logo

Carlotta - the museum database

KM 53240.5 :: bomb

Object description
Rök- och spräng, två delar, för flygtransport. Cylinderformade 15 cm långa järnrör, färgade i mönja. Konisk plåtratt med vingar, märkt "30 LB INC - LF 9/42" (engelsk beteckning), två sexsidiga stavar för sprängsatser.
Inventarienummer
KM 53240.5
Sakord, snävare term
bomb
Antal
2
Huvudliggare

beskrivning/anteckningar: KM 53240:5. Bomber, rök-och spräng-, ett par, för flygplanstransport, cylinder-formade järnrör, 50 cm. långa, färgade i mönja; konisk plåttratt med vingar, märkt 30 LB INC - LF 9/42 (engelsk beteckning); två sexsidiga stavar för sprängsatser. Tillvarataget efter bombfällningen över Lund (18/11 1943)

m/l: M

förvärvsomständigheter: Gåva

förvärvad från: Kriminalpolisen, Lund

[endast styrroder finns kvar i Kulturens samlingar, tändsats och sprängstycke tillvarataget av polisens bombpatrull 2017-01-19 klockan 9.00 för att därefter destrueras]

Beskrivning
Rök- och spräng, två delar, för flygtransport. Cylinderformade 15 cm långa järnrör, färgade i mönja. Konisk plåtratt med vingar, märkt "30 LB INC - LF 9/42" (engelsk beteckning), två sexsidiga stavar för sprängsatser.
Historik

Bomben 30LB –J är en typ av brandbomb som utvecklades under 1942-1943 och togs i bruk mot slutet av år 1943. I början fylldes de med olika varianter av fosfor och bensin. Denna bomb tillvaratogs efter bombfällningen över Lund.

Strax efter klockan nio på kvällen torsdagen 18 november 1943 bombades Lund. En bomb på nästan 500 kilo träffade ett trädgårdsmästeri vid Kävlingevägen där 17 växthus helt förstördes. Mellan 100 och 150 mindre bomber fälldes över ett område från Trollebergsvägen till Norra Kyrkogården. En transformatorstation träffades, och det brann på bangården bakom järnvägsstationen. På Separator, som var en föregångare till Alfa-Laval, brann det också och tusentals fönster krossades av tryckvågen. Fantastiskt nog skadades ingen människa allvarligt, men omkring 100 höns dog när ett hönshus träffades.

I samband med fotografering av brandbomben upptäcktes det att en seg, sirapsliknande vätska flöt ut när föremålet vändes på högkant. Efter konsultation med Flygvapenmuseum i Linköping beslutades att Kulturen skulle kontakta polisen för att vara på den säkra sidan. En patrullbil med två poliser kom torsdagen 19/1 klockan 9.00. De gjorde en första bedömning av föremålet, och beslutade att tillkalla bombgruppen. Omkring klockan 10.00 samma anlände bombgruppen till magasinet för att undersöka saken närmare. Med sig hade de diverse väskor med utrustning för en kemisk analys, och med hjälp av den tog de prover på den tjockflytande vätskan som sedan sändes iväg, via datorlänk, för analys. Brandbomben fotograferade och vägdes, den vägde ca 7 kg, och sedan väntade vi.

Två timmar senare kom svaret; bomben innehöll spår av svavelsyra och fosfor! På grund av detta, samt på grund av att det inte någonstans fanns angivet att brandbomben hade tömts på innehåll innan den skänktes till museet, beslutade polisens bombgrupp att bomben måste destrueras.

Bombgruppen öppnade sitt specialbyggda släp och bomben placerades i detta. Man kontaktade ansvarig vid det skjutfält man ämnade åka till, bad vederbörande att ta in tamdjuren, och körde iväg med bomben.

Kvar i museets magasin finns idag bara slutstycket med styrpropellern.

Tidpunkt - Tillverkning
1942-1943
Modellnamn/Fabrikat
30LB-J
Land - Tillverkning
England
Tidpunkt - Användning
1943-11-18
Klassifikation Kulturen
B2g
Personnamn - Förvärvat från
Kriminalpolisen Lund
Datum - Förvärv till museet
1960
Förvärvsomständigheter
gåva
Vecka - Veckans föremål
2018-47
Gruppering
Regis 2006; Regis 2012; Regis 2016; Regis 2017
Litteratur och arkivhänvisning
www.kulturen.com; Kulturens årsbok 1990, sidan 177