logo

Carlotta - the museum database

KM 95381 :: fotografi

Object description

Fotografi, använt som vykort, svartvitt; dansk sotare på landsvägen bredvid en bil; vykortet adresserat till Intendenten D Sven Kjellberg Kulturen Lund, poststämplat 22.4 1954, daterat samma datum och med texten Broder Sven Det var en finfin årgång av årsböckerna. Jag är ju ganska glasbtonad varför jag personlligen tackar dig med en dansk sotare. Din tillgivne Gustaf Cronquist. Enligt en notering på gamla monteringen i arkivet är det Gustaf Cronquist som tagit fotografiet.

Tidigare insorterat i Topografiska arkivet.

  • Inventarienummer - Föreställer (2)