logo

Carlotta - the museum database

KM 32305 :: figur

Object description
Dansande Béesliknande figur, folkgud. "Kan möjligen vara Harpokrates eller Patäke, det förkrympta barnet, hjulbent, stor magat, förvridet."
Inventarienummer
KM 32305
Sakord, snävare term
figur
Huvudliggare

beskrivning/anteckningar: KM 32305. Dansande Béesliknande figur brons. do [Ptol. tid]. Samlingen nr 32134-32767 har kommit från Kairo till Köpenhamn och där inköpts för medel skänkta av grevinnan W. v. Hallwyl, disponent H. Duncker, f. stadsfiskal N. Aschan samt disponent P. Pettersson.

samtidiga förvärv: KM 32134-32767

Beskrivning
Dansande Béesliknande figur, folkgud. "Kan möjligen vara Harpokrates eller Patäke, det förkrympta barnet, hjulbent, stor magat, förvridet."
Historik
Samlingen (KM 32134-32767) har kommit från Kairo till Köpenhamn och där inköpts för medel skänkta av grevinnan W. v. Hallwyl, disponent H. Duncker, f. stadsfiskal N. Aschan samt disponent P. Pettersson.
Material
brons
Höjd
4,8 cm
Tidpunkt - Tillverkning
Ptolemaiska tid; 332-30 f.Kr.; Romersk tid; 30 f.Kr.-311
Motivkategori
figurer mytologisk; scen mytologisk
Personnamn - Avbildad person
Bes [?]; Harpokrates [?]
Land - Tillverkning
Egypten
Motivord
mytologi; man; dans
Klassifikation Kulturen
C3a
Persontext - Förvärvat från
okänd
Datum - Förvärv till museet
1927
Samtidiga förvärv
32134-32767
Förvärvsomständigheter
köp
Gruppering
Regis 2006; Regis 2011; Regis 2013; Regis 2015
Litteratur och arkivhänvisning
A. Eman, Die Ägyptische Religion, Berlin 1909, sid. 90.