logo

Carlotta - the museum database

Konstslöjdanstalten på Kulturen, KSAL

Object description

I slutet av 1800-talet etablerades ett flertal föreningar och institutioner som hade för avsikt att bevara och förnya inhemsk textil konst. Tankar om hur textilkonstens kulturarv skulle bevaras och förnyas fanns det däremot olika uppfattningar om. I dessa diskussioner växte konstslöjdanstalten i Lund (KSAL) fram och skapade sig en position i relation till övriga aktörer på arenan. I spetsen för verksamheten stod dess föreståndare Georg J:son Karlin och de formgivare och konstnärer som anstaltens styrelse knöt till verksamheten.

KSAL kom tillsammans med Kulturhistoriska föreningens museum och Sydsvenska konstindustrilotteriet att forma en treenighet – en verksamhet i gränslandet mellan kulturhistoria och konstindustri.

Visat namn
Konstslöjdanstalten på Kulturen; KSAL
Förekommer som
Brukare/Ägare; Tillverkare; Skola; Konstnär/Formgivare; Förvärvat från; Annan anknytning; Avbildad person
Personnamn - Annan anknytning
Liden-Kristoffersson Ruth [elev 1932]; Hallbäck Jönsson Agda [elev ca 1920]; Sahlström Bror Axel [facklärare]; Olsson Per Axel [anställd på Kulturen 1908-1925]; Mårtensson Jöns; Karlsson Anna [vävlärare 1921-1949]; Jönsson Ingeborg [elev 1930]; Engström Maria [elev 1911]; Waltersdorff Emelie von [tecknare omkring 1901]; Strand-Björklund Hanna [elev 1932]; Reventlow Benny [elev/lärarinna ? 1918]; Johnson Ivar [elev 1904-1905]; Fjaestad Maja [verksam vid 1900-talets början]; Dinclau Hildegard [elev 1934]; Borglin Margit [elev 1934]; Norehn Märta [elev 1934]; Nilsson Henry [elev 1905]; Måås-Fjetterström Märta [textil facklärare 1902-1905]; Lundegård Justus; Ljungberg Edith [anställd på 1930-talet]; Cederqvist-Hallgren Edith [elev 1922]; Anderberg Anna [elev 1929]; Ågren M KSAL; Svensson Ragnar [elev 1904 trä och metall]; Svensson Colma [mönstertecknerska]; Persson Henning [smed]; Nilsson Axel KSAL [tecknare 1901]; Ernberg [elev omkring 1920]; Eriksson Svalöv [elev]; Lundqvist Blända [elev 1929]; Jönsson Sture KSAL [elev 1901 trä och metall]; Carlsson-Banke Signe [elev 1925]; Eriksson Thyra [elev 1901]
Årtal - Verksamhet
1897-1933 (1939 vävkursen)
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Härad
Torna
Stad
Lund
Gård
Kulturen
Gruppering
Regis 2006; Regis 2007; Regis 2011; Regis 2017; Regis 2018; Regis 2019; Regis 2020
Persontext

I slutet av 1800-talet etablerades ett flertal föreningar och institutioner som hade för avsikt att bevara och förnya inhemsk textil konst. Tankar om hur textilkonstens kulturarv skulle bevaras och förnyas fanns det däremot olika uppfattningar om. I dessa diskussioner växte konstslöjdanstalten i Lund (KSAL) fram och skapade sig en position i relation till övriga aktörer på arenan. I spetsen för verksamheten stod dess föreståndare Georg J:son Karlin och de formgivare och konstnärer som anstaltens styrelse knöt till verksamheten.

KSAL kom tillsammans med Kulturhistoriska föreningens museum och Sydsvenska konstindustrilotteriet att forma en treenighet – en verksamhet i gränslandet mellan kulturhistoria och konstindustri.

Litteratur och arkivhänvisning
Lindh, Kerstin; Snövits död - en ny formvilja med inslag av textil tradition, i Föreställningar om döden, 2017; Märta Lindström; "Konstslöjdsanstalten och Lotteriet" i Kulturens Årsbok 1982, sid 49-62.