fullmakt, för tillgång till bankbox, 4 st. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.2 Priskuranter, Reklam, Publikationer om jordbruk och mejerinäring. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.30 Inköpskort för bensin och lättbentyl gällande under tiden 17/12 1939-13/1 1940. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.31 Postblanketter, 7 st, inrikes postanvisning, duplettavi om postförskott, inlämningsbevis rörande assurerad försändelse. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.32 Räkningar 5 st, åren 1915-1940. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.33 Räkningar, 5 st, åren 1915-1940. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.34 Apotekskuvert, 6 st, och recept 4 st. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.35 Abonnemangskvitto på Svenska Dagbladet från 1929. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.36 Lottsedlar, 2 st, i Landstormslotteriet från 1926. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.37 Tidskriften Hem i Sverige utgiven av den Svenska egnahemsrörelsen, 2 st, 1929/9 och 1930/6. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.38 Debetsedel på pensionsavgifter i Skatelöfs kommun för år 1930 för fröken Margareta Hedvig Stephens, Huseby. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.39 Feberkurva för frk Maggie Stephens, Huseby 1913. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.3 Priskuranter, Reklam, Publikationer om skogsbruk. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.40 Kuvert från Hotel Kramer, Malmö-Savoy Hotel Malmö och Hotel Clara Larsson Stockholm samt brevpapper från Hotel Kramer och Hotel der Kaiserhof, Berlin. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.41 Hotellräkningar, 4 st, Savoy Hotel, Malmö 1928 och 1930. Hotel Kramer, Malmö 1940 Hotell King Carl, Stockholm 1925. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.42 Arrendekontrakt för Trolleholms gods. Ej använt. Tryckt i Lund. 1898. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.43 Bordsplan vid Kulturens jubileumsmiddag den 30/11 1932. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.44 Reklambroschyr för Klosters röstskola vid Alvesta, i Småland 1935. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.45 Redogörelse för Svenska Kvinnoföreningens för Fosterlandets Försvar verksamhetsåret 1930-1931. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.46 Inbjudan till jubileumsmässa i Växjö 1942 handel, hantverk, industri. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.47 Meddelande till skogsägarna från Statens Bränslekommission mars 1941 samt uppgiftsblankett rörande avverkad ved jämlikt Kungl. majt den 17/1 1941. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.48 Uppskovsansökan jämlikt uppskovskungörelsen den 14 aug. 1937 för värmpliktig vilken anmäles till uppskov med inställes till värnplikttjänstgöring vid mobilisering. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.49 Tidskriften Allsvensk samling, 6 ex, 1928/8, 1928/10, 1939/2, 1939/12, 1940/22, 1942/2. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.4 Publikationer om bergsbruk. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.50 Spannmålsrapporter, 2 st, vid Huseby bruk november 1911 och november 1912 samt tablå över korbesättningen och mjölk- och fettproduktionen under perioden 1919-1929. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.51 Program för karnevalen i Nice 1906. 40x30 cm. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.52 Jernvägsfraktsedlar, 3 st, för bantåg från Vislanda mellan 1900 och 1910 samt fraktbrev för internationell järnvägstransport. Vislanda 1923. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.53 Affisch till utställning för Landbrukets binäringar mm november 1929 i hushållningsällskapets stallbyggnad vid Västra Torget i Växjö. 85x62 xm. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.54 Affisch för tidskriften Åkerbruket och Husdjursskötseln, illustrerat organ för nordisk lanthushållning utgiven av C.A. Wulff ca 1900. 85x60 cm. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.55 Jul- och Påskkort, 4 st, från ca 1900. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.56 Vykort, 9 st, svenska och utländska. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.57 Prospekt på obligationslån, förlagslån, inbjudan till teckning av preferensaktier, anmälningssedel och fullmakt för nyteckning av aktier, särteyck ur affärsvärldens ekonomiska veckorevy januari 1941. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.58 Kuvert, Brevpapper, Offerter, Ordererkännande packsedlar, Följesedlar, Kreditnoter, Fakturor. tillsammans 37 st, ej använda med Huseby bruks namn. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.59 Arkivalier rörande djurbesättningen på Huseby bruk: förteckning över fårstammen 1/1 1918, fotografier, 6 st, 4 med hästar, 2 med hundar, 2 st utlånade från Statens veterinärbiologiska anstalt 1918 och 1939, 2 st språngsedlar, 6 st födelseintyg, 7 st stamtavlor, 4 st anmälningssedlar till besiktning å uppvisning i Alvesta 1940, frisedel för betäckning. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.5 Priskuranter, Reklam, Publikationer om maskiner och maskintillbehör. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.60 Tidningen Dagsposten-Tidning för nationell politik och kultur från den 1/4 1944. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.61 Tidningen ABC-Tidning för ekonomiska och kulturella spörsmål samt svenskt samarbete no 12 1940. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.62 Tidningen Vårt land och folk för den 24/4 och 30/4 1925. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.63 Annonsblad till tidskrift för lantmän nr 2 den 11/1 1941. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.64 Tidskriften Nu-världshändelserna inför världsopinionen nr 13 och nr 19, 1943. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.65 Månads'skriften Svenska familj-journalen Svea häfte 8, 1896. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.66 Tidskriften Die Wocke nr 9, 1943. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.67 Tidskriften Hemmets Journal, provnummer från december 1920. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.68 Skrift. Brittiska riket i krig. Tunn skrift från första världskriget innehållande läskportfölj. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.6 Priskuranter, Reklam om verkstadsprodukter. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.7 Priskuranter, Reklam, Publikationer om handel. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.8 Priskuranter, Reklam, Publikationer om västvärlden. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 161.9 Auktionskataloger, Publikationer angående kor, hästar, får. Gåva 1981 av Florence Stephens dödsbo gm Lennart Knutsson, Kulturen, Lund. Husebyarkivet.
