logo

Carlotta - the museum database

Berlingska boktryckeriet, Berlingska Stilgjuteriet, Kungliga Privattryckeriet

Object description

Berlingska Boktryckeriet stammar från 1745, då Carl Gustaf Berling (från Tyskland) övertog det Akademsika Boktryckeriet i Lund. Berlingska blev uppköpt 1943 av Håkan Th Ohlssonoch ägs numera av Svenska Kyrkans Ekonomi AB.

Själva Stilgjuteriet inrättades först 1837 men fick stor betydelse för företaget. Jämsides med Nordstedts i Stockholm och stilgjuterier i Tyskland kom Berlingska att leverera största delen av det typmaterial som användes av den grafiska industrin i Sverige. Stilgjuteriet fanns kvar till 1980.Berlingska Boktryckeriet stammar från 1745, då Carl Gustaf Berling övertog det Akademsika Boktryckeriet i Lund. Själva Stilgjuteriet inrättades först 1837 men fick stor betydelse för företaget. Jämsides med Nordstedts i Stockholm och stilgjuterier i Tyskland kom Berlingska att leverera största delen av det typmaterial som användes av den grafiska industrin i Sverige. Stilgjuteriet fanns kvar till 1980.

Visat namn
Berlingska boktryckeriet; Berlingska Stilgjuteriet; Kungliga Privattryckeriet
Förekommer som
Tillverkare; Brukare/Ägare; Förvärvat från; Annan anknytning; Avbildad person
Årtal - Verksamhet
1745-1943 [Berlingska boktryckeriet]; 1836-1943 [Berlingska Stilgjuteri]
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Härad
Torna
Stad
Lund
Gata
Stora Gråbrödersgatan 17
Gruppering
Regis 2005; Regis 2007; Regis 2009; Regis 2010; Regis 2017
Persontext

Berlingska Boktryckeriet stammar från 1745, då Carl Gustaf Berling (från Tyskland) övertog det Akademsika Boktryckeriet i Lund. Berlingska blev uppköpt 1943 av Håkan Th Ohlssonoch ägs numera av Svenska Kyrkans Ekonomi AB.

Själva Stilgjuteriet inrättades först 1837 men fick stor betydelse för företaget. Jämsides med Nordstedts i Stockholm och stilgjuterier i Tyskland kom Berlingska att leverera största delen av det typmaterial som användes av den grafiska industrin i Sverige. Stilgjuteriet fanns kvar till 1980.Berlingska Boktryckeriet stammar från 1745, då Carl Gustaf Berling övertog det Akademsika Boktryckeriet i Lund. Själva Stilgjuteriet inrättades först 1837 men fick stor betydelse för företaget. Jämsides med Nordstedts i Stockholm och stilgjuterier i Tyskland kom Berlingska att leverera största delen av det typmaterial som användes av den grafiska industrin i Sverige. Stilgjuteriet fanns kvar till 1980.

Litteratur och arkivhänvisning
www.kulturportallund.se