logo

Carlotta - the museum database

bild

Arkiv 100.4737 :: reklam

Object description
Kulturens arkiv 100.4737. Gåva 1966 av Åkerlund & Rausing. B G Svensson var tobakshandlare i Stockholm. Samlingen uppordnad efter följande klassifiseringsschema. B G Svenssons samling av etiketter, varumärken, reklamtryck, blanketter m.m.
Inventarienummer arkiv
Arkiv 100.4737
Sakord, snävare term
reklam
Antal
1
Arkivliggare
Kulturens arkiv 100.4737. Gåva 1966 av Åkerlund & Rausing. B G Svensson var tobakshandlare i Stockholm. Samlingen uppordnad efter följande klassifiseringsschema. B G Svenssons samling av etiketter, varumärken, reklamtryck, blanketter m.m.
Historik
Samlingen har tillhört tobakshandlaren BG Svensson i Stockholm, som av allt att döma övertagit denna, liksom sin tobaksaffär av fadern, B Svensson. I samlingen finns bevarat ett tryckt blad från december 1912, där denna cigarr- och tobakshandlare Svensson uppmanar sina kunder att tillvarata och överlämna exemplar av de mest poupulära märkena i handeln. I samlingen ingår material från justierådet JO Wedbergs samling av äldre etiketter. (Nils Nilsson; Kulturens förpackningssamlingar, Kulturens årsbok 1987)
Motivord
julgran; julgransfot; julgransljus; text
Personnamn - Förvärvat från
Åkerlund & Rausing AB
Datum - Förvärv till museet
1966
Förvärvsomständigheter
gåva
Vecka - Veckans föremål
2018-50
Gruppering
B G Svenssons samling; Regis 2016; Regis 2017
Litteratur och arkivhänvisning
Nilsson, Nils; Kulturens förpackningssamlingar; Kulturens årsbok 1987; Svensson, Jörn; Varureklam som kulturhistoria; Kulturens årsbok1969