1Arkiv 162.10 Tidningsurklipp om Erik Ljungberg, Lund ur Lundavår 1978. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.11 Dikter, 5 st, undertecknade Dan Persson, Kävlinge. Gåva 1988 troligen av Dan Persson, Kävlinge. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.12 Recept, Sten Bromans recept utgivna av Grand Hotel, Lund 1988. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.13 Nota å diverse redskap från J. Ekstedts järnhandel, Lund till Borgström & Wickman. 9/6 1941. Gåva 1988 av Gunnel Hedberg, Vellinge. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.14 Fotografi interiör från Emil Svenssons diverseaffär Fårhult nära västervik. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.15 Gratulationskort. 10 st, från senare delen av 1800-talet. Gåva 1941 av fabrikör Karl Kniberg, Hörby. Korten har tillhört hans hustru Kerstin Kniberg, f. Jönsson 1857-1941. KM 40948.10. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.16 Agenda för Museumdirektor Prof. Dr. Karl Wilhelm Struve 1917-1988, Schleswig. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.17 Karnevalsmärken, 2 st, från lundensiska studentkarnevaler omkring 1900. Gåva 1945 av fru Stina Rybergs sterbhus, Lund. KM bibl. 44108.2. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.18 Julkort till fru Eva Enander den XXIV december MDCCCXLIII kantbård med figurer i blått tunt papper. Gåva 1942 av f.d. postmästare H. Hammarquist, Lund. KM bibl. 41269. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.19 Evenemangskalendrar, 3 st, för Kulturen våren, sommaren och hösten 1988. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.1 Dagböcker, 19 st, åren 1955-1973 från Sjöbo gästgivargård. Gåva 1988 abv Stina och Thore Svensson, Elisetorpsvägen 17 C, Arlöv. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.20 Påsar, 2 st, med logotypen framtagen till Kulturens 100-årsjubileum 1982. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.21 Program för Östarpsdagen 1988. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.22 Doktoravhandling, spikad, med spikarna kvar - Om s-passivum i svenskan av Gösta Holm, Lund 1952. Gåva 1988 av professor Gösta Holm, Docentgatan 9, Lund. KM bibl 41693. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.23 Ransoneringskort från första och andra världskrigen. Har tillhört fadern Johan Anderberg, telefonreparatör och hans hustru Agda Anderberg f. Nilsson, hårfrissörska i Lund. Gåva 1988 av ingenjör Bengt Anderberg, Regementsgatan 23, Malmö. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.24 Rakbladsomslag, 528 st, insatta i pärm, huvudsakligen svenska, men också en del utlänska jämte brev från givaren. Gåva 1988 av Torsten Sjölin, 72 Chain Lane, Derby. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.25 Båtinventering i nordvästra Skåne juli 1977. Deltagare Nils Nilsson, Cecilia Nilsson, Peter Skanse och Rolf Edling. 14 blad fotomontage och 12 blad text. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.26 Medlemskort i Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige för fabrikör C.J. Grönwall, Ystad från 1889, 1890 och 1894 samt personuppgifter om medlemmar av familjen Grönwall. Gåva 1988 av professor A. Grönwall, Uppsala. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.27 Fotografier, 8 st, från Berlings tryckeri i Lund 1911, glasade, 25x32 cm. Rahmn, Lund. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.28 Konstruktionsritning av C.J. Lund (Åkerman & Lund) till kyrkoorgel med 2 manualer och självständig pedal. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.29 Pressklipp från Möt Indien-Indienfestivalen i Sverige 1987 sammanställd för Svenska Institutet. Även Kulturen i Lund hade besök av indierna. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.2 Folkpensionsbrev för Evald Hjalmar Bengtsson, Stävie 4, Stävieby född den 3/10 1893. Gåva 1988 av Barbro Bouassa, Malmö. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.30 Handlingar efter Gertrud Krauss, Lund dödsbo 1986-87. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.31 Dagbok för vigslar ock barndop i Bosebo kyrka 23/5 1974-5/6 1989. För perioden 1952-20/7 1963 se LXIV:662 och perioden 21/7 1963-25/3 1974 se CXXXX:9. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.32 Särtryck av första numret av Sydsvenska Dagbladet utgivet den 29/4 1870. Bilaga i SDS den 7/3 1970. Gåva 1982 av Eva Schannong, Köpenhamnvägen 12 E Malmö. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.33 Fotostatkopior och Anteckningar av Bengt Bengtsson i egenskap av apponent till Björn Hedstrands doktoravhandling 1975 i Uppsala-Silvervaror i Sverige 1830-1915. Se även KM Bibl. 42653 Björn Hedstrand-Silvervaror i Sverige 1830-1915. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.34 Gratulationskort, 8 st, 1800-talets slut. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.35 Visitkort för John E. Kock, Malmö. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.36 Menu, handskriven från den 3/10 1882. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.37 Kuvert till tjänsteförsändelse från pastorsämbetet i Asarum 1926. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.38 Kvitto på inbetald postanvisning Helsingborg 1886. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.39 Teateraffisch från Hoffmann-Uddagen-tourne' tisdagen 29/4 1902 Korp-Kirsti - ett dalaäventyr i en akt med sång och dans av Frans Hedberg samt sommarrevyn 1901 - Prinsessan Habbababba eller Luft Kalle på planeten Mars. 59x44 cm. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.3 Menyer, 6 st, åren 1929-1964 från Sjöbo gästgivaregård. Gåva 1988 av Stina och Thore Svensson, Elisetorpsvägen 17 C, Arlöv. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.4 Prislista på drycker och smörgåsar på Sjöbo gästgivargård från marknadsdagen 1964. Gåva 1988 av Stina och Thore Svensson, Elisetorpsvgen 17 C Arlöv. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.5 Inbjudan att närvara vid invigningen av Kulturens nya magasin den 11/11 1988. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.6 Evenemangskalendrar för sommaren ochh hösten på Kulturen i Lund 1988. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.7 Program för Den gamla bokens dagar på Kulturen i Lund 1988. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.8 Program för Karnevalen i Lund 1928. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 162.9 Program för vårfesten i Lund å Akademiska Föreningen och Universitetsplatsen den 12-14 maj 1902. Diverse Arkivalier 1988.
