logo

Carlotta - the museum database

Sorores Confessionis Apostoliceae

Object description

Är en ordensgemenskap i Svenska kyrkans högkyrkliga tradition, för lekmän, män och kvinnor (brödra- och systraskap) med årligen förnyade löften, men utan celibatslöften eller kommunitetsliv och utan gemensam klädedräkt. De avlägger endast begränsade löften och kan vara gifta, lever "i världen" och utan celibatslöften, men med gemensamma, förpliktande religiösa löften.

Flera av brödra- och systraskapen är knutna till ett visst stift, till exempel Sodalitium Confessionis Apostolicae i Lunds stift (grundat 1919).