logo

Carlotta - the museum database

bild
bild

KM 4568 :: flaska

Object description

Bottnens plan avlångt åttakantigt, kroppen på samma sätt åttakantig men rundas av och övergår i den runda, höga halsen som 0,7 cm under mynningen har en glasvulst, bottnen något konkav. Den etsade dekoren utgörs av bredare och smalare grankvistar, volutrankor och på ena sidan en flygande fågel, på motsatta sidan är etsat; K=M=D , därunder 1766. Blå åt svart.

Spräckt och vid ena bottenkanten ett hål.