logo

Carlotta - the museum database

KM 15538.1 :: fingerring, ring

Object description

På framsidan upphamrad dekor med blad och hjärtan i låg relief; yttersidan förgylld utom hängringarna. Stämplar saknas. Samisk. Senare anteckning på kortet : troligen Falun D5=1876.

[stulen 2011-12-20, åter 2012-02-29]