logo

Carlotta - the museum database

Lindberg Frans

Object description
Född och död i Smedstorp. Dekorationsmålningsutbildning 1874-1884 i Simrishamn, Stockholm och Berlin. 1885 startade han en måleriverkstad i Smedstorp, vilken han förestod fram till 1933. Under denna tid utförde han dekorationsarbeten på gårdar och herresäten och ett tjugotal kyrkor i sydöstra Skåne. Samtidigt odlade han sin tecknings- och akvarellkonst i skisser och förarbeten. From 1930-talet övergick han till att i bild berätta barndomsminnen från Smedstorpstrakten och att rekonstruerar scener ur allmogens liv i sydöstra Skåne under 1850-1870-talen. Genom en pristävling i Cimbrishamnsbladet kom han i kontakt med Folklivsarkivet i Lund och för dess räkning utförde han uppteckningar om det äldre folklivet i sin hemtrakt, till en del i form av avbildningar. Senare gjorde han också liknande dokumentationer åt Nordiska museet. Under åren 1927-1943 gestaltade Lindberg inte mindre än ett 50-tal sådana motiv och många av dem utfördes i flera varianter. I vissa fall rör det sig om regelrätta minnesbilder från barndom och uppväxtår, i andra fall om rekontruktioner efter vad han hört berättas.
Visat namn
Lindberg Frans
Förekommer som
Konstnär/Formgivare; Förvärvat från; Avbildad person; Brukare/Ägare; Annan anknytning
Förnamn
Frans
Efternamn
Lindberg
Levnadsår
1857-10-13-1944-03-15
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Socken
Smedstorp
Persontext
Född och död i Smedstorp. Dekorationsmålningsutbildning 1874-1884 i Simrishamn, Stockholm och Berlin. 1885 startade han en måleriverkstad i Smedstorp, vilken han förestod fram till 1933. Under denna tid utförde han dekorationsarbeten på gårdar och herresäten och ett tjugotal kyrkor i sydöstra Skåne. Samtidigt odlade han sin tecknings- och akvarellkonst i skisser och förarbeten. From 1930-talet övergick han till att i bild berätta barndomsminnen från Smedstorpstrakten och att rekonstruerar scener ur allmogens liv i sydöstra Skåne under 1850-1870-talen. Genom en pristävling i Cimbrishamnsbladet kom han i kontakt med Folklivsarkivet i Lund och för dess räkning utförde han uppteckningar om det äldre folklivet i sin hemtrakt, till en del i form av avbildningar. Senare gjorde han också liknande dokumentationer åt Nordiska museet. Under åren 1927-1943 gestaltade Lindberg inte mindre än ett 50-tal sådana motiv och många av dem utfördes i flera varianter. I vissa fall rör det sig om regelrätta minnesbilder från barndom och uppväxtår, i andra fall om rekontruktioner efter vad han hört berättas.
Litteratur och arkivhänvisning
Svenskt Konstnärlexikon, Allhems Förlag 1957, volym III, sida 528; Kulturen runt, s. 58-59