logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 98126.11 :: vykort

Object description
Vykort från Lund. Större vit byggnad, Vita huset på Kulturen, med stor staket omgärdad trädgård/park, sett från Tegnérsplatsen. Använt, frankerat med 5-öres frimärke, poststämplat i Lund, tidpunkt oläsligt. Text: Retur, Landspost. Fröken Nina Jönsson, Kristineberg [överstruket], Villmanstrand, Moheda [överstruket], Halmstad, samt Landspost. Tryck text i rött på framsidan: Lund. Från Tegnérsplatsen. Imp. Gleerupska Konst o. Pappershandel. No. 70. Handskriven text på framsidan till höger: Kära lilla Nina! Hur står det till nuförtiden? Hjärtligt välkommen hit på besök, Du kan tro jag gläder mig till att snart få träffa dig. Många kära helsningar från mor o. far samt från Din Gerda[?]. Samt upp och ned till vänster: Skrif några rader innan Du kommer. Helsa din från moster oss alla.
  • Inventarienummer - Föreställer (1)