logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 16688 :: benplatta, bandvävnadsbricka

Object description
Fyrkantig, ena hörnet avbrutet, i de återstående tre hörnen ett runt hål, inristad runskrift i ytterkant mellan hålen.
Inventarienummer
KM 16688
Sakord, snävare term
benplatta; bandvävnadsbricka
Antal
1
Huvudliggare
beskrivning/anteckningar: KM 16688. Benplatta med runinskrift (S:t Mikael) funnet och sk. af Fru G. J:son Karlin
Presentationstext

"Runor ristade i Lund på 1000-talet. Bandvävnadsbricka av ben (c 4,6 cm) med en besvärjelse; >måtte Sigvors Ingemar få mina olyckor aallatti<, det sista ordet är en trollformel."

Kulturens årsbok 1993, s. 57-58, bild s. 58.

;

" Vävbricka från 1000-talet funnen i en grav på svartbrödraklostrets kyrkogård i Lund. Runorna säger "Skuarar: ikimar: afa: (m)an; mn. Krat. Allatti:." Det är gammaldanska från senare delen av vikingatiden, ca 900-1050, och kan översättas till "Sigvor Ingemar vill få min gråt". Det sista ordet "allatti" är ett så kallat trollord. Genom talmagi (24 runor i meningen och 8 runor i allatti) ska runorna bringa ont över Ingemar Sigvors son."

Utställningskatalog, Guldkorn ur samlingarna, 2013 i textilhallen.

Beskrivning
Fyrkantig, ena hörnet avbrutet, i de återstående tre hörnen ett runt hål, inristad runskrift i ytterkant mellan hålen.
Material
ben
Teknik
ristat
Längd
4,6 cm [cirka enl litt]
Bredd
4,6 cm [cirka enl litt]
Tidpunkt - Tillverkning
1000-tal [enl litt]
Klassifikation Kulturen
C7a
Ort - Fyndort
Lund; Sankt Mikael
Personnamn - Förvärvat från
Karlin Gurli
Datum - Förvärv till museet
1906
Förvärvsomständigheter
gåva
Gruppering
Regis 2010; Regis 2014; Regis 2017
Litteratur och arkivhänvisning
Kulturens årsbok 1993, s. 57-58, bild [teckning] s. 58.