logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 32325 :: lerskål

Object description
Röd. Svagt båtformad. Inuiti röd och glättad. tillverkad utan skiva.
Inventarienummer
KM 32325
Sakord, snävare term
lerskål
Huvudliggare

beskrivning/anteckningar: KM 32325. Röd lerskål. Pr. dyn. tid. Samlingen nr 32134-32767 har kommit från Kairo till Köpenhamn och där inköpts för medel skänkta av grevinnan W. v. Hallwyl, disponent H. Duncker, f. stadsfiskal N. Aschan samt disponent P. Pettersson.

samtidiga förvärv: KM 32134-32767

Beskrivning
Röd. Svagt båtformad. Inuiti röd och glättad. tillverkad utan skiva.
Historik
Samlingen (KM 32134-32767) har kommit från Kairo till Köpenhamn och där inköpts för medel skänkta av grevinnan W. v. Hallwyl, disponent H. Duncker, f. stadsfiskal N. Aschan samt disponent P. Pettersson.
Material
lera [röd skärv]
Teknik
målat
Tidpunkt - Tillverkning
fördynastisk tid; 5500-3000 f.Kr.
Land - Tillverkning
Egypten
Klassifikation Kulturen
C3a
Persontext - Förvärvat från
okänd
Datum - Förvärv till museet
1927
Samtidiga förvärv
32134-32767
Förvärvsomständigheter
köp
Gruppering
Regis 2006; Regis 2011; Regis 2014; Regis 2015; Regis 2016
Litteratur och arkivhänvisning
Musée du Caire, Bissing. Tongefässe 1. . Pl. VI och VII.