logo

Carlotta - the museum database

Forssell Sven

Object description
Förvärvat genom Stiftelsen Musikkulturens främjande i Stockholm.