logo

Carlotta - the museum database

KM 13915.2 :: herdehorn

Object description
Blåsinstrument av bockhorn. Med 4 fingerhål samt ett borrat hål för upphängning. Mörkt brunt.