logo

Carlotta - the museum database

KM 38442.6 :: kakelfragment, krönkakel, relief

Object description
Bit av krönkakel(?). Brunglaserat med reliefdekor. Dekoren avbildar Jesus Kristus, eventuellt som "Majestas domini". I sin vänstra hand håller han ett klot liknande vårt svenska Riksäppel. Sin högra hand håller han upp i en välsignande gest. På baksidan påskrift med blyerts "Ystad".
  • Inventarienummer - Föreställer (2)