logo

Carlotta - the museum database

KM 97683 :: vas, miniatyr

Object description
Balusterformad med hög, smal hals. Dekor av växter och geometriska fält i underglasyrblått.
Inventarienummer
KM 97683
Sakord, snävare term
vas; miniatyr
Antal
1
Huvudliggare

KM 97683 Vas. Glaserat. Porslin. H 9 cm. Di 3,8 cm. Balusterformad med hög, smal hals. Dekor av växter och geometriska fält i underglasyrblått. Har tillhört sångerskan Jenny Lind som var nästkusin till givarnas mormors morfar.

Förvärvsomständigheter: Gåva

Förvärvat från: Tag, Tarik och Hagar Hammam

Samtidigt förvärv: KM 97683-97685

Beskrivning
Balusterformad med hög, smal hals. Dekor av växter och geometriska fält i underglasyrblått.
Historik
Vår mormors mors farfar, Claes Axel Schmiedte (1774 -1847), var född i Sibbo socken, Nylands län, Finland, men med tyskt påbrå och kom till Stockholm 1804. Efter att ha gått som lärling till bryggare förvärvade han 1811 en bryggerifastighet på Oxtorgsgatan 7 i Stockholm. Fastigheten bestod av ett bryggeri, ett bränneri för brännvin, bostäder och inne på gården en källa med brunn. Claes Axel Schmiedte var teknisk pionjär och entreprenör. Claes Axel Scmiedte gifte sig 1814 med Christiana Maria Lindskog (1795 - 1867), och de fick tio barn som uppnådde vuxen ålder. Christiana hade en syster som hette Appolonia Hedvig Lindskog (1799 – 1855). Appolonias och Christianas mor, Appolonia Maria Lindskog (1756 – 1824) var syster till Jenny Linds farfar, Nils Erik Lind (1759 – 1800). Således var systrarna Appolonia och Christiana Lindskog kusiner till Jenny Linds far. Jenny Linds far var Niklas Jonas Lind (1798 – 1858) och hennes mor var Anne-Maria Fellborg (1790 – 1855), och de var ogifta vid Jenny Linds födelse. Jenny Linds mor bedrev undervisning för flickor i sitt hem, och hade också internatelever. En av dem som var inneboende elev hos Jenny Linds mor var Louise Johansson (1811 – 1894) som blev barndomskamrat till den 9 år yngre Jenny Lind. Louise Johansson kom senare att bli husmamsell till Claes Axel Schmiedte. Jenny Lind blev bortadopterad i ett par omgångar, men vid nio års ålder när hon bodde på Borgarskapets änkehus på Hamngatan i Stockholm där också hennes mormor bodde, upptäcktes hennes talang. Jenny Lind blev då antagen till Kungliga Teaterns elevskola och flyttade tillbaka till sin mor. Jenny Lind debuterade som tioåring och hade många engagemang på teatern under skoltiden. Hon var färdigutbildad 1837 och fick då sitt första kontrakt med Kungliga Teatern med en lön på 700 Riksdaler om året plus tillägg för varje föreställning. Eftersom ogifta kvinnor var omyndiga så kom alla tillgångar och intäkter att tillhöra föräldrarna. Louise Johansson hade tidigare lämnat Jenny Linds mor men återvände som inneboende. När Jenny Linds mor begärde mer i hyra, så flyttade Louise Johansson och Jenny Lind till mamsell Appolonia Lindskog som hade en liten våning på Oxtorgsgatan 7 i Stockholm. Således, ”rymde” Jenny Lind hemifrån när hon var 19 år. Föräldrarna begärde att Jenny Lind skulle flytta tillbaka, men hon valde då att flytta till Adolf Fredrik Lindblad och hans familj som var en mäktigare beskyddare. Adolf Fredrik Lindblad var en etablerad musiker och undervisade bland annat dåvarande kronprinsen Oscar Bernadotte, (senare kung Oscar I). Dock behöll Jenny Lind en våning eller del i våning på Oxtorgsgatan 7 tills hon gifte sig 1852 med pianisten Otto Goldschmidt. Mamsell Appolonia blev Jenny Linds beskyddare och hon följde bland annat med Jenny Lind på hennes första Tysklandsturné. Jenny Lind umgicks med Schmiedtarna på Oxtorgsgatan, det finns uppgifter att Jenny Lind sjöng för arbetarna på Oxtorgsgatan och att Claes Axel Schmiedte med familj gick och lyssnade på Jenny Lind när hon sjöng på Operan. Claes Axel Schmiedte råkade i ekonomiska svårigheter och måste begära konkurs 1844. Hans äldsta son Axel Schmiedte (1815-1880) återförvärvade fastigheten 1846 och drev brännvinstillverkningen vidare. Jenny Lind omfattade sina släktingar på Oxtorgsgatan 7 med stor tillgivenhet och bistod med generösa lån till både Claes Axel Schmiedte och Axel Schmiedte, och det var tack vare ekonomiskt stöd från Jenny Lind som Axel Schmiedte kunde köpa tillbaka fastigheten efter konkursen. Det är förmodligen via Claes Axel Schmiedtes son Viktor Schmiedte (1821-1880) som de tre föremålen har hamnat i vår släkts ägo. Vi har en sekretär som har tillhört vår mormors morfar Viktor Schmiedte där de tre föremålen har förvarats." / Tarik Hammam, Hagar Hammam och Tag Hammam, 2020-01-26; Har tillhört sångerskan Jenny Lind som var nästkusin till Claes Victor Schmiedte, givarnas mormors morfar.
Material
porslin
Teknik
glaserat
Höjd
9 cm
Diameter
3,8 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1800-tal
Land - Tillverkning
Kina
Personnamn - Brukare/Ägare
Schmiedte Victor [givarnas mormors morfar]; Lind Jenny
Klassifikation Kulturen
E6c
Personnamn - Förvärvat från
Hammam Tag; Hammam Hagar; Hammam Tarik
Datum - Förvärv till museet
2019-11-01
Samtidiga förvärv
97683-97685
Förvärvsomständigheter
gåva
Datum - Antikvarie katalogisering
2020-01-29
Personnamn - Antikvarie katalogisering
Burman Ulrika
Gruppering
Regis 2020