logo

Carlotta - the museum database

KM 79769 :: matris

Object description
8 trälådor ( L 57 H 20 B 26 cm ) med matriser för antikvafraktur med flera typsnitt.
Inventarienummer
KM 79769
Sakord, snävare term
matris
Huvudliggare

beskrivning/anteckningar: KM 79769. Matriser; 8 trälådor m matriser f antikvafraktur m fl typsnitt; koppar, zink o bly. Använda i Berlingska stilgjuteriet från 1837 fram till 1900-talets början. Lådornas mått. L 57 h 20 br 26 cm

förvärvsomständigheter: Gåva eft. 1960-tal senast 1980-81

förvärvad från: Berlingska stilgjuteriet

Beskrivning
8 trälådor ( L 57 H 20 B 26 cm ) med matriser för antikvafraktur med flera typsnitt.
Historik
Vid besikningen den 12/7 1994 av Christian Axel-Nilsson konstaterades att matriserna huvudsakligen härrör från tiden för Berlinska Stilgjuteriets tillkomst ( 1837 ) och fram till 1900-talets början. Inkom till museet efter 1960-talet och senast vid årsskiftet 1980-81.
Material
koppar; zink; bly
Personnamn - Tillverkare
Berlingska boktryckeriet
Verksamhet - Tillverkare
1745-1943
Land - Tillverkning
Sverige
Landskap - Tillverkning
Skåne
Stad - Tillverkning
Lund
Personnamn - Brukare/Ägare
Berlingska Stilgjuteriet
Levnadsår - Brukare/Ägare
1745-1943
Land - Brukare/Ägare
Sverige
Landskap - Brukare/Ägare
Skåne
Stad - Brukare/Ägare
Lund
Tidpunkt - Användning
1837-1910 [cirka]
Klassifikation OCM
213
Klassifikation Kulturen
C7b
Personnamn - Förvärvat från
Berlingska boktryckeriet
Datum - Förvärv till museet
1960-1981
Förvärvsomständigheter
gåva
Datum - Antikvarie katalogisering
1994-07-15
Personnamn - Antikvarie katalogisering
Jansson Anders
Gruppering
Regis 2010; Regis 2013