1Arkiv 163.1 Skylt för porslin- och sidenmålerskan Emma Foisack, St. Månsgatan 21, Lund. Beställningar utföras och elever mottages. Gåva av Emma Foisack, f. Persson, Lund 1886-1973.
1Arkiv 163.2 Planscher och Tidningsurklipp för porslins- och figurmålning. 1 HO-kartong. Gåva av Emma Foisack, f. Persson, Lund 1886-1973.
1Arkiv 163.3 Förlagor till porslins- och sedenmålning, 16 HO-kartonger. Gåva av Emma Foisack, f. Persson, Lund 1886-1973.
1Arkiv 163.4 Konstkort för porslinsmålning, 2-HO-kartonger. Gåva av Emma Foisack, f. Persson, Lund 1886-1973.
1Arkiv 164.10 Undersökarnas personliga kommmentar. Konfidentiellt. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.1 Förundersökning. Endagsundersökningar i fyra familjer i Lunds kommun. Fotodokumentation och beskrivningar av hemmen, intervjuer, negativ. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.2 Stor Hemundersökning i Dalby. Föremålsförteckningar, föremålsbeskrivningar, sv/v fotodokunentation. Samdok Hemundersökning 1990-1991. 1. Bostadsområdet, exteriörer av huset, trädgården. 2. Bostadens rum, möbleringsplaner, fotovinklar. Markplan: a. Hall b. Vardagsrum c-d. Sovrum, badrum, gästtoalett e. Kök f. Christnas rum g. Tambur h. Tomas rum i/j Henriks rum Källarplanet: k. Nedre hall l. Tvättstuga, gästtoalett m. Gästrum n. Gillestuga o. Lekrum p/q. Snickarbord r. Matkällare s. Föråd t. Åkdon u. Speciellt utvalda föremål v. Aktiviteter och Vardagssysslor
1Arkiv 164.3 Intervjuer, deltagande observationer mm. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.4 Färgdia av interiörer, exteriörer och trädgård. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.5 Bandinspelningar av intervjuer, ljudupptagningar. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.6 Disketter: a. intervjuer mm. b. rapport, slutversion. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.7 Arkitektritningar, tapetprover, material som mannen ochh kvinnan producerat i sina yrken och information om deras yrkesarbeten, en veckas direktreklam till familjen. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.8 Negativ, Färgdiadubletter diverse kontaktkopior. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.9 Rapport "Man får ju försöka att organisera lite grann..." Vardagsliv och hemmiljö i en trebarnsfamilj. Kulturen 1991. Ex 1/10 och 2/10. Ej offentlig. Originalutskrift till rapporten. Samdok Hemundersökning 1990-1991.
1Arkiv 164.a.1 1. provkollektioner, Katja Arkivet MMT-Katja of Sweden Produktion.
1Arkiv 164.b.1 Press och Foton, Teckning i Portfölj. Katja Arkivet MMT-Katja of Sweden Produktion.
1Arkiv 164.c.1 Videofilmer 16 mm och Diabilder. Katja Arkivet MMT-Katja of Sweden Produktion.
1Arkiv 164.d.1.10 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.11 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.12 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.13 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.14 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.15 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.16 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.17 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.18 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.19 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.1 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.20 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.21 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.22 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.23 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.24 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.25 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.26 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.27 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.28 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.29 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
2Arkiv 164.d.1.2 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.30 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.31 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.32 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.33 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.34 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.35 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.36 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.37 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.38 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.39 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.3 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.40 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.41 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.43 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.44 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.45 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.46 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.47 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.48 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.49 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.4 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.50 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.51 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.52 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.53 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.54 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.55 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.56 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.57 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.58 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.59 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.5 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.60 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.61 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.62 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.63 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.64 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.65 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.66 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.67 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.68 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.69 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.6 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.70 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.71 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.72 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.73 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.7 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.8 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1.9 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969.
1Arkiv 164.d.1 MMT-Katja 15-årsjubileum 1969, 73 diabilder med textblad. Katja Arkivet MMT-Katja of Sweden Produktion.
1Arkiv 164.e.1 Varia, Katja Arkivet MMT-Katja of Sweden Produktion.
1Arkiv 164.f.1 Katja Geiger-Katja i USA 1977-1988. 1. Reklampapper, 3 olika med Katja omkring 1985. 2. Foton, 16 st, sv/v och färg mest CANNON/kATJA, 1980-talet. 3. Diplom, sop. "The hometex design award 1988 9 october". 4. Brevsvar om Afrikatygerna 1962. Katja Arkivet MMT-Katja of Sweden Produktion.
1Arkiv 164.g.1 Katja of Sweden som designer. En återblick. Kulturen 29-30/1 1989. 1. Tidningsurklipp. 2. Kulturens Värld maj/aug. 1989. Katja Arkivet MMT-Katja of Sweden Produktion.
1Arkiv 164.h.1 Pärm H. Tillägg. Kompletterande uppgifter och listor. Sammanställning av varje provkollektion i kolummer 1960-1976. Katja Arkivet MMT-Katja of Sweden Produktion.
