logo

Carlotta - the museum database

Berling Christian Theodor :: häradshövding

Object description
Ogift. Föräldrarna Carl Fredrik Berling (1785-1847), akademiboktryckare och akademiräntmästare i Lund och hans hustru Fredrika, född Palm (1785-1869).