logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 85976.86 :: fotografi

Object description
Flygbild. Klostergården med flerbostadshus, kyrka, affärscentrum, vägar, villor, trädgårdar, åkermark, bilar, parkering, buss, våtmark och bondgård.
Inventarienummer
KM 85976.86
Sakord, snävare term
fotografi
Antal
1
Huvudliggare

KM 85976 Flygbildssamling från AB Flygtrafik i Bengtsfors. Inköpt 2000 för 90.000 kr. Köpet omfattar alla bilder som tagits i Skåne. Samlingen består i huvudsak av flygbilder men även andra motiv, främst av vykortskaraktär, förekommer. Varje bild finns förtecknad i de loggböcker som, i form av kopior, medföljde samlingen.

Under 2002 påbörjades en genomgång av samlingen med uppsortering och vårdåtgärder, omfattande ett mindre antal av fotografierna. Fotografierna är registrerade under KM85976 med individuella undernummer.

KM 85976.86. Fotografi, Klostergården, färg, positiv, film, h 6,1 cm b 7,5 cm.

Beskrivning
Flygbild. Klostergården med flerbostadshus, kyrka, affärscentrum, vägar, villor, trädgårdar, åkermark, bilar, parkering, buss, våtmark och bondgård.
Historik
AB Flygtrafik i Bengtsfors fotograferade från 1930-talets början till 1988 över hela Sverige. Skånedelen omfattar foton 1935-1987 och förvärvades av Kulturen år 2000. Ägare var då Göran Liljekvist, son till företagets grundare Olof Liljekvist. Den absoluta huvudparten av bilderna har fotograferats av Olof Liljekvist (d 1992) och den av honom anställde fotografen Gottfrid Persson (1902-1994). Liljekvist var den som flög planet under sextio års fotoverksamhet med sikte på bland annat vykortsproduktion. Göran Liljekvist tog över 1984 och fotograferade därefter en hel del själv fram till AB Flygtrafiks nedläggning 1988.
Material bildbärare
plast
Teknik
färg; positiv; genomsikt
Teknik mediatyp
analog
Höjd
6,1 cm
Bredd
7,5 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1968
Motivkategori
arkitektur stadsbild
Personnamn - Tillverkare
AB Flygtrafik i Bengtsfors
Verksamhet - Tillverkare
1933-1988
Land - Tillverkning
Sverige
Landskap - Tillverkning
Dalsland
Kommun - Tillverkning
Bengtsfors
Ort - Tillverkning
Dals Långed
Motivord
väg; villa; park; bondgård; bil; flerbostadshus; kyrka; klocktorn; affärscentrum
Land - Avbildat
Sverige
Landskap - Avbildat
Skåne
Stad - Avbildad
Lund
Kommun - Avbildad
Lund
Stadsdel - Avbildad
Klostergården
Gata - Avbildad
Östanväg; Sunnanväg; Västanväg; Nordanväg; Sankt Lars väg
Klassifikation OCM
215; 311
Klassifikation Kulturen
C8e
Personnamn - Förvärvat från
AB Flygtrafik i Bengtsfors
Datum - Förvärv till museet
2000
Förvärvsomständigheter
köp
Tidigare samling
Kopia av liggare; 39/1968
Personnamn - Upphovsrättsinnehavare
Kulturen
Gruppering
Regis 2006; Regis 2009