logo

Carlotta - the museum database

Rudebeck Paul-Olof :: kammarherre

Object description
Föräldrarna Astrid och Nils Fredrik Rudebeck. Syskonen Nils-Fredrik och Margaretha. Morfadern grosshandlare Carl Wijk.