logo

Carlotta - the museum database

KM 73130.2 :: teckning

Object description

Porträtt föreställande Carl Fredrik Berling. Bröstbild med svag vänsterprofil. C.B är ikläd akademisk frack med lundabroderad krage och bär om halsen Vasaordens kommendörstecken i ett band. Under teckningen är textat; "Ritad af C. Berling i Nov. 1840".

Rundad form. Har tidigare varit monterad inom glas och ram men är nu urtagen och löst liggande mot bakstycket. På backstyckets baksida skrivet med tusch; "Carl Fredrik Berling f. 1785 †1847, Akad.räntmästare i Lund m.m." samt "Porträttet ritadt af hans son Häradshöfding Christian Berling".

  • Inventarienummer - Föreställer (2)