logo

Carlotta - the museum database

KM 15538.1 :: fingerring, ring

Object description

På framsidan upphamrad dekor med blad och hjärtan i låg relief; yttersidan förgylld utom hängringarna. Stämplar saknas. Samisk. Senare anteckning på kortet : troligen Falun D5=1876.

[stulen 2011-12-20, åter 2012-02-29]

Inventarienummer
KM 15538.1
Sakord, snävare term
fingerring; ring
Antal
1 [?]
Huvudliggare
beskrivning/anteckningar: KM 15538-41. 12 st. finger-ringar af silfver sk. af Agenten B. Sonnesson Ld. M. Chr. Hammers samlingar. 28.00 samtidiga förvärv: KM 15526-15577. [[2012 gavs undernummer 1, 2018 undernummer 2-3]
Beskrivning

På framsidan upphamrad dekor med blad och hjärtan i låg relief; yttersidan förgylld utom hängringarna. Stämplar saknas. Samisk. Senare anteckning på kortet : troligen Falun D5=1876.

[stulen 2011-12-20, åter 2012-02-29]

Historik
Medel till förvärv skänkt av agenten B. Sonnesson, Lund.
Material
silver
Teknik
förgyllt
Höjd
2,3 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1876 [?]
Signering
D5 [?]
Land - Tillverkning
Sverige [?]
Stad - Tillverkning
Falun [?]
Etnisk grupp - Brukare/ägare
Samer
Klassifikation Kulturen
I4a
Geografisk attribuering
Lappland
Personnamn - Förvärvat från
M Christian Hammers samlingar
Datum - Förvärv till museet
1906
Samtidiga förvärv
15526-15577
Förvärvsomständigheter
köp
Gruppering
samer inventering 2000; Regis 2018