logo

Carlotta - the museum database

KM 62501 :: doktorsring

Inventarienummer
KM 62501
Sakord, snävare term
doktorsring
Huvudliggare

beskrivning/anteckningar: KM 62501. Doktorsring av guld för med. dr med graverad Inskr: Brinke 19 27/9 18. Stäm-plar Anders Nilsson, Lund 1918, 18K.

förvärvsomständigheter: Gåva [690423]

förvärvad från: Doktorinnan Gertrud Brinke Sandgatan 6

Lund

Material
guld
Klassifikation Kulturen
I4a
Personnamn - Förvärvat från
Brinke Gertrud
Datum - Förvärv till museet
1969-04-23
Förvärvsomständigheter
gåva
Gruppering
Regis 2010