1Arkiv 165.1 Pärm med anteckningar inför arbetets påbörjande, intervjuer med ägare, personal och kunder (de senare är konfidentiella), diskett Macintosh med intervjuer och rapport. Undersökningen gjordes 1990 av Eva Lillienberg Olsson och Kristina Strand, Kulturen i Lund. Rapporten färdigställd i mars 1991. Samdok Kardborren.
1Arkiv 165.2 Fotografier (färg och sv/v). 1 mapp med uppklistrade bilder samt 1 mindre ask med sv/v. Negativen förvaras tillsammans med museets övriga negativ. Neg. nr D 3583-3588, D3590-3596. Syfabriken i Höör samt butikerna i Lund, Kalmar och Uppsala. Undersökningen gjordes 1990 av Eva Lillienberg Olsson och Kristina Strand, Kulturen i Lund. Rapporten färdigställd i mars 1991. Samdok Kardborren.
1Arkiv 165.3 Diabilder i färg 1 A-33A från Kardborren i Lund. 2 pappaskar. Samdok Kardborren.
1Arkiv 165.4 Klippböcker, Tygprove, Brevpapper, Mattmönster, Reklam mm. Märkt även med KM 76577. Samdok Kardborren.
1Arkiv 165.5 Affisch från 1990, 65x45 cm. Cottonfield by Carli Gry. KM 76577. Samdok Kardborren.
1Arkiv 165.6 Samdok-Rapporten Kardborren-Svenska kläder av Eva Lilljenberg-Olsson och Kristina Strand. Samdok Kardborren.
1Arkiv 166.10 Journal över bl.a sålda grödor 1875-1906. Har tillhört givarens morfar lantbrukare Nils Isberg 1864-1924. Brösarp. Gåva 1989 av fru Elsa Eklund, Årstavägen 60, Johanneshov. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.11 Brandordning och Reglemente mm för Brandkåren i Lund. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.12 Rullor, 2 st, med instruktion och redskapsförteckning för Lunds brandkår 1892 och 1895. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.13 Frimärke för bokbindare Carl Berggren. Lund. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.14 Anvisningar för bokbindaren vid inbindningen av "Finland i 19 seklet" 1893. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.15 Kvitto på inhandlat bomullsgarn hos firma Borg i Lund från den 30/4 1869. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.16 Kvittens på betald ränta för lån i Lunds Universitets Enkekassa för bokbindaren C. Berggren, Lund 4/12 1883. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.17 Kassa-Kreditiv-Kontrakt för enkefru Thilda Berggren med Skånes Enskilda Bank på 1.000:- kronor. Lund 1/12 1884. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.18 Karta över tomterna nr 308 och 309 i staden Lund från januari 1898. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.19 Inteckningshandlingar i gården och tomten nr 308 i Lund tillhörig bokbindaren L. M. Berggren. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.1 Tändsticksetiketter, 56 st, huvudsakligen svenska. Gåva 1989 av Folke och Bertil Åstrand, Bjärred. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.20 Brandförsäkringsbrev för fastigheten 186 C vid Råbygatan 21 i Lund från den 27/4 1903. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.21 Balansräkning för bokbindare Lars Magnus Berggren, Lund skulder 1856-1865. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.22 Bouppteckning efter inspektören Carl Johan Berggren den 24/2 1865. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.23 Auktionsprotokoll hållet i Kriglida den 12 juni 1861 hos inspektören Carl Johan Berggren. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.24 Betyg och Intyg för Carl Johan Berggren, 8 st, åren 1828-1862. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.25 Bouppteckning efter akademibokbindaren Lars Magnus Berggren den 21/12 1877. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.26 Bouppteckning efter enkefru Thilda Berggren den 17/2 1888. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.27 Testamente efter Fredrika Berggren. Lund den 21/1 1866. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.28 Brev, 3 st, av olika personer Berggren. Gåva 1989 av glasmästare Tore Sandström, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.29 Fotografier, 18 st, de flesta monterade, Skånska slott och parkmiljöer. Foto Gösta Hultzen, 1940-talets slut. Gåva 1988 av Kjell Hultzen, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.2 Reklam för tugg-gummi, 3 st, 1930-talet. Gåva 1989 av Folke och Bertil Åstrand, Bjärred. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.30 Original till "linoleumgolv" i Borgahusets utställning 3:e våning. Matsal från 1880-talet. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.31 Stamtavla till ättlingar efter Anders Jeppsson 1:e innehavare av det s.k. Trumpetarbostället i Billinge sn, Hultseröd nr 4:1 3/3 i Malmöhus län. upptecknad 1989 av Anders Wellmar och Karin Wester. Gåva 1989 av Roland Wester, Önnemovägen 132, Tullinge. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.32 Dagbok förda åren 1930,1931, 1933 och 1934 vid målarfirman O. E. Olsson, Lund. Gåva 1989 av Bengt Lindberg, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.33 Kasssaböcker åren 1931-1938 från målarfirman O. E. Olsson Lund. Gåva 1989 av Bengt Lindberg, Lund. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.34 Fotografier, 30 st, från tegelbruk i Uppsala 1947. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.35 Åvalls samling. Katalogkort- Hemslöjdens i Malmöhus län- och fotografier på huvudsakligen textiler. 2 st A-4 pärmar. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.3 Cigarettaskar, 17 st, 1940-talet. Gåva 1989 av Folke och Bertil Åstrand, Bjärred. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.4 Inbjudan och Program för amanuens Barbro Åstrand till Lunds fabriks- och hantverksförenings 120-års jubileum 1967. Gåva 1989 av Folke Åstrand, Bjärred. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.5 Förvaringsmapp till försäkringar i Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Skåne, Malmö. Gåva 1989 av Folke Åstrand, Bjärred. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.6 Menyer, 3 st, 1 från Kystens Perle, Snekkersten 1956. 1 från Café de Paris, Köpenhamn 1956. 1 från Franska Caféet, restaurant Åke Hans, Lund 1955. Gåva 1989 av Folke Åstrand, Bjärred. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.7 Maria Lindqvist berättar tre ungdomupplevelser från Skånes landsbygd. Bandupptagningen gjordes 7/6 1973 hos dottern. Maria Lindqvist f. 1886 i Teckomatorp död 1977. Gåva 1989 av dotter med make Greta och Eewin Gräff, Linköping. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.8 Gesällbok för garvaren Nils Isberg f. i Brösarp 1864 d. 1929. Antagen Lund 1/9 1887. Gåva 1989 av fru Elsa Eklund, Årstavägen 60, Johanneshov. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 166.9 Arbetsbetyg för rallaren Sven Svensson, Stockholm 1877-1894. Givarens mormors far. Gåva 1989 av fru Elsa Eklund, Årstavägen 60, Johanneshov. Diverse Arkivalier 1989.
