logo

Carlotta - the museum database

Sölvesborgs Fajansfabrik

Object description
Grundades av majoren Gabriel Erik Sparre (1726-1804). Anlades vid torget sydvästra hörn, och fabrikstomten sträckte sig ned till sjön. Då Sparre blev landshövding i Blekinge 1776 övertog en tysk officer J. Fr. von Zeipel ledningen. 1793 upphörde tillverkningen.
Visat namn
Sölvesborgs Fajansfabrik
Förekommer som
Tillverkare
Verksamhet
fajanstillverkning
Personnamn - Annan anknytning
Åkermark Petter
Årtal - Verksamhet
1773-1798
Ort - Verksamhet
Sölvesborg
Land
Sverige
Landskap
Blekinge
Härad
Listers
Stad
Sölvesborg
Gruppering
Regis 2005; Regis 2010
Persontext
Grundades av majoren Gabriel Erik Sparre (1726-1804). Anlades vid torget sydvästra hörn, och fabrikstomten sträckte sig ned till sjön. Då Sparre blev landshövding i Blekinge 1776 övertog en tysk officer J. Fr. von Zeipel ledningen. 1793 upphörde tillverkningen.
Litteratur och arkivhänvisning
Kulturens årsbok 1966, Eriksson Gunilla, s. 109-148.; sv.wikipedia.org; Kulturens årsbok 1937, Kjellberg Sven T, s. 64.; Vingedal S.E., Porslinsmärken, s. 176-177.; www.signaturer.se