logo

Carlotta - the museum database

bild
bild

KM 4568 :: flaska

Object description

Bottnens plan avlångt åttakantigt, kroppen på samma sätt åttakantig men rundas av och övergår i den runda, höga halsen som 0,7 cm under mynningen har en glasvulst, bottnen något konkav. Den etsade dekoren utgörs av bredare och smalare grankvistar, volutrankor och på ena sidan en flygande fågel, på motsatta sidan är etsat; K=M=D , därunder 1766. Blå åt svart.

Spräckt och vid ena bottenkanten ett hål.

Inventarienummer
KM 4568
Sakord, snävare term
flaska
Antal
1
Huvudliggare
beskrivning/anteckningar: KM 4568. Glasflaska, blå ytterst sk. af Veterinär E. O. Kullberg, Engelholm
Presentationstext

"... av Skånska glasbrukets typ...."

Kulturens årsbok 1953, Fex Elisabet, Flaskor, s. 169-181, bild 25 s. 180.

Beskrivning

Bottnens plan avlångt åttakantigt, kroppen på samma sätt åttakantig men rundas av och övergår i den runda, höga halsen som 0,7 cm under mynningen har en glasvulst, bottnen något konkav. Den etsade dekoren utgörs av bredare och smalare grankvistar, volutrankor och på ena sidan en flygande fågel, på motsatta sidan är etsat; K=M=D , därunder 1766. Blå åt svart.

Spräckt och vid ena bottenkanten ett hål.

Material
glas
Teknik
etsat
Höjd
18,1 cm
Bredd
9 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1766 [?]
Motivkategori
dekorativt
Personnamn - Tillverkare
Skånska glasbruket
Verksamhet - Tillverkare
1691-1762
Land - Tillverkning
Sverige
Landskap - Tillverkning
Skåne
Härad - Tillverkning
Norra Åsbo
Kommun - Tillverkning
Perstorp
Socken - Tillverkning
Perstorp
Gård - Tillverkning
Henrikstorp
Motivord
kvist; volut; fågel; monogram
Klassifikation Kulturen
G7d
Personnamn - Förvärvat från
Kullberg E O
Datum - Förvärv till museet
1889
Förvärvsomständigheter
gåva
Datum - Antikvarie katalogisering
1954 [S T Kjellberg]; 2005 [E Kjerström Sjölin]
Personnamn - Antikvarie katalogisering
Kjellberg Sven T; Kjerström Sjölin Eva
Gruppering
glasgenomgång 2002; Regis 2005; Kulturernas glas; Regis 2010; Regis 2015
Litteratur och arkivhänvisning
Seitz H, Glaset förr och nu, Stockholm 1933.; Sundberg J, Skånska Glasbruket, Hässleholm 1940.; Noreen S E & Graebe H, Henrikstorp- det skånska glasbruket 1691-1760, Göteborg 1964.; Kulturens årsbok 1944, s. 90, 94.; Kulturens årsbok 1953, Fex Elisabet, Flaskor, s. 169-181, bild 25 s. 180. [fel KMnr, KM 4586, i årsboken]