1Arkiv 167.100 Gratulationskort, 2 st, från sekelskiftet. Gåva av lantbrukare Bertil Nilsson, Skogsgård, Stångby. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.101 Almanacka amerikansk, från 1903. The motor car. Gåva av lantbrukare Bertil Nilsson, Skogsgård, Stångby. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.102 Förteckning på de arbeten som utkommit från Berlinska boktryckeriet, Lund 1988 och 1989. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.103 Adventskalendrar barnens, 4 st, utgivna av Sveriges Flickors Scoutförbund från åren 1944, 1949-1951. Gåva av folkskollärare Ivan Eklund, Ystad. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.104 Färgfoto av Eva Persson i Kulturens hökeri i samband med iordningställandet. 38,5x29,3 cm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.105 Fotografier, 2 st, 25,5x30,5 cm, monterade, troligen engelsk propaganda mot alkoholmissbruk. 1900-telets början. Gåva från Lunds Hantverksförening. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.106 Ritningar, Broschyrer, Fotografier, Tidningsurklipp om möbler som tillhört möbelsnickare Carl Fors Strandgatan 88, Limhamn. Gåva 1991 av dödsboet efter fröken Judit Fors, Strandgatan 88, Limhamn. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.107 Vernissagekort, 2 st, till utställningen I glas lust på Kulturen i Lund den 14/10 1990. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.108 Tidningar och Tidskrifter. Portföljen. Tidskrift för salongen nr 13, april 1854 Svenska tidningen. Dagligt allehanda i Stockholm 13/6 1856. Lunds Weckoblad nytt och gammalt 18/9 1851, 19/8 1858, 26/8 1858, 28/7 1859. Bore. Dagligt allehanda i Stockholm 4/4 18951. Snäll-Posten från Malmö 8/5 1848. Framtiden 4/12 1847, 15/1, 29/1, 12/2, 19/2 1848. Den nya skånska correspondenten 13 nr 1846. Svensk Eclesiastik-Tidning 10/4 1845. Mästerhatten april 1843. Inrikes Tidningar 20/9 1793. Post- och Inrikes tidningar 30/9 1831, 19/4 1837. Stockholms posten 6/3, 5/6, 10/6, 12/6 och 15/6 1789. Dagligt Allehanda 26/4 1783. Riksdags-tidningar 18/11 1809. Tidning för Bondeståndet 20/2 1834. Stockholms lärda tidningar 13/3 1780. Nya Extra Posten 18/11 1819. Allmänna Journalen 22/4 1824. Journalen 30/8 1824. Argus den tredje 13/8 1824. Anmärkaren 30/9 1826. Arkif för hushållningen och näringarne 7/6 1828. Stockholms Posten 21/2 1789 och 2/5 1829. The illustrated penny almanack for 1857. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.109 Till Minne, 4 st, av Maria Collin, Lund. Blaketter tryckta av Minnesfonden i Lund. Gåva 1936 från Maria Collins sterbhus. KM bibl. 6021. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.10 Aktiebref i Aktiebolaget Folkets park i Lund under nr 1176 å 10:-. Lund den 27/6 1897. Gåva som Arkiv 167.8 [Numret felskrivet, rätt nummer är troligen Arkiv 167.7 Gåva 1990 av Lennart Järnhäll, Lund.]. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.110 Fotografi, skolkort monterat på grå kartong, gossklass med lärare (folkskollärare Gustaf Jönsson, Lund, givarens fader). Fotots storlek 16x22 cm. Gåva 1975 av ingenjör Egon Jarnshult, Sockerbruksvägen 5 c, Staffanstorp. KM 68146. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.111 Kuvert sigillförsett till frk Sofia Berggren, Skövde. Skånskt av glasmästare Tore Sandström, Lund tillsammans med en uppsättning bokbindarredskap från Berggrenska bokbinderiet i Lund. En av sigillstämplarna har använts till detta kuvert. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.112 Nålar att fästa i rockuppslaget, 4 st, med Kulturens forntid-framtid. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.113 Intervju med lanthandlaren Stanny Larsson, Ängstorp, Sjöbo samt fotografier på lanthandeln av Lars Westrup 27/9 1989. D. 3881:1-5, 28-43. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.114 Intervju med lanthandlare Algot Persson, Björka by, Sjöbo 11/1 1989 samt fotografier på lanthandeln av Lars Westrup. D. 3882:17-44. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.115 Minnen och Berättelser från Alvar Ljungs Jönköping 04-08-08 barndomens socken. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.116 Tidningurklipp och Arkivalier angående bankväsen. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.117 Julteckningar, 4 st, från Lund. Kulturen, Stortorget, Grand Hotel samt utsikt från ett fönster över Domkyrkan. Teckningarna blevo omkring 1909 för klichering till jullkort av Gleerupska Konst och Pappershandeln i Lund beställda hos en dansk firma. Teckningarna är av antikvitetshandlare G. T. Sjöblom uppköpta från Köpenhamn, skänkta av Georg Karlin 1920. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.118 Tidningsartikel om svagdrickabryggeriet i Tomelilla, SDS 12/12 1989. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.119 Affisch, nytryck, särtryck ur Svensk Motor Tidning nr 22, 1910 "Några förhållningsregler vid möte mellan hästfordon och automobil". Original på Skoklosters motormuseum. 44x31,5 cm. Gåva 1985 av Märta Lindström, Lund. KM 76210. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.11 Bondetåget år 1914. MAPP innehållande förteckning över deltagarna i 13 härader. Bondetågets officiella festmarsch 1914. Manifest till nationen. Kantat vid skånska sällskapets fest för bondetåget. Program för bondetåget. SJ:s färdbiljetter Malmö-Stockholm fram och åter kr 6:- Deltagaretalong att fästas vid knapphålet. Brefkort angående deltagande i Bondetåget. Minnesmedalj i brons. Gustaf V och Viktoria. Gåva som Arkiv 167.8 [Numret felskrivet, rätt nummer är troligen Arkiv 167.7 Gåva 1990 av Lennart Järnhäll, Lund.]. