logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 85976.11771 :: fotografi

Object description
Flygbild. Odlingslandskap, bebyggelse, kyrka med kyrkogård, skola. Vallby, Simrishamn.
Inventarienummer
KM 85976.11771
Sakord, snävare term
fotografi
Antal
1
Huvudliggare
KM 85976 Flygbildssamling från AB Flygtrafik i Bengtsfors. Inköpt 2000 för 90.000 kr. Köpet omfattar alla bilder som tagits i Skåne. Samlingen består i huvudsak av flygbilder men även andra motiv, främst av vykortskaraktär, förekommer. Varje bild finns förtecknad i de loggböcker som, i form av kopior, medföljde samlingen. Under 2002 påbörjades en genomgång av samlingen med uppsortering och vårdåtgärder, omfattande ett mindre antal av fotografierna. Under 2004 fortsatte arbetet med ytterligare ett antal fotografier. Fotografierna är registrerade under KM85976 med individuella undernummer. KM 85976.11771 Fotografi, Vallby, svartvit, glasplåt, H 12,1 cm, Br 17,7 cm. 2007 tillkom ytterligare ett litet antal bilder som skickats till länsmuseet i Varberg, men som har motiv från Skåne.
Beskrivning
Flygbild. Odlingslandskap, bebyggelse, kyrka med kyrkogård, skola. Vallby, Simrishamn.
Historik
AB Flygtrafik i Bengtsfors fotograferade från 1930-talets början till 1988 över hela Sverige. Skånedelen omfattar foton 1935-1987 och förvärvades av Kulturen år 2000. Ägare var då Göran Liljekvist, son till företagets grundare Olof Liljekvist. Den absoluta huvudparten av bilderna har fotograferats av Olof Liljekvist (d 1992) och den av honom anställde fotografen Gottfrid Persson (1902-1994). Liljekvist var den som flög planet under sextio års fotoverksamhet med sikte på bland annat vykortsproduktion. Göran Liljekvist tog över 1984 och fotograferade därefter en hel del själv fram till AB Flygtrafiks nedläggning 1988.
Material bildbärare
glas
Teknik
genomsikt; negativ; svartvit
Teknik mediatyp
analog
Höjd
12,1 cm
Bredd
17,7 cm
Tidpunkt - Tillverkning
1935
Motivkategori
landskap
Personnamn - Tillverkare
AB Flygtrafik i Bengtsfors
Verksamhet - Tillverkare
1933-1988
Land - Tillverkning
Sverige
Landskap - Tillverkning
Dalsland
Kommun - Tillverkning
Bengtsfors
Ort - Tillverkning
Dals Långed
Motivord
odlingslandskap; bebyggelse; väg; elstolpe; skola; skolgård; hus; byggnad; bondgård; villa; kyrka; kyrkogård; trädgård; häck; träd; buske; växt; gräsmatta; berså; trädgårdsmöbel; bord; halmtak; vedstapel; staket; hönsgård; höna; jordbruksredskap; mjölkkärl; mjölkkanna; mur; gärdesgård; sten; mattbom; matta; person; kvinna; pump; häst; gravsten; bygge; byggnadsställning
Land - Avbildat
Sverige
Landskap - Avbildat
Skåne
Kommun - Avbildad
Simrishamn
Ort - Avbildad
Vallby
Plats - Avbildad
Vallvy kyrkogård
Byggnad - Avbildad
Vallby skola; Vallby kyrka
Klassifikation Kulturen
C8e
Personnamn - Förvärvat från
AB Flygtrafik i Bengtsfors
Datum - Förvärv till museet
2000
Förvärvsomständigheter
köp
Tidigare samling
Kopia av liggare; Bildnamn: C298 (57/3)
Personnamn - Upphovsrättsinnehavare
Kulturen
Gruppering
Regis 2016