logo

Carlotta - the museum database

bild

KM 61686 :: dryckeshorn

Object description
Dryckeshorn av oxhorn med förgyllda kopparbeslag.
Inventarienummer
KM 61686
Sakord, snävare term
dryckeshorn
Antal
1
Huvudliggare

beskrivning/anteckningar: KM 61686. Dryckeshorn av oxhorn med förgyllda kopparbeslag L.41 cm. mynning diam. 10 cm. Se Malmö Musei vänner Årsbok 1937 sid 17 G. Ekström: Dryckeshorn av Medeltida ursprung Hornet har tidigare varit deponerat i Malmö och Hälsingborg Museer

landskap/stad/härad/gård: Jylland

förvärvsomständigheter: Gåva

förvärvad från: AB PRIPP BRYGGERIER

Presentationstext

"Det är ett vackert och regelbundet format oxhorn av sydländsk härstamning. Färgen är varmt gul, med gröna skiftningar och mot spetsen mörknande till brunt och svart. Måtten är respektingivande: längden från främre bräm till spets är 39 sm och mäter man från brämet längs hornets "buk" till spetsen får man 66 cm. Diametern är vid mynningen 10 cm."

"Hornet har utom mynningsbeslaget två beslag (samtliga tre med inskriptioner) och spetsen är likaså metallbeslagen. Fyra metallskenor löper från bräm till spets; dessa är sannolikt senare och ersätter tidigare, ursprungliga beslag. Även dessa beslag har inskriptioner. Vid det övre ringformiga beslaget är två ben fästade. De är rörformiga och har baktill en tandad kant. Benen är utan tvivel sekundärt fästade vid beslaget, men allt tyder på att det är de ursprungliga benen, som vid en reparation fått nya fästpunkter och nya skruvar."

"benen motsvaras av två små stöd, fästade vid det nedre bältebeslaget. De är formade som lejon och gjutna i mässing."

"Alla tre [beslagen] har profilerade kanter, därtill ornerade med gravyr. Mynningsbeslaget avslutas nertill med en utsågad list av trepass och franska liljor. De två bältebeslagen har enklare kantdekoration, som i gengäld är rikare graverad. Inskriptionerna, som är utförda i gotisk textur utan versaler, lyder: Mynningsbeslaget: HELP UNS UT ALLER NOT GOT DURCH DINEN BITTERN DOT (Hjälp oss ur all nöd, Gud, genom din bittra död). Övre bältebeslaget: HELP GOT M...A ..CPAR BALTAZAR (Hjälp Gud, M(ari)a (Ca)cpar Baltazar. Namnen på Maria och Cacpar har delvis övertäcks genom benens sekundära montering. Nedre bältebeslaget: DRINCK DAT UT UNDE DO BIDI (drick ur detta och bed därvid)."

"Dekoration och bokstavsform daterar hornet till 1400-talets mitt eller senare hälft; det är samma bokstäver, som vi ser i Gutenbergs tryck från omkring 1450 och senare. Språket är plattyska, vilket icke behöva betyda att det kommer från Tyskland. "

"Vi kommer nu till de sekundära inskriptionerna, dvs. de som anbringats långt efter hornets tillkomsttid. Den äldsta av dem finns på det läjngsgående bandet på hornets översida, när det står på sina fötter. Den lyder:

Jeg er Sven Fælding

Drick ud min Hælding

Jeg vil Det giöre

Du skal de Spöre

LaWrItz nIeLsen aMIDtzbøL"

"Med största sannolikhet betecknar de ägaren till hornet vid en viss tidpunkt. Amidtzböl är namnet på en by nära Kolding i östra Jylland, men också ett släktnamn, som ännu förekommer i Danmarl och Sverige. Lauritz Nielsens identitet avslöjas inte med någon säkerhet i den översikt över släkten Ammitzböll, som finns utgiven, men man vågar gissa på den Lauritz Amlitzböll, som vid mittenav 1600-talet ägde en gård i Jerlev härad. Hans son Niles Lauritzen blev häradsfogde för Jerlev 1670. I denna gren av släkten förekommer ofta förnamnen Lauritz och Niels. Raden innehåller emellertid också ett s.k. kronogram, dvs. de med versaler framhävda bokstäverna skall läsas även som romerska siffror, ett på 1500- och 1600-talen hos oss inte ovanligt sätt att meddela ett årtal, en avbildad persons ålder etc."

"I de tre orden döljes alltså årtalet 1663, vilket med största sannolikhet omtalar när inskriptionen tillkommit. Bokstavsformerna motsäger inte denna datering.

Namnet Sven Fælding är av största intresse. Han var en sagohjälte och sägnerna kring honom är knutna till flera orter i Jylland."

Bengt Bengtsson

[del 1];

"De två på sidorna längsgående skenorna har inskriptioner av senare datum, av bokstavsformerna att döma. En är på latin: 'Bene vis bene nos bene nostrum etiam', dvs. i fri översättning: Skål för er, skål för oss, skål även för vårt allt! Den motstående skenan har inskriften: Drick du mig som burit har; Du blir eij narr eij illa far.

Tydligen har nu hornet råkat i svensk ägo. Hur och när detta skett vet vi inte, men inskriften på undre skenan för oss in i det lärda Lund och i svensk fornforskning. Inskriptionen är utförd i runskrift och lyder:

NILS WESSMAN ÅR 1745

HALDE MADUR A HORNI

DREKKE TAU AD HOFE

MELE TARFT EDA TEIGE

AULI ER ANNAR MADUR eller i översättning: En man må hålla i hornet! Dricke dock med hovsamhet! Tala det nödvändiga eller tige! En annan man är en dumbom.".."De tre första raderna är hämtade från Havamal".

Bengt Bengtsson

[del 2]
Beskrivning
Dryckeshorn av oxhorn med förgyllda kopparbeslag.
Material
koppar; horn [ox]; mässing
Teknik
förgyllt
Längd
41 cm
Diameter
10 cm; 10 cm [mynning]
Tidpunkt - Tillverkning
1400-tal
Land - Tillverkning
Danmark
Landskap - Tillverkning
Jylland
Klassifikation Kulturen
G8g
Personnamn - Förvärvat från
AB Pripps Bryggerier
Datum - Förvärv till museet
1969
Förvärvsomständigheter
gåva
Gruppering
silvergenomgång 2001; Regis 2010; Regis 2013
Litteratur och arkivhänvisning
Malmö Museivänner Årsbok 1937 sid 17 G. Ekström; CCXXVII:33; Kulturens årsbok 1970, s. 129-142.; Kulturens årsbok 1982, s. 143-144, bild 10-11, färgbild XXI.