logo

Carlotta - the museum database

KM 95995.629 :: vykort

Object description
Vykort från Lund. Domkyrkans absid, gamla pastorexpeditionens ingång, Krafts torg.