logo

Carlotta - the museum database

Hammers auktion, M Christian Hammers samlingar

Object description
Ur M Christian Hammers samlingar. Hammers auktion 1907-02-27. Stockholm. 1906-05-18.
Object description

En av Sveriges största privatsamlare. Förmögen främst genom lyckade fastighetsaffärer. 1858 gift med tyskfödda Sophie Saxenhauser, kammarfru hos drottning Josephina. Den siste som förvärvade mästarbrev i Stockholms guldsmedsämbete, hovjuvelerare från 1864.

Intensivt samlande från 1840-talet, köpte samlingar från slott och herrgårdar liksom hela kyrkoinredningar. Köpte även böcker, bibliotekssamlingaen omfattade slutligen 150.000 volymer, år 1870 uppgick antalet föremål i samlingarna till 120.000. Föremålssamlingarna katalogiserades till stora delar av Henryk Bukowski, som senare blev Hammers svåger). Då den svenska staten på 1870-talet tackat nej till att köpa Hammers samlingar, planerade Hammmer att inrätta bibliotek samt museum på Skansens nuvarande plats samt skänka samlingarna till staten. Bygglov beviljades dock inte och Oscar II avstyrkte. Området Skansen inköptes senare av Hazelius.1890 transporterades större delen av samlingarna till Rotterdam där drygt 20000 nummer auktionerades ut under åren 1892-1897. En del av samlingarna återropades.Först efter Hammers död 1905 auktionerades resten av samlingarna ut av Bukowskis auktioner. Såväl Nordiska museet som greveparet von Hallwyl och Kulturen gjorde då betydelsefulla förvärv.

Visat namn
Hammers auktion; M Christian Hammers samlingar
Förekommer som
Förvärvat från
Förnamn
Christian
Efternamn
Hammer
Levnadsår
1818-1905
Land
Sverige
Stad
Stockholm
Gruppering
Regis 2005; Regis 2008
Persontext
Ur M Christian Hammers samlingar. Hammers auktion 1907-02-27. Stockholm. 1906-05-18.;

En av Sveriges största privatsamlare. Förmögen främst genom lyckade fastighetsaffärer. 1858 gift med tyskfödda Sophie Saxenhauser, kammarfru hos drottning Josephina. Den siste som förvärvade mästarbrev i Stockholms guldsmedsämbete, hovjuvelerare från 1864.

Intensivt samlande från 1840-talet, köpte samlingar från slott och herrgårdar liksom hela kyrkoinredningar. Köpte även böcker, bibliotekssamlingaen omfattade slutligen 150.000 volymer, år 1870 uppgick antalet föremål i samlingarna till 120.000. Föremålssamlingarna katalogiserades till stora delar av Henryk Bukowski, som senare blev Hammers svåger). Då den svenska staten på 1870-talet tackat nej till att köpa Hammers samlingar, planerade Hammmer att inrätta bibliotek samt museum på Skansens nuvarande plats samt skänka samlingarna till staten. Bygglov beviljades dock inte och Oscar II avstyrkte. Området Skansen inköptes senare av Hazelius.1890 transporterades större delen av samlingarna till Rotterdam där drygt 20000 nummer auktionerades ut under åren 1892-1897. En del av samlingarna återropades.Först efter Hammers död 1905 auktionerades resten av samlingarna ut av Bukowskis auktioner. Såväl Nordiska museet som greveparet von Hallwyl och Kulturen gjorde då betydelsefulla förvärv.

Litteratur och arkivhänvisning
Anna Womack, Christian Hammer och Nordiska museet, sid. 80-101 Fataburen 2007