logo

Carlotta - the museum database

Almströms verkstad, H C Almströms verkstad, Håkan Christoffer Almström

Object description

Den förste medlemmen av kakelugnsmakareamiljen Almström i Lund var Jöns Almström, som gjort sina läroår i Ystad. 1775 kom han till Lund och öppnade följande år verkstad här. Han dog 1817. Av hans båda söner övertog Carl Peter faderns verkstad medan brodern Håkan Christoffer etablerade sig på annat håll i staden. H C avled ogift medan C Ps son Nils Peter Almström förde familjens kakelugnsmakaretradition vidare. N P tycks ha avlidit under ganska blygsamma yttre förhållanden. N Ps son (ej namngiven i källan, kan möjligen vara S Almström) fortsatte verksamheten i så måtto att han inmonterade fabriksgjorda kakelugnar.

Almströmsugnarna var mycket vanliga i gamla lundahus, men verkstaden hade även beställningar till orter utanför Lund.

Kulturens årsbok 1937, Karlsson William, Kakelugnsmakarefamiljen Almström i Lund, s. 48.

Visat namn
Almströms verkstad; H C Almströms verkstad; Håkan Christoffer Almström
Förekommer som
Tillverkare
Verksamhet
kakelugnsmakare
Förnamn
Håkan; Christoffer
Efternamn
Almström
Årtal - Verksamhet
1809-1857 [mästare]
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Stad
Lund
Gruppering
Regis 2010; Regis 2009
Persontext

Den förste medlemmen av kakelugnsmakareamiljen Almström i Lund var Jöns Almström, som gjort sina läroår i Ystad. 1775 kom han till Lund och öppnade följande år verkstad här. Han dog 1817. Av hans båda söner övertog Carl Peter faderns verkstad medan brodern Håkan Christoffer etablerade sig på annat håll i staden. H C avled ogift medan C Ps son Nils Peter Almström förde familjens kakelugnsmakaretradition vidare. N P tycks ha avlidit under ganska blygsamma yttre förhållanden. N Ps son (ej namngiven i källan, kan möjligen vara S Almström) fortsatte verksamheten i så måtto att han inmonterade fabriksgjorda kakelugnar.

Almströmsugnarna var mycket vanliga i gamla lundahus, men verkstaden hade även beställningar till orter utanför Lund.

Kulturens årsbok 1937, Karlsson William, Kakelugnsmakarefamiljen Almström i Lund, s. 48.

Litteratur och arkivhänvisning
Löfblad, Gun; Krukmakarsläkten Ahlmström i Ystad och Lund