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.120 Mosaikfotografi av Västra Vrams kyrka. Exteriör och interiörfotografi inramade av församlingens präster. Uppklistrad på kartong. 30x36,5 cm. Gåva 1973 av tandläkare Bertil Rafstedt, P.H. Lings väg 16, Lund. KM 65494. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.121 Blyertsteckning, interiör från utedass, 4 hål, Bolmstads säkeri 1944. 30x36,5 cm. Teckning uttförd Södertulls tvättinrättning, Lund 1939-1968. Gåva 1979 av fru Edith Ransing, Lund. KM 72738. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.122 Väggalmanacka, Almqvist & Wiksell tryckeri 150 år, 1989 med 8 st planscher visande tryckeriets historia. 34x44 cm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.123 Tidningsartikel om Bosjöklosters mölla. Mellersta Skåne 5/8 1946. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.124 Fotografi av de cirka 60 spelmän, violinister och klarinettister, som deltog i spelmansstämman på utställningen i Lund 1907. 15,5x46 cm. Gåva den 7/3 1990 av riksspelman Nils Löfgren, Erikslustvägen 6 A, Malmö gm Carin Ask, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.125 Donationsbrev på 5000.000:- kronor till Kulturen i Lund från Tetra Pak att användas till underhåll av byggnader och samlingar. Lund den 18/12 1989. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.126 Tack i form av diplom tilldelat prisdomaren arkitekt Louis Nilsson vid Kulturhistoriska föreningens för södra Sverige allmänna sydsvenska konstslöjdutställning i Halmstad 1901. Sign. Jöns Mårtensson 1901. 65,5x49,5 cm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.12 Ransoneringskort - Wochenkarte für ausländische Zivilarbeiter-tillverkat i England. Nedkastades av engelsmännen över Tyskland för att sabortera den tyska livsmedelsförsörjningen 4/9 - 17/9 1944. Gåva som Arkiv 167.8 [Numret felskrivet, rätt nummer är troligen Arkiv 167.7 Gåva 1990 av Lennart Järnhäll, Lund.]. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.13 Ransoneringskort komplett från första världskriget överlämnat från livsmedelsnämnden i Lund till stadsfullmäktigeledamoten herr ölutkörare Nils Jönsson Lund. Gåva som Arkiv 167.8 [Numret felskrivet, rätt nummer är troligen Arkiv 167.7 Gåva 1990 av Lennart Järnhäll, Lund.]. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.14 Handlingar "Kultur i Skåne" omkring 1980. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.15 Exerpter, Särtryck, Klipp, Tidskrifter och foton till årsboksartiklar av Märta Lindström om textil och dräkt i Kulturens årsbok 1956-60 samt material till C 1 uppsats i etnologi vid Lunds Universitet om dopdräkt och barnkläder 1972. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.16 Anteckningsblock, 18x12 cm. Reklam för Aga-Baltic Radio A-B med priser 1935-36. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.17 Avpolletteringssedlar från 1954 I för sårade och sjuka. II för gasskadade. III för smittsamt sjuka. Gåva 1990 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.18 Kvitto på 1 st körlektion om 30 min från Ernst Olssons Bilskola, Eslöv. Gåva 1990 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.19 Hyreskontrakt mellan fröken Carin Collin och Kooperativa föreningen Solidar, ekonomisk förening, Malmö april 1958 - september 1959. Gåva 1990 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.1 Ritningar, Arkitekt-, Konstruktions-, Vvs- och elritningar samt beskrivning och bygghandlingar vid uppförandet av Kulturens restaurang 1987-89. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.20 Arbetsböcker, 3 st, för Carin Collin vid Landskrona småskoleseminarium. Klass I c djurriket och växtriket. Klass II c biologi. Gåva 1990 av Carin Ask, Sunnanväg 14 H, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.21 Minnen från baler och festligheter, 1880-talet. Gåva 1991 av Marianne Ahlström, S:t Petri Kyrkogata 10, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.22 Inbjudan att närvara vid silverbröllopsmiddag å Stadt Hamburg i Malmö 18/11 1895. Gåva 1991 av Marianne Ahlström, S:t Petri Kyrkogata 10, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.23 Poesialbum som tillhört Elisabeth Andersson och ibland Elisabeth Gullberg 1889-1947. Fostersyster till Hjalmar Gullberg. Gåva 1990 av grevinnan Greta Thott, Villagatan 14, Stockholm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.24 Telegram, 5 st, till guldbröllopsparet Gullberg, Malmö den 1/12 1922. Gåva 1990 av grevinnan Greta Thott, Villagatan 14, Stockholm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.25 Inbjudan att närvara vid vigselakter, 3 st, åren 1899, 1905, 1909. Gåva 1990 av grevinnan Greta Thott, Villagatan 14, Stockholm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.26 Brev, 2 st, till orgelbyggaren Johan Magnusson, Näshult. 1860-talet. Gåva 1990 av grevinnan Greta Thott, Villagatan 14, Stockholm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.27 Arbetsintyg för stickerskan Elisabeth Andersson för tiden 6/2 1904 - 24/3 1909 från Malmö Mekaniska Tricotfabriks Aktiebolag. Gåva 1990 av grevinnan Greta Thott, Villagatan 14, Stockholm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.28 Vishäfte no 140 från Malmö Visförlag, 1918 med fem nya och glada visor. Charas - furstinnan Svensk-amerikanarens sång, Sångaren på vandring, Vid Visperbäck, Den glade drängen. Gåva 1990 av grevinnan Greta Thott, Villagatan 14, Stockholm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.29 Revisionsberättelse för Sjuk- och Begravningskassan Vårblomman, Malmö för 1907. Gåva 1990 av grevinnan Greta Thott, Villagatan 14, Stockholm. Revisionsberättelse Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.2 Ritningar, Byggnadsbeskrivning, VVs Beskrivning och Bygghandlingar vid uppförandet av Kulturens Magasin på Diabasen 1987-88. