logo

Carlotta - the museum database

KM 13682 :: altartavla

  • Data elements
Inventarienummer
KM 13682
Sakord, snävare term
altartavla
Huvudliggare

beskrivning/anteckningar: KM 13682. Altarställning, skulpt. o målad fr. Remmarslöfs Kyrka. Uppk. på auktion i Eslöf. 15.00

samtidiga förvärv: KM 13682-13691

Presentationstext
Ur Kulturens årsbok 1939: "Trots att rokokon vid denna tidpunkt var fullt utbildad i Skåne som modestil, märks ej ett spår därav i denna tavla. Med sina akatusdekorerade vingar, sitt kartuschkrön och sina halvkolonner är den helt igenom barockbetonad. Ej heller i corpustavlan med kalvariegruppen finnes något tidstypiskt för tidens stilriktning. I stor utsträckning ha snidarna varit bundna av traditionens makt och kanske inte minst av beställarna." W. K. [William Karlsson]
Historik
Altartavlan var en gåva till församlingen av dess kyrkoherde Segud Langwagen och hans hustru Katarina Helander.
Teknik
skulpterat; målat
Tidpunkt - Tillverkning
1753
Personnamn - Tillverkare
Petter Löfberg
Levnad - Tillverkare
1712-07-25-1799-04-13
Personnamn - Annan anknytning
Langwagen Segud; Helander Katarina
Personnamn - Brukare/Ägare
Remmarlövs kyrka
Landskap - Brukare/Ägare
Skåne
Härad - Brukare/Ägare
Onsjö [?]
Socken - Brukare/Ägare
Remmarlöv
Klassifikation Kulturen
C2a
Personnamn - Förvärvat från
Auktion Eslöv
Datum - Förvärv till museet
1902
Samtidiga förvärv
13682-13691
Förvärvsomständigheter
köp
Gruppering
barock; Regis 2006; Regis 2009; Regis 2013
Litteratur och arkivhänvisning
Kulturens årsbok 1939, s. 70-71.