logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 85976.2425 :: fotografi

Object description
Flygbild. Slottbebyggelse, själva slottet som är målat i rött, är byggt på ett kvadratiskt område som i sin tur är avgränsat av en vallgrav, som i sin tur bildar ytterligare en kvadrat. Formell trädgård samt omgivande park. I bildens nedre högra del syns en krök i Kävlingeån. Längre upp till höger i bild syns stallar och ekonomilängor. En väg går lite snett tvärs över bildens övre del. Längs med vägen hus och från vägen infart med allé mot slottet.
Inventarienummer
KM 85976.2425
Sakord, snävare term
fotografi
Antal
1
Huvudliggare
KM 85976 Flygbildssamling från AB Flygtrafik i Bengtsfors. Inköpt 2000 för 90.000 kr. Köpet omfattar alla bilder som tagits i Skåne. Samlingen består i huvudsak av flygbilder men även andra motiv, främst av vykortskaraktär, förekommer. Varje bild finns förtecknad i de loggböcker som, i form av kopior, medföljde samlingen. Under 2002 påbörjades en genomgång av samlingen med uppsortering och vårdåtgärder, omfattande ett mindre antal av fotografierna. Under 2004 fortsatte arbetet med ytterligare ett antal fotografier. Fotografierna är registrerade under KM85976 med individuella undernummer. KM 85976.2425. Fotografi. Viderup, Örtofta, Eslöv kommun, genomsikt, positiv, h 6,1 cm, b 7,6 cm.
Beskrivning
Flygbild. Slottbebyggelse, själva slottet som är målat i rött, är byggt på ett kvadratiskt område som i sin tur är avgränsat av en vallgrav, som i sin tur bildar ytterligare en kvadrat. Formell trädgård samt omgivande park. I bildens nedre högra del syns en krök i Kävlingeån. Längre upp till höger i bild syns stallar och ekonomilängor. En väg går lite snett tvärs över bildens övre del. Längs med vägen hus och från vägen infart med allé mot slottet.
Historik
AB Flygtrafik i Bengtsfors fotograferade från 1930-talets början till 1988 över hela Sverige. Skånedelen omfattar foton 1935-1987 och förvärvades av Kulturen år 2000. Ägare var då Göran Liljekvist, son till företagets grundare Olof Liljekvist. Den absoluta huvudparten av bilderna har fotograferats av Olof Liljekvist (d 1992) och den av honom anställde fotografen Gottfrid Persson (1902-1994). Liljekvist var den som flög planet under sextio års fotoverksamhet med sikte på bland annat vykortsproduktion. Göran Liljekvist tog över 1984 och fotograferade därefter en hel del själv fram till AB Flygtrafiks nedläggning 1988.
Material
plast
Teknik
genomsikt; positiv; färg
Teknik mediatyp
analog
Höjd
6,1 cm
Bredd
7,6 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1973
Motivkategori
landskap
Personnamn - Tillverkare
AB Flygtrafik i Bengtsfors
Verksamhet - Tillverkare
1933-1988
Land - Tillverkning
Sverige
Landskap - Tillverkning
Dalsland
Kommun - Tillverkning
Bengtsfors
Ort - Tillverkning
Dals Långed
Motivord
jordbrukslandskap; åkermark; vattendrag; slott; stall; spannmålssilo; ladugård; park; trädgård; bebyggelse
Landskap - Avbildat
Skåne
Kommun - Avbildad
Eslöv
Ort - Avbildad
Örtofta
Gård - Avbildad
Viderup
Plats - Avbildad
Kävlingeån
Byggnad - Avbildad
Viderups slott
Klassifikation OCM
215; 311
Klassifikation Kulturen
C8e
Personnamn - Förvärvat från
AB Flygtrafik i Bengtsfors
Förvärvsomständigheter
köp
Tidigare samling
Kopia av liggare; 579/1973
Personnamn - Upphovsrättsinnehavare
Kulturen