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.30 Brevkortsalbum som tillhört Elisabeth Gullberg 1889-1947. Fostersyster till Hjalmar Gullberg. Gåva 1990 av grevinnan Greta Thott, Villagatan 14, Stockholm. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.31 Räntekvitto å det av timmermannen Anders Nilsson, Sofielund erhållet lån. Malmö 30/11 1917. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.32 Kvitto på provision till Malmö stad å 1% å bouppteckning 1926 efter Anders Nilsson. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.33 Försäkringshandlingar för bl. a. timmermannen Anders Nilsson, Malmö. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.34 Exlibris, 4 st, tecknade av givaren redaktör Rolf Rundström, Eksjö. KM 73836. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.35 Uppteckningar i samband med Kulturens utställning 1990 "Ansikten är också historia" - bilder av arbetarfamiljer i Lund 1880-1940. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.36 Tackkort, fotostatkopia, till herr Alexander Agrell Lund från Kulturen. Undertecknat Sven T. Kjellberg 30/12 1958. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.37 Brefkortsalbum med fotografier från Baltiska utställningen i Malmö 1914. Gåva 1990 av Gun Boström, Torekov. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.38 Fotografier, 5 st, från Bjerred-Lund-Harlösa järnväg BLHJ bl. a. från invigningen 26 augusti 1901 och från sista trafikdagen 14 juni 1939. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.39 Repro av fotografier i arkivet. LXIV:658, 768, 769. Lunds bryggeri. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.3 Ritningar och Bygghandlingar till Kulturens magasin och konservering på S:T Lars området 1986. Genomfördes ej. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.40 Biografiska Data om contrefejaren i Ystad Christian Hieronymus Johanssen (-son) 1718-1781 nedtecknade av Barbro Edlund, Lund 1991. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.41 Repro efter foto av Frans Lindberg med sin tredje hustru Maria och samtliga barn utanför hemmet i Smedstorp ca 1920-21. E587:9. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.42 Tack till Kulturen i Lund för ett trevligt arrangemang den 1-2/9 1990 undertecknat Malmöhusgardet. Gåva 1990 av Sten Johanson, Malmöhusgardet, Malmö. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.43 Stilbok latinsk som tllhörts baron Malcolm Leijonhielm 1852-1945. Han studerade i Lund från vårterminen 1871. Gåva 1991 av Lars Jolstedt, Strängnäs. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.44 Menu eller spisekort från Fiskehusets resaurant, Gammel Strand 34, Köpenhamn. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.45 Huvudböcker, 3 st, åren 1926-1967 för vagnmakaren Nils J. Andersson, Råbyvägen 20, Lund. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.46 Förteckningar, 4 st, över medlemmar i Skånska Vagnmakeri-idkareföreningen från 1920, 1922, 1926 och 1948. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.47 Inventariebok 1929-55 för vagnmakaren Nils J. Andersson, Råbyvägen 20, Lund. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.48 Kassabok åren 1946-1956 för vagnmakaren Nils J. Andersson, Råbyvägen 20, Lund. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.49 Medlemsblad för Sammenslutningen af Karetmagermestre i Danmark nr 8 och 9 från 1929. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.4 Det folkliga kvarnhantverket- en studie av utveckling och konstruktion. Examensarbete vid Institutionen för Byggnadskonstruktionslära, sektionen för Arkitektur, Lunds Takniska Högskola våren 1981 utfört av Ylva Johansson. 4 pärmar. Gåva 1990 av Ylva Johansson, Lilla Fiskaregatan 6, Lund. Originalen återlämnde 2008, en del kopierat. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.50 Almanacka från maskinfirman A.-B. Sigfr. Stenberg & Co i Nässjö med varureklam. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.51 Betyg för erhållen undervisning i Hofbeslag vid Alnarps Hofbeslagsskola för smeden Lorents Peter Paradis från Torup. Alnarp den 6/4 1888. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.52 Gesällbok för smedgesällen Lorents Peter Paradis. Malmö den 5/3 1885. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.53 Avskedsbetyg för smedgesällen Carl Paradis. Stora Herrestad den 13/3 1857 Wilhelm Paradis, smedmästare. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.54 Intygsbok för minderårig arbetare utfärdad av vagnmakare Nils J. Andersson för Nils Algot Pålsson. Lund den 15/12 1942. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.55 Gesällbok för vagnmakaregesällen Nils Johan Andersson. Lund den 4/12 1908. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.56a Arbetsritningar, 21 st, för vagnmakeri av vagnmakare Nils J. Andersson, Råbyvägen 20, Lund. Ritade med blyerts och bläck på papp. Flera är trasiga. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.56 Anteckningsböcker, 4 st, förda av vagnmakaren Nils J. Andersson, Råbyvägen 20, Lund. