logo

Carlotta - the museum database

H P Olsson :: köpman

Object description
Troligt är att H P Olsson har haft en herrekiperings affär i Eslöv. Vid inläggning i databasen fanns inga övriga uppgifter.