logo

Carlotta - the museum database

KM 93789 :: tågbana, modelljärnväg

Object description
Elektrifierad, i tre delar. Del 1, L 121 cm, Br 41 cm max, H ca 30 cm. 5 spår som korsar varandra, 5 växlar, lika många strömbrytare, Vändplatta, stationshus rött med vita knutar och fönster, perrong. Fond av papper föreställande samhälle i tusch och akvarell. Del 2, L 131 cm, Br 61 cm max, H ca 30 cm. 6 spår som korsar varandra, 6 växlar och strömbrytare. Vändplatta, 1 träd. Fond av papper föreställande samhälle i tusch och akvarell. Del 3, L 300 cm, Br 20 cm, H ca 25 cm. 2 spår, 3 strömbrytare, 4 växlar. Skog, bergknallar och tunnel. Gult hus vid perrong. Fond av papper föreställande skog och samhälle i tusch och akvarell. Tillhörande låda med föremål till modelljärnvägen: 1 hus i balsaträ, rött med svart tak, 1 "halvt" hus i plast och trä, föreställande stationshus i "Strandby", rött med svart tak, 1 brunt hus med endast 3 väggar, rött tak, i plast, 1 vila, plast, brun panel, rött tak. Diverse smådelar till dessa hus (i papp) - skorsten, väntkur samt en lång sida i kartong till en byggnad. Lösa delar av staket, träd och buskar samt virkestravar. 1 kolupplag, 1 spånplatta med bangård med 3 byggnader, 1 kran eller pump i metall, brunmålad. Elcentral med två styrdosor, 1 skylt, vit med svart text: "Resande till Kalmar tågbyte i Emmaboda", 1 aluminiumskylt med svart ingraverat text: "Generalplanearkitekt Bengt Jonsson". Handskriven pappskylt med text: "Varning 10 volt likström", 4 delar målad spånplatta, perrongdelar? Ritning över hur modellen ska sättas samman. 9 st lok varav 6 st svarta ånglok, 3 st elektriska lok, två vinröda det andra rött och vaniljgult. 2 passagerarvagnar, vinröda. 1 tankvagn (Esso), 4 st slutna godsvagnar, i olika utföranden, 2 öppna godsvagnar utan last, 4 st dito med varierande laster av trävaror, 1 st med sand, 1 med tunnor, rör m.m. samt en liten kur baktill, 3 tippvagnar med sand, 1 liten vagn med bensintank, 1 lös träpinne, 1 lös liten kur samt 1 st bit trästav delvis täckt med pklistrat brunt tyg. Brevkort till Bengt Jonsson (på gammal adress i Kalmar) från Sven Wentzel modellplansfabrik, daterat 11/2 1946.
  • Inventarienummer - Föreställer (4)