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.57 Prislistor, 22 st, åren 1909-1949 för Skånes vagnmakeriidkareföreningen. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.58 Stadgar för vagnmakeriidkareföreningen inom Skåne från 1919 samt supplement från 1927. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.59 Prislista och Stadgar för nordvästra Skånes Vagnmakaremästareförening från 1907. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.5 Dagböcker, 3 st, åren 1844-1851 förda av Mårten Larsson, Lund - en av byggherrarna till Kulturens s.k. Vita Hus samt kartotek på i dagböckerna nämnda personer. Gåva 1991 från Hedvig Lovéns dödsbo. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.60 Vogn- og Automobil-Prislista gældende fra 1. april 1927. Tryckt i Roskilde. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.61 Prislista å böjt trä från M. Jönsson & son vagnfabrik, Eslöv. 1919 och 1920. Gåva 1991 av sonen Ragnar Bremle, Karlavägen 22, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.62 Kulturens Julkalender 1986-1989. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.63 Programtidning, 2 st, för Östarpsdagen 12/8 1990. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.64 Tackkort, Kulturens, från 1970- och 1980-talet. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.65 Inbjudningskort, 2 st, till invigningen av Kulturens nya magasin på Gastelyckan 11/11 1988. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.66 Vernissagekort till utställningarna på Kulturen, Lund på 1000-talet och Lund efter 1500 år 1990 samt Arsenik och gamla hästar år 1991. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.67 Program för Laurentü marknad på Kulturen i Lund 1990 Levande hantverk på Kulturen 1990 samt Ansikten - sportlov på Kulturen 1991. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.68 Evenemangskalendrar för Kulturen 1990-91. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.69 Reklammaterial om Kulturen från Undervisningsavdelningen 1990-1991. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.6 Utställning på Kulturen 1986 - Majblomman. Texter, fotografier, negativ, vykort, noter, tidskrifter, majblommor samt artikel om Majblommor av Stig Tornehed i Antik & Auktion 1990/5. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.70 Tidningsurklipp, 3 kollegiepärmar, åren 1982-84. Gåva 1991 av Sune Rudnert, Malmö. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.71 Information om 15-kort och frikort för sjukvård och medicin utgiven av Försäkringskasseförbundet 1981. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.72 Evenemangskalendrar för Kulturen 1988-89. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.73 Handlingar om ansökan om mästarbrev i Silversmedsyrket för Lars Borin, Lund 1991. Gåva 1991 av Lars Borin, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.74 Bouppteckning, kopia efter professor Nils Wichman, Lund från den 12/3 1668. Originalet förvaras i Lunds Universitetsbibliotek. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.75 Dagboksanteckningar förda av lantbrukaren Anders Johan Andersson, Backagården och Rökulla, Västra Grevie om Karlins utgrävningar 10/8 - 12/8 1888. Gåva 1987 av L. G. Muncklinde, Tessinsväg 18, 21758 Malmö. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.76 Blankett till lånehandling från 1920-talet. Ej använd. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.77 Välskrivningsövningar, anteckningsbok angående antal besökande biografiska anteckningar. Gåva av Anna Lisa Dettlow-Berg, Thulehem 42 B, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.78 Vykort, st, från Malmöhus Län. Gåva 1991 av leg. läkaren Sven-Erik Johansson, Forsåkersgatan 57, Mölndal gm Mölndals museum. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.79 Fotoalbum med lärare och avgående elever vid Lunds Folkskoleseminarium 1917. Gåva av folkskollärare Ivan Eklunds, Ystad sterbhus. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.7 Fotografialbum, 2 st, från 1910- och 1920-talen, 24,5x33 cm. Gåva 1990 av Lennart Järnhäll, Lund. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.80 Hushållsbok förd av Nanna Wahldorff åren 1891-1909. Gåva 1991 av dödsboet efter fröken Judit Fors, Strandgatan 88, Limhamn. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.81 Matrecept mm skrivna i en gammal mönstringsrulla för Simrishamns skvadron. Recepten skrivna troligen av fröken Amelie Månsson, kokerska hos borgmästaren Skytte i Malmö, 1900-talets början. Gåva 1991 av dödsboet efter fröken Judit Fors, Strandgatan 88, Limhamn. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.82 Kulturens Julkalender för 1991. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.83 Minnesan Teckningar om Johannes Collin av Artur Öman, Bergsgatan 7A, Hässleholm 1991. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.84 Brev av Svante Milles, Lidingö 1991 samt fotostatkopior på katalogkort från Arkiv för dekorativ konst, Lund på de skulpturer Kulturen fått som gåva 1990. KM 76586-599. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.85 Brev till Johannes Collin från Düsseldorfs Kunstakademie 18/9 1925. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.86 Teckning, blyerts, studie av mänskligt kranium, 29,5x25,3 cm sign. Johannes Collin jan. 1901. Gåva 1991 av Nils Åkersson, Kvarnkroken 19, Lund. KM 76737. Diverse Arkivalier 1990-1991.
1Arkiv 167.87 Skrock upptecknat av Ellen Holmqvist, Lund den 31 mars 1946. Skrock som Ellen Holmqvist hört berättas dels i sin hemort Arlöv, dels av sin mormor i Lund