logo

Carlotta - the museum database

Skånska glasbruket, Henrikstorps glasbruk

Object description
Grundat av Göran Piehlman, 1681 nobiliserad Adlersten och friherre. Glasbruk på hemmanet Henrikstorp, Perstorps socken, Skåne. Producerade först endast fönsterglas, enklare hushållsglas och apotekskärl men erhöll 1715 privilegium för framställning av även finare glas och blev näst Kungsholms glasbruk det mest betydande bruket i landet. Föremålen är blåsta i en klar massa med svagt rödviolett eller gulgrön ton och består i huvudsak av vinglas, sejdlar, supkoppar, bägare, terriner, karaffer och päronformade kannor, de senare liksom supkopparna en specialitet för glasbruket. Den grunt graverade dekoren har som vanligaste motiv krönta initialer eller monogram, omgivna av palm- eller lagerkvistar; på supkopparna finns ofta också en devis. Andra karakteristiska motiv är två motvända fåglar på ett hjärta samt av blommor och blad sammansatta rosetter. Växtornamentiken är av samma typ som Kungsholmsglasens men med en naiv stilisering i utförandet, som ger en stark allmogeprägel. Jämsides med det graverade glaset tillverkades passglas m fl äldre former, företrädesvis i grönt glas. Driften lades ned 1760 och hyttan förstördes 1762 genom brand.
Visat namn
Skånska glasbruket; Henrikstorps glasbruk
Förekommer som
Tillverkare; Brukare/Ägare
Verksamhet
glasbruk
Årtal - Verksamhet
1691-1762
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Härad
Norra Åsbo
Kommun
Perstorp
Socken
Perstorp
Gård
Henrikstorp
Gruppering
Regis 2005
Persontext
Grundat av Göran Piehlman, 1681 nobiliserad Adlersten och friherre. Glasbruk på hemmanet Henrikstorp, Perstorps socken, Skåne. Producerade först endast fönsterglas, enklare hushållsglas och apotekskärl men erhöll 1715 privilegium för framställning av även finare glas och blev näst Kungsholms glasbruk det mest betydande bruket i landet. Föremålen är blåsta i en klar massa med svagt rödviolett eller gulgrön ton och består i huvudsak av vinglas, sejdlar, supkoppar, bägare, terriner, karaffer och päronformade kannor, de senare liksom supkopparna en specialitet för glasbruket. Den grunt graverade dekoren har som vanligaste motiv krönta initialer eller monogram, omgivna av palm- eller lagerkvistar; på supkopparna finns ofta också en devis. Andra karakteristiska motiv är två motvända fåglar på ett hjärta samt av blommor och blad sammansatta rosetter. Växtornamentiken är av samma typ som Kungsholmsglasens men med en naiv stilisering i utförandet, som ger en stark allmogeprägel. Jämsides med det graverade glaset tillverkades passglas m fl äldre former, företrädesvis i grönt glas. Driften lades ned 1760 och hyttan förstördes 1762 genom brand.
Litteratur och arkivhänvisning
Tunander Britt, Illustrerat Antik Lexikon, Natur och Kultur, s. 319.; sv.wikipedia.org